A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Július 22.

Nándorfehérvári diadal

 

 

A törökök Konstantinápoly 1453-as elfoglalása után a keresztény (?) Európa ellen fordultak, melynek kapujában a Magyar Királyság állott őrt! Viszont a törökök óriási haderejével szemben a magyar haderő kiegészítésre szorult, amit kértek is. De a német-római császár és a többi európai uralkodó nem akart segítséget küldeni Hunyadi Jánosnak.

III. Kallixtusz pápa keresztes hadjárathirdetése is eredménytelen volt, - csupán az öreg ferences szerzetes, Kapisztrán Szent János kezdett kereszteseket toborozni Magyarországon - ezért a pápa elrendelte, hogy délben harangozzanak, mintegy imára hívva az embereket a keresztény magyar sereg győzelméért! Tehát a déli harangszó még a csata előtt, a magyarok megsegítésére lett elrendelve eredetileg. Csak miután az akkori híradások nem „elektronikusan” történtek, mire eljutott a felhívás több országba, már megvertük a törököket.

 

Kapisztrán Szent János nem volt eredménytelen, összeverbuvált egy kisebb magyar keresztes sereget. Így Hunyadi seregével egyesülve a török által létesített dunai hajózárat áttörve bejutottak a várba, Szilágyi Mihály megsegítésére. (De még így is kb. tízszeres túlerőben voltak a törökök.) Végül is a csatát 1456. július 22.-én megnyertük, a két János, Hunyadi és Kapisztrán vezetésével. Őket viszont elvesztettük: Hunyadi János augusztus 11.-én, Kapisztrán Szent János október 23.-án meghalt!

 

A győzelemről Hunyadi János először Szécsi Dénes esztergomi érseket értesítette, csak utána a királyt – V. Lászlót, és a nádort. Kapisztrán pedig a pápának jelentette győzelmünket. A hír augusztus 6.-án érkezett meg a pápához, ezért III. Kallixtusz a nándorfehérvári diadal hálaemlékezetéül elrendelte e napon az Úr színeváltozásának megünneplését, és rendelkezett a déli harangszó meghagyásáról!

 

 

Szent Magdalai Mária, vagy Magdaléné napja.

Magdolna magyarosított formája a Mária név mellett álló görög jelzőnek: „magdaléné”, ami annyit jelent, hogy a Magdala nevű galileai városból származó, tehát nem zsidó.
(Magdala halászati központ volt a Genezáreti-tó nyugati partján.)

Ünnepét július 22.-én Keleten már a VIII.–IX. században ünnepelték, a nyugati egyházban azonban csak a XII. század után terjedt el tisztelete. Már megint megelőztük a „keresztény nyugatot”! A budai várban külön templomot szenteltek neki. A pálosok rendre nevezték el róla kolostoraikat, templomaikat. Milyen érdekes, mit tudhattak a pálos atyák?! A régi evangéliumokban nem bűnös asszony volt, ezt csak az utóbbi néhány száz évben „fordították így”! A katolikus lexikon, írásban már korrigálta, de a prédikációkig még sajnálatosan nem mindenhová jutott el a hír. (?!) Jézus a feltámadása után Mária Magdolnának jelenik meg először, akkor hogy lenne utcanő? Később is csak az apostoloknak jelent meg, senki másnak. S akkor egy utcanőnek megjelenni? Gondolkozzunk!