A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

2018 Gyakorlati prófécia

2018 – Vénusz és Kos/Kutya éve

Gyakorlati prófécia az Idők végezetéről és az Új Idők kezdetéről

Mottó: „Az önző anyagi és testi vágyaikat követő rómaiak soha nem értik meg a kereszténységet,

mert Jézus Krisztus tanítása szerint a kereszténység elsősorban a lélek útja, a szeretet és az

együttérzés vallása.” (Atila Nagykirály)

Kedves Olvasók!
 
A részletes és mindenre kiterjedő 2018-as prognózis, vagy ahogyan én nevezem, a gyakorlati prófécia megfogalmazása az idén sem könnyű, mert a bolygó és a csillagkép hatásainak elemzéséből kikövetkeztetett jellemzők és az ezzel együtt járó végrehajtandó feladatok kíméletlen és könyörtelen igazságokkal szembesítenek mindenkit, - kivétel nélkül! Háládatlan és népszerűtlen vállalkozás részemről tükröt tartani, és megfogalmazni a tanítást úgy, hogy ne egy „megmondóember” retorikája szintjén rekedjen meg, hanem elgondolkodjon mindenki, aki olvassa… és az elgondolkodás után cselekedjen is, mert az Idők végezetén és az Új Idők kezdetén vagyunk!

 

Mit mond a számmisztika
 
2018 számmisztikailag: 11 = 2. A Vénusz a Naptól számított 2. bolygó. 2, azaz kettő Boldogasszony száma, 2018 tehát lehetne a nők éve, de lehet a kétség, a kettősség éve is. A nőktől függ! Megütik-e a „boldog asszony” szintet, vagy csak a bokájukat…

 

A magyar gondolkozásban a 2 jelenti az egységet, mert hitünk és tudásunk szerint az 1, azaz EGY nem más, mint 2, azaz KÉT FÉL egyezősége, összeillesztettsége. Ugyanis a mi teremtői ősnyelvünk nem azt mondja, hogy egyszemű, hanem azt, hogy félszemű, féllábú, féleszű, avagy, feleség (Erdélyben a férfit is feleségnek hívják, az egész egyik felének), stb. Ha pedig az EGYség két feléből az egyik kiesik, akkor csak FÉL marad, a fele valaminek, a fél elem, és akkor bizony eluralkodik a FÉLELEM. Az egységből kettő lesz, és máris jön a kettősség, a kétségek gyötrelme, a KÉTSÉGBEESÉS.

A képen Naprendszerünk bolygói, az Aszteroida övezet és a külső bolygók

 

A Vénusz bolygó – „a bolygók istennője”
 
Jellemzői
 
Ősvallásunkban a bolygó a Szépség és a Szeretet (=mint az Ős Istenanyaság) értelmével és tartalmával bírt - eszerint ősi hitünkben a Teremtői Szenthármasság a következő: 

 - a Nap az Atyai minőség, 

- a Hold az Anyai,  

- a Vénusz a szeretet, másképpen a szerelem gyümölcse, a gyermek, vagyis a későbbiekben - Jézus. 

Így jelenik meg a CSALÁD! Tehát ebben az esztendőben kiemelt szerepet kap a család és a gyermek! 

A család a nemzet őssejtje. Az őssejtet a tudomány úgy hívja, hogy a mindig megújulni képes, a mindenre képes, minden szervvel azonosulni tudó, azok hibáit kijavító, gyógyító - „joli joker”… Tulajdonképpen a család is ezt a szerepet tölti be a nemzet életében. Ha a család egészséges, szeretetben egységes, hites (és nem „hitELes”), a hagyományainkon nyugvó zárt és megbízható erkölcsi normák keretrendszerében él, akkor minden valószínűség szerint működik a Házi Áldás, akkor működik a nemzet. Ha a család nyitott, huzatos, sodródó gyökértelen kozmopolita, a trendi liberÁLértéktelenség mentén programozott fogyasztómasszaként él itthon, vagy külföldi cselédszerepet vállal, akkor súlyos működési zavarok lépnek fel a nemzettudatban és a nemzet szervi funkcióiban (igazságügy, oktatás, egészségügy, stb.) noch dazu, a nemzetkarma (ami az egyének karmájából tevődik össze!) sem éppen megoldódni látszik, sőt, éppenséggel tovább bonyolódik.

A Vénusz bolygó ékköve a fehér gyöngy. A magyar hagyományban a gyöngy a tisztaság, a szűzség jelölője, a szüzek, és a menyasszonyok viselhették csak a gyöngyös pártát. A mítoszok szűzi szépség-és szerelemistennője Vénusz/Afrodité is egy gyöngykagylóból kel életre.

Száma a 8, számmisztikában a Végtelen Erőt jeleníti meg. Eleink, minden 8 szirmú virágban Boldogasszony „lábanyomát” látták és jelenlétét tisztelték. 8 ágú csillaggal ábrázolták, és valóban csak egy nő tudja igazán megmutatni bizonyos esetekben végtelen erőtartalékait…

 

Itt kiáltó összefüggések lelhetők fel a Magyar Szent Korona szimbolikájával, mert Koronánkat a tisztaság és szűzség hatóerejét közvetítő IGAZgyöngyök ékítik, „védik”, és 8 apostolt ábrázolnak a rekesz-zománcképek arany energiahurkai… Mivel a bolygó női princípium, ezért az anyafölddel is kapcsolatos, hiszen a nők a Földanyából töltődve merítik nőiességükhöz az ősi tapasztalatokat, a NŐségükhöz és ANYAságukhoz szükséges őstudást, a – SZŰZANYASÁGot. S mily érdekes, a gyökércsokorban található 8 ágú csillag alakú éteri membránszűrő segít az információ felvételében és a működtetésében. 
 

A bolygó tulajdonságaihoz tartozik továbbá a béke és a remény. Egy családban a nő, az Anya jelenti az abszolút biztonságot, ő az, aki békességet, reménységet tud adni a család tagjainak, aki a legnagyobb diplomata a család belügyeiben, mert mindenkit egyformán, érdek nélkül szeret!!!
 
