A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Káli-medence 2016

 

Káli-medence

2016. április 29-30, május 1.

Schmidt Brigitta – Thébai Remete Szent Pál csoport

 

 

2016. Május 1. = 15 = 6

 

Termékenység Ősi ünnepe idén pont Anyák napjára esett, s ez a nap egyben a Világ Győzelmes Királynőjének ünnepe is.

 

Anyaság, Teremtés és Termékenység - nem léteznek egymás nélkül. A Teremtő Atya és Anya nem létezik egymás nélkül, ez ősvallásunk alapja. S a fiú is megjelenik ezen a napon, e hatos nap emlékeztet bennünket Jézus Urunk áldozathozatalára, az áldozat szentségére tanít. (A mai nap hatos nap - 15/6, születésem napja 15-e volt, a 6 Jézus száma.)

 

Anyaság, áldozathozatal.

Anyukám mai kisebb balesetei elgondolkodtattak. Pont ma, Anyák napján történt meg vele. Mit üzen mindez neki az anyasággal kapcsolatban, és mit üzen nekem? Az áldozathozatal családunk női ágában sok generáción át jelen volt. Az ő áldozata, hogy nehéz körülmények között lett Anya, az enyém, hogy nem lettem Anya.

 

 

Május 1. - Fülöp és Jakab ünnepe

 

Fülöp

Az autópályán úticélunk felé haladva egy óriásplakátra lettem figyelmes, a felirat „Filip” volt. Először nem értettem, de érzésem azt mondta, hogy jegyezzem meg ezt a nevet.

Elgondolkodtam. Filip – Fülöp; eszembe jutott, hogy a mai nap - május elseje - Fülöp és Jakab ünnepe, és szállásunk éppen RévFÜLÖPön van. A legülönlegesebb és legteljesebb „otthonérzésem” az Ecséri (régen Fülöpi) templomromnál volt. FÜLembe csengett a dal: „Révészem, révészem, vigyél a túlpartra…”

 

Fülöp Apostol

Gallileában született, Pártus származású, nevének jelentése a görög Philipposból: lókedvelő (tehát íjfeszítő). Hierapoliszban, Pamukkálé szomszédságában (Dél-nyugat Törökország), szkíta területeken „térített”. Pamukkáléban benne van a KÁL!

 

Két apokrif irat ismeretes Fülöp Apostol neve alatt: egy gnosztikus evangélium - Fülöp evangéliuma, és Fülöp apostol cselekedetei. Izgalmas lenne olvasnunk Fülöp apostol írásait is, hiszen Jézus szűkebb, bizalmas köréhez tartozott és szemtanúja volt az összes fontos eseménynek Jézussal kapcsolatban. Zománcképe rajta van a Magyar Szent Koronán.

 

Mit üzenhet még Filip?

A Filip szóban benne van a FIL. A Szentbékkállán előkerült sírkő töredéken, a delfin figura mellett a következő betűk találhatók: „FIL”.

Filia latinul gyermeket jelent, a kereszténységben a filia a viszonzott felebaráti szeretet. Keresem az összefüggéseket, de egyetlen dolog jut „csak” eszembe: Jézus Urunk, a Fiú.

Fülöp Apostol Jézusban nemcsak a Megváltót, hanem az Urat is azonnal felismerte. Zarándoklatunk helyszínein többen, többször éreztünk Fiúi erőket. A Termékenység Ősi Ünnepén az Atya, az Anya és a Fiú együtt vannak, bennünk vannak.

 

A FIL a PILis szóban is benne van. És ha Pilis, akkor Pálos.

Thébai Remete Szent Pál manicheista szerzetes rendjét Bálosnak vagy PHIListinnek hívták. Phil Istin – Fiú Isten?

 

A Pilis és a Káli-medence kapcsolata

 

Május elsején a Pilis és a Káli-medence tökéletesen együtt rezeg. Szoros kapcsolatukat jó néhány összefüggés bizonyítja:

 

1,   Pilis szíve a Világmindenségnek – a Káli-medence szíve a Balaton-felvidéknek,

2,  Mindkét hely „magasabb felhangon oszcillálI”, vagyis saját rezgése magasabb, mint a környezetéé,

3,   A Pilis ősi királyi központ és beavató hely volt, a Káli-medence Királynői birtok és beavató hely, így is kapcsolódnak egymáshoz,

4,   A Pálosok két legfontosabb területe a Pilis és a Káli-medence,

5, Ingókő Szentbékkállán – Dobogókő a Pilisben, mindkét „jelenség” nagyon különleges és hasonló erőtérre utal,

6,   A Káli-medencét egykor a Pannon tenger borította, ez volt az emberiség bölcsője – mint ahogyan a pilisi Holdvilág árok,

7, Balatont egykor Budatavának hívták, Buda Atilla testvére, Atilla sírja a feltételezések szerint a Pilisben található,

8,   Csobánc-hegy - Csobánka, csak véletlen a név-hasonlóság?

