A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

zarándoklat

Jubileumi Honismereti Továbbképző Tábor és zarándoktúra Kárpátalján 2018.

Időpont: 
2018. 07. 29. vasárnap, 05h00 - 2018. 08. 04. szombat, 22h00
Esemény típus: 

„A mi hazánk a fenyőfák hazája,

Itt még csermely a magyarok Tiszája.

Hegyeknél magasabban ringott bölcsőnk,

Minket a bércek adtak ide kölcsön.”

(Csobolya József: Kárpátalja)

Jubileumi Honismereti Továbbképző

Tábor és zarándoktúra Kárpátalján

2018. Áldás hava, Július 29. - augusztus 4.  

Kárpátalját, a királyi beavató területet, s annak is a Beregi-Tiszahát és a Szatmár-Beregi síkság alkotta Felső-Tisza-vidékét a régi mondás szerint Isten is jókedvében teremtette. Száz esztendőnél idősebb parasztházak, fa harangtornyok, mesebeli templomok bújnak meg az apró falvakban. A hágók és bércek ölén fél évezredes fatemplomok hirdetik az örök Időt. Lépten-nyomon követ a vallástól független élő hit, a szívben élő igaz magyar múlt élő-éltető szeretete, élő a népművészet, érintetlen a természet, és igazak az emberek.

1. nap. Július 29. vasárnap – „Tiszán innen, Tiszán túl”, át a Tiszán a hagyomány- és múltőrzők vidékén, amely már az őskőkorszaktól életjeleket, régészeti leleteket mutat

 

Máriapócs: Mária-kegyhely. Könnyező Mária-kegykép a Szent Mihály templomban.

Beregsurány – Határátkelés

Nagyszőlős (Виноградів) – egy titokzatos eredetű gótikus Nagyboldogasszony templom

Sósfalu (Новоселиця) 1669-ben épült  a Boldogságos Szűz Mária mennybevitele tiszteletére ez a freskós, zsindelyes görög katolikus  ruszin dolisnyák típusú fatemplom (amennyiben az idő engedi!)

Técső (Тячів) – a tatárjárás után épült templomban 1748-ban készültek azok a festett mennyezetkazetták, mely az egyedülálló magyar kazettakincs legösszetettebb jelentéstartalmú és leggazdagabb motívumkincsű felbecsülhetetlen értékű együttese.

Szállás: Técsőn

 

2. nap. Július 30. hétfő – Mítoszok és legendák vidékén, a Fekete-Tisza völgyében

 

A magyar ember szívéhez-lelkéhez legközelebb álló Tisza, az eredetétől a torkolatáig minden embert egy közösségbe forrasztott. Fiatalos lendülete, fékezhetetlensége a magyarság szabadságvágyának kifejezője. A források irdatlan, helyenként 2000 méteres hegyek között törnek utat…

Aknaszlatina (Cолотвина) – természeti és tört. nevezetességei (sóbánya, sós fürdő, Szent Kinga)

Kőrösmező (Ясіня) – a település és a ruszin hucul Sztrukovszka fatemplom 1505-ös eredetű, harangtornya csodatevő. A közelben épült ki az Árpád-vonal egyik völgyzára.

Túra a Fekete-Tisza legtávolabbi forrásához (1230 m)

(megközelítése speciális járművekkel és az utolsó hosszú hegyi terepszakasz gyalogosan)

Szállás: Kőrösmezőn

 

3. nap. Július 31. kedd – Amikor még Atila és hunjai bírták e földet… a Máramarosi-havasokban a Fehér-Tisza völgyében

 

Túra a Fehér-Tisza forrásához (1651 m)

(megközelítése speciális járművekkel és az utolsó hosszú hegyi terepszakasz gyalogosan)

Rahó (Рахів) Fehér Tisza és Fekete Tisza források és a forráspatakok egyesülése

Kőrösmező (Ясіня) - az Árpád vonal lövészárkai és bunkerei, a katonai temető

Szállás: Kőrösmezőn

 

4. nap. Augusztus 1. szerda – Bércek ölén szunnyadó ódon fatemplomok birodalmában

 

Alsóapsa (Нижня Апша) – fiatornyos ruszin fatemplom, Szűz Mária mennybemenetelére szentelve (ha az idő engedi!)

