A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Szeptember 21.

Szent Máté apostol és evangélista az evangéliumát jellemzően a zsidóknak írta, de nem héberül, hanem arámi nyelven, és több, - kifejezetten a zsidókra és életükre utaló - példázattal! Vajon akkor Máté zsidó volt, vagy sem…? Nézzük az evangélium szerint!

Máté így írja: (Mt.10,1-7.)

„Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András; Jakab, a Zebedeus fia, és testvére, János; Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, az Alfeus fia és Taddeus, Simon, a Kananeus és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta Őt.

Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik: „Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz. Menjetek el és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!”