A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Május 1.

Fülöp apostol a szkíta hitújító

Jézus a Jordán folyó mentén haladva találkozott Fülöppel és megszólította: -„Kövess engem.” Így Fülöp volt az első, akit Jézus kifejezetten követőjének hívott. Ezután pár nap múlva hívta Fülöp Jézus mellé barátját, Bertalant. A galileai Fülöp volt András mellett az, aki Jézusban nemcsak a Messiást, hanem magát az Istent is felismerte, Őt Urunknak szólította. Jézus szűkebb, belső, bizalmas köréhez tartozott. Szemtanúja volt az Üdvözítő megjelenéseinek, dicsőséges mennybemenetelének, majd a pünkösdi Szent Szellem kiáradása után tevékenyen közreműködött a Jeruzsálem és környéke tömeges térítéseiben.

A magyar Szent Korona keresztpántjának alsó képsorában látható Szent Andrással, a másik szkíta hitújítóval szemben. Csimbókos (gyűrűs csigákba font) hajviselete és heves vérmérséklete pártus származásra utal.

Fülöp apostol sírját találták meg állításuk szerint olasz régészek Törökország nyugati részén 2011. július 17.-én. Az ásatásokat vezető Francesco D'Andria és kutatócsoportja a keresztény világ és a régészet számára fontos leletre Hierapolisz antik városában találtak rá, egy újonnan feltárt templomban.

 

 

 

 

Fülöp és Jakab ünnepnapja

Az ifjabbik Jakabot, Alfeus fiát, Simon és Tádé fivérét a kegyes hagyomány azzal a személlyel azonosította, akikről az Újszövetség több helyütt is, mint az „Úr testvéréről” beszél. Jakab volt a hagyomány szerint Jeruzsálem első püspöke. Az „Arany legenda” (Legenda Aurea), a szentek életének középkori foglalata, gyilkosai között megemlít egy posztókészítőt, ezért Jakabnak e posztókészítő szerszámok az attribútumai, ő maga pedig a posztóművesek, és kalaposok védőszentje lett.  A két apostol tiszteletének mindmáig meghatározó eleme, hogy május 1-jének pogány hagyományait, az egyház általuk keresztelte meg.

Cserébe a nép zöld lombokba öltöztette őket (májusi zöldág-tisztelet).

Az az igazság, hogy a római Tizenkét Apostol-templom fölszenteléséhez is kapcsolódik ez a nap. (570-ben, május 1.) ekkor ünnepelték e két apostolt, ereklyéiket ide hozták. De mivel 1955-ben május elseje Szent József ünnepnapja lett, először május 11.-re helyezték ünnepüket, majd 1969-ben május 3.-ra kerültek.

Tehát a régebbi – az eredeti - május 1. ünnepnap az apostoloké. De csak nyugaton!

 

 

 

Az íjfeszítő népeknél Boldogasszony ünnep volt, a Termékenység ősi ünnepe

 

A föld termékenységének istennője a rómaiaknál Maia volt. A május hónapot róla nevezték el, és neki szentelték. Májusban a természet burjánzik, a termékenységről - újjászületésről szól minden. Ezért a május női minőségű: a Szent György környékén induló Bika (ápr. 21.), mint a férfierő kiáradásaként szerepel, de a megtermékenyülés után a Bika második dekanátusa már a Szűz, uralkodó bolygója a Vénusz!! Női minőség, Boldogasszonyság! A májusfa-állítás is szerelem-igéző, idéző, jelző jelkép, meg az ehhez kötődő többi népszokás is.

 

Szent József ünnepe

 

Az 1800-as években a kommunista eszme terjedésével úgy gondolták a „komcsik”, hogy ha már úgyse dolgoznak az emberek (a munkások) a Boldogasszony ünnep miatt, - tartsanak felvonulásokat, mint a munkásosztály megmozdulása. Innen lett május 1. a munka ünnepe. Később ezt az egyház megpróbálta helyrehozni. XII. Piusz pápa 1955-ben elrendelte, hogy május 1. a munkás Szent József ünnepe legyen.

De milyen munkás? Vajon munkás volt-e valóban Szent József? Tényleg ács volt? Az evangéliumokban úgy szerepel, mint ács, Jézus nevelőapja (pl. Máté 13. 55-től.) De gondolkodjunk: az apokrif iratok szerint Mária a pártus uralkodó család hercegnője volt. Mint hercegnő, nem mehet férjhez egy kétkezi munkáshoz! Ez nem lenézése a dolgozóknak, hanem egy beavatott királyi vér más feladattal van megbízva…

 

Világ Királynőjének ünnepe

 

Natálía nővér feljegyzéseit 1941 decemberében gyóntatóján keresztül eljuttatták XII. Pius pápához. Jézusnak voltak személyre szóló üzenetei is a pápának. Az Úr kérését teljesítve a Szentatya hivatalosan megadta a Szűzanyának a Világ Királynője címét és elrendelte ünnepét, mely május 1-je.