A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

2018 Gyakorlati prófécia

2018 – Vénusz és Kos/Kutya éve

Gyakorlati prófécia az Idők végezetéről és az Új Idők kezdetéről

Mottó: „Az önző anyagi és testi vágyaikat követő rómaiak soha nem értik meg a kereszténységet,

mert Jézus Krisztus tanítása szerint a kereszténység elsősorban a lélek útja, a szeretet és az

együttérzés vallása.” (Atila Nagykirály)

Kedves Olvasók!
 
A részletes és mindenre kiterjedő 2018-as prognózis, vagy ahogyan én nevezem, a gyakorlati prófécia megfogalmazása az idén sem könnyű, mert a bolygó és a csillagkép hatásainak elemzéséből kikövetkeztetett jellemzők és az ezzel együtt járó végrehajtandó feladatok kíméletlen és könyörtelen igazságokkal szembesítenek mindenkit, - kivétel nélkül! Háládatlan és népszerűtlen vállalkozás részemről tükröt tartani, és megfogalmazni a tanítást úgy, hogy ne egy „megmondóember” retorikája szintjén rekedjen meg, hanem elgondolkodjon mindenki, aki olvassa… és az elgondolkodás után cselekedjen is, mert az Idők végezetén és az Új Idők kezdetén vagyunk!

 

Mit mond a számmisztika
 
2018 számmisztikailag: 11 = 2. A Vénusz a Naptól számított 2. bolygó. 2, azaz kettő Boldogasszony száma, 2018 tehát lehetne a nők éve, de lehet a kétség, a kettősség éve is. A nőktől függ! Megütik-e a „boldog asszony” szintet, vagy csak a bokájukat…

 

A magyar gondolkozásban a 2 jelenti az egységet, mert hitünk és tudásunk szerint az 1, azaz EGY nem más, mint 2, azaz KÉT FÉL egyezősége, összeillesztettsége. Ugyanis a mi teremtői ősnyelvünk nem azt mondja, hogy egyszemű, hanem azt, hogy félszemű, féllábú, féleszű, avagy, feleség (Erdélyben a férfit is feleségnek hívják, az egész egyik felének), stb. Ha pedig az EGYség két feléből az egyik kiesik, akkor csak FÉL marad, a fele valaminek, a fél elem, és akkor bizony eluralkodik a FÉLELEM. Az egységből kettő lesz, és máris jön a kettősség, a kétségek gyötrelme, a KÉTSÉGBEESÉS.

A képen Naprendszerünk bolygói, az Aszteroida övezet és a külső bolygók

 

A Vénusz bolygó – „a bolygók istennője”
 
Jellemzői
 
Ősvallásunkban a bolygó a Szépség és a Szeretet (=mint az Ős Istenanyaság) értelmével és tartalmával bírt - eszerint ősi hitünkben a Teremtői Szenthármasság a következő: 

 - a Nap az Atyai minőség, 

- a Hold az Anyai,  

- a Vénusz a szeretet, másképpen a szerelem gyümölcse, a gyermek, vagyis a későbbiekben - Jézus. 

Így jelenik meg a CSALÁD! Tehát ebben az esztendőben kiemelt szerepet kap a család és a gyermek! 

A család a nemzet őssejtje. Az őssejtet a tudomány úgy hívja, hogy a mindig megújulni képes, a mindenre képes, minden szervvel azonosulni tudó, azok hibáit kijavító, gyógyító - „joli joker”… Tulajdonképpen a család is ezt a szerepet tölti be a nemzet életében. Ha a család egészséges, szeretetben egységes, hites (és nem „hitELes”), a hagyományainkon nyugvó zárt és megbízható erkölcsi normák keretrendszerében él, akkor minden valószínűség szerint működik a Házi Áldás, akkor működik a nemzet. Ha a család nyitott, huzatos, sodródó gyökértelen kozmopolita, a trendi liberÁLértéktelenség mentén programozott fogyasztómasszaként él itthon, vagy külföldi cselédszerepet vállal, akkor súlyos működési zavarok lépnek fel a nemzettudatban és a nemzet szervi funkcióiban (igazságügy, oktatás, egészségügy, stb.) noch dazu, a nemzetkarma (ami az egyének karmájából tevődik össze!) sem éppen megoldódni látszik, sőt, éppenséggel tovább bonyolódik.

A Vénusz bolygó ékköve a fehér gyöngy. A magyar hagyományban a gyöngy a tisztaság, a szűzség jelölője, a szüzek, és a menyasszonyok viselhették csak a gyöngyös pártát. A mítoszok szűzi szépség-és szerelemistennője Vénusz/Afrodité is egy gyöngykagylóból kel életre.

Száma a 8, számmisztikában a Végtelen Erőt jeleníti meg. Eleink, minden 8 szirmú virágban Boldogasszony „lábanyomát” látták és jelenlétét tisztelték. 8 ágú csillaggal ábrázolták, és valóban csak egy nő tudja igazán megmutatni bizonyos esetekben végtelen erőtartalékait…

 

Itt kiáltó összefüggések lelhetők fel a Magyar Szent Korona szimbolikájával, mert Koronánkat a tisztaság és szűzség hatóerejét közvetítő IGAZgyöngyök ékítik, „védik”, és 8 apostolt ábrázolnak a rekesz-zománcképek arany energiahurkai… Mivel a bolygó női princípium, ezért az anyafölddel is kapcsolatos, hiszen a nők a Földanyából töltődve merítik nőiességükhöz az ősi tapasztalatokat, a NŐségükhöz és ANYAságukhoz szükséges őstudást, a – SZŰZANYASÁGot. S mily érdekes, a gyökércsokorban található 8 ágú csillag alakú éteri membránszűrő segít az információ felvételében és a működtetésében. 
 

A bolygó tulajdonságaihoz tartozik továbbá a béke és a remény. Egy családban a nő, az Anya jelenti az abszolút biztonságot, ő az, aki békességet, reménységet tud adni a család tagjainak, aki a legnagyobb diplomata a család belügyeiben, mert mindenkit egyformán, érdek nélkül szeret!!!
 
Színe a vörös és a fehér, a Tűz és a Fény színe. Az Árpád-sávosnak nevezett ősi jelképünk sokkal régebbi, mint Árpád fejedelmünk, mert már ő is szabír-hettita őseink hagyatékát éltetve hozta magával. A hettita papkirályi domborműveken megtalálható szakrális uralkodói írásjel kb. 4 és félezer évvel ezelőtti, és Égi Birodalom(=uruszág), az Úristen országát, égi királyságát, főkirályságát jelölő szimbólum, ősi hurri-hettita hieroglif íráskép. A csodamódon pontosan 8 sávos, és a Teremtőt szimbolizáló felfelé mutató háromszöget (mágus süveget) formázó őskép színe tehát a Vénusz bolygóhoz köthető, vagyis mi a Vénusz bolygóhoz köthetők vagyunk. Egyik csodálatos népdalunk is így szól: „Napot is szeretöm, Holdat is szeretöm, de Fényös Csillagot legjobban szeretöm!”

Ezért érthető, hogy egész nemzetünk a szeretet és szerelem nyelvén beszél, szól, ért, csak mi tudjuk szétválasztani és pontosan értelmezni a szeretet és szerelem szavakat, míg más nyelvek erre KÉPtelenek, mert nem képi a gondolkodásuk és a nyelvük. Csak egy agyféltekét használnak, míg mi mind a kettőt (ld. a magyar, vagy magyar nyelven érettségizett Nobel-díjasok, kutatók, tudósok nagy számát, és háláját a magyar nyelv iránt). Nyelvünk ragozó, agglutináló, szóbokros jellemzői pontosan olyan képletet mutatnak, mint az idegrendszerünk neuron-hálózata. A tudomány ezt a formát fraktál-rendszernek nevezi.

  Ez az indikátora a képi beszéd- és gondolkodásunk egyedülállóságának!
 
 
Ha a színeket értelmezzük és elemezzük, további csodás titkok tárulnak fel. A Tűznek van fénye is (fehér), színe is (vörös), hője is (ez csak érzékelhető, a földi szemnek láthatatlan). Csak mi tudjuk értelmezni a Tűz lényegét a legpontosabban, mert tudjuk, hogy a Tűz lelke a HŐ.  Ebből következően azt nevezzük HŐSnek, akinek a szíve hősies, vagyis hevesebben, tüzesebben dobog a hazájáért/istenéért érzett szeretettől áthatva, és szívében lakozó (láng)lelke képessé teszi hőstettek végrehajtására, akár az önfeláldozásra is. Ekkor használjuk a „honszerelem”, vagy „szerelmetes isten” egyedi és másutt nem található magas szellemi tudást és eredetet bizonyító kifejezéseinket. A magyar nemzet történelme ezért lehet üdvtörténet, és ez az esztendő többszörösen is üdvtörténeti jubileumi év. A Vénusz bolygó előbb taglalt hon- és istenszeretetből/szerelemből eredő fényhatása nemzetünk sorsában, ebben az esztendőben csodásan felfénylik, hiszen 170 esztendeje indult hatalmas függetlenségi szabadságharcunk a Habsburg elnyomók ellen, számtalan honszerelmes hősi életáldozatot követelve. A 170 számmisztikája pedig ismét csak – 8!!! Vajon lesz-e újra márciusi forradalom? Lesz-e újra tisztulás? Diákjaink és fiataljaink fogalmazzák-e a „Kiáltványt”?  A lehetőség fennáll, csak az a kérdés, ki áll az élére…? … és ki irányítja a háttérből…? …mert békesség által, kegyelmi módon is megoldható lenne…!Attól függ:  Cui prodest? Kinek az érdeke?   Vénusz bolygóhoz való kapcsolódásunk másik fontos bizonyítéka, hogy ősi törvényeinket is a szeretet vezérli, mert Szókrátész szerint: „A szkíták törvénye, a szív törvénye!” És ez a vénuszi év a törvényekre is figyelmeztet, mert Igazságos Hollós Mátyás születésének 575, és megkoronázásának 560. évfordulóját is ünnepeljük. 
 
