A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Február 14.

Szent Bálint

 

Népi időjóslás:

Ha házasodnak a verebek Bálintkor,
Készülődhetsz a tavaszra bármikor.”

 

 

Bálint Sándor „Ünnepi Kalendáriumaírja. Akiről e napon emlékezik meg az Egyház, itáliai ókeresztény vértanú volt. Legendáját az Érdy-kódex” adja elő. Eszerint egy pogány fejedelem azt mondotta neki, hogy hisz, ha vak leányát meggyógyítja. Erre Bálint püspök „imádságod tevén, megvilágosojtá ő vak leányát”.

Bálint már középkori naptárainkban, misekönyveinkben előfordul, ünnepét tehát őseink számon tartották. Népszerűségét kereszt- és családnévként való sűrű előfordulása is mutatja már a középkor végén. Így az 1522. évi egyházi tizedjegyzék tanúsága szerint a legkedveltebb szegedi keresztnevek közé tartozik, sőt törzsökös helybeli családnévvé is válik. Ebből és hasonló székely jelenségekből föltétlenül arra kell következtetnünk, hogy magyar népünk körében is vagy liturgikus hagyomány, vagy néphiedelem fűződött hajdan Bálint alakjához.

 

Sajnos mára már szinte teljesen elfelejtődött a szent és a név mondanivalójának ősi eredete, így az Amerikából érkező és nyugatmajmoló Valentin-szirup akadálytalanul hömpölyöghet és boríthatja be nyúlósan a februári napokat.