Darva (Kolodne) – Kárpátalja legrégebbi fatemploma 1470-ből Csodatévő Szent Miklós tiszteletére

Mihálka (Крайниково) – az 1668-ban épült Szent Mihály tiszteletére épített ruszin fatemplom különlegessége, hogy a XVII.-XVIII. sz-ban vászonalapú festményekkel vonták be a falakat

Szeklence (Сокирниця) – Csodatévő Szent Miklósra szentelt fiatornyos fatemplom

Husztköz (Нанковo) – csodatévő könnyező Mária kegykép 1690-ből

Tiszaújlak (Вилок) – Turul-emlékmű, Rákóczi első győztes csatája itt volt a Tisza felső folyásánál

Szállás: Mezőváriban

 

5. nap. Augusztus 2. csütörtök - …szögek által átverve és sorsot vetve, szétszakítva, de remélve, élve…!

„Mert a haza nem eladó

ezüst pénzre sem váltható

Mert a haza lelked része,

határait beléd véste ezer éve

ezer éve a hit.

Mert a haza kereszted is betlehemi csillagod is,

Hiába tiporták hadak, él! Hiába tiporták hadak, él!

Mert a haza, mert a haza te magad vagy!”

(Horváth Sándor)

 

Ungvár-Gerény (Горяни) – a kaukázusi örmény templomokkal rokonságot mutató XI. sz-i átalakított Árpádkori hatkaréjos körtemplom csodálatos freskókkal  

Kisszelmenc (Малі Селменці) ma Ukrajna, és Nagyszelmenc (Veľké Slemence) ma Szlovákia – a Trianon által „kettészelt lelkű” színmagyar falu

Kismuzsaly – XIII. sz-i pusztatemplom Szent Mihály tiszteletére

Nagymuzsaly - XIV. sz-i templom Keresztelő Szent János tiszteletére (gyepűvidék)

Bene (Бене) a település határában bontott zászlót Rákóczi

Csetfalva (Четфалва) – Monumentalitása és szépsége tekintetében az egész felső Tisza-vidék legjelentősebb műemléke ez az 1773-ban festett mennyezetkazettás Szent Mihályra szentelt középkori templom (tengely Tákossal)

Szállás: Mezőváriban

 

6.  nap. Augusztus 3. péntek – Honvisszatérés… Honvédelem… Árpád népe zúg át a zordon bércormok hágóin, ahol a hegyek és a völgyek ölén a lombok és habok ölelkeznek…

„Honfi e bércormon, szíved hevesebb dobogása

Jelzi, hogy ősi honod drága határa ez itt. …

…Oldozd meg saruid: szenthely ez itt a hol állsz!”

 (Kóródi Sándor)

Munkács (Мукачеве)„S küzde nemes harcot Zrínyi leány soká…” A fejedelmi vár. A Zrínyiek és Rákócziak nyomában. A Turul-emlékmű

Szolyvai honfoglaláskori lovassír obeliszkje

Szolyva (Свалява)hadifogoly-gyűjtő, a Malenykij-robot és a Gulag magyar áldozatainak emlékműve

Vereckei hágó és emlékmű (839 m)

Kígyós - Kárpátalja falvainak egyik legősibben maradt építménye, a régi kőtemplom a XIII. század végéről való. A népi hiedelem a templom alapítását az itt remetéskedő Salamon királynak tulajdonítja. – A kígyósi „csodakereszt”

Szállás: Mezőváriban

 

7. nap. Augusztus 4. szombat – Lelkünk egy része ittmarad…

Szőke Tisza haragjában megáradt,

Szilaj habja átszakítja a gátat.

Haragszik, mert azt végezték felőle,

Hogy a magyar az oláhnak,

a cseláknak adjon jussot belőle.

 

Tisza vizét magyar könnycsepp táplálja,

nem is lehet, nem is lesz más gazdája.

Beszélhetnek Párizsban mit akarnak,

De a Tisza minden csöppje,

mindörökre csak megmarad - Magyarnak!

(Magyar népdal Trianon után)

Mezővári – hálaadás és búcsú vendéglátóinktól a XV. sz-i gótikus templomban

Beregsurány – Határátkelés

Tákos: a Felső-Tisza-vidék és a Szatmár-Beregi síkság festett kazettás mennyezetű, paticsfalú temploma – a picinyke „mezítlábas Notre-Dame”. (tengely Csetfalvával)

Csaroda: a Beregi Tiszahát ékszere az Árpád-kori freskós templom a „mosolygó szentekkel”

 

Táborvezető: v Joó Katalin

Tanít: v Joó Katalin és Chován Gabriella

 

Általános tudnivalók

Indulás: 2018. július 29.-én vasárnap reggel

05:00 Pomáz Hév megálló,

Mol-kút felé eső parkolójából.

