A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

A Hittitkok Megnyíltak

„És lészen AZ UTOLSÓ NAPOKBAN - ezt mondja Isten - KITÖLTÖK AZ ÉN SZELLEMEMBŐL MINDEN TESTRE, ÉS PRÓFÉTÁLNAK A TI FIAITOK ÉS LEÁNYAITOK, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen AZ ÉN SZOLGÁIMRA és az ÉN SZOLGÁLÓLEÁNYAIMRA is KITÖLTÖK AZOKBAN A NAPOKBAN és PRÓFÉTÁLNAK." (Csel 2,17-18./Joel 2,28-29)

16. „Es én kérem az Atyát, és más VIGASZTALÓT ád néktek, hogy veletek maradjon MINDÖRÖKKÉ! 26. Ama Vigasztaló pedig a SZENT SZELLEM, akit az én nevemben küld az Atya, az MINDENRE MEGTANÍT majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.” (J14, 16. 26)

J 16,12: „MÉG SOK MONDANIVALÓMBAN HOZZÁTOK, DE MOST EL NEM HORDOZHATJÁTOK.

13: DE AMIKOR ELJÖN AMAZ, AZ IGAZSÁGNAK SZELLEME, ELVEZÉREL MAJD TITEKET MINDEN IGAZSÁGRA. MERT NEM Ő MAGÁTÓL SZÓL, HANEM AZOKAT SZÓLJA, AMIKET HALL, ÉS A BEKÖVETKEZENDŐKET MEGJELENTI NÉKTEK.

14.: AZ ENGEM DICSŐÍT MAJD, MERT AZ ENYÉIMBŐL VESZ, ÉS MEGJELENTI NÉKTEK.

15.: MIDAZ AMI AZ ATYÁÉ, AZ ENYÉM: AZÉRT MONDÁM, HOGY AZ ENYÉMBŐL VESZ, ÉS MEGJELENTI NÉKTEK” (J 16,12-15)