A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Február 3.

Szent Balázs (?-316)

 

Emlékezzünk Szent Balázsról,

Hogy ma vagyon napja,

Többször is, hogy megérhessük,

A Jóisten adja!

Adja szent áldását,

Nyújtsa áldomását:

Gyermekektől távoztassa

                                            Torkuknak fájását!

                                                         (népi ráolvasó mondóka részlete)

 

A „Legenda Aurea”-ban olvashatjuk a szkíták földjén élt örmény szent történetét:

Balázs bővelkedett a szelídségben és a szentségben, s ezért a keresztények Kappadokia Sebaste nevű városában püspökké választották.

Miután a püspökséget elvállalta, Diocletianus keresztényüldözése miatt egy barlangba vette be magát, s remeteéletet élt. Madarak hordták néki az élelmet, és a vadak egy szívvel, egy lélekkel sereglettek hozzá. Addig el sem távoztak tőle, míg áldólag rájuk nem tette a kezét. Ha pedig valamelyik megbetegedett, tüstént őhozzá ment, és teljesen visszanyerte az egészségét.

 

Legendáinak minden mozzanata – de kultusza és a nevéhez fűződő szokások is – a téli ünnepkörrel kapcsolatos ősi hiedelmeket tükröznek. Szent Balázs elsősorban a torok, a kikiáltók, énekesek védőszentje. Legendája halszálkát említ, nem betegséget, és ez arra utal, hogy Balázs már a nagyböjt szentje, a hal ugyanis böjti étel. Való igaz, hogy a böjt kezdőnapjának, hamvazószerdának legkorábbi időpontja Balázs napjára következik.

Ünnepén a pap Balázsol, Balázs-áldást oszt a híveknek: két keresztbe kötözött szentelt gyertyát tartva a torok elé mondja: „Szent Balázs püspök és vértanú közbenjárása szabadítson meg téged a torokbajtól és minden más bajtól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.” Figyeljünk csak! A keresztbe tett gyertyák, az X -t formázzák, ami a rovásírásban a B betű, vagyis Balázs!