Hazaérkezés: Augusztus 4. szombat este.

Részvételi díj: 83. 000.- Frt.

Az árban minden költség benne foglaltatik!

A pénzváltást jobb kondíciókkal odakint

intézzük, nem kell vele itthon időt tölteni.

 

Előleg-befizetési határidő legkésőbb:

2018. június 9.

Teljes összeg befizetése: 2018. július 7.

Lehetséges személyesen az iskolai tanítási napokon Pomázon, a Zeneiskolában (június 9-10. 16-17. 23-24. és július 7-8.), - illetve banki átutalással

Átutalás esetén kérjük a résztvevő NEVÉT feltüntetni.

Banki átutalás: Pilisi Szent Margit Alapítvány 10403057-50526583-52771013

1.  Az indulástól még 6 hónap érvényességgel rendelkező útlevél kell!!!

2. Elszállásolás és ellátás: Kárpátalján falusi turizmus keretén belül családoknál leszünk elszállásolva fürdőszobás szobákban. Túláradó vendégszeretettel várnak bennünket. Varázslatos tájak, történelmi emlékek, a tájra jellemző ízek és lelkiség… Erdély mellett egyedül Kárpátalján található meg mindez együtt. Ezek a családok, mint általában az erdélyi, különösen a gyimesi családok, egyszerű körülmények között élnek, de a szeretetben milliomosok. Ez a szeretet a hazaszeretet. Ez az, amivel termővé teszik földjeiket, amivel éltetik otthonaikat, családjaikat, és amiből pazar bőkezűséggel juttatnak nekünk.

Az út első napjára ajánlatos némi úti elemózsiát, elegendő innivalót hoznotok. Vasárnap estétől szombat reggelig a családok látnak el bennünket bőséges és ízletes reggelivel, meleg estebéddel és a napi útravaló szendvicsekkel.

3. Ruházat: Az utazáshoz is és a túrákhoz is megfelelő kényelmes ruházat, lábbeli és elegendő váltó holmi szükséges. A változatos éghajlatnak köszönhetően réteges öltözködés a célszerű.

4.  Szent Korona Zarándokút-sorozatunk, melyet a Kárpát-haza egységéért jártunk 10 éven keresztül – most a jubileumi évünkben, ezzel az úttal zárul.

Kárpátalja a Kárpát-medence északkeleti részét foglalja el.

Észak-északkelet és kelet felől az Északkeleti-Kárpátok, délről a Tisza felső szakasza, nyugatról az Ung völgye határolja. A terület egy ötöde hegyvidék. Az Északkeleti-Kárpátok a történelmi Magyarországot határoló hatalmas hegykoszorúnak, a Kárpátoknak a része. A legkeményebb kőzetek itt találhatóak, és a legváltozatosabb formájú, rajzolatú mély völgyek is.

Részei: Erdős-Kárpátok, Keleti-Beszkidek, Máramarosi-havasok.

A gerincen széles hágók vezetnek át:

Az Ung folyó völgyéből az - Uzsoki-hágó (889m)

a Latorca-völgyéből a - Vereckei hágó (841m)

a Fekete Tisza völgyéből a - Tatár hágó (961m)

Kárpátalja területén 4 vármegye volt:

Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung vármegyék.

Kárpátalja területe 12 800 km2

Lakosainak száma: 1 245 600 (az 1989-es

népszámlálás adatai alapján).

Napjainkban kb. 350 ezer lakos beszéli

a magyar nyelvet.

A közigazgatási központ Ungvár és Munkács.

folyója a Tisza, a máramarosi hegyekben ered

2 forráspatakból, a Fekete és Fehér Tiszából

egyesül.

Tavai: Szinevér-tó, Ozorai-tó.

 A Vereckei hágó

 

A „Szőke”-Tisza összefolyása    
                                       

Nagyon gazdag ásványtartalmú forrásokban és gyógyfürdőkben, ásványkincsekben, amelyből a legjelentősebb és legnagyobb értéket a sóbányák képviselik. Jelentős a féldrágakő és hegyikristály bányászat, amit úgy neveznek, hogy máramarosi gyémánt.

