A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Adventre

Advent!

A készület misztériuma.

Az elcsendesedés ideje.

A lemondás és felajánlás ideje.

A Belső Út, a Fény Útjának keresése.

Az imádság és fohászkodás ideje.

Az Ego, a Szabad Akarat általi labirintusból való kitalálás és kitörés lehetőségének ideje. Advent!

A test tisztulásának, a lélek gyógyulásának ideje.

A test tisztulásának a böjt által,- a lélek gyógyulásának a várakozás feszítő gyönyörűsége által.

A böjt, a lemondás, a felajánlás mindig valamiért történik.

Mi az, amiről képes vagyok lemondani, mi az, amit képes vagyok felajánlani, és vajon miért?

Mi az a fontos dolog, amiért?

És vajon olyanért mondok-e le, olyan dolgot ajánlok-e fel, ami csak nekem fontos…?

Vagy képes vagyok mást, másokat is belefoglalni ebbe a folyamatba…?

Vajon úgy teszem-e, hogy valóban működjön és legyen eredménye…?

Mitől lesz működő ez a különleges folyamat?

Mitől lesz hatásos egy ima?

Jézus Urunk tanítása által és azt pontosan betartva, mert különben - „kutyaugatás nem hallik az égig..”, ahogyan nagyszüleink is mondták.

Először is – addig nem foghatok az imádsághoz, amíg tisztázatlan érzések, gondolatok vannak bennem. Tehát előtte gondolatban meg kell, bocsássak mindenkinek, akivel aznap, vagy előtte konfliktusom, egyet nem értésem volt.

Másodszor – gondolatban bocsánatot kell, kérjek attól, vagy azoktól a személyektől.

Majd csak ezután foghatok imához és szólíthatom meg a Teremtőt, Jézus Urunkat, Szűzanyát, vagy bármely szent et.

Az adventi készület lehetőséget ad az önvizsgálatra. Önvizsgálat nélkül,nem vagyunk képesek a megfelelő megtisztulásra sem testben,sem lélekben. Márpedig enélkül, nem tud Jézus „begyünni szép Karácsony estéjén a házamba, és a házam közepibe megállni”.

Ez a ház, pedig a lelkünk, Boldogasszony fényóhajtó kerek kápolnája. Ezt kellene aznap estére díszbe, és patyolatfehérbe öltöztetni.

Hogyan tartsak önvizsgálatot? Egyáltalán mi az igaz és mi nem, mi a hamis és mi nem?

Mihez tartsam magam ebben a kaotikus szellemi, gazdasági zűrzavarban. Nehéz a válasz és a felismerés a mostani világban. Különösen akkor, amikor egy arcképről, egy arcmásról van szó, és legfőképp akkor, amikor a saját képmásomról van szó.

Ha tükörbe nézünk, akkor a sajátunkat látjuk. De valóban a sajátunk?

Az arc és a szemek a lelkünk tükörképe.

Soha olyan fontos nem volt még az emberiségnek tükörbe nézni, mint most.

„Tisztulj meg hát, az Önmagadba való nézéssel!” – mondja Jézus Krisztus.

Az önvizsgálattal sok mindenre választ is kaphatunk. Időbeosztás, a szükségletek helyes feltérképezése és beállítása, gyermekeinkkel való bánásmód, törődés helyessége, stb.

A helyes önkontroll megoldást adhat, felszabadíthat régi feszítő érzésektől, egyszóval - gyümölcsöt teremhet.

S ez a gyümölcs nem más életünkben, mint a Gyermekhez való megérkezés.

A szűz kisgyermek, a fiúcska és a leányka – Jézus és Mária, valamint a gyermekeink.

Akikre nagyon kell vigyázni, hogy időben elültessük a fény és a hit magját a lelkükben és a szívükben, hogy éljen nemzet e hazán.

Ha a plázaidiotizmus, a divathajhászás és a kozmopolitizmus langyos, ragacsos szennye tölti ki a szabad időt és a sötét erők, az anyag, a pénz, az ajándék okkal megvett szeretet és áruba bocsájtott tisztesség lesz a példa előttük, akkor még nagyon sokat várat magára a nemzet tisztulása.

Mert a nemzet tisztulása az egyének tisztulása által következik be.

Mert gyermekeinkből lesznek a jövendő apák, s anyák, a nemzet megtartó erői, az új tartóoszlopok, az új őssejtek, a haza, a Magyarok Országának új családjai.

Csak velük, a tiszta ivadékokkal lesz ismét Sacra Hungária, s épülhet újjá a nemzettest.

Készüljünk, tisztuljunk, engedjünk, várva a Gyermeket, a Jézus Arcú Fényszületést!

Karácsony készül, emberek!

Szépek és tiszták legyetek!

Súroljátok föl lelketek,

csillogtassátok kedvetek,

legyetek újra gyermekek,

hogy emberek lehessetek!

(Wass Albert)

Szeretettel és áldással: Katalin

2014 . Álom havának Úrjöveti készületében, a Születésre várva.