Színe a vörös és a fehér, a Tűz és a Fény színe. Az Árpád-sávosnak nevezett ősi jelképünk sokkal régebbi, mint Árpád fejedelmünk, mert már ő is szabír-hettita őseink hagyatékát éltetve hozta magával. A hettita papkirályi domborműveken megtalálható szakrális uralkodói írásjel kb. 4 és félezer évvel ezelőtti, és Égi Birodalom(=uruszág), az Úristen országát, égi királyságát, főkirályságát jelölő szimbólum, ősi hurri-hettita hieroglif íráskép. A csodamódon pontosan 8 sávos, és a Teremtőt szimbolizáló felfelé mutató háromszöget (mágus süveget) formázó őskép színe tehát a Vénusz bolygóhoz köthető, vagyis mi a Vénusz bolygóhoz köthetők vagyunk. Egyik csodálatos népdalunk is így szól: „Napot is szeretöm, Holdat is szeretöm, de Fényös Csillagot legjobban szeretöm!”

Ezért érthető, hogy egész nemzetünk a szeretet és szerelem nyelvén beszél, szól, ért, csak mi tudjuk szétválasztani és pontosan értelmezni a szeretet és szerelem szavakat, míg más nyelvek erre KÉPtelenek, mert nem képi a gondolkodásuk és a nyelvük. Csak egy agyféltekét használnak, míg mi mind a kettőt (ld. a magyar, vagy magyar nyelven érettségizett Nobel-díjasok, kutatók, tudósok nagy számát, és háláját a magyar nyelv iránt). Nyelvünk ragozó, agglutináló, szóbokros jellemzői pontosan olyan képletet mutatnak, mint az idegrendszerünk neuron-hálózata. A tudomány ezt a formát fraktál-rendszernek nevezi.

  Ez az indikátora a képi beszéd- és gondolkodásunk egyedülállóságának!
 
 
Ha a színeket értelmezzük és elemezzük, további csodás titkok tárulnak fel. A Tűznek van fénye is (fehér), színe is (vörös), hője is (ez csak érzékelhető, a földi szemnek láthatatlan). Csak mi tudjuk értelmezni a Tűz lényegét a legpontosabban, mert tudjuk, hogy a Tűz lelke a HŐ.  Ebből következően azt nevezzük HŐSnek, akinek a szíve hősies, vagyis hevesebben, tüzesebben dobog a hazájáért/istenéért érzett szeretettől áthatva, és szívében lakozó (láng)lelke képessé teszi hőstettek végrehajtására, akár az önfeláldozásra is. Ekkor használjuk a „honszerelem”, vagy „szerelmetes isten” egyedi és másutt nem található magas szellemi tudást és eredetet bizonyító kifejezéseinket. A magyar nemzet történelme ezért lehet üdvtörténet, és ez az esztendő többszörösen is üdvtörténeti jubileumi év. A Vénusz bolygó előbb taglalt hon- és istenszeretetből/szerelemből eredő fényhatása nemzetünk sorsában, ebben az esztendőben csodásan felfénylik, hiszen 170 esztendeje indult hatalmas függetlenségi szabadságharcunk a Habsburg elnyomók ellen, számtalan honszerelmes hősi életáldozatot követelve. A 170 számmisztikája pedig ismét csak – 8!!! Vajon lesz-e újra márciusi forradalom? Lesz-e újra tisztulás? Diákjaink és fiataljaink fogalmazzák-e a „Kiáltványt”?  A lehetőség fennáll, csak az a kérdés, ki áll az élére…? … és ki irányítja a háttérből…? …mert békesség által, kegyelmi módon is megoldható lenne…!Attól függ:  Cui prodest? Kinek az érdeke?   Vénusz bolygóhoz való kapcsolódásunk másik fontos bizonyítéka, hogy ősi törvényeinket is a szeretet vezérli, mert Szókrátész szerint: „A szkíták törvénye, a szív törvénye!” És ez a vénuszi év a törvényekre is figyelmeztet, mert Igazságos Hollós Mátyás születésének 575, és megkoronázásának 560. évfordulóját is ünnepeljük. 
 
Ismét előjön a Magyar Szent Korona, a SZERETET KORONÁJA. Ismét előtör az Igazság, hiszen még bőven a március hónap is, így a márciusi évforduló is beleesik a küszöb idejébe, vagyis az elmúlt Nap év csak akkoriban fog váltani a Vénuszéba, és bizony, akkor lesz a - választás is. Igen, mindenkinek választani, azaz DÖNTENI kell, megannyi kérdés válaszra vár… (szemlélet, idea, eszmény, spirituális fejlődés, életút, munka-, pályaorientáció, házasság, gyermekvállalás, tanulás, világnézet, életmód, nemzet, stb.) Az Igazságra fény derülhet, sok mindenről lehullhat a lepel, mert nem biztos, hogy az az igaz, és úgy, ami népszerű. Romlott világunk alapvető erkölcsi értékeket kever össze. A fejekben már óriási a zavar, mert pontosan az a hamis, hazug, álszent és mocskos, ami népszerű, pedig igaznak tálalják. A Nap fényében minden tisztán fog látszódni: a hazugságok, az ármánykodások, a nemzet- és életrontó aljasságok, a politika átlátszó trükkjei, a szemérmetlen lopások, vádaskodások, mert senki sem azt bizonyítja, hogy mit tett eddig a nemzetért, hanem csak a másik bemocskolását tolják az arcunkba, pedig este együtt osszák a rablott zsákmányt. 
 
A szabadkőműves hazug római=judeo „jogárusítás” égbekiáltóan fontossá teszi a Szent Korona jogrendjének helyreállítását, mert a Szeretet törvénye, maga az Igazság foglaltatik benne!!! 