Ismét előjön a Magyar Szent Korona, a SZERETET KORONÁJA. Ismét előtör az Igazság, hiszen még bőven a március hónap is, így a márciusi évforduló is beleesik a küszöb idejébe, vagyis az elmúlt Nap év csak akkoriban fog váltani a Vénuszéba, és bizony, akkor lesz a - választás is. Igen, mindenkinek választani, azaz DÖNTENI kell, megannyi kérdés válaszra vár… (szemlélet, idea, eszmény, spirituális fejlődés, életút, munka-, pályaorientáció, házasság, gyermekvállalás, tanulás, világnézet, életmód, nemzet, stb.) Az Igazságra fény derülhet, sok mindenről lehullhat a lepel, mert nem biztos, hogy az az igaz, és úgy, ami népszerű. Romlott világunk alapvető erkölcsi értékeket kever össze. A fejekben már óriási a zavar, mert pontosan az a hamis, hazug, álszent és mocskos, ami népszerű, pedig igaznak tálalják. A Nap fényében minden tisztán fog látszódni: a hazugságok, az ármánykodások, a nemzet- és életrontó aljasságok, a politika átlátszó trükkjei, a szemérmetlen lopások, vádaskodások, mert senki sem azt bizonyítja, hogy mit tett eddig a nemzetért, hanem csak a másik bemocskolását tolják az arcunkba, pedig este együtt osszák a rablott zsákmányt. 
 
A szabadkőműves hazug római=judeo „jogárusítás” égbekiáltóan fontossá teszi a Szent Korona jogrendjének helyreállítását, mert a Szeretet törvénye, maga az Igazság foglaltatik benne!!! 

 
  
Egyben tudnunk kell, hogy nemzet- és sorsrontó idegen erők és vesztő hatalmak – beleértve a római=judeo katolikus egyház legfelsőbb vezetőit (VaTiKán=VaDKaN) - folyamatosan veszélyeztetik belügyeinket, szuverenitásunkat, támadva és meghamisítva Koronánk szentségét, ami egyenlő a saját, személyes megtámadásunkkal!!!  Ezért mindenkinek tisztában kell lenni a Magyar Szent Korona jogrendjével, amely saját és utódaink minőségi életének és szabadságának a letéteményese, mert ez megmaradásunk egyik fő feltétele! Nem lehet tovább elodázni homokba dugva a fejünket!  Nem lehet tovább hümmögni és közömbösen vállat rángatni, vagy kerekre nyílt szemmel bambán, tudatlanul csodálkozni… Mindenkinek döntést kell hozni, hogy vállalja-e magyarságát, vállalja-e az Igazság képviseletét, vállalja-e a Magyar Szent Korona vezetését a szívében! …mert aki Magyarhonban a Kárpátmedencében született, magyarul beszél, itt él, magyar az igazolványa, amire az van írva, hogy – HUNgária (jelentése: Égi Kör), az része az angyal hozta Égi Körnek a Szeretet Koronájának, a Szent Koronának, akár tetszik neki, akár nem!!! (… legfeljebb el lehet menni, ahogyan „koszorús” miniszterünk mondta egykoron…)
 
A Vénusz bolygó féme – a réz. Népmeséink Rézvilága, Rézerdeje, Rézmezeje, a Rézország nem más, mint földi pályafutásunk színtere, ahol élünk, ahonnan földi sátorházunkat lebontandó elmegyünk, és ahová új testet építve visszaérkezünk – a Föld. Ugyanis csak itt lehet és kell megtanulni, és működtetni a Vénusz bolygó tanulási feladatait – a SZERETETET! Itt, ahová Jézus is érkezett, itt, ahol Ő maga mutatta, tanította és szenvedte a szeretetet. Ezért érthető, hogy minden, ami a földi lét alapja, biztosítója a szervezetünkben, annak szüksége van a rézre. 

 

A réz szerepe az egészséges életmódban

 

Az egészséges idegi működéshez fontos a jelenléte mivel idegi ingerületátvivő-anyagok anyagcseréjében vesz részt. Nélkülözhetetlen a szervezetre ható káros oxidációs folyamatok semlegesítésében. Mégsem szokták az antioxidánsok között említeni, pedig legalább olyan kiváló munkát végez, mint az E-vitamin vagy a béta-karotin. Mivel az oxidációs folyamatoknak szerepük van a rákos folyamatok elindításában és egyes szív-érrendszeri betegségek kialakulásában – melyek a vezető halálokok élén állnak – érdemes a rézre ebben az esztendőben, a saját esztendejében, különösen kellő figyelmet fordítani.  Rézhiánnyal is összefüggésbe hozható a szellemi leépülés, a feledékenység, az ingerlékenység, a gyengeség, a fáradékonyság, a korai őszülés, vagy éppen a hajhullás.  A réznek szerepe van a vas mobilizálásában. Ezzel magyarázható, hogy még megfelelő vasbevitel mellett is, hiányában vérszegénység alakulhat ki. A réznek nélkülözhetetlen szerepe van a szervezetben keletkező káros szabad gyökök semlegesítésében. Részt vesz a kollagén termelésében, ezáltal hozzájárul a csontrendszer egészségéhez és bőrünk rugalmasságához, ezért egyes ránctalanító kezelésekben is felhasználják (a Vénusz, a szépség bolygója). 
  
Magas vérnyomás, keringési zavarok és magas koleszterinszint is a hiányára utalhatnak. Talán legismertebb alkalmazási területe az ízületi panaszok, fájdalmak és gyulladások kezelése, ugyanis ezek hátterében a réz-felszívódás zavara állhat. Immunrendszerünk szempontjából nem lényegtelen, hogy a réz jótékony vírus, baktérium, gombaölő. E különleges tulajdonsága abból adódik, hogy az alacsonyrendű szervezetekkel szemben már igen kis mennyiségben is mérgező hatású. Míg a gyakran súlyos ételmérgezéseket okozó E-coli baktérium a rozsdamentes acélfelületeken akár napokig is elélhet, a réz felületén mindössze néhány óra alatt elpusztul!!!  Ez a hatás annál erőteljesebb, minél tisztább, illetve magasabb réztartalommal rendelkezik a felület. Érdemes lenne újra elővenni a rézküszöböket, rézkilincseket, rézmozsarakat, rézüstöket, hiszen eleink tudták azt is, hogy a bőrön keresztül történő felszívódása a leghatékonyabb… Ja, hogy már nem divat??? A mikrobák és vírusok meg tobzódnak… Itt kell megemlíteni a női-férfi nemi szervek sajnálatosan egyre növekvő fertőzéseit, a vesebetegségek kiugróan nagy számát, amelyek az érzelmi egyensúly, a párkapcsolat, a foganás-fogantatás kényes kérdéskörét is feszegetik. Lehet, hogy enyhébb esetben egy rézkarperec is segítene…? A rezet szervezetünk nem tudja előállítani, így pótlásáról nekünk kell gondoskodnunk. A kakaóban és a feketecsokoládéban, valamint a diófélékben, a halban, a tengeri gyümölcsökben és a hüvelyesekben – mint a lencse, borsó és bab – található meg. Néhány fűszer, például a petrezselyem, a majoranna, a szerecsendió és a bors szintén viszonylag sok rezet tartalmaz. A napi szükséges rézmennyiség 1 mg. (Egy kilogramm marhamájban például 39 mg réz található.) Rézhiány esetén réz-kolloid oldatot célszerű fogyasztani.

 
A bolygóhoz való vonzódásunk és őstudásunk, csillagtudásunk bizonyítéka, hogy a magyar hagyományban többféle elnevezéssel illetik: Esthajnal csillag, Vacsoracsillag, Szél (Szélike királykisasszony c. mesénk). Ez utóbbi elnevezésére utaló tényezőit csupán csak nemrégiben fedezte fel a tudomány. További érdekessége, hogy a Vénusz tengelyforgási iránya ellentétes a megszokottal. Ráadásul egy vénuszi nap hosszabb, mint egy vénuszi év. Mostanában nem úgy tapasztaljuk, hogy nehezen múlnak a napok, de az éveink futnak…??? Látszólagos ellentmondás, paradoxon, az IDŐ játéka? Én inkább az Idő Törvényének nevezném, s ez is a Jelen Idők végezetére utaló figyelmeztető furcsaság…

 

A Vénusz bolygó hatása és tanulási feladatai

 

A szeretet megértése, előállítása, kiárasztása, befogadása, vagyis áramoltatása működtetése, tehát – megélése. Erről szól a fáma hosszú ideje, és nemcsak mindennapjaink vonatkozásában, mert ez a tantétel örökzöld téma már legalább kétezer esztendeje. (Az ezt megelőző évezredekben ilyetén módon ez azért nem volt „téma”, mert mindenki értette, tette.) 
 
