A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Lélekélményeim a Káli-medencében

 

Lélekélményeim a Káli-medencében

Simon Zsuzsanna – Hollós Mátyás csoport 2016

 

VÖRÖSBERÉNY=SZÁRBERÉNY

 

BeRéNy - BáRáNy - BuRJáN ---  a FÉNY tavára néz  - a szárba szökő élet

                                                                              - erő

                                                                              - erény

                                                                              - arány

                                                                              - remény

Az ősi szent helyet 8-szor építették át, aminek az eredménye, amit én éreztem: teljes disszonancia, asszimetria, aránytalanság, szintkülönbségek, eltolódás, összevisszaság kívül-belül, megmagyarázhatatlan, logikátlan, esetleges, kaotikus formák, oda nem illő alátámasztások.

Egy biztosan érezhető: valamit nagyon el akartak tüntetni (falfestményt,), eldeformálni,(egészen másképp állhattak a falak), megtörni,(a reményt) áthangolni,(az energiákat) hisz még a nevét is megváltoztatták.  Persze nem tudták kerékbe törni az itt honos rettentő ERŐKET.

Az én első benyomásom az volt, hogy ez a szent hely teljesen másképp volt tájolva: a Balatonra nézett, ugyanis szoros kapcsolatban van most is a tóval (párbeszéd).

Teljesen női minőségű beavató hely (őrzője egy cica), a freskómaradványok is vízszerű mintát adtak

                                                                                                                          

SZÁR - SZÓR, szétszór:          a fényt, a rezgést a vízbe, a vízen át

BALATON-BéL BáL(belső)        átforgatja,megnöveli, közvetíti

SZER                                      a benne élő szóval elmondott imák

A FÉNYTÓRA néző RAGYOGÁS - tükör

SZÁR   -   sárig...=NAP   .........A NAP TÜKÖRKÉPE AZ ÉG VIZÉBEN.........-őrület! Gyönyörű

 

 

BERHIDA

 

PÁR-os HÍD (személyes és kozmikus egyszerre)

BEL-HÍD = belső híd 

BEHÍV -  a belső terébe - magába hív,- magába szív - a MAG-ba SZÍV-a MAG SZÍVE

Kóstolgatva a szót, és ottlétünk alatt is azt éreztem, hogy maga Jézus osztotta meg magát velünk. Beengedett magába, Szűz Mária Magzatához-a legtisztább Forráshoz. Egyszerűen nem tudok magamhoz térni azóta sem, hogy hol is jártunk mi. A képek amiket azóta is kaptunk láthatóvá tették (cikázó energiaáramok, rezgő légmozgás, fényjelenségek), amit engedett látni a Teremtő, meggyőzött arról, hogy egy élő szervezetben , az anyaméhben lehettünk. Nem csak annak a rekonstrukciójában!

Már maga a "templom" a maga fura alakjával: nincs torony, de van két egyenlő szárú kereszt: szokatlan. A homlokzaton a kapuval együtt 5 teljesen különböző alakú rés, vágat, nyílás, ablak? - valódi időkapu, csillagkapu. Meggyőződésem szerint nem templomnak épült és ma sem az. Már az sem szokványos, hogy egy hely a Szent Keresztre legyen szentelve. Ennek komoly oka van. Ebben a pici térben megjelenik az ÉLET és a HALÁL egyszerre.

A festménymaradványokon átsejlik, hogy nagyon magas szintű beavató helyen vagyunk: farkasfog, közöttük spirálok, rombuszok, félkörívek, amivel nem ábrázolni, hanem  leképezni akar. És ott van Jézus képe, de milyen! Soha nem láttam Őt így: a homlokán szabályosan elrendezett 6 pötty (szellemi szint-itt járhatunk), és a feje két oldalán, halánték tájt még 2 - a földi síkot, emberi testet öltését felülmúló szellemi, lelki sík jelzése.

Túl pici a hajó ahhoz, hogy gyülekezetet várjon. Azon keveseknek adatott meg a behívás, akiknek helyet készített az Atya Noé bárkájára hódolat és köszönet a Hely Szellemének a befogadásunkért, hogy itt újjászülethessünk, és másokért munkálkodhassunk.