 
  
Egyben tudnunk kell, hogy nemzet- és sorsrontó idegen erők és vesztő hatalmak – beleértve a római=judeo katolikus egyház legfelsőbb vezetőit (VaTiKán=VaDKaN) - folyamatosan veszélyeztetik belügyeinket, szuverenitásunkat, támadva és meghamisítva Koronánk szentségét, ami egyenlő a saját, személyes megtámadásunkkal!!!  Ezért mindenkinek tisztában kell lenni a Magyar Szent Korona jogrendjével, amely saját és utódaink minőségi életének és szabadságának a letéteményese, mert ez megmaradásunk egyik fő feltétele! Nem lehet tovább elodázni homokba dugva a fejünket!  Nem lehet tovább hümmögni és közömbösen vállat rángatni, vagy kerekre nyílt szemmel bambán, tudatlanul csodálkozni… Mindenkinek döntést kell hozni, hogy vállalja-e magyarságát, vállalja-e az Igazság képviseletét, vállalja-e a Magyar Szent Korona vezetését a szívében! …mert aki Magyarhonban a Kárpátmedencében született, magyarul beszél, itt él, magyar az igazolványa, amire az van írva, hogy – HUNgária (jelentése: Égi Kör), az része az angyal hozta Égi Körnek a Szeretet Koronájának, a Szent Koronának, akár tetszik neki, akár nem!!! (… legfeljebb el lehet menni, ahogyan „koszorús” miniszterünk mondta egykoron…)
 
A Vénusz bolygó féme – a réz. Népmeséink Rézvilága, Rézerdeje, Rézmezeje, a Rézország nem más, mint földi pályafutásunk színtere, ahol élünk, ahonnan földi sátorházunkat lebontandó elmegyünk, és ahová új testet építve visszaérkezünk – a Föld. Ugyanis csak itt lehet és kell megtanulni, és működtetni a Vénusz bolygó tanulási feladatait – a SZERETETET! Itt, ahová Jézus is érkezett, itt, ahol Ő maga mutatta, tanította és szenvedte a szeretetet. Ezért érthető, hogy minden, ami a földi lét alapja, biztosítója a szervezetünkben, annak szüksége van a rézre. 

 

A réz szerepe az egészséges életmódban

 

Az egészséges idegi működéshez fontos a jelenléte mivel idegi ingerületátvivő-anyagok anyagcseréjében vesz részt. Nélkülözhetetlen a szervezetre ható káros oxidációs folyamatok semlegesítésében. Mégsem szokták az antioxidánsok között említeni, pedig legalább olyan kiváló munkát végez, mint az E-vitamin vagy a béta-karotin. Mivel az oxidációs folyamatoknak szerepük van a rákos folyamatok elindításában és egyes szív-érrendszeri betegségek kialakulásában – melyek a vezető halálokok élén állnak – érdemes a rézre ebben az esztendőben, a saját esztendejében, különösen kellő figyelmet fordítani.  Rézhiánnyal is összefüggésbe hozható a szellemi leépülés, a feledékenység, az ingerlékenység, a gyengeség, a fáradékonyság, a korai őszülés, vagy éppen a hajhullás.  A réznek szerepe van a vas mobilizálásában. Ezzel magyarázható, hogy még megfelelő vasbevitel mellett is, hiányában vérszegénység alakulhat ki. A réznek nélkülözhetetlen szerepe van a szervezetben keletkező káros szabad gyökök semlegesítésében. Részt vesz a kollagén termelésében, ezáltal hozzájárul a csontrendszer egészségéhez és bőrünk rugalmasságához, ezért egyes ránctalanító kezelésekben is felhasználják (a Vénusz, a szépség bolygója). 
  
Magas vérnyomás, keringési zavarok és magas koleszterinszint is a hiányára utalhatnak. Talán legismertebb alkalmazási területe az ízületi panaszok, fájdalmak és gyulladások kezelése, ugyanis ezek hátterében a réz-felszívódás zavara állhat. Immunrendszerünk szempontjából nem lényegtelen, hogy a réz jótékony vírus, baktérium, gombaölő. E különleges tulajdonsága abból adódik, hogy az alacsonyrendű szervezetekkel szemben már igen kis mennyiségben is mérgező hatású. Míg a gyakran súlyos ételmérgezéseket okozó E-coli baktérium a rozsdamentes acélfelületeken akár napokig is elélhet, a réz felületén mindössze néhány óra alatt elpusztul!!!  Ez a hatás annál erőteljesebb, minél tisztább, illetve magasabb réztartalommal rendelkezik a felület. Érdemes lenne újra elővenni a rézküszöböket, rézkilincseket, rézmozsarakat, rézüstöket, hiszen eleink tudták azt is, hogy a bőrön keresztül történő felszívódása a leghatékonyabb… Ja, hogy már nem divat??? A mikrobák és vírusok meg tobzódnak… Itt kell megemlíteni a női-férfi nemi szervek sajnálatosan egyre növekvő fertőzéseit, a vesebetegségek kiugróan nagy számát, amelyek az érzelmi egyensúly, a párkapcsolat, a foganás-fogantatás kényes kérdéskörét is feszegetik. Lehet, hogy enyhébb esetben egy rézkarperec is segítene…? A rezet szervezetünk nem tudja előállítani, így pótlásáról nekünk kell gondoskodnunk. A kakaóban és a feketecsokoládéban, valamint a diófélékben, a halban, a tengeri gyümölcsökben és a hüvelyesekben – mint a lencse, borsó és bab – található meg. Néhány fűszer, például a petrezselyem, a majoranna, a szerecsendió és a bors szintén viszonylag sok rezet tartalmaz. A napi szükséges rézmennyiség 1 mg. (Egy kilogramm marhamájban például 39 mg réz található.) Rézhiány esetén réz-kolloid oldatot célszerű fogyasztani.

 
A bolygóhoz való vonzódásunk és őstudásunk, csillagtudásunk bizonyítéka, hogy a magyar hagyományban többféle elnevezéssel illetik: Esthajnal csillag, Vacsoracsillag, Szél (Szélike királykisasszony c. mesénk). Ez utóbbi elnevezésére utaló tényezőit csupán csak nemrégiben fedezte fel a tudomány. További érdekessége, hogy a Vénusz tengelyforgási iránya ellentétes a megszokottal. Ráadásul egy vénuszi nap hosszabb, mint egy vénuszi év. Mostanában nem úgy tapasztaljuk, hogy nehezen múlnak a napok, de az éveink futnak…??? Látszólagos ellentmondás, paradoxon, az IDŐ játéka? Én inkább az Idő Törvényének nevezném, s ez is a Jelen Idők végezetére utaló figyelmeztető furcsaság…

 

A Vénusz bolygó hatása és tanulási feladatai

 

A szeretet megértése, előállítása, kiárasztása, befogadása, vagyis áramoltatása működtetése, tehát – megélése. Erről szól a fáma hosszú ideje, és nemcsak mindennapjaink vonatkozásában, mert ez a tantétel örökzöld téma már legalább kétezer esztendeje. (Az ezt megelőző évezredekben ilyetén módon ez azért nem volt „téma”, mert mindenki értette, tette.) 
 