Akinek minden évben megünnepeljük a születését, megemlékezünk haláláról és feltámadásáról, ő beszélt folyton a szeretet mindenhatóságáról, és - Jézusnak hívták… (akinek a nevéért mostanában üldözik az embereket, akinek tantételéért, a Szeretet Törvényéért mostanában képesek kivégezni embereket...)  Akik ebben az esztendőben sem tudják ezt a feladatot elfogadni, megérteni, megtenni, azok sajnálatosan már nem tudnak javítani, pótvizsgázni a következő életükben, mert az egyáltalán nem biztos, hogy a Föld nevű bolygón lesz, és az sem biztos, hogy földi ember alakban lesz… Többnyire, a szeretet elutasítása, vagy helytelen megélése miatt találkozunk lépten-nyomon szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, vérnyomás-problémákkal, oxidatív-stresszel, inzulinrezisztenciával, cukorgondokkal.  Azt is fontos megérteni, hogy a szeretet önmagában sajnos nem elég, mert HIT nélkül nem működik. Jézus tanítása a Szeretet törvényéről egyben tanítás a Hit törvényéről is, hiszen Ő IS HITT!!! Enélkül nem lett volna HITELES!

Kikerülhetetlen feladat a harmonikus, szereteten és kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolat kialakítása az egyének és a család vonatkozásában egyaránt. A cél - egyenrangúság és NEM egyenjogúság! Ezért az egyén vonatkozásában mostanra már elengedhetetlen sürgetéssel jelenik meg az elfogadás és a befogadás témakörének helyes megélése, az azzal kapcsolatos élethelyzetek kialakításához szükséges helyes döntések meghozatala. Mit és kit fogadok be, fogadok el, mibe, kibe bocsátkozom bele, mit és kit tartok és tartogatok magamban? Kinek bocsátok meg, kinek mit engedek el, engedek meg? Egyszóval alapvető erkölcsi normák feszegetése a liberál-kozmopolita gender-típusú egyén- és családellenes (van, ahol már törvénybeiktatott) kényszer-rendszerrel szemben. Ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódik a szűzség-szüzesség értékrendjének helyreállítása, mert a Szent Korona mondanivalója, eszmeisége is sérülhet enélkül! A saját utódaink, a jövő generáció, vagyis a nemzet jövője forog kockán, ha ezt nem értjük meg és nem teszünk végre az érdekében, legalább otthon, a saját házunk táján!!! 
 
Egy kis ízelítő hagyományainkból, mert hagyományunk a hozományunk, ennek mindig van hozadéka, és nem hozama, mint a bankbetétnek.
 
 „A nép irtózik a leányanyaságtól, s a leánynál nagyra tartja a szüzességet: varázserőt tulajdonít neki. A leányok ábrahámfájának (vitex agnus castus) magvát tartják az ágyukban, mert ez minden kísértéssel szemben erőt ad nekik. Akinek vizeletétől a csalán elszárad, akinek keze alatt a vaj nem áll össze, az már nem szűz. A szűzleány havivére elmulasztja a kelést, a beteg szájába eresztett vizelete elmulasztja az epilepsziás görcsöket. Kolera idején tizenkét szűzleány fonja, szövi, varrja a négy rongybábú ingét, amelyek a határra kitéve távol tartják a veszedelmet.”  (Molnár V József – Az emberélet szentsége 2001)

„A szűzleány maga a Földre szállt angyal, az Őscsillag-erő, a teremtés eredendő, misztikus titkának hordozója, letéteményese. Az Égi Vőlegény jegyese addig, amíg a földi küldetése el nem kezdődik.  Az ősi magas-kultúrákban a szakrális hierarchia csúcsán a szűz papnők vigyázták a tüzet, a fényt, őrizték a birodalmakat a külső-belső, és alsó-felső támadások ellen, biztosítva, működtetve a szükséges hatóerőket. A régiségben pedig az Öreg Szüle, az Öreg Szűz vigyázta a tüzet mindenkor. A család és a férfi első számú beavatója a – SZŰZ, a család szűzleánya, szűzleányai. Szűzség=szépség, a Fényfolyamat az Élet és az Élet ígéretének Ős-képe, a KAPU. Életkapu, Fénykapu. Az ötödik elem, a SZER-ELEME, Jézus szerelmetes mátkája, akiből majd szerelmes feleség es szerető ANYA lesz, NEM pedig PARTNER, ha ideje érkezik. És a Nyilas csillagkép mutatja, mintegy a figyelem középpontjába állítva, mennyire fontos ez a nyílás, ami a szűzi nyílás, a világokba nyituló, átvezető, beavató Kapu, az aranyátjáró. Népi hitünkben a Mennyország Kapuja, a feltámadó lélek átjárója, Jézus hazavezető útja. A család, mint erődrendszer legmagasabb szintű égi védelmének biztosítója.  De nemcsak a család, hanem az egész nemzet legmagasabb védőangyala a szűzleányok kara. Ha nincs, vagy kevés a szűz egy nemzetben, akkor a férfiak nem kapják meg, vagy nem úgy kapják meg a beavatást, tehát avatatlanok maradnak, ezért nem tudják ellátni Istentől kapott feladatukat, a védelmet. Nem kerülnek a helyükre. Nézzük meg, hol tartunk… Archaikus imáinkban, énekeinkben, ősi kódexeinkben Szépszűzmáriáról énekelnek és írnak. Így egybeírva, egybemondva, mert az igazi szépséget a szűzség adja, nem pedig a kozmetikumok. Tróját is akkor győzték le, amikor kiTÁRta kapuját a hamis bálványnak. Ezzel bukott el a szkíta Aranykor, ez lett a végső csapás dicső ősmúltunkra, innen számítható nemzetünk és az emberiség kozmikus és földi mélyrepülése. Innen indult a Nagy Paradigmaváltás. Nemzetünk Égi-Földi Patrónája is Szűz, - Jézus Anyja Mária, valamint Szűz Szent Margit, a fiatalok védőszentje pedig Szűz Szent Imre.  Amíg egy nemzetben virágzik a Szűzség tisztelete és megtartása, addig a nemzet legyőzhetetlen. Ezért a támadó, rabló hordák, mindig a szűzleányokat gyalázták meg, mert ezzel ütöttek rést egy birodalom égi-földi erőrendszerében, mutációkat, torzulásokat ejtve egy nemzet genetikájában, fényinformációs rendszerében. Itt értjük meg a szűzség nemzet-, és családmegtartó erejének életbevágó fontosságát és szükségességét. Mára már nincsenek védőváraink. A MOSTban a védőváraink a szüzeink. Nem véletlenül terjed a divatja a szabados, egy eseti párzásoknak és nem párosságnak. Nem véletlenül „ciki” a szűzség a fiatal leánykarokban, s szinte lenézik, kinézik maguk közül a még csak 10 alatti hanyattdőléssel rendelkezőket. (hanyattdőlés=hanyatlás) Egy nemzet sorsa, a genetikai erejében rejlik. A genetika ereje a - tisztasága. Nem véletlenül őseinknél a vérszerződés és a „tiszta vér” kifejezés megőrződése nyelvünkben.  A szűzi állapot, csillagállapot, kozmikus állapot. Nemzetünk eredete és története a csillagos égre van írva. Ha szüzeink a földre szállt csillagok, akkor nemzetünk további eredete, jövendő története és védelme a szüzeinken és hagyományainkon múlik. Ez a záloga a magyarság genetikai megtisztulásának, az új, tiszta nemzedék érkezésének, szárba szökkenésének és felvirágzásának.
 
 
Csak tiszta, sértetlen Isten teréből érkező fényinformációt adhatunk át utódainknak és erre, csak a szűzleányok alkalmasak és képesek, mert ÍGY, és EZÉRT ÍGY lettek megalkotva.”  (v Joó Katalin: Az EGYség üzenete III. 2012 - A szakrális magyar család, mint térbeli világmodell c. írásból részletek)  Érdekesség: néhány éve Amerikában óriási vagyonokért hirdetik magukat a szüzek, akikért sejkek és milliárdosok versengenek, (mint régen a magyar lányokért és fiúkért…).
 
Igen fontos jelentőséggel bír a házasság szentsége. Ahol „vadasan” élnek együtt és még gyermek/ek is születnek, ott borítékolható, hogy hiányzik a keresztség szentsége is. Márpedig mindkettőnek igen fontos életvédelmi szerepe van. Karmán kívüli betegségektől, ártásoktól, rontásoktól, a testet-lelket-szellemet betegítő, gyengítő befolyásoktól, érzéki csábításoktól védi meg a szülőket és a gyermekeket egyaránt. Kihagyhatatlanul ide vonatkozik a hűség jellemformáló, biztonságot nyújtó mintázata is, mert bizony a nyitott házasságokban huzatot kap a gyermek, és akkor ne csodáljuk, hogy mindenáron a család nélkül, veszélyes SZÓRakozóhelyeken, alsórendű SZÓRakozásban SZÓRja szét energiáit, fényét, nemzet-és országmentő szűzi energiáját… (A sokat kritizált iszlám hitben ez egyik elsődleges erkölcsi szempont, és a mai napig súlyos a büntetése!!!) 
Vizsgáljuk meg azt is, miért van annyi kezelhetetlen, viselkedészavaros gyermekkel tele a Nevelési tanácsadó. Először is, mi az, hogy nevelési tanácsadó??? A vadidegen és teljesen érdektelen, fizetett alkalmazott, mitől tud jobb nevelési tanácsot adni a gyermekemnek és nekem, mint én, saját magam, a saját gyermekemnek…??? Vicc! …és még röhögni sem lehet rajta. Ordítóan idegen és megalázó – főként a gyermekeknek!!! Viszem a gyereket és majd az idomár beidomítja, idomítási tanácsokkal lát el. 
A gyermek tükör a családnak, tükör elsősorban a saját anyjának, mert 7 éves korig egy azonos energiaterük van, a gyermek aurája tulajdonképpen az édesanyja aurája. Ami a gyermek baja, az tulajdonképpen az édesanyja problémája, betegsége, zavarai, nem a gyermeké. Ő csak felhívja a figyelmet a maga módján, a maga eszközeivel, sajátságos tiltakozásával. Mire is? …hogy már esetleg a magzati korban is megjelentek problémák, hogy a szülés-születés időszaka is zavart szenvedett, hogy valamilyen formában megbomlott a család egysége, az összetartó szeretete, az értékek átíródtak, helyet cseréltek, mert a nagyképernyős plazmatévé és a tablet (=tabletta, dilibogyó), meg az idétlen tévéhülyemesesorozata lett a központ. Nincs védelem, ártó, ordas, zavaró erők settenkednek az otthoni, a bölcsődei, az óvodai, az iskolai környezetben. Drága szülők! Vegyétek már tudomásul, hogy a gyermekek kb. 10-12 éves korig TISZTÁNLÁTÓK!!! Amikor bezáródik a 3. szeme és véglegesen fátyol mögé rejtik előle az Igazságot, mert az „ő angyalait” már nem látja többé - ez a drámai, számára érthetetlen és nehezen feldolgozható helyzet indítja el a prepubertás és pubertás-kori problémahalmazt, amit a zömében plázaorientált szülők nem értenek…
 
