A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Október 7.

A lepantói csata napja.

V. Pius pápa diplomáciai erőfeszítései eredményeként 1571-ben Spanyolország, Velence, Genova, a Johanniták, és a pápa szövetséget kötöttek és hajóhadat szerveztek a török ellen, hogy megakadályozzák a török Földközi-tengeri terjeszkedését. Ez volt a Szent Liga. 214 gályából álló flotta állt szembe a törökök 230 gályával. Lepantónál ütköztek meg, A pápa az egész Egyházat a rózsafüzér imádkozására szólította. Közvetlenül a csata előtt a hajók legénysége együtt imádkozott, s ezt követően váratlanul a keresztények számára kedvező irányba fordult a szél, aminek a túlerő fölötti győzelemben döntő szerepe volt. A győzelem véget vetett a törökök előrenyomulásának a Földközi-tengeren. a sikert azonban a győztes hatalmak – Szent Liga - nem használták ki: széthullott a Szent Liga. A csata előtt a pápa felszólította egész Európát, hogy imádkozzanak - rózsafüzért! - a török veszedelem elhárításáért. Így a lepantói győzelmet ezen imádság eredményének tartották.

Az olvasókultusz a dominikánusok buzgólkodására a XV. század folyamán nyerte el végső formáját, azóta ebben a mai formájában imádkozzák - imádkozzuk. 1475-ben Kölnben alakult a legelső társulat. Hazánkban, Kolozsvárott született 1496-ban az első olvasótársulat. Magyarul legelőször az apácák számára írt „Czeh- és Gömöri kódexekben” tűnik föl. Utóbbiban az Örvendetes olvasónak még „Fehér rózsakoszorú”, a Fájdalmasnak „Veres rózsakoszorú”, a Dicsőségesnek „Arany rózsakoszorú” a neve. Szűz Mária három olvasója az Ő és Szent Fia üdvtörténeti szerepének egészet adja.