A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Erdélyi nagyzarándoklat 3. rész - A Hit zarándokútja

Erdélyi nagyzarándoklat 3. rész - Az iker templomok kapuja

 

Böőr-Corsei Gréta – KoronaGyöngyök csoport, 2010

 

Körösfő és Bánffyhunyad - 2010.08.07. Szombat

 

A Hit zarándokútjának vége felé, keresztülhaladtunk Kalotaszegen, pontosabban 2 főbb településén, ahol megnéztünk két festett mennyezetkazettás református templomot: a körösfőit és a bánffyhunyadit. Azt tudtuk róluk, hogy ikertemplomok, és ők képezik azt az erőkaput, ami láthatatlanul választja el Erdélyt Magyarországtól. De hogy mindez hogyan, és miként működik még nem tudtuk.

Első helyszínünk Körösfő, és mint minden templomban, ahol eddig jártunk, itt is a fő feladatunk az volt, hogy mérjük az erővonalakat, és azok metszés pontját. Ahogy beültem a templom padjába és a kezembe vettem a pálcám, úgy éreztem, hogy nekem valahogy nem ezzel kellene most foglalkoznom, így valami sugallat alapján elkezdtem kimérni a templom csakráit. Méréseim alapján, még akkor 2 csakra mutatkozott meg: a homlok, és a koronacsakra. Később kiderült, hogy a harmadik csakra is ott van, de éppen nem volt működésben: ez volt a szívcsakra.

  

korona, homlok, szív, torok, köldök, szakrál, gyökér – az akkori mérések szerint.

A többi négy csakra kimérése előtt történt viszont az, ami végül is segített rájönni arra, hogy itt mi is a helyzet. Ugyanis, mellettem ült az egyik társam, akinek elmondtam, hogy megtaláltam a korona és a homlokcsakráját a templomnak. Ő rögtön rámért, hogy neki mit mondanak ezzel kapcsolatban. A döbbenet az volt, hogy neki meg gyökércsakrát, és köldökcsakrát mondott a szelleme. Többször is rámértünk mind a ketten, ugyanazt mondták még mindig. Reméltük, hogy majd valami később kiderül.

Érdekes tapasztalat volt a koronacsakra helyére beállni. Először, úgy éreztem, hogy az erő fentről jön, és az óramutató irányával azonos irányba, körkörösen jön lefelé. Egy kissé mintha nyomott is volna, a másik viszont, az óramutató irányának ellenkező irányba ment felfelé, ugyanúgy körkörösen, és szinte éreztem, ahogy emel felfelé. Nagyon erősen lehetett érezni a két erőt, szinte szédelegve jöttem ki onnan.

Itt a mérést be is fejeztem, nem is gondoltam arra, hogy esetleg a két templomnak bármi köze lehetne egymáshoz, főleg nem az erőcsokrok szempontjából.

Amikor megérkeztünk Bánffyhunyadra, a másik templomba, ugyanúgy elkezdtem mérni a templom csakráit, és amikor kimértem az első csakra helyét, és nevét, minden összeállt. A bánffyhunyadi templom belsejének ugyanazon pontján, mint a körösfői templomnak, kimértem a gyökércsakrát utána pedig köldökcsakrát!!! Akkor ötlött fel bennem, hogy a két templom, mivel iker templomnak is nevezik, valami miatt össze is kell, hogy legyenek kötve. És mivel a társam a körösfői templomban a gyökércsakrát, és a köldökcsakrát mérte, ami a bánffyhunyadi templomban van, szellemem megsúgta, hogy a kettő így van összekötve, és ezért érezhető, vagy akár mérhető egy másik csakra minősége is. Kimértem a többi csakrát is, amelyek ugyanúgy a templom épületén kívül vannak:     

  

gyökér, köldök, szakrál, torok, szív, homlok, korona – az akkori mérések alapján

A kezembe vettem egy papírt, és tudattalanul egymás mellé rajzoltam a két templomot, és elkezdtem kimérni, hogy ezek a csakrák össze vannak-e kötve egymással, és a válaszok alapján én is a tollal összekötöttem őket a rajzomon, és mikor végeztem, akkor megláttam a kaput!!! Hihetetlen volt, még a szellememet is megkérdeztem, hogy jól csináltam-e, jól rajzoltam-e, de nem is kellett sokat kérdezősködnöm, mert éreztem, hogy ő irányította még a kezemet is rajz közben.

Miután elkészült a rajz, félrehúzódtam, hogy a körösfői templom szívcsakráját elindítsam. A bánffyhunyadi templomban sem volt aktív az a csakra, amivel össze volt kötve (szakrál), de azért mert nem működött a testvér templomban sem. A körösfői templomban a szívcsakrát eltakarták egy tárggyal, amitől nem tudott működni. A meditáció alatt sikerült aktiválni.

Most viszont, hogy a dolgozatomat írom a témában, újra rámértem a dolgokra, és legfőképp arra, hogy a csakrák, nem természetszerűen követik egymást, mint az emberi testben, hanem összevissza. Megkérdeztem a szellememet, és ő azt mondta, hogy ugyanabban a sorrendben kellene, hogy legyenek a csakrák, mint az emberi testben.

2018. január 25.

Az aktuális mérések alapján a csakra rendezés megtörtént, a sorrend megfelelő és az alábbi módon vannak összekötve:

Körösfő:  Korona Gyökér Bánffyhunyad:
  Homlok Szakrál  
  Torok Köldök  
  Szív Szív   
  Köldök Torok  
  Szakrál Homlok  
  Gyökér Korona  

 

 

Kettős osztatú SZIVárványkapu összeköttetés, KÖZÖS SZÍVCSAKRAPONTTAL.

Elválaszthatatlan kapcsolat erdélyi testvéreinkkel, hiszen közös a szív és közösen dobban a Kárpát-hazáért!