A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

November 11.

 

 

Szent Márton püspök katona volt, Pannóniában (Szombathelyen) született. A nyugati írásokban hun királyi leszármazott. Akkor miért Toursi Szent Márton? (Ott lett püspök.) Mert nem merik leírni, hogy a turul dinasztiához tartozik! Ezért lett az országunk egyik védőszentje!

Köpönyegét kettévágta, s egy koldusra (Jézusra) terítette a felét. A köpeny másik fele a Merovingok birtokában van. Miután Márton köpenye kék volt, s mivel turul leszármazott, ezért a piros-fehér turul (Árpád-házi) színek mellett ott van a kék is – így lett a francia zászló piros-fehér-kék!

Nézzünk a köpeny – és a levágása - mögé:

Egy lovas katonának a köpönyege egyben rangjelző is volt: lehetett tudni, hol áll a ranglétrán, kivel állunk szemben. Szent Márton ezt a köpönyegét vágja el. Ez azt jelenti, hogy az eddigi életét teljesen megváltoztatja, más irányba indul el. A koldusra (Jézusra) terítés azt jelenti, hogy ezután a szegények (Jézus) szolgálata lesz a vállalt feladata.

Lássuk a libát: a liba kiváló jelző- és védőállat. Az idegen felé hangosan gágog, kiterjesztett szárnyakkal támad. Szinte repül! Mit jelképez ezzel? Nekünk is el kell rugaszkodjunk, szellemileg emelkednünk kell. Erre figyelmeztet Szent Márton. Eleink az ősi ázsiai pecséthengereken a ludat Boldogasszony/Anahita szent állataként ábrázolják.

Szent Márton az egész világot emelte. Nem kis feladatot vállalt….

 

A régiségben Szent Márton napjával kezdődött az advent, az újév! Legtovább mi, magyarok tartottuk így.