A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Hamvazószerda

 

 

Hamvazószerda - Nagyböjt

 

Régi szokás szerint Hamvazószerdával kezdődik a nagyböjt.

Negyven napos a böjt, mert Jézus is negyven napig volt a pusztában, mielőtt megkezdte működését. (Márk 1.12) Az ószövetségben többször szerepel a 40-es szám, de nem böjtre vonatkoztatva!

A niceai zsinaton 325-ben meghatározták a húsvét időpontját: a tavaszi nap-éjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. A húsvétot megelőző 40 napos böjt kezdete pedig úgy adódik, hogy Húsvétvasárnaptól visszaszámolunk negyven napot, a vasárnapok kivételével - mert a vasárnap az Isten napja, akkor nincs böjt! - így megkapjuk Hamvazószerdát. (6 hét vasárnapok nélkül az 36 nap, + még 4 nap).

 

De nem volt mindig így nálunk, magyaroknál!!

A Nagyböjt és az Ádvent Magyarországon régen szintén 42 napos volt, s ez nem lehet véletlen. A vasárnapok nem számítottak böjti napnak, tehát az egész nagyböjti időszak 7 hétből (7x7 a szent szám négyzete) állott, azaz 49 napból. Ha ebből kivonjuk a 7 vasárnapot, megkapjuk a 42-es számot, s ezzel elérkezünk az emberi dimenzióba, ahol jó és rossz keveredik, ahol mindenkinek át kell haladnia a halálon. Mi 42 napig böjtöltünk, mert az elhunyt lelke 42 napig van még itt e világban.

 

1092-ben a szabolcsi zsinaton Szent László királyunk törvénybe iktatta az alábbiakat:

,,Az olaszok, kik a magyarság törvényes szokását követni nem akarják, tudniillik, hogy ők, mikor a magyarok már elhagyták a húsnak ételét, még azután hétfőn és kedden is húst esznek, ha azt mondják, hogy a mi jobb szokásunk nekik nem kellemetes, menjenek, ahová akarnak.

1. §: De pénzöket, mit itt kerestek, hagyják itten; hacsak eszükre nem térnek, és velünk együtt nem kezdenek a böjthöz.”