A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Május 30.

Szent István király ereklyéinek átvitele

 

Szent István 1038. augusztus 15.-én halt meg. Székesfehérvárott temették el a Nagyboldogasszony-bazilikában, bebalzsamozva, kőkoporsóban.

A szarkofág a templom közepén, a főoltár előtt állt. A Vata-féle lázadás elől elrejtették maradványait egy földalatti sírkamrában, a templom mellett. A szent király jobb karját azonban egy titkos határozat értelmében levágták a holttestről, és a legnagyobb tisztelettel egy Mercurius nevű szerzetes a Bihar megyei monostorban, a Berettyó-folyó mellett őrizte.1083. augusztus 20.-án felnyitották a székesfehérvári sírt, István szentté avatási szertartása érdekében. Szent László és a jelenlévők megdöbbenéssel tapasztalták, hogy hiányzik a jobbkar. 1084-ben tudta meg Szent László, hogy a kar Berekisben van. 1084. május 30.-án a király el is zarándokolt az ereklyéhez, azóta ezt a napot a Szent Jobb megtalálásának, átvitelének, sőt fölmagasztalásának is nevezzük.