Éghajlata változatos, az alacsonyabb területek meleg éghajlata és a hegyvidék csapadékos, hűvös, változékony éghajlata egyaránt egy nap alatt megtapasztalható.

A növény és állatvilága teljesen önálló és egyedi.

Már az un. új kőkorból (neolitikum) kerültek elő fejlett emberi társadalmi berendezkedésre utaló leletek. Leggazdagabb a rézkor majd a bronzkor leletanyaga és természetesen az ez utáni vaskor és népvándorlás utáni, amelyek a sok-sok ezer éves folyamatos itt tartózkodásunk bizonyítékai.

Árpád fejedelem, amikor a magyar fősereggel azon a dicső tavaszon átkelt a Vereckei-hágón, azóta Kárpátalja és története elidegeníthetetlen része a történelmi Magyarországnak. A Kárpátok láncolata természetes védőövként, gyepűvonalként övezte körül az Örök Hazát.                Kárpátalja védelmi, stratégiai szervezésével hosszú ideig nem kellett foglalkozni, mivel a terület védelmi szerepét a természet adta lehetőségek biztosították. Kárpátalja az ország területének törzsek közötti felosztásában nem vett részt, így a birtokjogi fejlődés során, mint gyepűvonali terület, mindig királyi birtokként szolgált. A hatalmas erdőségek által, valamint a terület szellemi feladatából adódóan, beavató vadászterületként szolgált. Ezzel magyarázható a terület igen gazdag ősi körtemplom és Árpádkor előtti templomhálózata.

Beregi keresztszemes, „igézett

Beregi szőttes és „igézett” ágyas

Település berendezkedése szintén ősi, általában egy utcás vagy orsós település. Nem véletlen, hogy még most is jelentős a kenderfeldolgozás, ezáltal a szövés a fonás. Mind a mai napig szőnek, hiszen a beregi szőttesek, a fürtös guba és a beregi hímzés egyedi előállítása, mintázata, hímzéstechnikája egyedülálló a világon. E területen a népszokások még most is részét képezik a minden napi életnek. Minden ház előtt a mai napig is ott virít a kiskertekben a tulipán, liliom, mályva, istenfa és a rozmaring.

 

„Hej, tulipán, tulipán, teljes szegfű, szarkaláb.

Tele kertem zsályával, szerelemnek lángjával.

Nyisd ki rózsám kapudat, hadd kerüljem váradat,

Rózsafának illata az én szívem biztatja!”

 

A Kárpáti ruszin lakosság településterülete

Mihálka – ruszin fatemplom 1668

Ruszin pár. A völgylakó, dolisnyákok élete igazodott

a magyarokéhoz folklórban, viseletben, stb.  

 

 

OTTHON KAUKÁZUSBAN…

Időpont: 
2018. 04. 11. szerda, 21h45 - 2018. 04. 24. kedd, 06h00
Esemény típus: 

 

OTTHON KAUKÁZUSBAN…

Az őshazák és az ősegyház nyomán - 2018. április 11-24.

A Pilisi Lélekigazító 10 éves fennállásának JUBILEUMI útja

Szakrális hon- és múltismereti zarándoklat - Georgia, Örményország, Azerbajdzsán

…Az emberiség Szkítiában élte túl a Vízözönt és a Szkíták a legrégebbi nép.” (Cato)

„Magóg és Gómer népei már a Vízözön után itt voltak olyan területeken, ahol előtte még senki sem járt!” (Josefus Flavius)

Útvonalunk: Azerbajdzsán – Georgia – Örményország – Georgia (Azerbajdzsán és Örményország között fennálló diplomáciai és hadászati konfliktus miatt nem átjárható a két ország határa, ezért Georgiából lehet csak átmenni a határon.)

 

Indulás: 2018. 04. 11. szerda éjjel 23.45 óra Ferihegy 2 Wizzair menetrend szerinti járat - Budapest-Baku (menetidő: 3 óra)

Érkezés: 2018. 04.12.-én csütörtökön kora reggel Bakuba (az időeltolódás 4 óra) Transzfer a szállodába, elhelyezkedés, pihenés, reggeli, majd program

 

AZERBAJDZSÁN, Nimród és a Tűz országa – a Bibliai Éden - a szabír-hun őshaza - a virágzó Selyemút területe - a történelmi Kaukázusi Albánia (pártusföld) a 9. századig, apostoli keresztény állam volt