A magyar hagyományban a születést követő hét nap elmúltával, ha elég erős az anya, a komaasszonnyal, esetleg a bábaasszonnyal együtt bemutatják a gyereket a közvetlen rokonságnak, akik ajándékokkal kedveskednek a gyermekeknek és az anyának. Ilyenkor még nem árulják el a gyermek nevét, és állandóan az anyja mellett kell lennie, mert félnek az ártó szellemektől „a mágikus megrontástól”, a gyermek esetleges „kicserélésétől”. Majd mihamarább megkeresztelik, „mert a keresztelés az ember első szüksége, a gyermeket Isten világába a Mindenségség fényes őrzésébe köti, s amíg ez meg nem történik, a gonosz, a gyermek közelébe férkőzhet.” – írja Molnár V József. 

Mára bizonyítottá vált, hogy az anya és gyermeke tartós együttlétének hiánya, a gyermek későbbi fejlődésének a zavaraiban, sérülékenységében jelentkezhet!!! 

A trendizmus, a hollywoodi haláldivat majmolása tinijeinknél, a promiszkuitás, a partnercserék, a jövő generációjának egészségét ássa alá és az utódok elmeállapotának befolyásolhatóságát segíti elő, vagyis újra szólhat a nóta - „rabszolgahad indulj velünk”! A telegónia tudománya hosszan ecseteli ezeket a tételeket, miszerint az eseti aktusok történései beíródnak mindkét fél genetikai rendszerébe, áthozat-átvitel adatcseréje vonatkozásában kódolva komoly, – addig a családban nem ismeretes, és addig jelen nem lévő – genetikai betegségeket, szindrómákat, viselkedés-zavarokat (a megszállók, átkok-rontások démonikus lebontó erőrendszereiről nem is beszélve)! 
Ha az én lassan 18 éve hirdetett és tanított meglátásomat most is fanyalogva fogadnák, - (mint bizonyos állami iskolák jó részében, ahová készséggel ajánlottam felvilágosító szakmai előadásomat, de a témát „maradinak” tartva, inkább drogprevenciót rendeltek, meg a „védekezésre” képezték ki a kisiskolás gyerekeket) - akkor itt egy részlet az orosz tudósok tanulmányából:

 

A paráznaság genetikai hatása – Telegónia

 

A születendő gyermekben öröklődik nem csak az apa, hanem az első és a további szexuális partnerek genetikája is!
Garjaev akadémikus: „Egy nő első (férfi) szexuális partnere a nő genetikai kódjában hagyja a hullám „autográfját”, mintha aláírná magát a nő genomjában. És ez a férfira vonatkozóan is igaz. Ez a hullámprogram később kifejti hatását az embrió testére és lelkére. Jelképesen úgy fogalmazhatunk, hogy a jövendőbeli apa öröklődési anyaga „téglácskákra” lesz bontva, s azok egy olyan „építkezésen” kerülnek felhasználásra, amelyen az „épület” tervrajzát az első férfi partner készítette. Ez a verzió a tudomány mai állása szerint csupán hipotézis, de eléggé valósághűen magyarázza a telegónia paradoxont”.  Minél több kapcsolata volt egy anyának a gyermeke születése előtt, annál erősebben szennyeződik a kromoszómája. Eredményként a gyerek, aki a „testi” apjától örökli a kromoszóma készletének felét, a „telegóniai apjaitól” örökölheti a mezőszintű szervezési struktúrát. 
Mivel a „telegóniai apák” mezőszintű genetikai információi ellentmondhatnak egymásnak, a gyerek fizikai és szellemi „felépítésére” alkalmazott információs modulok ellentétes parancsokat hordozhatnak. Ez például, a szervek aszimmetriájában nyilvánulhat meg. Az egyik leggyakoribb aszimmetria a scoliosis (a gerinc oldalirányú görbülete). A XX. század végére a tudósok megértették, hogy a fogamzáshoz szükséges információ csak egy része tárolódik a kromoszómákban, a maradék információ a mezőszerű struktúrákban tárolódik.  Ezt több nyugat-európai országban genetikai módszerekkel vizsgálták. Ha egy nő nem lett terhes, petesejtjébe még akkor is beépülnek előző partnereinek DNS láncai, s azok később az utódhoz kerülnek az igazi apa génjeivel együtt. A mai merkantilis világban a fiataloknak tudniuk kell, hogy a „szüzesség” nagy genetikai érték. Ezért, ha egy lánynak a barátnők azt mondják, hogy „szűznek maradni nem divat, mert ez a maradiságnak a jele”, akkor azt ők irigységből mondják, és végeredményben sok évre el akarják rontani a barátnő jövőjét. A szüzesség és a hűség - a családi boldogságnak, a nép genetikai egészségének az alapja... Köztudott az emberiség szomorú tapasztalata: a térképekről is régen eltűntek azok az államok, amelyekben elterjedt az erkölcstelenség. Azok a népek, amelyek határtalan szexuális szabadosságot gyakoroltak, nagyobb és nagyobb mértékben szaporították az oligofréneket, a gyengeelméjűséget. A következmény: hanyatlásnak indultak és eltűntek.”
 
FELELŐS VAGY A SAJÁT UTÓDAID, tehát A NEMZETED EGÉSZSÉGÉÉRT!!!
 
A fentiekből következően továbbá felelős vagy utódaid modorának, ízlésének kialakításáért, mert a Nagy Paradigmaváltás idején gyökeresen kiforgatják a jó ízlés az erkölcs és a helyes magatartás értékrendjét. A művészetek, de a használati tárgyak vonatkozásában is torz, igénytelen gagyi giccsparádé önti el a világot és a hatalom, az akadémia ennek tapsol, és velünk ezt fizettetik meg. Már mindannyian vakok vagyunk…??? Mint a mesében egy gyermekre várunk, aki megmondja, hogy - „meztelen a király”…??? Nekünk már nincs szemünk a látásra…??? Mindent a sátáni DiVaT(=DúVaD) dúl fel…???
 
Ilyen divat lett az indokolatlan császármetszés (nyilván vannak indokolt egészségügyi kivételek), amivel beleavatkoznak a lélek megérkezésének a teremtői forgatókönyvvel való IdőSZERűségébe, ez által durván beleszólnak a genetikai programba, és a Kármába is. A gyermek nem verekszi át magát a szülőcsatornán, így onnan nem tudja átvenni az édesanyától a számára életbevágóan fontos hasznos bélbaktériumait, amiből a saját immunrendszere fog kifejlődni, és már a nyakába is zuhintják az első „védő”oltásokat, gondosan megvédve az egészségtől…  Nézzük az eredményt: rohamosan szaporodó immun- és autoimmun-betegségek!!!  Noch dazu! Nem alakul ki, mert így nem is alakulhat ki a normális anya-gyermek kapcsolat sem (kivételek itt is mindig vannak, de sajnos nagyon kevés)… A gyermekek egy jó része amúgy nem feltűnően, de „ügyetlenke” lesz, viszont jól lehet irányítani, mert már irányítottan érkeztetik!!!
  
Divatos vessz(t)őfutásunk másik vesszőparipája az őssejt- és lombikprogram. No, erről hogyan írjak, hogy azt értsék belőle, amit kell, és ne azt, amitől megsértődnek. Talán az igazságot…!!!
 
A lassan lefutó és elöregedett, elértéktelenedett világ át kell adja helyét az újnak, az Új Időnek, az Új Embernek, az Új Földnek. Jézus is azt mondja: „Öltözzétek fel az Új Embert!” De ez NEM a lombikprogramembernek szóló üzenet! NEM ez az új ember! Az istentől már elvetemült genetikai kísérleteknek NINCS a teremtésben hasonlósága, múltja, gyakorlata, nincs tapasztalat arra nézvést, hogy több emberöltő után, több generáció elteltével, mi lesz a hozadéka, - mert gyári, mert ipari. Amit kapok, biztosan, hogy az enyém? Biztosan az övé? Honnan tudom, hogy ez a fehérje, AZ a fehérje? Honnan tudom? Nincs a világon olyan etikai kódex, amely megvédené a Mindenható akaratával és törvényével szembemenő „beteget”! Nem vádolhatnak „összeesküvéselmélettel” és „szkepticizmussal” sem, mert ez az egész úgy ahogy van, istentelen, nem emberi, hanem ismétlem, - gyári, ipari, és erről az elmúlt 100 év alatt csak rossz tapasztalataink és emlékeink vannak (pl. gyári munkás, munkásosztály, ipari forradalom). Kivéve csak azoknak nincs rossz emlékük, akik immáron többedik generációsan irányították, irányítják… 
 
Mióta világ, a világ, az ember a gyerekét úgy engedte, és engedi el otthonról ma is, hogy: - „Vigyázz magadra!” Vagyis, vigyázz a MAGodra! Itt meg önként „leadjuk, kiadjuk, és még le is fikázzák, mondván, a magyar férfiak spermájának minőségromlása miatt a külföld nagyszámú megrendelést vont vissza. Vajon ennek a „jereváni-rádió-ízű” hírnek mi lehet az igazság magva…??? Milyen külföld mondta vissza, visszamondta-e egyáltalán, és eddig hová vitték, kiknek, milyen céllal, mennyiért, hová folyt az ebből származó bevétel…??? 

