A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Augusztus 22.

Szűz Mária királynő

 

Égi édesanyánknak, pátrónánknak külön ünnepe, mint királynő. Figyeljünk csak: király, ami azt jelenti, hogy teljes jogú uralkodó. (A királycsak a király felesége, semmilyen hatalommal nem bír!)

Szűz Mária már Szent István király idejében is igen nagy súllyal jelenik meg a magyarság életében. Szent Gellért legendájában olvasható a következő: „a magyarok rendkívüli módon tisztelnek egy olyan Istennőt vagy Istenanyát, amely Istennőt vagy Istenanyát a magyarok a saját nyelvükön csak egyszerűen Királynőnek, vagy Nagyasszonynak neveznek.”

Ennek révén ismerkedik meg Európa Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony kultuszával. Ebből az következik, hogy Szűz Máriát a magyar királyság által ismeri meg Európa. Minden valószínűség szerint Szent István király nélkül, vagy az általa képviselt kereszténység nélkül Szűz Máriáról Európa nagyon keveset tudna. Gellért írja le, hogy a magyarok ismerik Szűz Máriát már Szent István előttről is, és ő javasolja az egyetlen megoldásként és lehetséges változásként, hogy a magyar ősvallás istenasszonyát fogadják el, hogy azonosnak tekinthető Szűz Máriával.

Különböző festményeken, szobrokon látjuk azt az ikonográfiai jellegzetességet, hogy Szűz Máriát a Magyar Szent Koronával ábrázolják. Tudni kell azt, hogy a világon egyetlenegy valódi, valóban létező, valóban fizikai formával is megidézhető koronával lehet Szűz Máriát ábrázolni és ez a Magyar Szent Korona. Koronánk rendkívüli jellegét, a Vatikán is elismeri. Szűz Mária, mint a Világ Királynőjének koronával való ábrázolása pápai szinten hivatalosan elismerve, kizárólag csak a magyar Szent Koronával történhet. II. János Pál pápai rendeletben rögzítette ezt, nem sokkal halála előtt.

Augusztus.15.-én meghal Szent István király. Ugyanezen a napon vált ki Jézus Krisztus édesanyja a földi lét forgatagából, felemelkedik a mennybe, és ott Jézus Krisztus megkoronázza Égi Királynővé, a Világ Királynőjévé.  Olybá tűnik, hogy István, mintegy „sajátkezűleg” viszi fel a Koronát és adja át Jézus urunknak…!