A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

2016 Prognózis

 

További prognózis – 2016-ra

 

2016 lesz a nagy TÜKÖRBENÉZÉS éve: ami bolygóhatásban a MARS, és csillagjegyben a Vízöntő –

– keleti, kínai elnevezésében - a MAJOM éve lesz!

 

 

2015. 10.29. – előjelzés egy előadáson

 

2016 a Mars és a Majom éve (Vízöntő keleti váltópárja).

Őrségben, Velemér csodálatos Árpád-kori templomában Aquila János freskóján a Fehér Ló nyergében (a Fehér Ló népe, Fehérlófiai mi vagyunk!), egy majom ül, kezében fogja a gyeplőt és röhög. Aquila János freskófestő kezét 800 évvel ezelőtt a csillagtudás vezette. Ha jó alaposan megnézzük a freskót, a ló mellé odafestette a mágus süveges öreget, aki diszkréten fogja a kötőféket. Látszatra a majom ül a nyeregben, de ott van az Őstudásból eredő igazság, mert a Teremtő fogja a kötőféket. Ezt ne felejtsük el!

 

Nagyon komoly hármas évgyűrűben - 3 NAP EGY ESZTENDŐ - vagyunk: 2014 – Szaturnusz, súlyos történések voltak, de ott volt a Nyilas ereje, Táltos paripánk ott volt alattunk. Aki jól megülte, át tudott menni a Jupiter évébe. Most 2016-ra alaposan fel kell készülnünk, mindent rendbe kell tennünk! Készüljünk, tisztítsunk meg mindent magunkban, családunkban, beszéljük ki.

Mars = háború!

Meg kell értenünk a csillagüzeneteket! Mit tudok magamban megtartani, mint ember, mennyire utánozok másokat (vagy gyerekeim, családtagjaim)? Milyen értéket tudok megőrizni az ősök értékeiből?

 

Nagyon nehéz évünk lesz. 2014 és 2015 csak előkészítették a 2016-os évet. El kell tudnunk választani az igazat a hamistól. Nagyon nehéz lesz, mert oly módon fogják becsomagolni, tálalni, fogyaszthatóvá tenni, hogy ha nem állunk meg egy pillanatra, hanem a rutin fog vezérelni, akkor sok-sok banánhéj lesz. Meg kellene előzni! Vigyázzunk!

Nem kell félni, de meg kell tenni a megbocsájtásokat, a bocsánatkéréseket, így lehántódik rólunk egy súly, és tisztán-érzékelőbbé, tisztán-látóbbá válunk.

Hiszen a Vízöntő hullámain hajózni is lehet, ám ehhez könnyűnek kell lennünk, hogy érezzük, hol van a döntő pillanat, mert mindaz, ami zúdul és visz, pusztít, másokat elmos/lemos, az nekem lehet, hogy egy könnyen hajózható, kikötőbe vezető áramlat lesz. Csak tőlem függ, hogyan indulok, hogyan készülök.

 

 

2016.02.10. – további prognózis, tanításon

 

Mars éve = kirobbanó indulatok, aljas ármánykodás, politikai nyomás, sok mindenkiből ki kell szakadnia a „marsikus” rejtett agressziónak. „Köhög a bolha”- vagyis a legkisebbek próbálkoznak a legnagyobb hatalmi túltengéssel, nincs értelme felvenni a kesztyűt. Kirobbanó indulatok előjönnek azoknál is, akik eddig hallgattak. Rengeteg türelemre van szükségünk! Kirobbanó szélsőséges érzelmek teljes skálája, mindkét véglet kirobbanóan jelen van.

Az érzelmeket nem lehet már elfojtani, mert ha nem kifelé jön, akkor befelé robban.

Robbanás – lobbanás, betegségek belobbannak.

 

Vízöntő = Terjedés – terjeszkedés.

Ha valami robban (Mars), akkor árad is (Vízöntő). Csak most sokkal erősebben. Sokkal nehezebben múlnak el a betegségek. A terjedésnek ez kedvez. Ezért dobják épp most be az új vírust, mert most a leghatásosabb. Csillagismeret nagyon fontos! A rémhírek ugyanúgy terjednek. A tavalyi áradat most, mint fekély terjed. A Vízöntővel jönnek a vizek (pl. csőtörés formájában), sztrájkok, kivonulások, tömeg indulatok áradnak, de árad az igazság, szeretet, jóság is.  De mind keveredik, döntsd el melyik-melyik?

