A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Október 6.

E napon végezték ki Aradon a szabadságharc 13 tábornokát, valamint Pesten, gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. Ez utóbbi, - hogy egy miniszterelnököt kivégezzenek – diplomáciai nonszensz (képtelenség), és példátlan az egész addigi világtörténelemben. (Még Napóleont is csak száműzték!) A szabályt erősítő kivétel azonban akad, pl.: az ókori asszír-akkád-semita hordák szkítafajú népek elleni évezredeken át tartó rablógyilkos, pusztító hadjáratai, és az újkori mindezt kísértetiesen megismétlő 1956-os terror.

Az 1848-49-es magyar szabadságharcot a Szent Szövetség égisze alatt az osztrák császári és az orosz cári haderők kegyetlenül vérbefojtották. A vitatott és szükségtelen világosi fegyverletétel után az osztrákok bosszúvágya nem ismert határt. Az 1850-ig tartó megtorlást Haynau a „bresciai hiéna”, 1849-50 között a bécsi udvar teljhatalmú magyarországi megbízottja vezényelte le.

Haynau a magyar történelem legsötétebb figurái közé tartozik. Neve az elmúlt másfél évszázadban összefonódott a könyörtelen és nemtelen bosszúval. Kortársai szerint legjobb indulattal is legfeljebb közepes képességűnek nevezhető katona volt – azonban olyan korba született, amikor a tehetséget és a vitézséget könnyedén pótolhatta gátlástalansággal és kegyetlenséggel. IX. Vilmos hessen-kasseli választófejedelem Habsburg tartományi gróf és Rebecca Richter, zsidó patikuslány törvénytelen fiaként született. (A Rotschild család, - aki apja hitelezője és befektetője volt – ezidőtájt kapott „szolgálataiért” bárói címet.) Haynau féktelen gyűlöletet érzett a szabadságharcosok iránt. Korán elhíresült kegyetlenségéről. Előbb Olaszországban harcolt, Brescia városában „debütált”, hírhedett vérengzése, a nők nyilvános korbácsolása által elnyerve a „bresciai hiéna” nevet. Az olasz vérfürdő a nemzetközi közvélemény felháborodását is kiváltotta.

Utasítására az osztrák rögtönítélő bíróságok 4628 magyar szabadságharcost fogtak perbe, és mintegy 500 halálos ítéletet hoztak, ebből 110-et végrehajtottak. Hazánkban úrrá lett a gyász és a fájdalom. Minden magyar családban sirattak valakit. Nem lehet tudni, hogy a haza vesztét, vagy a szeretteik elvesztését gyászolták-e jobban? A kettő elválaszthatatlanul egybeforrt a magyar szívekben.