1. nap: 04.12. csütörtök - a Napkelet gyöngye, Baku

    –  Baku – séta a mesés Keletről szóló legendák, mítoszok birodalmában, a világ egyik legszebb városában, amely a Világörökség része
    –  Nemzeti Múzeum a mesés keleti kincsekkel

2. nap: 04.13. péntek

       –   Szűztorony(építési kora meghatározhatatlan) és legendája - Bertalan apostol vértanúhalálának helye
  

 –

Shirván sah palotája, a fürdő, valamint további csodálatos népművészeti alkotások megtekintése (Török forrásokban, a Tárih-i Üngürüszben és a Derbendnáme leirataiban is fennmaradt, hogy a magyar uralkodó osztály szerint a Szent korona „Nusirvántól/Kűrosz maradt ránk”. Nusirván apjának neve Kavád/Keár/KEVE. Mindkettőjük neve szerepel a magyar krónikák királylistájában.)Délben pihenő, felfrissülés, majd folytatódik a városnézés középkori emlékektől hemzsegő festői óvárosban

3. nap: 04. 14. szombat - A Kaukázus déli részén

Uti/Udi tartomány az udik területe, ahol ma is élnek Góg és Magóg leszármazottai, mert vannak 2 méternél is magasabb óriástermetű férfiak. Grúziából és Azerbajdzsánból sorra kerülnek elő magas, akár a 2 és fél métert is meghaladó (az emberek égi eredetű első tanítóinak) csontvázai. A kaukázusi albánok az udik, így a magyarok törzsei, leszármazottai az ősidők hatalmas hőseinek. 

    –  Gobustan - 20 ezer évesnek is mondott időtlen sziklarajzai – az iszapvulkánok napjainkban is változó, alakuló vulkanikus térsége – előtte múzeumi felkészítés
    – Ateshgah – Tűztemplom, az Örök Tűz helye
    – Yanar dag - az évezredek óta „Égő hegy”, az írott emlékezet előtti ősi kultuszhely
    – Gala – őskori régészeti lelőhely egy kb. 5000 éves település maradványaival, ez a terület a tudomány szerint is az egyik legősibb hely, ahol az élet keletkezett

Csütörtök, péntek, szombat este szállás Bakuban

4. nap: 04. 15. vasárnap  

    –  Sheki - a Selyemút fontos állomásán található a több mint 2500 éves város, benne a sheki kán mecsetje és pazar nyári palotája – karavánszeráj, középkori fürdők, gazdag helytörténeti múzeum
   – Kish – a Szent Elishe a legrégibb keresztény templom, mely Bertalan, András és Tádé apostolok működési területén és idején épült – a kaukázusi albánok (udik) központja közelében is „óriások” sírja volt
   – határátkelés – át GEORGIA-ba, szállás Kvareliben, másnap, út Tbiliszibe

 

GEORGIA/Szakartvelo Szent György és Krisztus öt sebe védelmében – a Cholchis-i kincsek, a misztikus Aranygyapjú országa – a „szarvasos népek” birodalma

 

5. nap: 04.16. hétfő – a Kaukázuson át Tbiliszi felé

     –  Alaverdi - 10. századi freskós templom
   – Nekresi - a legkorábbi 5. századi kolostor
   – Ikalto – templomok, akadémia – itt tanult Shota Rustaveli grúz költő (1172. Rusztavi-1216. Jeruzsálem) a középkori irodalom kiemelkedő alakja, aki a grúz nemzeti eposznak is tekintett mű, „A tigrisbőrös lovag” szerzője
   – Shuamta – középkori templomok

6. nap: 04.17. kedd – Tbiliszi mai főváros

    –  Nemzeti Múzeum - a páratlan Cholchis-i szkíta aranyleletek
    – Szépművészeti Múzeum - Khakhuli triptichon rekesz-zománc képei és a kaukázusi szkíta ötvösiskola legkülönlegesebb remekei
    – Narikala erőd
    – A főváros ősi kora-keresztény templomai és a híres török fürdők (esetleges esti fakultatív fürdőlátogatással)
    – Zichy Mihály festő szobrának és a róla elnevezett utcának megtekintése és megemlékezés

7. nap: 04 18. szerda - Az ősi Hadiúton (Mezopotámiából a Kaukázus legszebb bércein át Meotisz felé), a Csodaszarvast követő Nimródfiak útján

