A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

10 évesek vagyunk!

Kedves Honlapunkra Látogatók!

Kedves Tanítványaim!

10 évesek vagyunk!

A Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely jubilál!

Ez az örömhír eltölti szívünket, mert 10 év szolgálat van mögöttünk. Szolgálat a betegekért, a lelkileg megrekedtekért, szolgálat önmagunkért, családjainkért, szolgálat a nemzetért.  2007-ben indult az általam alapított iskola, az első évfolyama 2008-ban végzett. Tulajdonképpen már az elmúlt esztendőben kellett volna indítani a megemlékezést, én mégis azt gondolom, hogy mindent akkor érdemes ünnepelni, amikor már eredménye is van. Ezért, az első évfolyam – az Aranyasszony csoport - végzésének időpontját vettem igazi kiindulásként.          

 

  Iskolaligatúra-2014 

Működésünk szűkebb fizikai színtere a Pilis. Tágabb fizikai színtere a Kárpátmedence, ahová rendszeres tanulmány- és zarándokutakat járunk. Még tágabb fizikai színtere a magyarok, dicső eleink őshazái, ahová szintúgy rendszeres utazásaink vannak (Törökország. Jordánia, a teljes Kaukázus, a moldvai Csángóföld, stb.). Spirituális iskola lévén pedig meditációinkban az egész Világegyetem…

Iskolaligatúra - 2011  
 
Iskolánk – misztériumiskola. Azért jelenthetem ki ezt felelősen, és minden szemfényvesztéstől mentesen, mert az Íj és a Nyíl ösvényén haladó beavató iskola a javából. Ősi és isteni tudás elnyerése, hit, alázat, fegyelem, kitartó szellemi önfejlesztő és gyógyító munka, áldozatvállalás, szakrális életpéldázat, - mindez egyéni szellemi kapcsolat segítségével és a szellemvilággal való együttműködés által. Képzési- és gyógyítási anyagunk a Szent Korona tanra épül. Ehhez kapcsolódva, eddig öt ízben szerveztünk Szent Korona Fogadalomtételt. Három alkalommal Csobánkán, a csodatévő Máriakútnál, egyszer Soltszentimrén a pusztatemplomnál. Mindegyiket a maga nemében különleges szellemi- és fényjelenségek kísérték. A 2017. augusztus 10.-én tartott pásztói Szent Korona fogadalomtétel és búcsújárásunk a könnyező Mária kegyszobrok okán, szintén rendkívüli volt. Ékesen bizonyítja ezt, hogy ez alkalommal javaslatunkra, hivatalosan is, - Szűz Mária Királynőnknek és Jézus Krisztus Urunk részére, Magyarország ismételt felajánlása történt meg. 
 
 
Emellett nyílt napjainknak, rendezvényeinknek, gyógyítási napjainknak se szeri, se száma…  Méltán az ország vezető gondolkodó és gyógyítóan cselekvő közösségei élén haladunk. Ezért vagyunk és lehetünk nemzetigazítók, - Pilisi Lélek-és Nemzetigazító Szellemtudományi Műhelyként, és ehhez a feladathoz ad kiemelten tiszta segítséget a Szellemvilág, felzárkóztatva csoportjaink elhívójaként a legrangosabb szellemi küldötteket. Másként, hogy működhetne immár 10 éve, magában a Pilisben egy szellemiskola, ha nem a legtisztább és legmagasztosabb értékek mentén tanítana, és nem a legmagasabb szinten való szellemi hatásokat működtetné...? (A Szellemvilág tényét nagyon sokan a jó magyarok közül sem, a hívők közül meg még többen el sem fogadják, vagy nem merik elfogadni!)
 
Az elmúlt egy évtized, mint ahogyan ez az egész működésünkre jellemző, diszkréten, visszafogottan, túlzott magamutogatás és harsányság nélkül zajlott le, mert tevékenységünknek a fizikai létre eredményezett szellemi hatása a mérvadó, nem a népszerűség. Jómagam, az egész ország területén tartok előadásokat és eddig megjelent könyveimből, bemutatókat. Ezek a sorozatban megjelent kötetek, egyben iskolánk őstörténeti és szellemtudományi tankönyvei is.

Kedves Lélekigazítók, Tanítványaim! 
 
Az ünneplés igazán nektek szól. Amíg lelki békére vágyó, gyógyulni kívánó, életfeladatát megérteni akaró, útját kereső, nemzete sorsáért aktívan cselekvő, szívében az elhívást meghalló, megtalálja a Pilisben működő „lélekkovács-műhelyt”, addig van feladat és szükség a tanításra. Addig szükség van a lélekközösségek összeszövődésére, a - talán nemcsak  egy földi életre szóló barátságokra, hanem többre, hiszen szellemben mindig örök marad a barátság és a szövetség... Mostantól legyen minden napunk ünnep, oly ragyogó, mint szellemi vezérlőnk az Aranygyapjú, őseink szent ereklyéje. A szürke és munkás hétköznapok gondjait, hátráltató erőit írja felül az öröm és a hála.

Öröm és hála a szellemvilág felé, az Égi Vezetők gondviselése felé, hogy megérthetünk, megélhetünk sorsfordító, sorsdöntő pillanatokat, hogy tapasztalhatunk - talán a földi életre érkezők közül a legtöbbet! - és ez a legnagyobb élménye és ajándéka egy missziót vállaló léleknek. Ámen
 
Szeretettel szellemi vezetőtök, Mesteretek: Katalin
 
Kelt: Pilis-Csobánka 2018.02.12. = 7 a Mágikus Erő napján