A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Január 18.

Árpád-házi Szent Margit (1242-1270)

Születésének és halálának évfordulója minden évben: január 18. Magyarország védőszentje.
 

Árpád-házi Szent Margitot a legendákban is lejegyzett néphit szerint Magyarország védőszentjeként is emlegetik. Szántai Lajos a következőket írja róla: IV. Béla és felesége, Laszkarisz Mária elhatározták, hogy „Magyarország megmentéséért áldozatképpen születendő leányukat Istennek fogják ajánlani. Az a csodálatos ebben, hogy Margit ezzel a tudattal fog megszületni. Kislány korától pontosan tudja magáról, hogy ő Istennek felajánlott áldozat Magyarország oltalmára. … Ezzel egy hallatlanul tudatos életutat vállal magára.” „Margitot apja ajánlotta, adta engesztelő áldozatul, …de valójában már anyja méhében a Teremtő hívta el szolgálóleányának e szüzet, táltossá és szentté nemesítve őt már magzat állapotában. … S később is: „táltosságának számos jelét mutatta,” - írja Molnár V. József, „Az Örök Királynak leánya” című könyv előszavában. 

 

Élettörténetét Ráskai Lea domonkos apáca írta le. Ebben szerepel, hogy Szent Margit anyanyelvén olvasta a bibliát! Akkor miért is beszélnek nekünk, hogy Károli Gáspár az első magyar bibliafordító 1589-ben?  És Báthory László pálos szerzetest már meg sem említik! Pedig ő is lefordította a bibliát még 1456-ban! - valamint a „Szentek életét”! Csak ezek a könyvek valahogy ugyanúgy „eltűntek”.

És eltűnt Margit romlatlan testét őrző szarkofág is, Margit földi maradványaival együtt…

 

„Legyen a te szíved mindenkoron Istennél.

Sem betegség, sem halál, sem egyéb más a te szívedet

Isten szerelmétől elszakítani ne tudja!” (Szent Margit)

 

 

 

Árpád-házi Szent Piroska – Iréne (1088-1133)

 

Szegedi regula:

„Piroska napján, ha fagy, negyven napig el nem hagy.

 

A nélkülözők, nyomorultak, árvák és özvegyek segítője.

Szent László leánya áldozati felajánlásként adja magát oda a bizánci császárnak, hogy a Magyar Szent Korona Őfelségét kiváltsa népe, Hazája számára, a hozzá tartozó ládával és koronázási jelvényekkel, valamint a vele együtt tartott Krisztus lepellel együtt. Szent László leányának a házasság megkötéséhez át kellett térnie az ortodox hitre, melyben az Irene nevet kapta, amely békességet jelent. Temérdek kinccsel megrakodva érkezett Bizáncba. Államügyekben való jártassága, diplomáciai érzéke kimagasló volt. Korának legnagyobb diplomatájaként közvetített a Magyar Királyság és a Bizánci Birodalom között.