A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

November 25.

Alexandriai Szent Katalin - szinte vele kezdődik a Nyilas jegy. Érdekes! Ezért hát lássuk bővebben ezt a kevéssé ismert szkíta szent királylányt.

Katalin, azaz Alexandriai Szent Katalin vértanú (†305 táján), a középkornak alighanem legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje, a 4 Virgines Capitales, (4 fő szűz) továbbá a Tizennégy Segítőszent egyike. A görög eredetű szó jelentése: „tiszta, szeplőtelen”.

Katalin alakját, életét teljesen átszövi a legenda, amelyet verses alakban az Érsekújvári-kódex, prózában pedig Boldog Temesvári Pelbárt nyomán az Érdy-kódex örökített meg: élt Alexandriában, más feljegyzések szerint Cipruson egy pogány király, Costus, akinek nem volt gyermeke. Ezért szüntelen áldozott a bálványisteneknek, de hiába. Alforabius görög bölcs azt tanácsolta neki, hogy az egy Istennek képét öntesse ki aranyból és áldozzon előtte. A készülő szoborból csodálatosképpen feszület lett. Bevitték a pogány templomba, ahol a bálványok mind lehullottak. Costus bemutatván a kereszt előtt az áldozatot, a királyné megfogant, majd leányt szült, aki a Katalin nevet kapta. Miután fölserdült és megkeresztelkedett, másnap megjelent neki látomásban a Szűzanya, ölében a kicsi Jézussal, aki eljegyezte Katalint magának. Már tizenhárom éves korában kitűnt csodálatos okosságával, amelynek híre messze földre elterjedt. (Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium – részlet)

A középkorban, széles körben és nagyon bensőségesen tisztelték szüzességéért és bölcsességéért. Mivel a hit igazságát oly hatásosan védte, a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje lett.

A párizsi Sorbonne egyetem pecsétjébe is őt vésették. Ebből következően a középkori főiskolák, könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok védőszentjükként tisztelték.

Mivel utolsó imádságában Katalin a betegeknek és haldoklóknak is segítséget ígért, a késő középkorban gyakran a kórházak patrónájaként is megjelenik; s mert a börtönben oly sokáig kínozták, és volt ereje elviselni, a foglyok is hozzá folyamodtak szabadulásért.

Mivel pedig a kínzására szerkesztett késes kerekek összetörtek, mindazok az iparosok, akik kerékkel foglalkoztak, szintén segítségül hívták. A házasságra készülő fiatal lányok is segítségét kérték, hogy jó vőlegényre találjanak.