Akinek minden évben megünnepeljük a születését, megemlékezünk haláláról és feltámadásáról, ő beszélt folyton a szeretet mindenhatóságáról, és - Jézusnak hívták… (akinek a nevéért mostanában üldözik az embereket, akinek tantételéért, a Szeretet Törvényéért mostanában képesek kivégezni embereket...)  Akik ebben az esztendőben sem tudják ezt a feladatot elfogadni, megérteni, megtenni, azok sajnálatosan már nem tudnak javítani, pótvizsgázni a következő életükben, mert az egyáltalán nem biztos, hogy a Föld nevű bolygón lesz, és az sem biztos, hogy földi ember alakban lesz… Többnyire, a szeretet elutasítása, vagy helytelen megélése miatt találkozunk lépten-nyomon szív- és érrendszeri megbetegedésekkel, vérnyomás-problémákkal, oxidatív-stresszel, inzulinrezisztenciával, cukorgondokkal.  Azt is fontos megérteni, hogy a szeretet önmagában sajnos nem elég, mert HIT nélkül nem működik. Jézus tanítása a Szeretet törvényéről egyben tanítás a Hit törvényéről is, hiszen Ő IS HITT!!! Enélkül nem lett volna HITELES!

Kikerülhetetlen feladat a harmonikus, szereteten és kölcsönös megbecsülésen alapuló kapcsolat kialakítása az egyének és a család vonatkozásában egyaránt. A cél - egyenrangúság és NEM egyenjogúság! Ezért az egyén vonatkozásában mostanra már elengedhetetlen sürgetéssel jelenik meg az elfogadás és a befogadás témakörének helyes megélése, az azzal kapcsolatos élethelyzetek kialakításához szükséges helyes döntések meghozatala. Mit és kit fogadok be, fogadok el, mibe, kibe bocsátkozom bele, mit és kit tartok és tartogatok magamban? Kinek bocsátok meg, kinek mit engedek el, engedek meg? Egyszóval alapvető erkölcsi normák feszegetése a liberál-kozmopolita gender-típusú egyén- és családellenes (van, ahol már törvénybeiktatott) kényszer-rendszerrel szemben. Ehhez elválaszthatatlanul kapcsolódik a szűzség-szüzesség értékrendjének helyreállítása, mert a Szent Korona mondanivalója, eszmeisége is sérülhet enélkül! A saját utódaink, a jövő generáció, vagyis a nemzet jövője forog kockán, ha ezt nem értjük meg és nem teszünk végre az érdekében, legalább otthon, a saját házunk táján!!! 
 
Egy kis ízelítő hagyományainkból, mert hagyományunk a hozományunk, ennek mindig van hozadéka, és nem hozama, mint a bankbetétnek.
 
 „A nép irtózik a leányanyaságtól, s a leánynál nagyra tartja a szüzességet: varázserőt tulajdonít neki. A leányok ábrahámfájának (vitex agnus castus) magvát tartják az ágyukban, mert ez minden kísértéssel szemben erőt ad nekik. Akinek vizeletétől a csalán elszárad, akinek keze alatt a vaj nem áll össze, az már nem szűz. A szűzleány havivére elmulasztja a kelést, a beteg szájába eresztett vizelete elmulasztja az epilepsziás görcsöket. Kolera idején tizenkét szűzleány fonja, szövi, varrja a négy rongybábú ingét, amelyek a határra kitéve távol tartják a veszedelmet.”  (Molnár V József – Az emberélet szentsége 2001)