Keleti ablak= a rés a MÁS-VILÁGRA születéskor a fénnyé születés útja

Déli ablak= a Szentlélek áradása

A félkörzáródású szentély a korona csakra

A fából készült barokk oltár is döbbenetesen szép, de harsánysága elüt a hely mélységesen szerény és csendes ősiségétől. Ez egy másik dimenzió.

hajó + szentély

négyzet + félkör  ---------  KULCS   mint  forma, és kulcsjelentőségű hely 

férfi + nő

 

Az oltár gömbje: anyaméh - innen hirdetik Isten IGÉjét

A fényvető ablakok kívül- belül ki voltak HÍM-ezve (női nemi szerv) 

A nagybetűs É L E T születésének szakrális helyszínén vagyunk, ahol időn és téren túl a KEZDET-hez zarándokoltunk.

Fényrés: szent szakrális szülőcsatorna.

A hely őrzője - ami általában egy állattestbe bújt szellem - itt az ezüstfehér hajú angyal: Mária Magdolna néni!!! , aki tán időtlen idők óta őrzi(több életen át) a KULCS kulcsait szorongatva, nagyon tiszta lélekkel nagyon erős szálakkal ezt a szent helyet, amit-AKIT( ?) nagyon szeret. Nekem HOLLE anyó jutott eszembe róla, aki a felső világban a Kapu őreként mindent tud - azért ilyen szerény és jóságos. /Holle anyóról még később/

A falon lévő felszentelési körkereszt valamilyen tragédia lenyomatát őrzi (öldöklés, villámlás, a hely meggyalázása...), ami után újraszentelték a templomot. Csendes, fegyelmezett harcosok ezek az ősi kövek (harcművészet)

A boltozat nem csupán egy építészeti stílus díszítő eleme, vagy alátámasztó kelléke, hanem inkább a kőoszlopokból szertefutó energia szétosztásaként a MENNY-ezet közepén pulzáló, onnan megint szétárasztó funkcióval bíró vérerek szerepét tölti be. Az ÉGI energiákat levezetik a FÖLDbe, s onnan vissza: körforgás, IDEGSZÁLAK VÉRÉR-ÁR-ÁRASZT. Élő, organikus, pulzáló, lélegző, látó, halló SZER-vezet, ÉLŐ beavató hely!

Csodálatos az ódon karzat  farácsozata, aminek mindegyikén ugyanaz a négyszirmú virág van festve, mint egy pecsét. Egy elmosódó felirat mintha Jézus szavait idézte volna a szegények és elesettek gyámolításáról, felemelkedéséről.

Nem hiába a Kárpát-MEDENCE legősibb beavató helye itt a Káli-MEDENCÉBEN.

Kőből épült, mint a PIRAMISOK mész + víz - ragasztással az örökkévalóságnak. (romolhatatlan test) a mi PIRAMISAINK egyike (PÍR, piros, pirkadat, pirosom peremes, párosom, vérem is, velem is, bírom is, áramlás, áramos stb.)

BeRHiDa - BeRMuDa háromszög-dimenziókapu

BéLHíD a végtelenbe, ami belül van

VéRHíD - Jézus és közted

BáRKa HíD , ami átvisz túlra

BálHiT - Baál Bél Béla

 

És amire az alsó rész felkészít, az maga a káprázat (KÁRPÁT---KÁPRÁZAT-medence...) Kész AGONIZÁLÁS - ÉGENSZÁLLÁS. Felültünk a Táltosunkra, aki fölvitt a TEJ-útra, a TELJESSÉG útjára, ahol nem csoda, hogy megzavarodtunk a tér játékain. Na, itt kapkodtuk a fejünket - anyagba merült emberek - hogy akkor most mi hol merre.

FÖL - a karzatra - FÖL - a harangtoronyba - FÖL - a gerinc alá: beengedett minket a tüdejéhez, a SZÍVÉHEZ --- MAG-ÁBA FOGADOTT, megosztotta magát velünk - beleszerethettünk... - aztán megint FÖL - és LE, de nagyon mélyen a FEJÉBE, AGYÁBA léphettünk, nézhettünk, be a homlokába, s a mögé, a LELKÉBE fogadott: lelkének 6 szirmába léphettünk!!!

