A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Augusztus 30.

A magyar becsület, az ősi hon visszaszerzésének nemzeti akarata, a valósággá lett régi álom teljesedett be: a második bécsi döntés 1940. augusztus 30-án délután 3 órakor megszületett, így elszakított területeink térhettek vissza a történelmi Magyarországhoz.

A két világháború közötti időszak legfényesebb napjainak egyike köszöntött eleinkre bő 70 évvel ezelőtt, hiszen amit a nemzet egy emberként akart, bekövetkezhetett. Emlékezzünk a biztos remény szeretetével erre a napra, amikor volt erő és akarat Európában (?), hogy - ha a háború sajnálatos végeredménye miatt csak pár évre is, - de részben jóvátegye a magyarokat ért igazságtalanságot, a világ történelmének legszörnyűbb tettét. 1920. június 4-én idegenek darabjaira szabdalták Európa legrégibb államának, a Magyar Királyságnak, Mária Országának testét, és keresztre feszítették a történelem legrégibb népét, a Kárpát-medence örökös birtokolóját. Ezt a világraszóló nemzetellenes terrorcselekményt próbálta részben orvosolni Európa hetven évvel ezelőtt a mai napon. ….

 

 „Hiszek egy Istenben,

hiszek egy Hazában,

hiszek egy Isteni örök igazságban,

hiszek Magyarország feltámadásában!

Ámen”

 

A „Nem, Nem, Soha!” - addig érvényes, amíg a szétvágott darabokat újra eggyé nem tesszük. Akár mi, akár az utódaink valósítják meg, de egy biztos: lesz Magyar Feltámadás!