A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

Hamis Próféták

János evangélium 14/21 ígérete alapján
prófétai módon kapta és írta:

BERTHA DUDDE

Ezek az írások valláson felülállók!
Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni.
Megjelenésük egyedüli oka, hogy Isten szavát , amit Ján. Ev. 14,21 ígérete alapján ad nekünk a mai
időkben az embereknek hozzáférhetővé tegye.

 

Ján.14,21: Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem.
Aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.

Német eredetiből fordította, és közreadja:
G. Szieger Magda

1913-2001