9,   Veszprém helység mindkét területen volt,

10, Lipót 1702-ben felrobbantatta Magyarország összes várát, a Pilisieket és a Káli-medenceieket percre pontosan egyszerre.

 

Érzem ezt a nagyon erős kapcsolatot, nemcsak ezen a Szent Ünnepen, hanem az év minden napján. Amikor itt vagyok, szeretnék ott lenni, s amikor ott vagyok, idevágyom.

 

Szentbékkállai kőtenger, ingókő

 

Ahogy megpillantottam a hatalmas köveket, úgy éreztem, mintha az égből pottyantak volna ide, de egyben az az érzésem is volt, hogy nem a Földön vagyok. Lehet, hogy RÉVFülöpön tényleg áteveztünk egy másik világba? Vagy a „másik világ” érkezett ide a Földre?

Lehetséges, hogy az Ember teremtésekor ide (is) érkeztek az Istenek?

 

Szinte mindegyik kőben hatalmas, ősi állatokat, lényeket véltem felfedezni, mintha a sok millió év alatt kővé dermedtek volna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voltak olyanok is, melyek éppen csókot adtak egymásnak. Hasonló ingóköveket találtak Sukorón és Pákozdon is. Mi lehetett itt a teremtés kezdetén?

 

Sukorói-ingókő, Likas-kő

                

       Szentbékkálla – „csókolózó pár”                            Sukoro, Likas kő – „csókolózó pár”

Velétei Palotarom

 

 

A palotaromról a következő leírást találtam:

 

„Velétei palotarom a Velétei-domb lábánál fekszik. Téglalap alapú toronynak kinéző építmény. Vegyes kőből épült falszövet jellemzi, amelyet apró kavicsos mészhabarcs fog össze. A habarcs alapanyagát szárazon rakták a kőfalba és nedvesség hatására ott kötött meg. Olyan erősen ragasztotta össze a köveket, hogy részben még ma is képes a falak egybentartására. Jellegzetes középkori építési technika, a töttöskáli templom és a salföldi pálos kolostor épületei is így készültek a közeli környéken”.

 

 

A palota építési technikájáról eszembe jut, hogy a Piramisokat is hasonlóképpen építették. A Szentbékkállai Ingóköveknél szintén találtunk ilyen kőzetmaradványokat. Ez azt bizonyítja, hogy e szakrális helyek mindegyike nagyon fontos hely volt, s e beavató helyek egymással kapcsolatban voltak, az átlépést, magasabb frekvenciára való áthangolódást segítették, ezeken a helyeken a megfelelő időpillanatban dimenzió kapu nyílt.

 

Míg a Pilis a Királyi Központ, a Káli-medence Királynői bírtok, a Velétei palotarom a Szakrális Nász helyszíne volt.

 

A Magyarság fennmaradásának záloga az isteni genetika, a Turuli vérvonal továbbvitele. A Király házassága előtt gondoskodott tiszta genetikájú utódról. Választottja magasrangú beavatotti család sarja, csak szűzleány lehetett.

Nagyon meghatódtam, amikor még azt is megtudtam, hogy a kiválasztott leánynak nemcsak szűznek kellett lennie, de közöttük Igaz Szerelemnek kellett, hogy legyen. Az utód csak íly módon tudta továbbvinni a legtisztább Isteni Programot. Nem véletlen a régi mondásunk a legtisztább és legtökéletesebb gyermekekre, hogy „szerelemgyerek”.

 

 

Több szemtanú szerint a palotaromnál lakik egy sikló, amely különlegesen hatalmas.

 

A Szerelem kígyója ma is hűségesen őrzi a területet.

 

 

 

Fel sem fogható, mit rejtenek magukban ezek a csodálatos területek. Csak töredékét érzékelhetjük annak a hatalmas dolognak, ami itt történt az Ősidőkben.

 

Látjuk, amit a Teremtő látnunk enged, tesszük a dolgunkat, s itt a Kárpát-hazában, ahol az Élet elindult, imádkozunk azért, hogy részese lehessünk egy Fényességes Újjászületésnek.

 

 

Schmidt Brigitta – Thébai Remete Szent Pál csoport, Magdalai Mária csoport

 

2016. Május 10. = 15 = 6 = Jézus