A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Imádkozz a Szűzanyához!

 

 

 

Imádkozz a Szűzanyához!

Böör-Corsei Gréta – KoronaGyöngyök csoport 2011

   

 

 

Azt hittem nagyon sokáig, hogy református vallásúnak születni, a legnagyszerűbb dolog a világon, mivel egy letisztult, minden külső hatástól mentes, inkább egy belső világra összpontosító tanítás. A templomok tiszták, üresek, és mégis mindig éreztem bennük egy bizonyos erőt, meghittséget és békét, tisztán éreztem Isten jelenlétét. Úgy éreztem, ez az igaz út, mivel nincs szükség semmi szoborra, ikonra, festményre, vagy feszületre, hogy Istent és Jézust megtaláljam bennem. Meg is találtam, erősen élnek bennem (ezáltal erős férfierők domináltak bennem, amire eddig életem során szükségem is volt).

 

Szűzanya a reformátusságban csak egy egyszerű anya, akit bár tisztelnek, mert megszülte a Világ Megváltóját, de soha nem rangsorolták az Égiek közé – mintha nem is létezne. Így számomra kialakult egy kép, amit a jelenlegi világszemlélet nyom le a torkunkon, miszerint Szűz Mária egy egyszerű, csendes, visszahúzódó gyenge nő, akit általában falfehéren ábrázolnak, és csak annyi volt a feladata, hogy világra hozza és felnevelje Jézus Urunkat. És ezzel nagyon sokan így vagyunk, nem csak a reformátusok körében.

A zarándokútjaink során sem kerültem Szűzanyához közelebb, egyszerűen nem létezett közöttünk kapcsolat. Nem értettem társaimat, akik áhítattal álltak szobra előtt, imádkozva Őhozzá. Persze a kérésüket sem értettem, miért kell Őhozzá imádkozni, miért kell az ő segítségét kérni: „Mária segíts!”

Egy pár hete, a böjti időszak kezdetével, nagyon erős késztetést éreztem arra, hogy a szentolvasót imádkozzam. Csoportosan már imádkoztam, de egyedül, otthon még soha. Elkezdtem a Fájdalmas olvasóval, ami nagyon nehezen ment. Akárhogy próbáltam elképzelni magam elé a titkok alatt a Szűzanyát, a Mennyei Atyát mindig erősebben éreztem.

Közben tanítás érkezett, hogy ezentúl, az Áldott Állapotban lévő Szűzanyához kell fohászkodni, akkor, amikor a kicsiny apró fénymag az Ő méhében lakozik – maga az Élet! Így hát onnantól az Örvendetes olvasót imádkoztam.

 

Már az első pillanattól éreztem, hogy ez az olvasó sokkal könnyebb, emelkedettebb, magasztosabb.

Imáim alatt egyre erősebben éreztem Szűz Mária jelenlétét, és aztán második alkalommal, az ötödik titoknál: „Akit te, Szent Szűz, a templomban megtaláltál!”, láttam és éreztem egy nagyon erős képet.

Mintha csak belecsöppentem volna abba az időbe, és megéreztem a Szűzanyát. A szívem olyan hevesen dobogott, szinte bennem éreztem Őt, eggyé váltam vele, éreztem a belőle áradó NŐI erőt, olyat, amilyet még eddig soha nem éreztem. Szavakba alig lehet önteni: tisztaság, végtelen szeretet, odaadás, hihetetlen bölcsesség, lelkierő, tisztánlátás, GYÓGYÍTÓ ERŐ – igen láttam és éreztem, és most már szentül hiszem, hogy a Szűzanya gyógyított, és mindenkin segített, aki hozzá fordult – ezért maradt meg a mi ősi hitünkben imáinkban és énekeinkben, mert Ő tényleg mindig, mindenkinek segített. Egy olyan hihetetlen asszony volt, aki pontosan tudta feladatát, szent küldetését, és abban a pillanatban, amikor nem találta Jézust, az Ő Fiát, akkor nem azért ijedt meg, mert nem tudta hol van, hanem azért, mert pontosan tudta, hol van, kinek a közelében…

 

Szűzanya a Teremtő Istenanya leánya, Jézus Urunk pedig a Teremtő Istenatya egyszülött fia. Úgy ahogy Jézus Urunk pontosan tudta, élete minden percében, miért született a Földre, és milyen kínok által kell majd megváltania a világot (főleg kik által), ugyanúgy tudta a Szűzanya is, és ez volt az a fájdalmas pillanat, amikor ráeszmélhetett, hogy innen már nincs visszaút, az Ő Szent Fia megkezdte küldetését, méghozzá azok közt, akik által meghal.

Ebben a szent pillanatban volt részem, a Szűzanya által, betekinteni, megérezni az igazi Szűzanyát, aki benne van az összes női szentünkben, a mi vérünkben, a mi szívünkben és a mi lelkünkben. Ő maga a Teremtő Istenanya földi megtestesítője. Így kell rá gondolni, így kell őt a fiataljainknak tanítanunk, így imádkozzanak Őhozzá, így kérjék az Ő segítségét.

 

Ámen – A Mén – A Menny

 

 

A magyar mondás, miszerint nehéz az ötről a hatra jutni számmisztikailag is értelmezhető. 5  Szűzanya száma, 6 Jézus Urunké. Jézus Urunkhoz, pedig Szeplőtelen Édesanyja szívén keresztül vezet az út. Csak így juthatunk ötről a hatra.