Ott átszínezett, áthangolt, átfestett, átrezegtetett   JÉZUS. Megmutatta MAG-át nekünk úgy, ahogy még soha nem láttuk, megosztotta MAG-át velünk. Mi ez, ha nem az szent ÚRVACSORA, a VÉRSZERZŐDÉS itt, a SZENT KERESZTJÉNEK a tövében? MÁRIA MAGDOLNA jelenlétében? SZŰZ MÁRIA méhében? Elvitt minket az EREDETHEZ, a MINDENEK születéséhez, az IGÉHEZ. És kijövet, már nem lehettünk azok, akik bementünk, mert megszülettünk ÁLTALA, VELE, BELŐLE Édesanyánk medencéjéből (a Káliból), a TEJÚTON KÖR-OSZT -ÜL - a Jézus szívén át, idő- és térdimenziókat átlépve a HARANG (torok csakra): rezgés, hang, az IGE kiszakadása és szétáradása után a LÉT-rán, FOK-ról FOK-ra (fokos, életfa) a FÖLDRE. Megérkeztünk, és Szűzanya  ott várt minket Jézus képe mellett a csillagos világmindenség végtelen gömbjén állva, lábával a kígyót taposva: ez maga az ŰZ-enet, az ÍGÉR-et, a VÍG-asz és a FELADAT! Szépen, szelíden, jóságosan legyőzni az ÁRMÁNYT.

Ez  az ELŐRE - HÁTRA mozgás arra is emlékeztet, hogy a magzat is megfordul az anya méhében, hogy fejjel előre lássa meg a NAPVILÁGOT,  mielőtt kibújni készül azon az ablakrésnyi kis  lyukon a MÁSVILÁGRA. 

Ez a  FÖL-LE-HÁTTAL-SZEMBŐL-KI-BE térjáték a tudatosan, gondosan és szeretettel beépített szűrőrendszer, amin keresztül megláthattuk MAG-unkat is: TÜKÖR többszörösen, oda-vissza. Mint amikor beállunk egy tükörszobába - "végtelen visszhang" - VÍZÖNTŐ - PARADOXON. Dolgunk van vele. Elkötelez – kötél = szívszál: elszakíthatatlan.

Jézus megosztotta magát, a TITKOT velünk. Fel kell vállalnunk az EGET - a hőt, ami ÉGET (a langyosakat kiköpi szájából): VÉR - szerződés volt ez a javából.

 

Ma is óriási erővel működik, rendszerben és önállóan is, mint a Pálos Atyák: romolhatatlanul. Áll és Él ez a picinek álcázott kozmikus csoda. Áll  néma, ősi testvéreivel a természetben, a Szent Föld bolygón. Emberek, korok, hatalmak, divatok, háborúk, őrültségek suhannak el mellettük - és most mi is. Együtt. Ez nem véletlen. Sorba állított, és idehívott minket, hogy ezután rajtunk se fogjon az IDŐ, az enyészet, az ármány, mert mindezeken FELÜL van a LÉNYEG. ŐK őrzik. ŐK az ŐRZŐK, és MEGTARTÓK. Ámen

 

Bónusz

Holle anyó meséje

 

HoLLe - HuLLó - HoLLó - HáLó - HaLó?

Anyó - öreganyó - 

 

A mese úgy kezdődik (bár biztosan ismered, kérlek, HaLLgass meg), hogy bemutat egy családot, ahol az apa a felesége halála után új asszonyt hoz a házhoz, aki az ő lányának a mostohája lesz (sérült EGY-ség, az anya hiánya), s minden tekintetben mostohán is bánik vele. Nem úgy az édes lányával, aki az árva testvére szöges ellentéte (jin-jang): csúf, agresszív, önző, öntelt és elkényeztetett. Persze az árva lánykát (tiszta szüzet) megalázzák, cselédként dolgoztatják, mégsem zúgolódik, a másik mindent megkap, mégis elégedetlen (csak szenvedés által lehet ...)

