A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Szeptember 29.

Népi regula:

„Szent Mihálykor keleti szél,
Igen kemény telet ígér.

Szent Mihály öltöztet,
Szent György vetkőztet.”

 

 

Mihály - az Utolsó Ítélet angyala, a Seregek Ura. Mihály az, aki a látható világ megteremtése előtt már egyszer legyőzte a lázadó Lucifert. A jók harcának vezére. Ősidők óta a lelkek kísérője, mentője. A mennyország fejedelme, az arkangyali rendben, az angyali hierarchiában a vezető angyal. Mihály a lélek - helyesebben a szellem - mérlegelője az elköltözéskor, a lélek testből való kilépésekor. Mérlegeli ki, mit, hogyan csinált az életében. Ő viszi át az elhunytak lelkét a (lován). Ugyanis a régiségben  - még az én gyerekkoromban is - a halott koporsóját egy fából készült pad-félére tették, azon volt felravatalozva, és azon vitték  ki a temetőbe. Ezt hívták „Szent Mihály lová”-nak!

 

 

 

 

 

Gábor - az Újszövetség angyala. Gábor az Úr színe előtt áll, feladata, hogy hírül vigye az elhivatottaknak Isten terveit. Ő közli először Erzsébettel, hogy gyermeke lesz, Ő jelent meg Erzsébet férjének Zakariásnak is, hogy hírül adja Keresztelő Szent János születését és váltságunk kezdetét. Legjelentősebb küldetése hat hónappal később Galilea Názáret városában volt, ahol az üdvtörténet legjelentősebb eseményét hirdeti a második isteni személy megtestesüléséről. Ő hozza az „angyali üdvözletet” köszöntve Szűz Máriát.

A földi lét mindenkor függvénye a mennyei akaratnak, és ezt az akaratot őrzik és biztosítják a Jézus mellett álló angyalok, mintegy őrizve, irányítva annak beteljesedését.

A Szent Koronán, elöl, a pantokrátor Krisztus alatt-mellett az abroncson jobbra és balra tükör-szimmetrikusan láthatóak.

 

Ha nem magyarosan írjuk, nevüknek akkor is érthető az üzenete: Michaél, Gábriél, Rafaél, Uriél, - az „él” szótag magáért beszél (persze csak magyarul).