„A szűzleány maga a Földre szállt angyal, az Őscsillag-erő, a teremtés eredendő, misztikus titkának hordozója, letéteményese. Az Égi Vőlegény jegyese addig, amíg a földi küldetése el nem kezdődik.  Az ősi magas-kultúrákban a szakrális hierarchia csúcsán a szűz papnők vigyázták a tüzet, a fényt, őrizték a birodalmakat a külső-belső, és alsó-felső támadások ellen, biztosítva, működtetve a szükséges hatóerőket. A régiségben pedig az Öreg Szüle, az Öreg Szűz vigyázta a tüzet mindenkor. A család és a férfi első számú beavatója a – SZŰZ, a család szűzleánya, szűzleányai. Szűzség=szépség, a Fényfolyamat az Élet és az Élet ígéretének Ős-képe, a KAPU. Életkapu, Fénykapu. Az ötödik elem, a SZER-ELEME, Jézus szerelmetes mátkája, akiből majd szerelmes feleség es szerető ANYA lesz, NEM pedig PARTNER, ha ideje érkezik. És a Nyilas csillagkép mutatja, mintegy a figyelem középpontjába állítva, mennyire fontos ez a nyílás, ami a szűzi nyílás, a világokba nyituló, átvezető, beavató Kapu, az aranyátjáró. Népi hitünkben a Mennyország Kapuja, a feltámadó lélek átjárója, Jézus hazavezető útja. A család, mint erődrendszer legmagasabb szintű égi védelmének biztosítója.  De nemcsak a család, hanem az egész nemzet legmagasabb védőangyala a szűzleányok kara. Ha nincs, vagy kevés a szűz egy nemzetben, akkor a férfiak nem kapják meg, vagy nem úgy kapják meg a beavatást, tehát avatatlanok maradnak, ezért nem tudják ellátni Istentől kapott feladatukat, a védelmet. Nem kerülnek a helyükre. Nézzük meg, hol tartunk… Archaikus imáinkban, énekeinkben, ősi kódexeinkben Szépszűzmáriáról énekelnek és írnak. Így egybeírva, egybemondva, mert az igazi szépséget a szűzség adja, nem pedig a kozmetikumok. Tróját is akkor győzték le, amikor kiTÁRta kapuját a hamis bálványnak. Ezzel bukott el a szkíta Aranykor, ez lett a végső csapás dicső ősmúltunkra, innen számítható nemzetünk és az emberiség kozmikus és földi mélyrepülése. Innen indult a Nagy Paradigmaváltás. Nemzetünk Égi-Földi Patrónája is Szűz, - Jézus Anyja Mária, valamint Szűz Szent Margit, a fiatalok védőszentje pedig Szűz Szent Imre.  Amíg egy nemzetben virágzik a Szűzség tisztelete és megtartása, addig a nemzet legyőzhetetlen. Ezért a támadó, rabló hordák, mindig a szűzleányokat gyalázták meg, mert ezzel ütöttek rést egy birodalom égi-földi erőrendszerében, mutációkat, torzulásokat ejtve egy nemzet genetikájában, fényinformációs rendszerében. Itt értjük meg a szűzség nemzet-, és családmegtartó erejének életbevágó fontosságát és szükségességét. Mára már nincsenek védőváraink. A MOSTban a védőváraink a szüzeink. Nem véletlenül terjed a divatja a szabados, egy eseti párzásoknak és nem párosságnak. Nem véletlenül „ciki” a szűzség a fiatal leánykarokban, s szinte lenézik, kinézik maguk közül a még csak 10 alatti hanyattdőléssel rendelkezőket. (hanyattdőlés=hanyatlás) Egy nemzet sorsa, a genetikai erejében rejlik. A genetika ereje a - tisztasága. Nem véletlenül őseinknél a vérszerződés és a „tiszta vér” kifejezés megőrződése nyelvünkben.  A szűzi állapot, csillagállapot, kozmikus állapot. Nemzetünk eredete és története a csillagos égre van írva. Ha szüzeink a földre szállt csillagok, akkor nemzetünk további eredete, jövendő története és védelme a szüzeinken és hagyományainkon múlik. Ez a záloga a magyarság genetikai megtisztulásának, az új, tiszta nemzedék érkezésének, szárba szökkenésének és felvirágzásának.
 
 
Csak tiszta, sértetlen Isten teréből érkező fényinformációt adhatunk át utódainknak és erre, csak a szűzleányok alkalmasak és képesek, mert ÍGY, és EZÉRT ÍGY lettek megalkotva.”  (v Joó Katalin: Az EGYség üzenete III. 2012 - A szakrális magyar család, mint térbeli világmodell c. írásból részletek)  Érdekesség: néhány éve Amerikában óriási vagyonokért hirdetik magukat a szüzek, akikért sejkek és milliárdosok versengenek, (mint régen a magyar lányokért és fiúkért…).
 
Igen fontos jelentőséggel bír a házasság szentsége. Ahol „vadasan” élnek együtt és még gyermek/ek is születnek, ott borítékolható, hogy hiányzik a keresztség szentsége is. Márpedig mindkettőnek igen fontos életvédelmi szerepe van. Karmán kívüli betegségektől, ártásoktól, rontásoktól, a testet-lelket-szellemet betegítő, gyengítő befolyásoktól, érzéki csábításoktól védi meg a szülőket és a gyermekeket egyaránt. Kihagyhatatlanul ide vonatkozik a hűség jellemformáló, biztonságot nyújtó mintázata is, mert bizony a nyitott házasságokban huzatot kap a gyermek, és akkor ne csodáljuk, hogy mindenáron a család nélkül, veszélyes SZÓRakozóhelyeken, alsórendű SZÓRakozásban SZÓRja szét energiáit, fényét, nemzet-és országmentő szűzi energiáját… (A sokat kritizált iszlám hitben ez egyik elsődleges erkölcsi szempont, és a mai napig súlyos a büntetése!!!) 
Vizsgáljuk meg azt is, miért van annyi kezelhetetlen, viselkedészavaros gyermekkel tele a Nevelési tanácsadó. Először is, mi az, hogy nevelési tanácsadó??? A vadidegen és teljesen érdektelen, fizetett alkalmazott, mitől tud jobb nevelési tanácsot adni a gyermekemnek és nekem, mint én, saját magam, a saját gyermekemnek…??? Vicc! …és még röhögni sem lehet rajta. Ordítóan idegen és megalázó – főként a gyermekeknek!!! Viszem a gyereket és majd az idomár beidomítja, idomítási tanácsokkal lát el. 
A gyermek tükör a családnak, tükör elsősorban a saját anyjának, mert 7 éves korig egy azonos energiaterük van, a gyermek aurája tulajdonképpen az édesanyja aurája. Ami a gyermek baja, az tulajdonképpen az édesanyja problémája, betegsége, zavarai, nem a gyermeké. Ő csak felhívja a figyelmet a maga módján, a maga eszközeivel, sajátságos tiltakozásával. Mire is? …hogy már esetleg a magzati korban is megjelentek problémák, hogy a szülés-születés időszaka is zavart szenvedett, hogy valamilyen formában megbomlott a család egysége, az összetartó szeretete, az értékek átíródtak, helyet cseréltek, mert a nagyképernyős plazmatévé és a tablet (=tabletta, dilibogyó), meg az idétlen tévéhülyemesesorozata lett a központ. Nincs védelem, ártó, ordas, zavaró erők settenkednek az otthoni, a bölcsődei, az óvodai, az iskolai környezetben. Drága szülők! Vegyétek már tudomásul, hogy a gyermekek kb. 10-12 éves korig TISZTÁNLÁTÓK!!! Amikor bezáródik a 3. szeme és véglegesen fátyol mögé rejtik előle az Igazságot, mert az „ő angyalait” már nem látja többé - ez a drámai, számára érthetetlen és nehezen feldolgozható helyzet indítja el a prepubertás és pubertás-kori problémahalmazt, amit a zömében plázaorientált szülők nem értenek…
 
A magyar hagyományban a születést követő hét nap elmúltával, ha elég erős az anya, a komaasszonnyal, esetleg a bábaasszonnyal együtt bemutatják a gyereket a közvetlen rokonságnak, akik ajándékokkal kedveskednek a gyermekeknek és az anyának. Ilyenkor még nem árulják el a gyermek nevét, és állandóan az anyja mellett kell lennie, mert félnek az ártó szellemektől „a mágikus megrontástól”, a gyermek esetleges „kicserélésétől”. Majd mihamarább megkeresztelik, „mert a keresztelés az ember első szüksége, a gyermeket Isten világába a Mindenségség fényes őrzésébe köti, s amíg ez meg nem történik, a gonosz, a gyermek közelébe férkőzhet.” – írja Molnár V József. 

