A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Január 20.

Szent Sebestyén és Boldog Özséb

 

Szent Sebestyén

 

 

Keresztény szent és mártír, aki Diocletianus római császár keresztényüldözéseinek idején halt vértanúhalált. Egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került, és hite miatt halálra ítélték. Mint segítőszenthez fordultak hozzá pestis és más - embereket vagy állatokat pusztító - járvány idején.

 

Boldog Özséb (1200 táján-1270)

   

                  

Az 1200-as évek elején született Esztergomban. Már gyermekkorában megmutatkozott lelke mélyéről fakadó vallásossága és kiváló képessége a tanulásban. Sokat virrasztott és minden szabadidejét imádságra, elmélkedésre fordította.

Pálos rendfőnök, aki esztergomi kanonok volt.

 

Boldog Özséb rendjének címerállata - a névadó Remete Szent Pál példájára - a holló, amint a rend nagy patrónusának, Mátyás királynak is! Özséb életében már 16 pálos kolostor állt. Hazánkban ez a szám 150-re emelkedett. Özséb 20 évig volt provinciális.