A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Július 15.

Apostolok oszlása és az igazi Új kenyér ünnepe

 

Krisztus király követei ekkor széledtek szét, és mentek hirdetni az evangéliumot (az „örömhírt”) szerte a világba. Fülöp és Jakab ment a szkíta területekre - hozzánk - ezért őket hívjuk a „szkíta térítőknek”. András pedig többek között Pannóniába ment, a római birodalom eme tartományába. Róla nevezték el Szentendrét.

Az 1545-ben kezdődött tridenti zsinat – melyet a reformáció által felszínre hozott hibák kijavítására hívtak össze - megszüntette ezt az ünnepet!

De ez a nap az új kenyér ünnepe is! Ekkorra már nagyrészt befejezték az aratást. A régiségben ezen a napon – „az apostolok oszlásának a napján” - ünnepelték őseink az új kenyeret, nem Szent Istvánkor! Ekkor sütöttek az új lisztből először kenyeret! Logikus: megérett a búza, eddig tartott az aratás, - két hétig Sarlós Boldogasszonytól kezdődően. Ami megérett, azt be kell takarítani. Nem pedig majd’ két hónapig aratunk! - egészen Szent Istvánig… Csak a komunisták - Rákosival kezdve - akarták elnyomni Szent István ünnepét az új kenyér - meg az alkotmány - ünnepével!

„Apostolok oszlása”, - mondogatták az aratók olyankor, ha mennydörgéses vihar támadt, annak reményében, hogy az égiháború hamarosan szétoszlik, és a kaszások folytathatják az aratást, vagy egyéb munkát.