Mára bizonyítottá vált, hogy az anya és gyermeke tartós együttlétének hiánya, a gyermek későbbi fejlődésének a zavaraiban, sérülékenységében jelentkezhet!!! 

A trendizmus, a hollywoodi haláldivat majmolása tinijeinknél, a promiszkuitás, a partnercserék, a jövő generációjának egészségét ássa alá és az utódok elmeállapotának befolyásolhatóságát segíti elő, vagyis újra szólhat a nóta - „rabszolgahad indulj velünk”! A telegónia tudománya hosszan ecseteli ezeket a tételeket, miszerint az eseti aktusok történései beíródnak mindkét fél genetikai rendszerébe, áthozat-átvitel adatcseréje vonatkozásában kódolva komoly, – addig a családban nem ismeretes, és addig jelen nem lévő – genetikai betegségeket, szindrómákat, viselkedés-zavarokat (a megszállók, átkok-rontások démonikus lebontó erőrendszereiről nem is beszélve)! 
Ha az én lassan 18 éve hirdetett és tanított meglátásomat most is fanyalogva fogadnák, - (mint bizonyos állami iskolák jó részében, ahová készséggel ajánlottam felvilágosító szakmai előadásomat, de a témát „maradinak” tartva, inkább drogprevenciót rendeltek, meg a „védekezésre” képezték ki a kisiskolás gyerekeket) - akkor itt egy részlet az orosz tudósok tanulmányából:

 

A paráznaság genetikai hatása – Telegónia

 

A születendő gyermekben öröklődik nem csak az apa, hanem az első és a további szexuális partnerek genetikája is!
Garjaev akadémikus: „Egy nő első (férfi) szexuális partnere a nő genetikai kódjában hagyja a hullám „autográfját”, mintha aláírná magát a nő genomjában. És ez a férfira vonatkozóan is igaz. Ez a hullámprogram később kifejti hatását az embrió testére és lelkére. Jelképesen úgy fogalmazhatunk, hogy a jövendőbeli apa öröklődési anyaga „téglácskákra” lesz bontva, s azok egy olyan „építkezésen” kerülnek felhasználásra, amelyen az „épület” tervrajzát az első férfi partner készítette. Ez a verzió a tudomány mai állása szerint csupán hipotézis, de eléggé valósághűen magyarázza a telegónia paradoxont”.  Minél több kapcsolata volt egy anyának a gyermeke születése előtt, annál erősebben szennyeződik a kromoszómája. Eredményként a gyerek, aki a „testi” apjától örökli a kromoszóma készletének felét, a „telegóniai apjaitól” örökölheti a mezőszintű szervezési struktúrát. 
Mivel a „telegóniai apák” mezőszintű genetikai információi ellentmondhatnak egymásnak, a gyerek fizikai és szellemi „felépítésére” alkalmazott információs modulok ellentétes parancsokat hordozhatnak. Ez például, a szervek aszimmetriájában nyilvánulhat meg. Az egyik leggyakoribb aszimmetria a scoliosis (a gerinc oldalirányú görbülete). A XX. század végére a tudósok megértették, hogy a fogamzáshoz szükséges információ csak egy része tárolódik a kromoszómákban, a maradék információ a mezőszerű struktúrákban tárolódik.  Ezt több nyugat-európai országban genetikai módszerekkel vizsgálták. Ha egy nő nem lett terhes, petesejtjébe még akkor is beépülnek előző partnereinek DNS láncai, s azok később az utódhoz kerülnek az igazi apa génjeivel együtt. A mai merkantilis világban a fiataloknak tudniuk kell, hogy a „szüzesség” nagy genetikai érték. Ezért, ha egy lánynak a barátnők azt mondják, hogy „szűznek maradni nem divat, mert ez a maradiságnak a jele”, akkor azt ők irigységből mondják, és végeredményben sok évre el akarják rontani a barátnő jövőjét. A szüzesség és a hűség - a családi boldogságnak, a nép genetikai egészségének az alapja... Köztudott az emberiség szomorú tapasztalata: a térképekről is régen eltűntek azok az államok, amelyekben elterjedt az erkölcstelenség. Azok a népek, amelyek határtalan szexuális szabadosságot gyakoroltak, nagyobb és nagyobb mértékben szaporították az oligofréneket, a gyengeelméjűséget. A következmény: hanyatlásnak indultak és eltűntek.”
 
FELELŐS VAGY A SAJÁT UTÓDAID, tehát A NEMZETED EGÉSZSÉGÉÉRT!!!
 
A fentiekből következően továbbá felelős vagy utódaid modorának, ízlésének kialakításáért, mert a Nagy Paradigmaváltás idején gyökeresen kiforgatják a jó ízlés az erkölcs és a helyes magatartás értékrendjét. A művészetek, de a használati tárgyak vonatkozásában is torz, igénytelen gagyi giccsparádé önti el a világot és a hatalom, az akadémia ennek tapsol, és velünk ezt fizettetik meg. Már mindannyian vakok vagyunk…??? Mint a mesében egy gyermekre várunk, aki megmondja, hogy - „meztelen a király”…??? Nekünk már nincs szemünk a látásra…??? Mindent a sátáni DiVaT(=DúVaD) dúl fel…???
 
