A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

A Nagyhét

A Nagyhét

 

Jáki Sándor Teodóz (1929-2013) bencés szerzetes tanár, néprajztudós a „csángók apostola”. Gyűjtötte, földolgozta a Kárpát-medencei és a moldvai magyarság vallásos énekeit, szokásait és imáit. Ő lelt rá és mentette meg a magyar kultúra számára az Aranymiatyánk moldvai csángó énekes változatát.

 

Csángó Aranymiatyánk

 

 Virág szombaton este

Mária fiát kérdezte.

Jövő héten mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz szenvedni?

 

Virágvasárnapján mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Akkor anyám király leszek.

A Jeruzsálemba bé mejek.

 

Hát szent Nagyhetfőn mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Akkor anyám beteg leszek.

A templomba nem mehetek.

 

Hát szent Nagykedden mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Akkor anyám vándorolok.

Az utcákon le s fel, járok.

 

Szent Nagyszeredán mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Akkor anyám hamis Júdás

Engem harminc pénzért elád.

 

Szent Nagycsütörtökön mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Anyám Getszemáni kertben

Felmegyek az olajok hegyikbe.

 

Jézus a Getszemáni kertben.

Fenn az olajok hegyikbe.

Térgyen állva imádkozik.

Piros vérrel izzadozik.

 

Nagypénteken mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Akkor anyám egy keresztre

fel leszek én majd feszítve.

 

Te a kereszt alatt leszel

szent kezedvel el nem érhetsz.

Szent kezedvel el nem érhetsz.

Szűz öledbe le nem tehetsz.

 

Hát nagyszombaton mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Akkor anyám koporsómba

bészállok a gyászos síromba.

 

Húsvét napján mit fogsz tenni?

Szent fiam mit fogsz művelni?

Akkor anyám feltámadok

mennyországba uralkadok.

 

Húsvét után ötven napra

piros pünkösd hajnalára

elküldöm a vigasztalót

a fehér színű galambot.

 

Pünkösd után nyolcvan napra

Nagyboldogasszony napjára

felviszlek a mennyországba

a mennyei boldogságba.

amen