A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

A Világ Győzelmes Királynője

 

 

„A nehéz viszonyok csak még sürgetőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért áldozatot hozzunk istennek, aki egyedül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi szentélyeink a legsúlyosabb időkben. A háború alatt tettük le az alapkövét, most pedig bíboros főpásztorunk 1947. Május 8-án ismét elindította az engesztelő kápolna felépítését szolgáló mozgalmat, hogy a megbántott isten kegyesen fogadja népünkért a szűzanyának felajánlott fogadalmunkat Tartsunk őszinte bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök ellen (misemulasztás, káromkodás, paráznaság, válás, bimbózó élet ellen merénylet, gyűlölködés, könyörtelen-szívűség), gondoskodjunk az ifjúság tiszta, krisztusi életéről, imádkozzunk naponta a Rózsafüzért. De vonjunk is meg valamit magunktól és adakozzunk szívesen az engesztelés oltárára! Aki istennek ad, a legjobb kamatra ad! Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt szeretteinkért is. Rendezzünk előadásokat egyesületeink által, terjesszük az eszmét ismerőseink között!”

Az eredeti adakozási felhívást tartalmazó röpirat szövege, amelyet Mindszenty írt alá, a következő közléssel:

„Akaratom, hogy a magyar engesztelésnek szentély épüljön!”

 

Előszó   5
Hivatalos vélemény 7
I. fejezet - Natália nővér küldetése   9
II. fejezet - Magántermészetű misztikus élmények 21
III. fejezet - Az Egyház papjaihoz intézett felszólítások 34
IV. fejezet - Általános tanítások 66
V. fejezet - Világ Győzelmes Királynéja 94
VI. fejezet - Magyarországra vonatkozó közlések 106
VII. fejezet - Világcsapás. A Világ eljövendő sorsa 124
VIII. fejezet - Legújabb égi üzenetek 145
Függelék 155
Hazánk földi őrangyalai a XX. században 166
Horthy Miklós hitvallása 167

 

Ez a kiadvány Mária Natália nővér életéről,és misztikus élményeiről szól. Jézus Krisztus ésSzűzanya az ö személye által kívántak az emberekhez, mindenek előtt Magyarországhoz szólni. Ezen üzenetek a második világháború alatt fogalmazódtak meg, lényegük: A NAGY ENGESZTELÉS. Jézus Natália nővért bízta meg azzal a feladattal, hogy hozza a magyarság tudomására: - ha nem térünk meg, nem vezekelünk a papság és a nép bűneiért, Isten rettenetes büntetéssel sújtja az országot.

Kovacsics Mária Natália, Magdolna-nővér

(Pozsonybeszterce, 1901. január 31.-Törökbálint 1992. április 27.) egy Pozsony melletti kis faluban született, német anyanyelvű iparos családból. Már gyermekkorában komoly imaéletet át, és szerzetesi hivatása már kicsiny korában világossá lett előtte. Már 16 éves korában rendbe vonul. Az Úr Jézussal és Édesanyánkkal zárdaéletének és szolgálatának tartózkodási helye szerint, hol magyarul, hol szlovákul, hol németül, hol franciául beszélgetett.

A MÉDIUMITÁSRÓL

A spirituális médiumitás egyáltalán nem ritka, sőt gyakori jelenség. A próféták, misztikusok, misztikusnők, látnokok, mind-mind a legfelsőbb tiszta tanításokat hivatottak átadni az emberiségnek a legnehezebb időkben, vigaszt, reményt, bizalmat és biztatást nyújtva a csüggedésben, a kilátástalanságban.

A XIX. és a XX század médiumai a Szent Szellem segítségével kapták meg és adták át nélkülözhetetlen tanításaikat, út- és iránymutatásaikat az Egy Isten és Jézus útját kereső embertársaiknak, mintegy felkészítve őket a várható legnagyobb próbatételekre, ismételten bizonyítva a Jézus-i örök igazságokat a Szeretet Törvényéről.

Kiemelten kell megemlítenünk a Vatikán által is hitelesen elfogadott Kovacsics Mária, - rendi nevén Natália - Magdolna-rendi nővért, aki az egész XX. századon átívelő vérzivataros időszakban közvetítette Jézus Urunk és Szűz Mária tanításait kiemelten a magyarság számára, mint látó-, író-, és közlő médium.

A prófétai művek a mai tudomány legfőbb vívmányait megelőzve, az anyagnak az igaz szellemi mivoltát tárják fel, és a dolgok létezését tisztán szellemi úton, szellemi keletkezési, átváltozási és fenntartási törvények alapján, a mindenség Teremtő Szellemének részeként magyarázzák meg, és tanítják újra és újra a Szeretet mindenhatóságát.

Isteni vezetés

„Engedelmesen, szó és zúgolódás nélkül akarok menni, amerre Te vezetsz, Jó Atyám, miként a vak követi az őt vezető kezet Te nem hagysz elesni és nem vezetsz romlásba, ha feltétlenül Reád bízom magamat Egy benső' hangot oltottál belénk, amely bizton vezet, csak ne akarjuk azt elnémítani. Oh én lelkem! Bontakozzál ki a földi érdekek kötelékeiből; vonulj magadba vissza, és kérd Istent, hogy engedje ezt a benső hangot szólani, és engedje, hogy ez a hang a legbensőbben és állandóan Összekapcsoljon Ővele. Ámen."

Vay Wurmbrand Adelma médium - Hephata 235 (részlet)

 

 

 

Horthy Miklós hitvallása és Intelme a Magyar Nemzethez

 

„Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó és akár otthon szenved némán az idegen uralom alatt, akár kiüldözötten keres magának és családjának fedelet, meg falatot széles evilágon: temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél, mindnyájunk közös szent célja: Magyarország felszabadítása. Gondoljunk szüntelenül azokra, akik a legtöbbet, életüket áldozták édes hazánkért és hadifoglyainkra, akik még mindig idegenben szenvednek, - hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló. A magyar népnek, de különösen a magyar parasztságnak emelkedett színvonalú a gondolkodásmódja. Ha a magyar parasztság, a mi fajtánk életforrása századokon át tanúsított nemzeti érzését, Istenbe vetett hitét, tiszta erkölcsét, katonai vitézségét és szorgos munkakedvét a terror és az idegen megszállás megpróbáltatásai közt is megőrzi, ha nem támogatja a hatalomra éhes politikai törtetőket, akik osztálygyűlöletet hirdetnek és a tömegek alacsony ösztöneit ingerlik, akkor majd egy napon ismét valóra válik a magyar szabadság.

Ennek a szabadságnak védelmére és megőrzésére szenteltem életemet.”

Horthy Miklós

 

Hitvallása és intelme a magyar nemzethez ma is időszerű és megszívlelendő!