Ilyen divat lett az indokolatlan császármetszés (nyilván vannak indokolt egészségügyi kivételek), amivel beleavatkoznak a lélek megérkezésének a teremtői forgatókönyvvel való IdőSZERűségébe, ez által durván beleszólnak a genetikai programba, és a Kármába is. A gyermek nem verekszi át magát a szülőcsatornán, így onnan nem tudja átvenni az édesanyától a számára életbevágóan fontos hasznos bélbaktériumait, amiből a saját immunrendszere fog kifejlődni, és már a nyakába is zuhintják az első „védő”oltásokat, gondosan megvédve az egészségtől…  Nézzük az eredményt: rohamosan szaporodó immun- és autoimmun-betegségek!!!  Noch dazu! Nem alakul ki, mert így nem is alakulhat ki a normális anya-gyermek kapcsolat sem (kivételek itt is mindig vannak, de sajnos nagyon kevés)… A gyermekek egy jó része amúgy nem feltűnően, de „ügyetlenke” lesz, viszont jól lehet irányítani, mert már irányítottan érkeztetik!!!
  
Divatos vessz(t)őfutásunk másik vesszőparipája az őssejt- és lombikprogram. No, erről hogyan írjak, hogy azt értsék belőle, amit kell, és ne azt, amitől megsértődnek. Talán az igazságot…!!!
 
A lassan lefutó és elöregedett, elértéktelenedett világ át kell adja helyét az újnak, az Új Időnek, az Új Embernek, az Új Földnek. Jézus is azt mondja: „Öltözzétek fel az Új Embert!” De ez NEM a lombikprogramembernek szóló üzenet! NEM ez az új ember! Az istentől már elvetemült genetikai kísérleteknek NINCS a teremtésben hasonlósága, múltja, gyakorlata, nincs tapasztalat arra nézvést, hogy több emberöltő után, több generáció elteltével, mi lesz a hozadéka, - mert gyári, mert ipari. Amit kapok, biztosan, hogy az enyém? Biztosan az övé? Honnan tudom, hogy ez a fehérje, AZ a fehérje? Honnan tudom? Nincs a világon olyan etikai kódex, amely megvédené a Mindenható akaratával és törvényével szembemenő „beteget”! Nem vádolhatnak „összeesküvéselmélettel” és „szkepticizmussal” sem, mert ez az egész úgy ahogy van, istentelen, nem emberi, hanem ismétlem, - gyári, ipari, és erről az elmúlt 100 év alatt csak rossz tapasztalataink és emlékeink vannak (pl. gyári munkás, munkásosztály, ipari forradalom). Kivéve csak azoknak nincs rossz emlékük, akik immáron többedik generációsan irányították, irányítják… 
 
Mióta világ, a világ, az ember a gyerekét úgy engedte, és engedi el otthonról ma is, hogy: - „Vigyázz magadra!” Vagyis, vigyázz a MAGodra! Itt meg önként „leadjuk, kiadjuk, és még le is fikázzák, mondván, a magyar férfiak spermájának minőségromlása miatt a külföld nagyszámú megrendelést vont vissza. Vajon ennek a „jereváni-rádió-ízű” hírnek mi lehet az igazság magva…??? Milyen külföld mondta vissza, visszamondta-e egyáltalán, és eddig hová vitték, kiknek, milyen céllal, mennyiért, hová folyt az ebből származó bevétel…??? 

Ezek szerint ugyanúgy árusítjuk magunkat, mint Csauseszku a szászokat, csak sokkal ostobábban, bagóér’, ingyér’, ócsítva…??? Milyen törvényeink vannak…???  A Magyar Szent Korona Archiregnumában ez elképzelhetetlen!!! A Világ más birodalmai úgy neveztek bennünket, hogy Archiregnum, Őskirályság, Főkirályság, Mintakirályság! Ebből mára szégyenteljesen az maradt, hogy a „mintáinkat” a markereinket viszik ész nélkül, a maguk hulladékát fel- és kijavítani…??? Persze, mostanra már nincs „hivatalos” szakrális, beavatott, fénygenetikájú uralkodóház, hogy onnan vegyenek maguknak férjet-feleséget, de nagyon jól tudják, hogy a genetikánk EGYedi, isteni, különleges kódokkal rendelkezik, ami nélkülözhetetlen a kozmikus változások át- és túléléséhez. Lefikázva, leszégyenítve kezelik a bizniszoldalon, a színfalak mögött meg kezük-lábuk törik érte. 

Vigyázz a MAGodra!!!
 

A mag és a szeretet szerepe az ősiségben

A MAG, mint életmag/életcsíra, elgondolkodtató párhuzamokra hívja fel a figyelmünket eredetünkhöz visszavezetve, ősi hitvilágunk szokásaira következtetve.  A magvakat őseink égitestektől származtatták, a magvakban égi „csillaglelkeket” láttak, lélekhordozóknak tekintették. Gabona- és más magvakat használták baj- és rontáselhárításra, valamint szerelem- és termékenységvarázslásra, mert mint a primordiális, az őseredeti lét jelképei és hordozói kapcsolatban állnak az égivel, a szellemi világ őserőivel.  Ezért szórják le az ifjú párt árpával, zabbal, borsóval, kukoricával stb., hogy serkentsék a szerelmüket és elősegítsék a gyermekáldást. A magyar hagyományban minden magnak élő lelket tulajdonítottak, lásd: Babszem Jankó meséje, vagy Árpa, Zab és Köles királyfiak szkíta ősmúltunkról árulkodó története, de a világ bármely pontján megtaláljuk az eredetmítoszok magvakból fogant különleges erejű és szépségű hőseit.

A mag és a szeretet szerepe a modern, ún. UFÓ-aktákban

A világmindenségben számos olyan galaktikus birodalom van, ahol lemondtak az érzelmi alapon történő utódlásról és a „birodalom” ilyen-olyan érdeke szempontjából a szaporodást a technológia alá rendelték. …és igen, megrendelték a tudósaikat, a katonáikat, a kutatóikat, a színészeiket, a birodalom speciális „élőlényprototípusát”. Így volt kényelmes, - „nem kellett utána beszélgetni…” Így nem volt fáradságos, több időt lehetett szentelni holmi más dolgokra, hobbyra, utazásra, vagy a hatalom kiszolgálójaként a munkára, a karrierépítésre… Egy biztos! Ezek a földön kívüli birodalmak végeznek most itt a Földünkön már kb. 100 éve bizonyítottan emberkísérleteket. Miért? Hogy visszatanulják azt, amiről lemondtak! Hogyan lehet újra „természetesen” szaporodni, mert a gyári, az gyári, és nem emberi.