    –  Kazbegi (5047 m) - Istenhez a legközelebb – kirándulás a Kaukázus 3. legmagasabb csúcsának a lábához. Az egyik leszakított tartomány, Dél-Oszétia (az alánok területének) határa mentén a misztikus és történelmi Darjal hágó és szoros irányába Hunor és Magor útvonalát követve végighaladunk a 2. világháborús hadifoglyok (és többek között Édesapám, vitéz Joó Sándor hegyi tüzér főhadnagy) által épített hegyi szakaszokon. A jászok legközelebbi vér szerinti rokonai, az iráni nyelvű oszétek a Kaukázus közepén élnek, a jászokkal együtt a legendás hírű szkíták, szarmaták és alánok egyenes utódai. Elődeik talán az egyik leggazdagabb anyagi és szellemi kultúrát alkották meg a maguk korában a földön.
    – Ananuri – erődített templom csodálatos freskókkal és faragványokkal a mesés Aragvi duzzasztó mellett
    – Gergeti kolostor - Stepansminda faluból terepjárókkal megyünk (kb. 1 óra menetidő rázós hegyi! úton oda és vissza is) a 2170 m-en lévő lélegzetelállító szent helyre (a kolostorba belépéshez a hölgyeknek kendőt a nadrág fölé pedig szoknyát kell felvenni, így készüljetek!)

Estebéd egy grúz család fogadójában

Hétfő, kedd, szerda este szállás Tbilisziben

 

ÖRMÉNYORSZÁG = AR-MÉN-IA = ÚR-AR-TU – az örmény felföld=magasföld=MÁGUSFÖLD – az isteni tudás, az áldozatok és a kereszténység földje - a 8 ezer éves szakrális borkultúra bölcsője - az „Aranyországban” ősi szimbólumok árulkodnak múltunkról

8. nap: 04 19. csütörtök - A határátkelés után a Jereván felé vezető úton

    –  Achtala – Haghpat – Sanahin 10. századi és Odzun 4. századi kolostorai. Jereván és környéke már több mint 6000 éve lakott, mert a Kaukázus legrégebbi állama – URARTU!
    – Erebuni és az Urartui erőd - Jereván külterülete a város őse
Kr. e. 782-ben urartui király egy Erebuni nevű erődöt alapított a mai főváros helyén, miután e térséget elfoglalta, és birodalmához csatolta. Az urartui fennhatóság alatt öntözőcsatornák és víztározók épültek. A hely, Jereván névadója.

9. nap: 04.20. péntek - A Napkeleti Jereván, ősmúltunk gyöngyszeme

    –  Jereváni Nemzeti Múzeum – a „szarvasos népek” égi kultúrájáról a páratlan szabír-hun arany ékszerek, kultikus- és használati tárgyak, régészeti leletek tanúskodnak
    – Matenadaran – a világ leghíresebb és legősibb, szinte minden tudományt felölelő többnyelvű kézirattára, kutatóintézete és múzeuma (benne szkíta-hun-magyari ősmúltunk becses bizonyítékaival, amit vajon miért nem kutat az Akadémiánk…!?)
    – Echmiardzin – „Ahol földre szállt az Egyszülött” - az örmények Vatikánja - őskeresztény templom és múzeum, (kb. 280-301? körül) maga Jézus jelölte ki a pártus származású Világosító Szent Gergelynek a templom helyét, akinek imájára lett kereszténnyé Örményország – itt őrzik a Krisztust testét átdöfő lándzsát
    – Hrispime és Szent Gayane - 5.-6. sz.-i mártírtemplomai
    – Zvartnost – ősi körtemplom maradványai a 7. sz.-ból – háttérben a Törökországhoz csatolt Araráttal (5137m).

 10. nap: 04. 21. szombat – ARMÉNIÁBÓL vissza GEORGIÁBA

    –  Sevanavank – a Sevan-tó melletti (Titicaca-tó párhuzam) 2000 m feletti ősi szentély-együttes és a khacskarok, a kereszteskövek (pálos-kő párhuzam). Az egész környék kultikus hely, szigete menedékhely volt, harcos szerzetesek (mint a pálosok) őrizték 
    – Geghard, a Dárda kolostor - különleges természeti szépségű remetebarlangok és jórészt sziklába vájt templomok, kápolnák   