Egyszer az árva lány szövés (!) közben beleejti az orsóját a kútba - utánanyúl és belezuhan (LEFELÉ!) és egyszerre egy csodálatos, napfényes, virágos mezőn (!) találja magát. A mezőt  fák (!) szegélyezik, ahol Patak (!) csordogál, Lágy Szellő (!) fújdogál, és mintha értené a csivitelő madarak nyelvét (!) Amint elindul az ösvényen(ősfény, lélekút), útjába akad egy nagy almafa(életfa),és megszólítja (a növényeket is érti): " Kérlek, szedd le rólam a termést, mert megszakadok!" A lány megteszi készséggel. A fa megköszöni: "Jótett helyébe jót várj" (törvény: ki mint vet, úgy arat). Továbbmegy,és rátalál egy füstölgő kemencére (Tűz), ami? aki? megkéri, vegye ki belőle a kenyeret(!), mert odaég. A lány megteszi, és elKÖSZÖN (döbbenetes ez a magyar nyelv...) Meglátja a távolban a toronyházat, erkélyén az öreg, horgas orrú, de jóságos, szép arcú, fehér ruhás nénit (vasorrú BÁBA - megint egy nő, aki az újjá- születést segíti), aki befogadja, de feltételt szab (próba): takarítson, és minden nap szellőztesse ki és rázza fel a dunnáját (Dunna aranyasszony) és a párnáját (párosság).

Amikor ezt teszi: a földön hullik a hó: (megtisztulás) - fönt nyár - lent tél... madártoll - hullik, repül, átalakul: HOLLÓ: fekete --- HÓ: fehér. A lány serény és lelkiismeretes (mindig is ilyen volt), jól érzi magát, de mégis HONVÁGYA van (pedig otthon mostoha körülmények várják). De feladata van (önkéntes!), ezért visszamegy és vállalja a sorsát. Az anyó elengedi (szabad akarat tisztelete). Hálából a másik világba vezető KAPUN  ARANY hullik rája (amitől aranyos lett...) Holló: sorsmadár: visszahullik rád, amit magadra hívtál.

Otthon mindenki csodálkozik, ámul és tiszteli. Kivéve a javíthatatlanokat, a megátalkodottakat. A kapzsi mostoha küldi az édes lányát: menjen ő is aranyért (aranyér..?.) De mint tudjuk, a lopott tudás nem működik. Ő megy is: beugrik a KÚTba (öngyilkosság = bűn), s a MÁSVILÁGON találja magát, ahol már keresi a FÁT, de nem azért, hogy segítsen rajta (a természetes eltorzítása), otthagyja, éppúgy, mint a KEMENCÉT az odakozmáló ÉLETTEL (hisz nem ért az EGÉSZ-ből semmit, tehát nem tud ÉLNI vele - pedig neki is felkínálták a lehetőséget - nem szkíta viselkedés: hagyja veszni, pusztulni) Megtalálja a HÁZat, ahol már várja (!)  HOLLE anyó (a lelkek ismerője, aki mindent tud előre). Neki is elmondja, mi a FELADAT. A gőgös lány persze henyél, elhanyagolja, megveti, na, nem az ÁGYat, hanem - a munkát. Nem veri fel a dunnát (Duna-folyó-víz-élet-női minőség), ezért nem hullik a HÓ a földön (felborul a REND) Már készül haza, és kéri a fizetséget. "Majd megkapod, csak menj át a KAPUN!"(ZEN-kapu, székelykapu: megtisztulás). Igen ám, de rá arany helyette fekete szurok (visszaszúrok - saját kiérdemelt sorsa) hullik, ami meghatározza az otthoni további életét: undor és megvetés.--Dimenziók, szférák. A KAPU mindenképpen megtisztulás neki is, hisz a hibáinkból kell tanulnunk, (önmagunkkal kell szembesülnünk mások által: TÜKÖR)

 

