A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Július 24.

Árpád-házi Szent Kinga (1224-1292)

 

IV. Béla és Laszkarisz Mária elsőszülött leánya, aki lengyel királyfihoz ment férjhez. Lengyelország és Litvánia védőszentje.

Árpád-házi Kinga 15 éves volt, amikor 1239-ben Boleszláv lengyel király feleségül kérte. A tatárjárás a lengyeleket sem kerülte el. Kinga hazalátogatott, hogy apjától, IV. Bélától kérjen segítséget a nélkülöző lengyel nép számára. Ekkor kapta ajándékba Aknaszlatinát, a máramarosi sóbányát Erdélyben, Kárpátalján. A birtokbavétel jeléül beledobta gyűrűjét a tárnába. A legenda szerint később, amikor megnyitották a sóbányát, a kitermelt első só tömbben megtalálták Kinga gyűrűjét! Kinga sajátjaként szerette második hazáját, Lengyelországot. A lengyelek is királynőként szerették és tisztelték. Templomokat, kolostorokat és kórházakat alapított. Férje halála után, bár a lengyelek kérték, hogy vegye át az ország kormányzását, ő inkább Istennek szentelte életét és kolostorba vonult. 
VIII. Sándor pápa 1690-ben boldoggá avatta, majd 1999-ben II. János Pál iktatta a szentek sorába.