Ezek szerint ugyanúgy árusítjuk magunkat, mint Csauseszku a szászokat, csak sokkal ostobábban, bagóér’, ingyér’, ócsítva…??? Milyen törvényeink vannak…???  A Magyar Szent Korona Archiregnumában ez elképzelhetetlen!!! A Világ más birodalmai úgy neveztek bennünket, hogy Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebből mára szégyenteljesen az maradt, hogy a „mintáinkat” a markereinket viszik ész nélkül, a maguk hulladékát fel- és kijavítani…??? Persze, mostanra már nincs „hivatalos” szakrális, beavatott, fénygenetikájú uralkodóház, hogy onnan vegyenek maguknak férjet-feleséget, de nagyon jól tudják, hogy a genetikánk EGYedi, isteni, különleges kódokkal rendelkezik, ami nélkülözhetetlen a kozmikus változások át- és túléléséhez. Lefikázva, leszégyenítve kezelik a bizniszoldalon, a színfalak mögött meg kezük-lábuk törik érte. 

Vigyázz a MAGodra!!!
 

A mag és a szeretet szerepe az ősiségben

A MAG, mint életmag/életcsíra, elgondolkodtató párhuzamokra hívja fel a figyelmünket eredetünkhöz visszavezetve, ősi hitvilágunk szokásaira következtetve.  A magvakat őseink égitestektől származtatták, a magvakban égi „csillaglelkeket” láttak, lélekhordozóknak tekintették. Gabona- és más magvakat használták baj- és rontáselhárításra, valamint szerelem- és termékenységvarázslásra, mert mint a primordiális, az őseredeti lét jelképei és hordozói kapcsolatban állnak az égivel, a szellemi világ őserőivel.  Ezért szórják le az ifjú párt árpával, zabbal, borsóval, kukoricával stb., hogy serkentsék a szerelmüket és elősegítsék a gyermekáldást. A magyar hagyományban minden magnak élő lelket tulajdonítottak, lásd: Babszem Jankó meséje, vagy Árpa, Zab és Köles királyfiak szkíta ősmúltunkról árulkodó története, de a világ bármely pontján megtaláljuk az eredetmítoszok magvakból fogant különleges erejű és szépségű hőseit.

A mag és a szeretet szerepe a modern, ún. UFÓ-aktákban

A világmindenségben számos olyan galaktikus birodalom van, ahol lemondtak az érzelmi alapon történő utódlásról és a „birodalom” ilyen-olyan érdeke szempontjából a szaporodást a technológia alá rendelték. …és igen, megrendelték a tudósaikat, a katonáikat, a kutatóikat, a színészeiket, a birodalom speciális „élőlényprototípusát”. Így volt kényelmes, - „nem kellett utána beszélgetni…” Így nem volt fáradságos, több időt lehetett szentelni holmi más dolgokra, hobbyra, utazásra, vagy a hatalom kiszolgálójaként a munkára, a karrierépítésre… Egy biztos! Ezek a földön kívüli birodalmak végeznek most itt a Földünkön már kb. 100 éve bizonyítottan emberkísérleteket. Miért? Hogy visszatanulják azt, amiről lemondtak! Hogyan lehet újra „természetesen” szaporodni, mert a gyári, az gyári, és nem emberi.

Ráadásul, itt a nagy változások idején, bizony csak az mehet át a tű fokán, aki, ami EMBERI, tehát isteni! 

Vagyis csak azok a részuniverzumok, galaktikus rendszerek maradhatnak meg és léphetnek, rezeghetnek át a szeretet által felhangolt magasabb hullámterű új teremtési ciklusba, akik, amik, teremtett, azaz szerves, azaz szeretet alapon működnek, vagyis ahol a lélek megérkezéséhez és bekötődéséhez nem a kémcső a dimenziókapu, hanem a szerelmesen egymásra találó, érző, KÜLÖNNEMŰ EMBERPÁR! Azok és azoknak az utódai tudnak majd „fénytestet” kialakítani, akik képesek lesznek a szeretet által felhangolódni, ezáltal a DNS-ük helix-szálait kialakító báziskötéseik képesek lesznek többlet fényinformációt befogadni és azt átalakítva, többlet-szálakat létrehozni. Mi a Fénytest? A szeretet rezgésének hullámterét befogadó-működtető-kiárasztó, vagyis a szeretetet ÁRAMOLTATÓ szervezet, (nem egy átlátszó, világító villanykörteszerűség!). Természetesen, ezt honnan tudná a MA embere, aki lebutított, félretájékoztatott, hamis tanokon nevelkedett. Onnan azért tudhatná, hogy az anyja és az apja, sőt, a nagyanyja és a nagyapja sem így csinálta, talán azért lett ő is. Meg az sem elhanyagolható, hogy Isten nélkül nem megy. De olyanról is tudok, hogy templomba jár, vagy gyülekezetbe, mégis a tanácsadóban köt ki…

És ott van még egy bökkenő, hogy akiknek „nem jön össze”, vajon miért nem…??? No, ilyenkor kell, - nem a lombiktanácsadó, hanem - egy lélekgyógyász, hogy megmondja, miért „nem jön össze”. Ezeknek mind-mind, - mint minden betegségnek, - lelki okai vannak, és erre bizony nem a technológia a megoldás!  Lehet, hogy egy hajszálnyi csupán a probléma és egy beszélgetéssel megoldható, de az is lehet, hogy bonyolultabb, generációs, genetikai, vagy mentális + érzelmi vonatkozású a teher, netán léleksúlyok, ártó szellemi befolyásoltság, ittrekedt lélek visszatartó hatása áll fenn.  Egy jó szakember feltárja az Időben jelen lévő anomáliákat, tüzetesen megvizsgálja a kármikus feltételeket, és a szellemi törvények és szabályok figyelembe vételével a jelenséget, nem találgatva orvosolni kezdi, hanem - meggyógyítja. Ennek eredményeként természetes módon megtörténhet a CSODA, vagyis a rendszer helyreáll, a szervezet szervesen kezd működni, mert a szeretet veszi át az irányítást és nem az akarat! Mert bizony sokan mondják, hogy „gyereket akarok!”, de vajon a gyerek is akar téged…??? Hiszen ő választ ki téged, NEM te őt! Ám, ha korábban te előbb a kocsit, a hűtőt és a nyaralást választottad, akkor lehet, hogy a rád várakozó léleknek elment a kedve és új fejezetet ír a Sorskönyvébe.  Az okokat tovább elemezve, az esetek többségében érzelmi rendezetlenség, - múltbéli (akár intrauterin, magzati korú) vagy újkeletű sérelmek, sértettségek, elnyomás, félelem, megalázás, harag, megbocsátani képtelenség, illetve elengedési problémák, stb., vagy egyéb szellemi terhek lehetnek a háttérben. 
 
„Szép Új Világunk” minden értéket átíró paradigmái, a gyógyítási „magánüzletágak”, a szépen csengő magánklinikák ezeket a lelki tényezőket elfedik, degradálják, mert befuccsolna a biznisz, ami óriási pénz. Tudjuk-e, hogy hosszú ideig ömlött az ellenőrizetlen, hibás! sperma a dán génbankokból??? Hová is? A magyar anyákba. Így is lehet felhígítani egy nemzetet. Tudjuk-e hölgyeim, hogy minden ilyen vizsgálat, kísérlet is egyben??? Tudjuk-e, hogy szabálytalan beavatkozás és illegális anyagok használata miatt, igen tetemes állami büntetést is kiszabtak a K… Intézetre, a bezárás fenyegetésével??? Na, ez bezzeg nem folyt, mint más megannyi moslék a médiacsapokból. Vagy hallottuk, halljuk, de már nem is értjük, pedig ez koszorús költőnk szerint is, nem más, mint a - nemzethalál víziója.  Egy biztos. A divat és a büdzsé jelenleg nem a sokgyermekes családokat „imázsolja”. A szingli meg, ha megunja, elballag a kémcsőig… 
 
Ez a trendi, - meg a lógó ülepű (buzi ismertetőjegy, csak nem is tudják) nadrág a fiatalokon…, meg a bokatornacipő az üzletembereken…, meg az óvodás macskanadrágszerű játszó macinadrág a meglett férfiakon…, vagy a pomponos sapka a meglett nőkön…, a matériába kötöttség, az aszfaltterepjáró…, az intim testékszerekről és a „napi pornómat add meg nekem ma” műfajáról nem is beszélve…  Hát csodálkozunk, hogy nem áll fel már magától…, és nem akar utód foganni…??? 

Valószínű ilyenekhez, ilyen helyre nem is akar megszületni, nem is akar testet építeni egy lélek! (Egyes túlszaporodónak tűnő etnikumokkal pedig nem kell foglalkozni, mert az élettartamuk, mint a zseblámpaelemé, hamar kimerül.)
 
