A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Katalin jegyzetei

Tanítás 2014-re

A 2014-es eSZTeNDő=iSTeNiDő gyakorlati próféciája

Visszatekintés az IDŐben

Mottó: „Miként a Nap és a Hold sem tud visszatükröződni a zavaros vízben, azonképpen a Mindenható sem tud visszatükröződni egy olyan szívben, amely az „én” és az „enyém” ideájától zavaros.” (Sri Ramakrishna)

Az Úr angyala…

Az Úr angyala…
Az Úr angyala köszönté a szép Szűz Máriát,
És a méhibe fogadá az ő áldott, Szent Fiát.
Üdvezlégy Mária, kegyelemvel teljes,
zÚr vagyon teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között,
És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
Imádkojzál értünk bűnösökért,
Most és halálunknak órájánd, ámen.