A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Boldogasszony Ünnep Bösztörpusztán

Az esemény jellege és időpontja
Időpont: 
2013. 08. 15. csütörtök, 09h30

Az elmúlt évekhez hasonlóan az V. Magyarok Országos Gyűlésen is megrendezzük a Boldogasszony Ünnepet, ahol a néplélekben megőrzött Mária és Boldogasszony tiszteletet helyezzük középpontba. A női minőség kiteljesedését lányok-asszonyok tiszta lelke képviseli, míg a kereteket férfiak biztosítják, amivel jól példázzuk teremtett világunk működési rendjét.

Az eddigi ünnepekről az alábbi helyeken olvashatnak, illetve tallózhatnak a képek között:

2010 - Boldogasszony szertartás (Szamosvári Zsolt képei): 2010 - Boldogasszony szertartás (Szamosvári Zsolt képei)

2011 - Boldogasszony Ünnep a pusztában: Boldogasszony Ünnep a pusztában

2012 - Hétoldogasszony Hajléka, -szobor, -ünnep 2012 - Hétoldogasszony Hajléka, -szobor, -ünnep

Az idei évben is Szabó Andrea énekes fogja össze a jelentkező lányokat és asszonyokat, segít a ráhangolódásban, illetve ő tanítja be a fohászokat és énekeket is. A felhívás végén összefoglalta a technikai tudnivalókat, az érdeklődők mindenképpen tanulmányozzák át és jelentkezzenek az ott megadott elérhetőségeken, kérjék el a megtanulandó dalok szövegét. Az ünnep előtt a reggeli órákban lehetőség adódik, hogy a helyszínen Andreával közösen készüljenek fel, ami a tapasztalatok alapján nagyon jól segíti a feltöltődést.

2013. augusztus 15-én Nagyboldogasszony napján Bösztörpusztán találkozunk fél 10-kor a Hétboldogasszony Hajlékánál. Ezt a helyet az elmúlt évek során az emberek hite az Égig emelte, ezért itt szeretnénk áldást kérni arra, hogy a Boldogasszonyságot átvihessük az új helyszínre is.

A zarándoklattal azt is szeretnénk kifejezésre juttatni, hogy az évek alatt milyen szorosan kötődtünk a Hajlékhoz, illetve az egész területhez. A Bösztörpuszta név immár nemcsak egy helyet jelöl, hanem egy lelkületet is tükröz. Elég ha megemlítjük, és máris megidéződik az a rengeteg csoda, aminek részesei voltunk. Tavaly beigazolódott, hogy igazi szent, szakrális helyet teremtettünk, reméljük, hogy egyszer a terület gazdái is értékként és nem problémaként tekintenek rá.

Maga az ünnep 10 órakor veszi kezdetét, közös fohászunkat Gyebrovszki Klára, a Mária Lovagrend vezetője tolmácsolja az Égiek felé.

Innen autókkal indulunk Kunszentmiklósra és a Városháza Nagytermében háromnegyed 11-kor köszönjük meg Bődi Szabolcs polgármester úrnak, hogy a helyiek méltó otthont biztosítottak Hétboldogasszonynak. Egyben kikérjük a Hétboldogasszonyt, és elkísérjük Apajpusztára, ahol az Országzászlónál gyülekezünk.

A több kilométeres távolságok miatt természetesen nem gyalogosan, hanem autókkal mozgunk a helyszínek között. Kérünk mindenkit, hogy a zarándoklattal kapcsolatban jó előre egyeztessen társaival és fokozott figyelemmel közlekedjen a gépkocsi oszlopban.

Az Országzászló ünnepélyes átadása 12-kor harangszóval veszi kezdetét, majd nemzeti lobogónk felvonását követően indulunk, hogy otthonába kísérjük Hétboldogasszonyt. Népdalokat illetve fohászokat énekelve méltóságteljesen haladunk. Az asszonyok előtt tisztes távolságban ostormenetben haladva, díszbe öltözött férfiak tisztítják meg a teret lassú, súlyos léptekkel.

Hétboldogasszony Otthonát a rendezvény területének kitüntetett pontján, egy domb tetejére állítjuk, ami egy nyitott falú jurta, amellyel őseink körtemplomait idézzük meg. A bejáratot Napkelte irányába tájoljuk, így a felkelő Nap első sugarai szószerint Napbaöltöztetik Boldogasszonyt. Az egyre feljebb ívelő Nap a jurta füstkarikájának körkeresztjén át egy fénykört rajzol a földre, amely a Nap pályáját követve körbejárja Hétboldogasszonyt, a Nap nyugovóra térését követően pedig mécsesek tűnődő, szelíd fényével övezzük.

A dombhoz érve megállunk, majd az asszonyok térdet hajtva vállukra emelik Hétboldogasszonyt, amellyel jelképesen fogadalmat tesznek, hogy vállalják a Boldogasszonyságot minden szépségével és feladatával együtt.

Ezt követően férfiak segítségével a meredek emelkedőn a domb tetejére emeljük Hétboldogasszonyt. Eközben az asszonyok a domb palástján körbevezető úton érkeznek meg a Fenti Világba, amely során az Égről nézve egy fehér spirális alak rajzolódik ki, amellyel a tiszta Tejúti erőket idézik meg közénk. Ezután álló Délben, a Fény legnagyobb kiteljesedése idején 12:41-kor az Otthonába kísérjük Boldogasszonyt. Az asszonyok háromszor körbejárják Őt, miközben a Boldogasszony Anyánk ősi imádságunkat éneklik.

