A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Augusztus 15.

NagyBoldogasszony és Szent István ország-felajánlásának napja

 

„…Pünkösd után nyolcvan napra

Nagyboldogasszony napjára

felviszlek a mennyországba

a mennyei boldogságba.”

(Csángó Aranymiatyánk – részlet)

 

 

Mária mennybevételének ünnepe, illetve Szent István országfelajánlásának a napja. Vagyis Szent István 1038-ban e napon ajánlotta fel országunkat Máriának. Nem véletlenül pont a menybevételének a napján! (Majd utána e napon meghalt!) Csak mi, magyarok hívjuk Nagyboldogasszonynak, a nyugatiaknak szavuk sincs rá, nemhogy tudnák a különbséget a sok Boldogasszony ünnepünk - Kisboldogasszony, Kisasszony, stb. - között!) Ezen országfelajánlás miatt vagyunk mi, magyarok közelebb Istenhez, mint a többi nép – a lengyelek, a portugálok jóval később ajánlották fel országukat!

Sőt, Anonymus leírja, hogy Árpád vezér sírja fölé „eklézsia” (vagyis templom) épült, a Boldogságos Szűz tiszteletére, s a helyet Fehérnek nevezték el. (A fehér a tisztaságot jelelte illetve a gyász színe volt régen!)

 

Szent Gellért pedig azt írja, hogy „akit mi (vagyis ők, a nyugati keresztények) Szűz Máriának nevezünk, azt a magyarok Boldogasszonyként tisztelik!” (Akkor ki tanít, vagy térít itt kit kereszténységre?) Az apokrif iratok szerint Mária a pártus uralkodói hercegi családból származott, vagyis az íjfeszítő népekhez tartozott!! Hozzánk!