A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Szeptember 30.

Szent Jeromos/Hieronymus Muravidéken, a magyar Csáktornyán született Krisztus után 347-ben.

Az ókori szent élete jelentős részét a Római Birodalom keleti felében töltötte, egy ideig Konstantinápolyban élt és tanított, majd elvonult Betlehembe, és ott, a világtól elzártan élt haláláig. Egyszer egy sebzett oroszlán ment hozzá. Jeromos kiszedte talpából a tövist, mire az állat hűségesen őrizte jótevőjét. Ezért szokták oroszlánnal ábrázolni. (Az oroszlán felbukkan Remete Szent Pálnál is, meg Mátyás királyunknál is. Elgondolkodtató, kiváltképp, ha tudjuk, hogy az oroszlán a beavatás, a beavatott jelképe!)

 

Lefordította a bibliát az eredeti arámi és görög szövegből latinra. Ez a latin fordítása Szent Jeromosnak a „Vulgata” néven ismert biblia, ebből fordították később tovább más nyelvekre. Figyeljünk csak: eredeti görög és arámi szövegből fordított.

Ő mondta, hogy: - „a hunoknak saját nyelvű bibliájuk van!”

Szent Jeromos írta meg Remete Szent Pál életrajzát, ezért a magyar alapítású pálos rend tagjai különös tiszteletben részesítették. Az egyik rendbéli szerzetes, pálos Orosz Ferenc pedig magyarul megírta Jeromos életét.