Vegyük már észre, minden arról szól, hogy ne nőj fel, maradj infantilis a végletekig, majd ők megmondják, mit egyél, igyál, mit végy be, ha fáj, ha nem fáj, ha gombás vagy, ha stresszes vagy, ha álmos vagy, ha ébren vagy…! Infantilizmusból, a szenilizmusba – ez nekik a legjobb üzlet, közben ingyen kísérleti alany vagy egész életedben, még fizetni sem kell nekik, mint Brazíliában.  További nemzetrontó divat az „öleb-állapot”. Fiatal fiúk, lányok, - már megszoktuk, hogy randin a saját mobiljukat simogatják, de a mobil után a szépen szoláriumozott, legdrágább szabadidőrucis fiatalok, gyerek helyett az ölebet szorongatják, ami minél kisebb, minél randább, annál menőbb…!  Minden készen áll a szaporodásunk technológia alá rendeléséhez! Csak nehogy mire rajtunk kísérletezve a földönkívüliek helyrerázódnak, addigra mi menjünk a bablevesbe… Ne így legyen!!!
 
Ezért a Vénusz bolygó tanulási és megélési feladataihoz való azonnali és lelkiismeretes hozzálátáshoz segítségül, mondandómat egy valódi jövendöléssel zárom, ami látomásban érkezett Vízkeresztkor.

Jézus mutatkozott, amint Pilátus előtt állt. A lélegzetelállító pillanatok súlyát szinte összerogyásig éreztem, hiszen mindkettőjüknek döntenie kellett…  „…és a megnyílt téridőben láttam az Angyali Ítélőszéket és láttam a sorjázó lelkeket, akik tálentumaikkal a kezükben, sorban álltak…  …és most, NEM a tálentumokat vizsgálták…  …a mindenki előtt lepergő életfilmekből azokat figyelték kiemelten, amelyeken a döntések láttattak meg...  és mindez a kitüntetett figyelem a lelkeknek azokra a földi életidejében hozott döntéseire irányult, ami Megváltónk kereszthalála utáni életeket érintette, - vagyis a Halak világhónap, és azon belül is  Hollós Mátyás halála utáni Halak dekanátusnak az időszakára vonatkozott - vagyis az elmúlt kétezer év alatti visszaszületésünk döntései!!!”

Jézus hozott egy döntést… 

Pilátus is… 

Jézus Megváltó lett…

Pilátus száműzött…

Én pedig a fentebb leírtakban másról sem írok, mást sem kérek, mint súlyos döntések hozatalát.

Talán megértitek az igazi célomat, és segítő tanácsaimat…!!!

 

A Kos csillagkép  - „az állapotövi jegyek hercege”

Amikor elérkezünk egy olyan kozmikus időpillanathoz, amikor az emberiség életét egy „istennő” és egy „herceg” irányítja, talán megnyugodhatnánk és fellélegezhetnénk, - ha hinnénk a csillagoknak és együttműködnénk az égi renddel.

A Kos csillagképet tekintik az Állapotöv első csillagképének. Kétezer-ötszáz éve még ide esett a tavaszpont. A legősibb csillagképek közé tartozik, mert a régi pásztornépek számára idő- és időjárás jelölő volt. A juh volt az egyik legfontosabb állat: húsát ették, tejét itták és sajtot készítettek belőle, gyapjából ruházkodtak. Még az aranyat is a gyapjúval mosták: így vált mondai szereplővé az aranygyapjú. A Kos csillagkép - a keleti zodiákusban Kutya - az élet keletkezése, a kirobbanó életerő, az aktivitás, a sötétség és a halál feletti örök győzelem jelképe. 

A sumer-kaldeus teremtésmítoszban a neve: MUL.LU.HUNGA, a Hun Ember Csillaga. Végre feljött a csillagunk…? Igen!  De vajon hányan néznek fel az égre és vesznek róla tudomást? Ha pedig tudomást vesznek róla, akkor hányan veszik komolyan? Ha komolyan veszik, vajon tudják-e, hogy mi a feladat, mit kellene elvégezni, vagy elengedni, vagy megtanulni, vagy hol, honnan, kitől és mit…? Vagy csak mennek, mennek, konokul, makacsul fejjel a falnak, neki a vakvilágnak, és ráadásul még tudósnak, győztesnek, sikeresnek, és elégedettnek is tartják magukat…

Jellemzői 
 

A tavaszi napéjegyenlőség idején, március 21.-én a fény-árnyék kiegyenlítődik. A Nap ereje növekszik, a napos, fénnyel teli órák száma nő. Ennek következtében a természetben kitörő, kirobbanó életjelenségeket láthatunk, földből, magból, rügyből való kipattanást, a tél szorításából való kiszabadulást. A Kos viselkedése, szarvai formája jelképezik ezt az időszakot. 

 

A keleti zodiákusban a Kutya farkcsóválásának térbeli megidézője a Kos jele, így találjuk meg az egyezést. A nagy erőkifejtést kívánó tettek, hirtelen elhatározások, a megújulás, újat keresés, feltámadás jele.  A lelki kitárulkozás, a szabadba való vágyakozás ideje, a szabadság mámorító érzésének kitörése jellemzi az időszakot. (A húsvéti készület, falu-környezettakarítás, kutak, források tisztítása, mezei zarándoklatok, körmenetek, passiójátékok, életszentelés, locsolkodás.)

A Kos csillagjegy tanulási feladata: energiarobbanás, energiakiáradás!

Építő hatása

A szellemi fejlődés, az Ébredés egyértelmű jelei az egyénekben!

Ha valakinek az anyagi világból, a MATRIX-ból kifelé, felfelé fordul az érdeklődése, mint az életcsíra tavasszal, amely a fény felé törekszik és közvetlen kapcsolatba lép vele, ha váratlanul hinni kezd a Feltámadásban, az újjászületésben, ha ujjongó öröm járja át meglátva a zsendülő vetést, ha úgy érzi, hogy már képes kiszabadulni, megszabadulni, kitörni egy régóta bezárt állapotból – testileg IS, lelkileg IS, szellemileg IS! Ha képes öntudatát és akaratát a Fény-erők, a Szellemiség, az Igazság szolgálatába állítani… Ekkor lesz az egyénből egyéniség!  Aki eddig bármit megtett volna, hogy szeressék őt, ekkor hirtelen minden ok nélkül egyszer csak azt érzi, hogy MINDENT szeretni akar, MINDENT szeretni képes, és ezért boldog. Boldog, mert megértette, hogy az EGY-ÉN-IS-ÉG a MIND-ÉN-SÉG része! Egy vagyok a Mindennel és a Minden Bennem lakozik! Szeretet van bennem! A legfontosabb az életemben, hogy a szellememet (saját lelkiismeretemet) kövessem!

Lebontó hatása 

A szellemi retardáltság, a „RETROgrádság”, az akadémikus és hatalmi elitben! 

A működő vulkánhoz hasonlítható lobbanékony természet, a meggondolatlan vérbő indulatkitörések, a hirtelen felgerjedő harag megjelenítője. A makacs, elvakult érzelmek következménye lehet a szó szerinti - fejjel a falnak… A civakodás, veszekedés, verekedés, zsarnok, zsaroló lelki ostrom, a másik lelkének, szellemének betörése, lerontása. Robbantás, égetés, háború… már zajlik a III. világháború!!! …a lelkekben is!!! … a lelkekért is!!! Zajlik az EU szennyparádéja! Zajlik a lélek teljes megrontása! Zajlik a hergelés, a lepkehálóval való befogás! Vigyázzunk! Ne veszítsd el a fejed, ne veszítsd el a szíved! Ne ugorj az első hírre!!! Ne szörnyülködj!!! Ne véleményezz!!! Nyilas nemzet! Ne ess át a ló túlsó oldalára!!! Ne ejtsenek át a saját lovad túlsó oldalára!!! Ez az egész egy kész átverés show!!!
 
 A bolygó- és csillagjegy hatások nem a meghamisított időszámítás szerint váltják egymást, hanem az Örök Törvény, a Teremtés Törvényében megszabott Idő szerint, tehát mindig a márciusi időszak a stafétaváltó. Éppen ezért fontos tudni, hogy a vége felé a legcudarabb minden, amikor már végérvényesen lejár az Idő… Ez azt jelenti, hogy az utolsó negyedév - ami a naptári év szerint az első negyedév (jan.-febr.-márc.) – a legszorongatóbb és a legnehezebb. Különleges helyzet, hogy ebben az évben a Nagyidőben történő váltásnak, az Új Teremtési Ciklus jelentkezésének, az Idők Végének is még ráadásul rendkívüli módon felerősödik a hatása. A régi lejár, érkezik az új… Természetesen ez már egy hosszú-hosszú ideje zajló folyamat annyi különbséggel, hogy most, már aki nem hiszi is látja, érzi a bőrén… 

Éppen ezért itt hívom fel a figyelmeteket és óva intek mindenkit, hogy NE DŐLJÜNK BE semmilyen naptári időponthoz kötött „világvége jóslatoknak”, vagy meghirdetett „Aranykornyitánynak”! A hiszékenyek és naívak, az elmúlt években már többször „árnyékra vetődtek”, akik pedig ez ügyben felelőtlenül nyilatkozgattak és megvetették velünk a konzervet, cseppnyi szégyenérzet nélkül, újra mikrofon és kamera elé állnak, és a „jólértesült ezocsatornákon” tovább hülyítik a népeket… Ne edd meg az álhíreket, saját szívedre hallgass, ott a legtisztább a vétel!!!