Ez a mese TANÍTÁS - mi más. Én el szoktam mesélni a gyerekeknek (persze nem ilyen mélységekig) Mikulás vagy Télapó, vagy Télanyó (TÚL-anyóval) kapcsolatban. Főleg, mióta megtudtam, hogy palócföldön, de tán még Mátyusföldön (Mátyásföld - az IGAZSÁG tere) hófehér lepellel eltakart NŐalak járt körbe a gyerekeknél, akikkel négyszemközt találkozott, és megkérdezte: "Mondd csak, mi rosszat tettél, mióta nem láttalak?" (gyónás, tükör, lelki-ismeret) És a gyerek önvizsgálatot tart, aztán önmaga sorolja hibáit, aprócska vétkeit egy arctalan,  Angyalnak? Istennek? Saját magának? Télanyó a térdére (alázat) fekteti és ARANYVESSZŐVEL megsuhintja a fenekét. És a gyerek "látja, hogy ez így van jól". Majd: "És mondd csak, mi jót tettél, mióta nem láttalak?" És a gyerek ezt is bevallja (nincs csak jó, vagy csak rossz- EGYENSÚLY van). Erre a Télanyó, egy csomagot ad neki teli jutalommal. (Mert a JÓ elnyeri méltó jutalmát, a ROSSZ elnyeri méltó büntetését) Azaz  a MINDENT LÁTÓ IGAZSÁGOT OSZT A GYEREKEKNEK!!! Kész a megmérettetés, a REND helyre állt, és mindenki boldog, és a gyerekek visszavárták, mert milyen jó tudni, mi a jó és mi a rossz. A gyerekek elvárják, hogy mértéket adjon nekik valaki (néha még a büntetésnek is örülnének, csak tudjanak viszonyítani). VÁRAKOZÁS közben pedig gyakran néztek abba a SZKÍTA TÜKÖRBE, tudatosan figyelték tetteiket, szavaikat, gondolataikat.

Na, szerintem EZ az IGAZI MIKULÁS, vagy inkább  ősi TÉLAPÓ? Vagy TÉLANYÓ ünnep ----és nem véletlenül a KARÁCSONYI ünnepkörben: ADVENT - a várakozás és megtisztulás BÖJTI idején!!!

Tanítás ez is. De még milyen!

 

ÖSKÜ  --  ŐSKŐ  --  ESKÜ  --  ŐS "K"  --  ŐSKÖR

 

A legnagyobb körtemplomunk.

Ősidőben a templomokat magaslatokra építették: magasba tör, messzire ellátszik, kiemelt erőtér miatt, illetve védelmi szempontok miatt.

Bár én úgy érzem, régen nem templomoknak hívták őket, hanem KÁPOLNÁ-nak (Káli- medence vagy Kál- Kápolna: Miskolchoz közeli település)

KaPoLNa = KaPocs (Kapolcs)

GaBoNa   = az ÉLET

KáPó       = a gitárra teszik: áthangol, más hangnembe helyez

 

Alakja emlékeztet egy kilövésre váró rakétára vagy egy kilövésre váró férfi nemi szervre (bocsánat). Domb: szeméremdomb Brutálisan beavatkoztak ebbe a szakrális erőtérbe (szakrális nász helye), amikor kettévágták, elmetszették az egykor egységes dombot, amin állt a beavató hely. a szándékosság egyértelmű. Tudjuk, a gátmetszés is milyen visszafordíthatatlan károkat okoz egy nő energia áramlásában. A testben HOLT TÉR képződik (heg: fénytörés, elhalás), leválaszt (oszd meg és uralkodj) Az élőszerves egységet szakították szét a VASÚTTAL - holott csupán kis kerülővel el lehetett volna kerülni ezt a rombolást

Vasút: hangos, nem természetes, rendszeresen újra és újra átvág, mozgásban van, felkavar, nem hagyja BÉKÉN ezt a helyet.

Itt valaha egy ŐS KŐ lehetett, (Péteri szikla), ahol fogadalmat tettek az ÖREG ISTEN előtt.

 Nem csak a szakrális  aurát zavarták meg a vegyi gyárak, üzemek, de földi érzékszerveinkre is háborgatóan hatnak (HÁBOR-ú). De állja a sarat, mert még most is sokkal erősebben hat, mint az összes durva beavatkozás!