Ezen a napon Mária Mennybemenetelét is ünnepeljük, ezért amikor a domb tetejére állított Otthonához emeljük Őt, akkor jelképesen erre emlékezve is tisztelgünk Égi Királynőnk előtt.
Az Országzászló a Kárpát-haza egészét képviseli, amely Mária Országa is egyben. A Boldogasszonyok tisztalelkű, fehérruhás, Fényt idéző menete így a földi és az égi Királyságot is összeköti.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően azokat is szeretettel látjuk, akik nem vesznek részt a szertartásban, de részesei szeretnének lenni az ünnepnek. Őket megkérjük, hogy a menet végén a dombhoz érkezve egymás kezét fogva alkossanak egy kört.

Ezután egy hosszabb pihenő következik, majd az esti órákban egy újabb bensőséges eseménynek lehetünk részesei. A domb körül gyülekezve mécsesekkel borítjuk be annak egész oldalát és a szürkület beálltával egyre jobban kirajzolódik majd egy Fényből alkotott hegy, amely összeköti a Lenti és Fenti világot. A puszta csillagos ege alatt halk furulya- és citera szó kíséri majd azt a közös együttlétet illetve tanítást, amit Joó Katalin vezet. Az est folyamán a Pusztai Boldogasszonyról hallhatunk majd, illetve megtudjuk, hogyan ültessük újra Boldogasszony fáját a magyar lélekbe. A hallgatóság fogadókészségétől függően ott helyben alakul ki majd az est vége, amely során közénk idézzük pusztai őseinket, akik a mindennapjaikat valamint az ünnepeiket is Ég és Föld között élték.

Szeretettel várunk mindenkit, aki részese szeretne lenni a fentieknek.

Sipos Sándor
sipisanyi@gmail.com
30 / 376-4707

 

Szabó Andrea felhívása

„…Boldogasszony lánya legyél, Áldást hozzál, Áldást vigyél…”

Szeretettel vár a Pusztai Mária idén is, ha hívást érzel 2013. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján, Bösztörpusztára.
Már hagyomány, hogy napfelkelte előtt találkozunk a Hajléknál, és közös imával, énekekkel köszöntjük a Napot.  Ez idén is folytatódik.  Ezután lehetőség van a Máriás énekek gyakorlására, tanulására, beszélgetésre, feltöltődésre, hogy lelkünket kifényesítve ünnepeljük Boldogasszonyunkat. Minden évben történik valami csoda, és aki valaha részt vett az ünnepen, soha nem felejti. Röviden, pontokba szedve ismertetnénk a hagyományokat és szokásokat, tudnivalókat. Kérjük, vegyétek figyelembe kéréseinket!

  1. Kérünk, hogy hozz magaddal virágot: napraforgó, menta, ökörfarkkóró.
  2. Alkalomhoz illően jelenj meg, ami lehet fehér ruha, vagy népviselet, amit jónak érzel.
  3. Az ünnep történéseit Molnár V. Józsi bácsi tanácsai figyelembevételével állítjuk össze, és minden építő szándéknak helyt adunk, azonban felülvizsgáljuk.
  4. Valljuk, hogy a szavainkkal is teremtünk, éppen ezért bizonyos szövegeket, imákat átírtunk, módosítottunk.  Aki kéri, a megadott e-mail címen jelezheti és elküldjük számára.
  5. Mindig örülünk újabb és újabb daloknak, imáknak, amelyekkel bővítjük a már meglévőket. Ha van ilyen, szívesen fogadjuk, Tőled is, mert ez az ünnep a néplélek által fejlődik és Teremtődik újra és újra.
  6. Az ünnepünk egy női minőségű ünnep. A Hajlékban történő események misztérium, amely a nőiességhez kapcsolódnak. Éppen ezért, az ünnep előtt férfi a Hajlékba nem léphet annak Őrzőjén kívül. A férfiakat nagy szeretettel várjuk a Hajlék körül és az ünnep végén a Hajlékban.  Köszönjük, hogy figyelembe veszitek a kérésünket!
  7. Ha tehetitek, akkor napfelkeltétől tartsatok velünk álló délig, a programok végeztéig. Természetesen menet közben is lehet hozzánk csatlakozni nyitott szívvel és lélekkel.
  8. Idén több helyszínt kapcsolunk össze, amelyek távolsága miatt szükség van autóra! A Hajlék után (Bösztörpuszta) a Kunszentmiklósi Önkormányzathoz megyünk, ahonnan  kikérjük a Mária szobrot ( 11 óra körül), megköszönve, hogy megőrizték azt számunkra, amelyet  Apajpusztára viszünk. Ott pedig a számára kijelölt helyre költöztetjük, Boldogasszony Otthonába (álló délben: 12:41)
  9. Jelentkezéseket és további kérdéseket a következő címre várjuk: boldogasszonyunnep@gmail.com

 

„…Áldást hozzál, Áldást vigyél,
Boldogasszony lánya legyél!
Szépen termő rózsafája,
hintsél Áldást a Világra…! „