Azt a kozmikus időpillanatot úgyis csak a Mindenható tudja és ismeri, de ez nem zárja ki azt, hogy tisztában legyünk az alapvető energiaváltozásokkal!

 

Az Idők végezetéből az Új Idők kezdetébe, 

az Új Teremtési ciklusba átvezető alapvető energiaváltozások

A világban zajló eseményeknek elsősorban spirituális, és csak másodsorban vannak – ennek következményeként – fizikai okai. Univerzumunkban a sűrűsödési folyamat már elérte a tiszta fénytől való maximális távolságot. Ez a folyamat most megfordul, ami azt jelenti, hogy megkezdődhetett az EGYhez való visszatérés, a Hazatérés. Kísérőjelensége, hogy a Világmindenségben mindenütt megtalálható, és bennünket is körbevevő párhuzamos világok folyamatosan megnyílnak, majd összeolvadnak, gyakorta szédülést, hányingert és látásunk elhomályosulását okozva.  Bolygónk frekvenciája gyorsan emelkedik, veszítve sűrűségéből és anyagából. A Schumann rezonancia nő, a gravitáció csökken (ezért is van csontritkulás), az emberek rezgési frekvenciája is emelkedik, változik a DNS, a genetikai struktúra, ezt pedig követi a test átváltozása. A harmadik dimenzióban megszokott és rossz gondolati mintázatokkal ránk kényszerített lineáris idő fokozatosan feloldódik a végtelen MOST irányába, a lineáris tér pedig a magasabb dimenziókra jellemző, a Mindenség kristályrács-struktúrájának görbületein futó végtelen térré fejlődik.  A szellemvilág szerint a majdan bekövetkező dimenzióváltást minden lény érezni fogja. Nem lesz olyan sokkhatású, mint az eddig ismertek, mert mindent a Szeretet lényegít át. Lágy álomszerű élményhez hasonlító átmenet lesz mindazoknak, akik nem tiltakoznak a bennük zajló - és gyakorta különféle fájdalmakkal és rossz közérzettel járó - a szellemvilág által vezényelt, segítő, átalakuló folyamatokkal szemben.  A próféciákból tudjuk, hogy ebben a korszakban nem fog kiemelkedő szellemlény a Földre inkarnálódni, hogy utat mutasson nekünk. Jézus megváltói művének földi befejezésével, kereszthalálával, mintegy „nagykorúsított” bennünket. A világban zajló mesterségesen meghamisított hatások és szemfényvesztés ellenére, mégis Te döntöd, Te döntheted el egyedül, hogy mit tartasz „igaz-nak” és a „reális-nak”. Egyedül kell megváltani magunkat az Idők végeztével. Akiben Krisztus benne él, nem lesz nehéz. A fény tehát, nem kívül fog megjelenni, hanem BELÜL. 

A Mennyek országát nem tálcán fogja Jézus „akciósan” eléd tenni, hanem magadnak, magadban kell létrehoznod, megteremtened. Minél nagyobb a külső sötétség, annál nagyobb fény gyúlhat benned.  Bolygónk felemelkedésének összideje, az Alfa-Omega tér-idő ciklus felgyorsult, már bőven a 4. dimenzióban, az Idődimenzióban haladunk. Jézus tanítása szerint a „legnehezebb az ötről a hatra jutni”. Igen, - bármilyen furcsa - majd az Idődimenzió védett bölcsőjéből kilépve, fogunk elkerülhetetlenül szembesülni Jézus tanításával, a Fény tanításával, magával a KOZMIKUS SZERETETTEL, Jézus szeretetével.  Erre kell felkészülnünk!!! Ez az esztendő a legnagyobb tanítás lesz mindenkinek. A felemelkedésünket elősegítendő, mindenkinek a saját szelleme, - a felettes, időtlen örökéletű énje - új formákat fog közvetíteni a Tudatba. Engedni kell, hogy a régi formák és modellek, a megrögzött rutinok lassan leváljanak rólunk, hogy az új formák kifejlődhessenek. Az új forma, az új univerzum, az új föld, a (reméljük) megváltozott realitásról alkotott képeid szerint fog alakulni. Tehát, bizony, el kell döntsd, mit is akarsz valójában??? Engedd, hogy szellemed megváltoztassa állapotodat a felemelkedés folyamatában. Engedd, hogy eltöltse lelkedet az átalakulás szépsége. Kövesd egyetlen szerelmes szellemed minden lélegzeteddel, minden lépéseddel.  Óriás, többdimenziós fénylény vagy. Azért jöttél a Földre, hogy segítsd bolygónkat, Földanyát, ezt a tudatos gyönyörű és legcsodálatosabb élőlényt a fénybe emelkedni. A bolygónk sorsa attól függ, hogy mennyire engeded el az ellenség-képeidet.  A világban mesterségesen tartanak fenn a háttérhatalmak „ellenség-képeket”. Tudd, hogy kozmikus értelemben nincs olyan éteri másolat, ami táplálhatná a gyűlölet, vagy egyéb –izmusokat. Ezeket csak az emberek saját realitásképe élteti. Ha saját szellemünket követnénk, mindent meg tudnánk változtatni! 
 
Egyél mindig, ha a tested megköveteli, és azt, amit a tested megkíván. Dobj el minden táplálkozási szakkönyvet. Azért vagy itt, hogy szellemedet kövesd, ne az ilyen-olyan elterelő „spirituálisnak” mondott szabályokat. A táplálkozással kapcsolatban felejts el minden korlátozó szabályt, mert rá fogsz jönni, hogy nagyon furcsa dolgokat kívánsz meg, mert ezek támogatják a változásban a tested átalakulását… Az alvási ritmusod is változékony lesz… Új Alfa-Omega energia-struktúrák (még további 7) nyílnak meg a fizikai tested körül, s ezeken keresztül több energia tud hozzád áramlani. (Ezt elősegítendő célszerű rendszeresen fogyasztani jó minőségű Omega3 halolajat, de NE kapszulát!) Láthatod, csakis Te határozod meg az új testi minőséged, a „fénytested” kialakulásának gyorsaságát.
 
Éld meg a Mennyországot!!! Éld meg a Kegyelem energiáit! Az isteni kegyelem energiája a legnagyobb erő, ami ezen a bolygón létezik! A Kegyelem ez a te legnagyobb erőforrásod, az az isteni erő, ami lehetővé teszi számodra, hogy minden MOST-pillanatban tökéletesen szakíthass a múlttal. Ebben az egyedülálló „ilyen sohanemvolt és sohanemlesz” folyamatban a kinyílás, az ébredés, az emlékezés, és a kifejezés (tiszta beszéd) a legfontosabb! 

Használd a Kegyelmet, használd a Hálát az életed minden területén, mert feloldja a mindenféle fizikai és lelki blokkokat. Gondolj arra, hogy te határozod meg tested átalakulásának gyorsaságát, genetikád, sejtjeid fénnyel töltődését, azaz fénytestté alakulásodat.  Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy engedj el mindent és mindenkit, bocsáss meg mindenkinek, saját magadnak is (!), engedd el a Karma-tudatod, mert minél tisztábbak a gondolataid, annál többször szólíthatod meg és használhatod a Kegyelem energiáját. 
 Minél többször érzel és adsz hálát, minél több általános és egyetemes szeretet van benned, annál tisztábbak a csakráid, annál tisztábbak a genetikád báziskötései, annál több fényinformációt tudsz felvenni, tárolni, tovább adni, vagyis kiárasztani. Mindehhez különösen a szívcsakrád rendezett állapotára kell sok figyelmet fordítanod, mert hiányában a gyökér, a szakrál- és a napfonat fog dominálni, ami megakadályozza a testeden kívüli felső, kozmikus Alfa-Omega csakráid, vagyis a további új energia struktúráid aktiválását.
 

Ariel arkangyal üzenetét tolmácsolom nektek:

„A szellemvilág köszönetet mond neked, hogy ebben az időben ezen a bolygón vagy. A szellemvilág tudja, hogy ide emlékezettörléssel, mintegy „alvó” állapotban érkeztél. 

Mindent meg kellett tagadnod, ami valaha voltál, mindent el kellett felejtened, és teljesen ismeretlenné kellett válj saját magad előtt, és mások számára. Mi halhatatlan Szellemek, sohasem hagyjuk el a Forrást, és ezért sohasem ismerjük meg a Szellemtől való elszakadást. Tisztelünk titeket, azért amit megtettetek, amit vállaltatok, Küldöttként és Önkéntesként, vagy másfajta missziószellemként. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy veletek dolgozhatunk!” 

2018. február 9. - Ma csak csillagtetraéder alakú hópelyhek záporoztak az égből Budán (Csillagtetraéder=szent egyesülés, az isteni szeretet, a teremtés pillanata, a misztikus rejtett szentháromság) Gyönyörű a jel és igazán vénuszi az üzenet! 

Betegség-, avagy betegségszerű tünetek, állapotok prognózisa

Mindezek figyelembe vételével csokorba gyűjtöttem a már lezajlott, illetve még várható jelenségeket, tüneteket, amelyek kikerülhetetlenül végigszáguldanak a hullámterünkben, valódi, vagy vélt betegségeket generálva.  Tehát a Nap és a Kakas/Halak évét váltja a Vénusz és a Kos/Kutya éve. Ennek megfelelően jelennek meg a makrokozmosz hatásai a mikrokozmoszunkban, a testünkben.