KÖRkápolna = KÖR - KAR: egy pontból kiható, a "K"-t körkörösen elosztó erő, ami  "K"-l, amely FOLYAM-atot fokoznak az Őt körülvevő patakok, tavak, mocsarak = VIZEK (köldökzsinór!) Széles lejvonal és vízér találkozásának metszéspontja ez, ahol, mintegy kidudorodik a földből (a domb által még felnyújtózva) a hatalmas energia, mint egy FELKIÁLTÓJEL! (csak fordított- hisz TÜKÖR) Ami persze gyógyít is, és nem kizárt, hogy hanggal, hangrezgéssel gyógyult az, aki a KÖR közepére, -- a Szent PONTBA beállt: pont oda, ahol az Atya megszólítja, és ahol a visszhang rátalál a gazdájára, ezáltal a MAG ára is talál, EGÉSZséget talál az, aki FÉL-ELEMMEL jött ide. A világegyetemből behívott erőket vezeti le és osztja szét, földeli ez a kápolna. Persze, itt is betemették az eredeti bejáratot, és a "K"-i ablakot... A laikus ember nem is érti, mi baj volt ezzel, és kit zavart? De tényleg. Őket. Ez már szinte előírás, tehát elborult a mérleg. Annyira el akarták tüntetni a FÉNYT, hogy szinte ők hívják fel a figyelmet a lényegre a betemetéseikkel. Dühösek, mert nem tudnak az itt általuk is felismert ERŐKKEL mit kezdeni - hisz ezek CSAK JÓRA használhatók -, ezért törnek-zúznak, csonkítanak, s még így sem tudnak neki ÁRTANI. Hiába, nem tudják a maguk sötét szándékaik szolgálatába állítani, ezért olyan mérgesek és agresszívek. Hiába tömködnek, hiába robbantgatnak - a láthatatlant nem tudják eltüntetni! És mi LÁTTUK! 

A pártusoknál rendkívüli tisztelet övezte az ŐSKÖVEKET (égi eredetük, rezgésük  miatt) KÖRmenetben hordozták KÖRbe (védelem, teljesség, végtelen, teljesség=Atya) Erre ESKÜDÖTT föl minden király és vezető. A domb is, amin állhatott (vagy még áll), egy gömbnek a látható fele (a többi tudható, de rejtett-mint a tudás, amit átad)

Domb=mell  : páros szerv vagy csak EMLÉK? EMLŐK? Emlékszel az emlős korodra? Amikor még csecsszopó (csúcs) voltál? Vagy csak ÁLMOK voltak.                                              ..RÉGI ........REGE   .....RÁGA    .....VI-RÁGA

HEJ REGŐ REJTEM .......ELREJTEM...... REGÉLÖK,      MÍG ÉLÖK,,,,

 

Ezeket még a zarándoklat után három nappal írtam, kézzel. Sajnos, csak mostanra tudtam begépelni. Biztosan nem jó formátumban, de én már csak ilyen viszonyban állok a GÉPPEL.

Elnézést, hogy ennyit és ilyenkor, de talán így is jó lesz. Én még most is kissé önkívületben vagyok, gondolom, ez átsüt ezen az egészen, mert fel nem foghatom, mi történt velünk...ott...akkor....

ÖRÖK HÁLA NEKED  DRÁGA TANÍTÓNK,  HOGY VEZETTÉL  MINKET EZEN A NAGY ÚTON !!!

 

Szeretettel: Simon Zsuzsanna

 

Utóirat:

Biztosan a Teremtő akarta így, hogy életemben nem voltam ennyit itthon, mint most, és hogy ezt épp a zarándoklatot követő időszakra időzítette, de bizony dolgoznak bennem rendesen az ott kapott benyomások, tanítások.