 Szombat este szállás Tbilisziben

11. nap: 04. 22. vasárnap – Mcheta az ősi főváros és Georgia egyházi központja

          A Tbiliszitől 20 km-re fekvő régi főváros és látnivalóinak megtekintése (Világörökség része) hosszabb gyaloglással
    –  Dzsvári – a Georgiát megtérítő örmény rabszolgalány Szent Nino csodája a Szent Kereszt Templom az 5. századból
    – Mcheta – Svetichoveli székesegyház a Georgiai egyház központja, az ország második legnagyobb egyházi épülete - az Életadó Oszlop erődített temploma Jézus köntösével - Remete Szent Pálra utaló emlékek
    – Samtavro – a kereszténységet Georgiába bevezető uralkodói pár, Nana királynő, és Miriam király sírja – mellette Szent Nino kápolnája (kb. Kr.u.350-ből)
     Tbilisziből Kutaisibe
    – Ateni Sioni 5. századi temploma
    –  Upliscihe barlangváros és 10. századi templom - a sziklába vájt város (Kr.e. I. sz.) az egyik legfontosabb hely Georgia történelmében, ezen a helyen haladt át a híres Selyemút. A város több ezer éven keresztül lakott volt és több mint 700 egységet számlált. Jelenleg kb. 150 maradt belőle.

12. nap: 04. 23. hétfő – Kutaisi - a misztikus Colchis szívében

    –  Gelati Akadémia és ősi templomok nagy királyok sírjaival – Építő Dávid (1080) Szent László kortársa volt. Az uralkodó Akadémiája és Könyvtára a legnagyobb és leghíresebbként, az akkori világ Tudományos Központjaként működött, s mint a híres szkíta-hun hírlánc egyik központi helye, kiemelt védelemmel, őrzéssel bírt.
    – Motsameta – séta a közelben lévő két mártírherceg sírtemplomaihoz
    – Bagrati (Világörökség része) az újonnan helyreállított templom alapjait 1000 körül tették le, nevét III. Bagrat királyról kapta. 

 Vasárnap és hétfő este szállás Kutaisiben

Hazaindulás: 2018. 04. 23.-án az utolsó este pár órás csonka éjszakát töltünk Kutaisiben. A szállodából hajnalban transzfer a repülőtérre.

Hazaérkezés: Wizzair menetrend szerinti Kutaisi-Budapest járatával érkezünk haza Ferihegy2-re kb. a kora reggeli órákban (kb. 6-7 óra körül).

Áldott hangolódást és készülődést kívánok az igazán méltóan ünnepi zarándoklathoz: Katalin és Béla

 

Történelmi térképmellékletek a térségben történő jobb eligazodáshoz  

 

 

Zarándokút Szent László évében, Pozsonyi csata 1110. évfordulója alkalmából

Időpont: 
2017. 06. 03. szombat, 06h00 - 2017. 06. 05. hétfő, 22h00
Esemény típus: 

A „Nyugat kapuja”, - ahol a Duna a Kárpát-hazába lép

Zarándokút Szent László évében, Pünkösd havában az Ősök tiszteletére

a Duna felső folyásához, a

Pozsonyi csata 1110. évfordulója alkalmából

2017. 06. 03-04-05.

 

2014. Őrségi zarándoklat a mérleg havában

Időpont: 
2014. 09. 26. péntek, 06h00 - 2014. 09. 28. vasárnap, 20h00
Esemény típus: 

Helyszín

Őrség
Magyarország
HU

Mérlegelő zarándokút az őszi napéjegyenlőség idején Mérleg havában

2014. 09. 26-27-28.

Mottó: „Alattam a Föld, felettem az Ég és bennem a Létra…”

Pünkösdi zarándoklat Felvidéken - 2014

Időpont: 
2014. 06. 07. szombat, 06h00 - 2014. 06. 09. hétfő, 21h00
Esemény típus: 

Helyszín

Felvidék
Magyarország
47° 9' 44.9784" N, 19° 30' 11.8944" E
HU

Pünkösd Felvidéken

2014. június 7-8-9.

Nyitra környéke, Mátyusföld, Zoborvidék, Tribecs ősi földjén, ősi szer-helyein

Nagy Törökországi Zarándokút 2013.

Időpont: 
2013. 10. 03. csütörtök, 08h00 - 2013. 10. 17. csütörtök, 22h00
Esemény típus: 

Az ötéves (2011-2016) Szent Korona zarándoklat  3. évének őszi útja:

2013. október 3 - október 17. (repülőjáratokhoz igazítva)

A Nagy Törökországi Zarándokút.

Nimrud ősatyánk és az Apostolok nyomán Anatóliában és a Pártus Birodalomban.

Oldalak