A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Január 15.

Remete Szent Pál (?-340)

 

 

Ő a szerzetességnek, mint a világtól elvonuló életformának a kezdeményezője. Krisztus után 340 táján halt meg.

Aligha véletlen, hogy a fehér csuhás magyar Pálos rend megalapítója Boldog Özséb, éppen róla nevezte el a magyar pálos (pilisi) rendet (Több magyar alapítású rend volt, de csak ezt fogadta el Róma!)

„Hunyadi Mátyás király különösen nagy pártfogója volt e rendnek, mely nemcsak szigorú fegyelméről volt nevezetes, hanem arról is, hogy a nemzeti mívelődésnek hathatós előmozdítója volt, egész ellentéte a butaságot terjesztő, csak a semmit nem tevést ápoló szerzeteknek.” - írja Jókai Mór.

A pálosok úgy is, mint a Szent Kereszt rendje, felelnek a Szent Korona működéséért, ez által az emberiség jobbra fordításáért. A szakrális hierarchia - amely magasabb szint, mint maga a király - őrzése a magyar Pálos-rend feladata. A szakrális hierarchia függvénye, hogy a király szakrális uralkodó tudjon lenni és maradni, akként tudjon működni, hogy az örökkévalóságban gondolkozva Istennel együtt tudjon uralkodni. (Kocsis István)