Még egy helyszín kimaradt, ami különösen közel áll a szívemhez. És ez 

                                        

SALFÖLD - Ki-SaLFöLD - SzeRFöLD - Anyaföld Szere? - a FöLDeLés SzeRtartása

 

S L F L D - SzáRvÖLGy SZÁR, SZER, (Szalavári , Szalafő - Arvisura)

Martonyiban, ahol az én kis parasztházam van, a SZÁR hegyen van a Pálos kolostor

LeSzáLLó energiák FölDeLéSe

 

Milyen érdekes, hogy a Pálos Atyák remeteséget, szüzességet tartva egy NŐnek, Magdalai Máriának (a TITKOK TUDÓJÁNAK) szentelik a kolostort,

       KoLoSToR - KeReSZTeL - KáL-oS TéR - KáL-oSToR

       K L A S T R O M – KERESZTELEM

… aki SZ e M i R a M i SZ -tól  SZÁRMAZTATja magát

Szemiramisz  -  SZeM úR MáSa = a ATYA mása

PiRaMiS        -  PÍR-nek a MáSa=  a Nap mása

 

Hatalmas szentély = nagy rezonenciafelület, nagy "hangszekrény" = mély hangok összerezgetése a különbségeket kisímította, azaz közösséget formált, összerendezett, az egyént, az egó-t kiiktatta.

1.      szűrő: Sekrestye = szűkebb beavatottabb réteg behangolása, 

2.      szűrő: Fülkék = egySZEMÉLYES  FÜL-ke: önMAG-odra találás (visszhang), gyógyulás

Csakis a saját hangod - táltosod - tud elvinni a hangrezgés szárnyán egy másik dimenzióba, (épp oda, ahol neked lenned kell)) hogy kapcsolatot teremtés az EGY-séggel. A KŐfülke lekapcsolta az összes más, a KÜLvilágból beSZŰRŐdő rezgést, és magasabb FELhangokat észlelhetett az, aki beleült s még az is lehet, hogy egy hangot sem adott ki a száján, hisz ő maga is rezgés...

Úgy tűnik, hogy  ezeken a SZŰRŐKÖN  KERESZTül (az ARANY mosása) juthatott csak be valaki a legbelső kicsi szentélybe - már alkalmassá nemesülve arra, hogy ő már nem magáért, hanem MÁS-OK-ért rezegjen és akár testéből kilépve is tegyen idő- és térutazást.

Az egyik fülkében találunk egy gyönyörű, hatalmas szitakötőt. Azt hittük, él, de nem: sértetlen épségben- szÉPségben pihent a teste a fülke mélyén.

 

Egész utunk során többször repült felettünk a HOLLÓ, a  SÓLYOM, vitt és nézett utánunk LÓ, Jézus keresztjét a hátán viselő szamarat simogattunk, szent, ősi KÖVEK álltak őrt nekünk, álló- és folyó VÍZ-ek vezettek és zuhogtak ránk bőséggel, TŰZ-ek gyúltak mellettünk, és  NAP-ATYA kegyesen ránk mosolygott, a SZÉL angyala simogatott szeretettel, amíg az áldott anyaFÖLDET jártuk, s a  rejtelmes CSILLAGOK, az oltalmazó ÉG vigyázott ránk végig.

 

MINDEN OTT VOLT! 

Mi más ez, hanem igazi SZER-ELEM? 

Mindez május elsején. Szent időben, szent helyen.

Hiszen csak szerelmes lehet az EMBER a termékenység ősi ünnepén!!!!

 

 

Valóban, ahogy mondtad Katalin: szerelmesnek lenni a TERMÉSZETBE

                                                        szerelmesnek lenni a HAZÁBA

                                                        szerelmesnek lenni a MAGYAR NYELVBE

                                                        szerelmesnek lenni JÉZUSBA

                                                        szerelmesnek lenni a TEREMTETT VILÁGBA

Ennél nagyobb dolog itt a Földön nincs is!

Csak az értheti meg József Attila versét, aki átélte ezt a csodát!

 

Még egyszer-sokadszor:

                                         Rejtelmek, ha zengenek

                                         Őrt állok, mint mesékben

                                         Bebújtattál engemet

                                         Talpig nehéz hűségbe

 

                                          Szól a szellő, szól a víz

                                          Elpirulsz, ha megérted

                                          Szól a szem és szól a szív

                                          Folyamodnak teérted....

 

Hát ezért voltam én úgy feldobva, kinyílva, felszabadulva, mint egy kamasz lány.

MEGSZÓLÍTOTT…