A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Az Úr angyala…

Az Úr angyala…
Az Úr angyala köszönté a szép Szűz Máriát,
És a méhibe fogadá az ő áldott, Szent Fiát.
Üdvezlégy Mária, kegyelemvel teljes,
zÚr vagyon teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között,
És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
Imádkojzál értünk bűnösökért,
Most és halálunknak órájánd, ámen.

Én az Úr szolgáló ljánya vagyok,
Legyen nékem a Te igéd szerint.
Üdvezlégy Mária, malasztval vagy teljes,
Az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között,
És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
Imádkojzál értünk bűnösökért,
Most és halálunknak órájánd, ámen.

És az Ige testté lett,
És mi közöttünk lakodzik,
Üdvezlégy Mária, malasztval vagy teljes,
Az Úr van teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között,
És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
Imádkojzál értünk bűnösökért,
Most és halálunknak órájánd, ámen.
 

Mennyből az angyal…
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietvel menjünk, lássátok, lássátok.
Istennek Fia, aki született jászolyba, jászolyba,
Ő leszen néktek Üdvezítőtök valóba, valóba.
Mellette vagyon az édesanyja Mária, Mária,
Barmok közt fekszik, szénánd aluszik Szent Fia.
El es mennének azjándékokval azonnal, azonnal,
Szép ajándékot visznek magikval, Jézusnak.
Visszatérének az hazájikba nagy vígand, nagy vígand,
Ezt a nagy titkot mindennek mondják nagy bátran.
Ó, emberi nemzet, készülj a vígasságra, mert eljött a Jézus szegény szállására.
Tisztísd ki a házadat, hívd bé őket, vigyék a lelkedet boldog mennyországba.
Szállásikra adjon az Isten!
 
(Moldvai csángó archaikus ima – Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből)

Egy