A Nap hatásából adódó problémák

Még bőven ráerősít a végére a Nap, a mentális „én” kifejezője. Ennek okán: az agy és szem szervi hibái, szemgyulladás, egyre gyakoribb szürke- és zöldhályog, láz, sztrókok kísérik a napjainkat.  Az agyalapi mirigy, vezérlő rendszeréből fakadó, általános hormonális gondok, valamint riasztóan emelkedő pajzsmirigy-rendellenességek alakulnak ki. Különösen az átmenet utolsó 3-5 hónapjára kiugró lesz a tüdőgyulladások, a légúti, asztmatikus, és bronchitiszes esetek száma. A szervi szívbaj és a gyomor szöveti szerkezetének (polipok, fekélyek) rendellenességei napi szinten jelen vannak még. 
 

A Halak/Kakas hatásából adódó problémák

A Halak hatása sem lustult. Ősztől szinte rendszeres a láb, lábujjak, lábcsontok, lábközépcsontok, lábujj-csontok sérülése, a  synoviális (izületi savós) folyadék problémái, a nyirokrendszer alulműködése, pangása.

A Kos/Kutya hatásából adódó problémák

Lassan készül a Kos csillagkép, és jellegéből adódóan ölre is megy az eddigiekkel, így kettős rizikó-hatás alá kerülünk. A fej, az arc, orr, szem, fül, száj, fogak megbetegedéseire számíthatunk, de az agyi idegközpontok, a koponya, az arccsontok (fogimplantátumok miatt) is sérülhetnek.

A Vénusz hatásából adódó problémák

A legnagyobb hatása azonban a Vénusznak lesz. Ha Vénusz, akkor a vénák, visszerek, főleg láb- és gyomor esetén. Csak találgatás övezi a kiugróan megnövekedett bőrbántalmakat, amelyek a kémiai szépészeti, kozmetikai, valamint intim szerek helytelen alkalmazásának a következménye. De visszavonhatatlanul megjelennek a testidegen ruházkodástól, öltözködéstől, a kicsapongástól, a testékszerektől eredő betegségek, fekélyesedő folyamatok. (pl. tanga, csípőnadrág, a toppok túl mély kivágása, emeletes talpú cipők, büdös láb- és gerincellenes tornacipők, és mindez műanyag - a lábgomba meg feljebb is tud gyalogolni) Meghűlés-szerű tünetek a nem az időjárásnak megfelelő, könnyű, divatos, de helytelen öltözködés következményeként. Rendetlen és helytelen étkezés okozta tünetek, megbetegedések.  Tehát a Vénusz RENDET - RENDSZERT KÖVETEL!!!

A csillagjegy dekanátusai is ékesen beszélnek az előttünk álló feladatokról

Kutya

Fényoldali tanítása: mint hűség, áldozatkészség. Ezek a minták már a Vénusz tanulási feladatainál is megmutatkoztak, tehát vigyázzunk, kétszeresen is figyelemfelhívó, fontos elvégzendő!  A kutya, mint őrző – ez a tulajdonság is szembetűnő dologra hívja fel a figyelmet, mert nemcsak fizikai értelemben vett őrzésre-védésre utalhat, hanem a lelkünkben őrzött értékek, különösen a Fény, a derű, a szeretet megőrzésére is.

Árnyoldali veszélye: vigyázzunk, hogy ne legyünk túlbuzgók, ne egy szelidíthetetlen és fékezhetetlen acsargó erődemonstrációba fulladjon az igyekezetünk. Ne csahosként kövessünk falkavezéreket! Ne az otthonából kivert kutyaként szolgáljunk másokat! Ne legyünk idegenek talpnyalói!

Farkas

Fényoldali tanítása: a szabad élet és a természetes erő megjelenítője. Természetes viselkedés, természetes élet és étel, természetes öltözködés, természetes építkezés, természetes, vagyis IGAZ tudás-oktatás, IGAZgatás, IGAZságügy-EGÉSZségügy, IGAZhit, stb.  Ki a szabadba! Ki a természetbe! (A konditermek helyett, inkább menjünk a természetbe, de NE a legcukibb fényes futónadrágban, NE füldugóval a fülben, NE az aszfalton lihegve, kipufogógázt szipózva, garantáltan összerogyasztva és széttépázva az izületeket…) 

Árnyoldali veszélye: sunyi sompolygás, kerülgetés, kegyetlen zsákmányéhség, bután rafinált gonosz erők. Kiváltképp a politikában, a médiában, a különböző multi-formációkban, a multikulti moslékában… (showműsorok, ilyen-olyan fesztiválok, mert majd ők kialakítják a te ízlésedet és gondoskodnak a szórakoztatásodról, a jóllakatásodról is a különféle „sztárújságok” sztorijai által…) … és legfőképpen, addig sem a család akarata dönt a szabadidő kérdésében, mert a családot betagosítja – most nem a téeszcsébe, - hanem a kerületi futóversenyre…  A veszély egyik fő forrása, a kifejezetten a fiatalság részére létrehozott olyan „farkastanya jellegű” szórakozóhelyek, ahol fiataljainkban zavartalanul kialakulhat a lelki fenevadság. Ez a rafinált módon kiagyalt környezet sajátságosan lebutítólag és elferdítőleg hat (divatos és dekadens szabadkőműves stílusirányzatok által) fiataljaink lelkére, ezáltal énük, jövőképük, gondolkodásuk, ízlésük, stb. egészére.  A Nagy Paradigmaváltás viperafészkei, melegágyai.
 

Griff

Fényoldali tanítása: szellemi ébredés! 

A mesehőst, vagy mítikus hőst, az alvilágból a fölső világba hozó erő jelölője, vagyis a szellemi fejlődést, a szellemi emelkedést segítő tényező. Képjele a fejét jobbra-balra fordító szárnyas lény, ezért egyező a Kos jelével. Fehérlófia balról kenyeret és húst, jobbról vizet ad az őt szállító mítikus lénynek. Amikor pedig még nem érve a célhoz, elfogy a tartalék, a hős saját combhúsából vág (=lovaglóizom, tehát a Nyilas nemzet áldozatvállalása) és táplálja a szárnyas lényt. A csillagjegyre utalóan a napos és a sötét órák kiegyenlítődését, a Nap erejének és az energiáknak a felfelé törekvését mutatja. Hűség, kitartás, lojalitás jellemzi. Életet, értéket megtartó jó szellemi erő képviselője. 

Összegezve

 Fehérlófia népe már éppen megláthatná az alvilágból kiemelkedve a kék eget… de…

 • Vajon lesz-e elég ereje, - miután elfogyott a hús és a víz, de még nem ért célba, - hogy az őt szállító csodagriffnek (vagyis végre saját szellemének és lelkiismeretének engedelmeskedve), önmagát áldozatra adva, saját húsából adjon falatot? 
 • Vajon értjük-e, miért mondjuk ősidők óta, hogy ez „húsba vágó kérdés”? 
 • Vajon lesz-e bennünk elég önfeláldozás, és a változtatáshoz elég áldozatvállalás? 
 • Vajon megértjük-e, hogy az egyéni önfeláldozás, vagyis hibáim önfeladása nélkül nem lehet áldozatot vállalni a haza oltárán? 
 • Vajon képesek vagyunk-e már a jézusi szimbólum pelikánmadarát megérteni, tudunk-e önnön vérünkkel, vagyis hitünkkel, szeretetünkkel táplálni másokat?
 • Birtokában vagyunk-e már, és képesek vagyunk-e már a legnagyobb kincset, - tiszta kezet, tiszta vért és tiszta lelkiismeretet hagyományozni az utódainkra? 
 • Ki tudjuk-e vezetni az alsó világból és meg tudjuk-e mutatni ivadékainknak az „Új Hazát”, mint ahogyan azt Álmos fejedelem tette?  
 • Ismerjük-e, és értjük-e, s nem utolsó sorban gyakoroljuk-e hétköznapjainkban is Fehérlófia nemzetbeavató meséjét és mondanivalóját? Súlyos, de már nem elodázható kérdések!

De megvan a felelet és a tanács is a lehetőség megragadásához. Őseink is így tették, és így hagyták ránk: ​

 • Aki uralni tudja önmagát, kezébe veheti sorsa irányítását.
 • Aki sorsát irányítani tudja, az uralja lelkét, vagyis ura lehet a Mindenség rászabott, ráosztott részének.
 • Aki ura lehet a Mindenség részének, az már az Atyában él, vagyis része a Tökéletességnek.
 • Aki része a Tökéletességnek, az nemzete sorsát is irányítani képes, mert a Magyar Szent Korona szelleme hatja át! Fehérlófia, - tehát beavatott!

Ez az esztendő újbóli nemzetbeavatásunk katartikus időszaka. Nemzetbeavatásunk Nimródtól indult és Emese ágyékán keresztül óvott, avatott bennünket eme Idők végéig. Most belőlük táplálkozva, vagyis hagyományainkra és tiszta vérvonalunkra építkezve, Mária és Jézus kezét fogva tudunk átlépni az Új Időbe...  De az egyén ébredése és egyéni beavatódása, szellemi fényesedése nélkül a nemzet sem tud tovább avatódni, fényesedni!!! Egyértelmű a felelősség!

Ehhez illeszkedik Atila Nagykirályunk egyik gondolata. Ő lélekfényeknek hívta intelmeit. Ezzel zárom a 2018-ra szóló Gyakorlati próféciát:

„A rómaiak azt hiszik, hogy jó keresztények, mert minden héten meghallgatják Jézus Krisztus evangéliumát, azonban az evangéliumot nemcsak meghallgatni kell, hanem az evangélium szerint cselekedni és élni, a szeretet és a jótettek útján vezetni az életet.” 

 

 

 

 

 

 

2018. december 24. - február 9.

Szeretettel: v Joó Katalin