A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Október 26.

Dömötör/Demeter a keleti egyháznak kedvelt szentje, a keleti egyház szent lovasa, a hívek védelmezője ma is. Mint Szent György, ő is a IV. századi nagy keresztényüldözések idején halt vértanúhalált Tesszáliában 303-ban, ezért Szaloniki (Thesszaloniki) a Szent Demeter kultusz központja Görögországban, és Ő a város védőszentje. Ünnepe már a Pray-kódex kalendáriumában szerepel. Tiszteletének hazai terjedését az is elősegítette, hogy magyar föld szülötte.

Dicsőséges Szent Dömötör mártír, mint írásban találjok — írja az „Érdy-kódex” — támada ezen Magyarországból, Szerémségnek tartományából és azon városban születék, kit annak utána az ő szent nevére nevezének, kinek Száva Szent Demeter neve. Kinek ő szülei nagy jeles nemes nemből valónak.”

Ahogyan a kódex írja, tehát a Kárpát-medencében, a Délvidéki Szerémségben, Szávaszentdemeteren (korábban Sinnium) született a 200-as évek közepén. Nemesi vitézi család leszármazottja, katonatiszt volt. Apja halála után Maximilianus császár öt nevezte ki (apja helyére) szintúgy a főparancsnoki posztra, de ő nyíltan megtagadta a keresztények üldözését. Miután barátja Demeter imádságának segítségével legyőzi párviadalban a császár gladiátorát, a császár mindkettejüket kivégezteti. A tömlöcben is térített, vagyonát szétoszttatta a szegények között. A börtönudvaron dárdaszúrással vetettek véget életének, miközben kivégzőiért is imádkozott úgy, mint Jézus. Így hangzott imája Krisztushoz, melyet szintén az „Erdy-kódex” őrzött meg:

„Én kegyelmes Uram, és én Istenem, kérlek tégödet, hogy valaki Ő nyomorúságában, én nevemben könyörgend (könyörög/ te szent felségödnek, hallgattassanak meg. És valamely vitéz hadban lévén énbennem bízandik, oltalmazzad meg ötet veszedelemtől az te erős jogodnak (valószínűleg: jobbodnak/ miatta. És valaki nagy- erős kórságban lévén én hozzám kiáltaná, te (cselekedj] irgalmasságot ővele. Monda Krisztus: „Meghallgattalak minden kérelmésödben, én szerető szolgám. "

Halála után Farkas nevű szolgája Demeter gyűrűjével és véres palástjával sokakat meggyógyított. Vértanúsága után szinte közvetlenül (!), - már a IV.-V. században - monostora (bazilikája) létesül szülőhelyén Szávaszentdemeteren, mely sajnos a XIV. században elpusztult (Akkor kikkel is találkoztak itt Árpádék? Milyen „pogányokkal”?)

A régi magyar egyház, nemcsak mint vértanút ünnepelte, hanem mint az ország egyik patrónusát, védelmezőjét is tisztelte benne! (A mai egyházi naptár már nem is említi.) Hogy nem volt akárki, azt bizonyítja a Magyar Szent Koronán lévő zománcképe. Szent Györggyel szemben - párban, - mindketten hun páncélban láthatók! Tehát származásuk egyértelmű. Miként Gábor és Mihály főangyal, úgy áll szemben egymással a két híres katonaszent, György és Dömötör is az év - és a magyar Szent Korona - abroncsán. György napjával (ápr. 24.) Dömötöré (okt. 26.) éppen átellenben van. Ünnepeik az évet két egyforma félkörbe vágják, mégpedig katonákhoz illően hadak évadjára (nyári fél év) és fegyvernyugvás idejére (téli fél esztendő).

Nyugaton nem népszerű, csak Keleten - az ortodox országokban! - és Magyarországon! A római világegyház nem is tartja már ünnepét!