A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

November 19.

Árpád-házi Szent Erzsébet 1207-ben született, II. András királyunk lánya, akit rózsacsodája révén szinte mindenki ismer. A thüringiai őrgróffal eljegyzik - 4 évesen! - majd férjhez megy, de nem az eljegyzett vőlegényéhez (az ugyanis közben meghalt), hanem annak testvéréhez, Lajoshoz, akitől három gyermeke született. Amikor kiment a németekhez - Németországról akkor még nem beszélhetünk! - a hozományához tartozott többek között színezüst fürdőkádja! A németek azt sem tudták mi az, bevitték a templomba, mert azt hitték, hogy keresztelőmedence! Ennyit a hygiéniáról. (Akkor ki volt a barbár? Akik kitalálták a „köln-i-t”! Nem sokkal később írja a pápának Juliánus barát, hogy „megtaláltam a magyarokat, ....hetente kétszer fürdenek és alsónadrágot hordanak!”)

 

Erzsébet, Lajos beleegyezésével kórházat alapított a szegényeknek. Őket szolgálta. Miután Lajos útban Szentföldre meghalt, férje családja nem nézte jó szemmel Erzsébet jótékonykodását. Ezért Marburgba költözött 3 gyermekével és belépett a Ferences harmadrendbe. Vagyonát szétosztotta a szegényeknek, illetve kórházat létesített. Ebben dolgozott, ő ápolta a leprásokat is! Távoli vidékekről is jöttek hozzá, mert „a Marburgban élő fejedelemasszony csodatévő hatalmának híre kelt”! És valóban: imája nyomán a vak látott, a béna talpra állt! (Halála után már négy évvel szentté avatták!) Legendája szerint Szent Ferenc halála után megkapta köpenyét, és abban halt meg 24 éves korában.