A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

November 1.

 

 

Mindenszentek napja azoknak a szenteknek – a megdicsőült lelkeknek – az ünnepe, akikről nagy számuk miatt a kalendárium külön-külön, név szerint nem emlékezik meg.

Katolikus tanítás a szentek egysége. Eszerint az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, és az Úr színe előtt egymásért könyörögnek, helytállanak. A küzdő egyház (Ecclesia militans) a földön élő, a szenvedő egyház (Ecclesia patiens) a már meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő, a diadalmas egyház (Ecclesia triumphans) pedig a már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága.

Mindszenty (Pehm) József bíboros hercegprímásunk nem véletlenül választotta rendbe való belépésekor ezt a nevet. Szándéka szerint, valamint Jézus urunk és Szűz Mária általi kijelölt áldozatos szolgálata okán nevében is mintegy magához hívta és magához ölelte a szentek gyülekezetét.