Rengetegen fognak a zavarosban halászni, s kérnek segítséget, de nem kell mindenkinek segítenünk. Aki csak a véremet szívná, nem kell segíteni. Szemébe nézz, bal szemét, orrát, szájzugát figyeld, hogy megtudd, igazat mond-e. Rengeteg szenteskedő és alja ember is fog áradni. Fegyelmezettnek kell lennünk, óvakodjunk a szélsőségektől (pl. túlzott szomorúság vagy hahota). Rengeteg kéregetés jön, iskola, óvoda keretein belül is, pl. hogy mit adjon a szülő. Írd alá ezt vagy azt. Parttalan áradás, be akarnak húzni valami közösségbe, véleményezésbe, vagy ítéletalkotásba. Ne tartsál senkinek se gyertyát, se létrát, hanem a szádat tartsd! J

Érd magad tetten, vigyázz! Fegyelmezettség! Ne beszélj sokat, ne tengj túl, ne cselekedj sokat.

Csendes jóság és alázat minden időben!

Ha valaha a kevés beszéd ideje volt, akkor most az van! Kevés beszéd – sok ima! Vigyázzatok magatokra és egymásra! Figyeljetek egymásra! Van olyan áradat, ami a hidat is elviszi - híd vagyunk, biztos cölöpökön kell álljunk! A közösségi összetartozást nagyon meg kell óvnunk. Lelki kapcsolat, tisztelet, szeretet nagyon fontos és csak az összetartozás érzése, ereje, amely megtart.

Ha igazán bajba kerülnél, kit hívnál fel?... Előkészületi döntéseket is meg kell hozz! Előrelátás!

 

Vízválasztó

2014-15-16 – benne van az ötről a hatra való lépés. Mit tehetek a gyakorlatban? Hogyan tudom az építőt erősíteni, a lebontót gyengíteni?

 

Az Ítélőszék tanítása 2004-2014 között zajlott. Életfázisok lezárultak, új perspektívák nyílnak. Nagykorúak lettünk, ötről a hatra kell jutnunk.

5= Jézus öt sebe, öt érzékszerv, öt elem. Jézus megváltói működése nélkül az emberiség soha nem tudna ötről a hatra lépni, életáldozat nélkül nincs feltámadás.

 

2014-ig volt segítség a privát életünkben, az emberiséget Jézus érkezéséig segítették, de attól kezdve saját kezünkben van a sorsunk, rajtunk múlik. Ezért sincs Szakrális Királyunk, aki megvédene. Nem oldják meg helyettünk.

Új lappal indulhatunk. Más az idő, a tér, a feladat és mások a megtapasztalások. Ha valami egyszer már nem sikerült, nem kell újra próbálni, tovább kell lépni.

 

2014-15 után 2016-ra gyakorlatilag ugyanaz érvényes, ugyanaz a hatás érvényesül, csak idén duplán. Nem mindegy, hogy dupla az előmenetel, vagy dupla a visszaesés. Tele vagyunk banánhéjjal!

Ebben az évben a Szaturnusz és a Jupiter fűszerezve a Mars hatóerejével = indulatok, veszekedés, indulatok és visszatartott feszültségek robbannak minden ok nélkül, fűszerezve a vízöntő áradó hatásával.

 

Az éves váltások február közepéig állnak be, most az időjárásban is parttalan áradások vannak. Megmozdulnak a vizek ugyanúgy, mint az érzelmek, az erőszak (pl. migráció), vagy a beszéd. Figyelni, hol legyen a korlátja.

 

2014-15 után idén esszenciálisan fog megjelenni az igazságtalanság, sztrájkok, tüntetések, a média szutyok, ráadásul arcátlanul. Hülyére vesznek, majomnak néznek mindenféle mondvacsinált intézkedéssel.

 

Vízöntő tisztító áradata a Mars kirobbanásával. Csak a tiszta mehet át! A Mars kirobbanó ereje szükséges ahhoz, hogy ki lehessen adni, ami már nagyon feszít.

A hülyeség sem kivétel az áradás alól.