Ráadásul, itt a nagy változások idején, bizony csak az mehet át a tű fokán, aki, ami EMBERI, tehát isteni! 

Vagyis csak azok a részuniverzumok, galaktikus rendszerek maradhatnak meg és léphetnek, rezeghetnek át a szeretet által felhangolt magasabb hullámterű új teremtési ciklusba, akik, amik, teremtett, azaz szerves, azaz szeretet alapon működnek, vagyis ahol a lélek megérkezéséhez és bekötődéséhez nem a kémcső a dimenziókapu, hanem a szerelmesen egymásra találó, érző, KÜLÖNNEMŰ EMBERPÁR! Azok és azoknak az utódai tudnak majd „fénytestet” kialakítani, akik képesek lesznek a szeretet által felhangolódni, ezáltal a DNS-ük helix-szálait kialakító báziskötéseik képesek lesznek többlet fényinformációt befogadni és azt átalakítva, többlet-szálakat létrehozni. Mi a Fénytest? A szeretet rezgésének hullámterét befogadó-működtető-kiárasztó, vagyis a szeretetet ÁRAMOLTATÓ szervezet, (nem egy átlátszó, világító villanykörteszerűség!). Természetesen, ezt honnan tudná a MA embere, aki lebutított, félretájékoztatott, hamis tanokon nevelkedett. Onnan azért tudhatná, hogy az anyja és az apja, sőt, a nagyanyja és a nagyapja sem így csinálta, talán azért lett ő is. Meg az sem elhanyagolható, hogy Isten nélkül nem megy. De olyanról is tudok, hogy templomba jár, vagy gyülekezetbe, mégis a tanácsadóban köt ki…

És ott van még egy bökkenő, hogy akiknek „nem jön össze”, vajon miért nem…??? No, ilyenkor kell, - nem a lombiktanácsadó, hanem - egy lélekgyógyász, hogy megmondja, miért „nem jön össze”. Ezeknek mind-mind, - mint minden betegségnek, - lelki okai vannak, és erre bizony nem a technológia a megoldás!  Lehet, hogy egy hajszálnyi csupán a probléma és egy beszélgetéssel megoldható, de az is lehet, hogy bonyolultabb, generációs, genetikai, vagy mentális + érzelmi vonatkozású a teher, netán léleksúlyok, ártó szellemi befolyásoltság, ittrekedt lélek visszatartó hatása áll fenn.  Egy jó szakember feltárja az Időben jelen lévő anomáliákat, tüzetesen megvizsgálja a kármikus feltételeket, és a szellemi törvények és szabályok figyelembe vételével a jelenséget, nem találgatva orvosolni kezdi, hanem - meggyógyítja. Ennek eredményeként természetes módon megtörténhet a CSODA, vagyis a rendszer helyreáll, a szervezet szervesen kezd működni, mert a szeretet veszi át az irányítást és nem az akarat! Mert bizony sokan mondják, hogy „gyereket akarok!”, de vajon a gyerek is akar téged…??? Hiszen ő választ ki téged, NEM te őt! Ám, ha korábban te előbb a kocsit, a hűtőt és a nyaralást választottad, akkor lehet, hogy a rád várakozó léleknek elment a kedve és új fejezetet ír a Sorskönyvébe.  Az okokat tovább elemezve, az esetek többségében érzelmi rendezetlenség, - múltbéli (akár intrauterin, magzati korú) vagy újkeletű sérelmek, sértettségek, elnyomás, félelem, megalázás, harag, megbocsátani képtelenség, illetve elengedési problémák, stb., vagy egyéb szellemi terhek lehetnek a háttérben. 
 
„Szép Új Világunk” minden értéket átíró paradigmái, a gyógyítási „magánüzletágak”, a szépen csengő magánklinikák ezeket a lelki tényezőket elfedik, degradálják, mert befuccsolna a biznisz, ami óriási pénz. Tudjuk-e, hogy hosszú ideig ömlött az ellenőrizetlen, hibás! sperma a dán génbankokból??? Hová is? A magyar anyákba. Így is lehet felhígítani egy nemzetet. Tudjuk-e hölgyeim, hogy minden ilyen vizsgálat, kísérlet is egyben??? Tudjuk-e, hogy szabálytalan beavatkozás és illegális anyagok használata miatt, igen tetemes állami büntetést is kiszabtak a K… Intézetre, a bezárás fenyegetésével??? Na, ez bezzeg nem folyt, mint más megannyi moslék a médiacsapokból. Vagy hallottuk, halljuk, de már nem is értjük, pedig ez koszorús költőnk szerint is, nem más, mint a - nemzethalál víziója.  Egy biztos. A divat és a büdzsé jelenleg nem a sokgyermekes családokat „imázsolja”. A szingli meg, ha megunja, elballag a kémcsőig… 
 
Ez a trendi, - meg a lógó ülepű (buzi ismertetőjegy, csak nem is tudják) nadrág a fiatalokon…, meg a bokatornacipő az üzletembereken…, meg az óvodás macskanadrágszerű játszó macinadrág a meglett férfiakon…, vagy a pomponos sapka a meglett nőkön…, a matériába kötöttség, az aszfaltterepjáró…, az intim testékszerekről és a „napi pornómat add meg nekem ma” műfajáról nem is beszélve…  Hát csodálkozunk, hogy nem áll fel már magától…, és nem akar utód foganni…??? 

Valószínű ilyenekhez, ilyen helyre nem is akar megszületni, nem is akar testet építeni egy lélek! (Egyes túlszaporodónak tűnő etnikumokkal pedig nem kell foglalkozni, mert az élettartamuk, mint a zseblámpaelemé, hamar kimerül.)
 
Vegyük már észre, minden arról szól, hogy ne nőj fel, maradj infantilis a végletekig, majd ők megmondják, mit egyél, igyál, mit végy be, ha fáj, ha nem fáj, ha gombás vagy, ha stresszes vagy, ha álmos vagy, ha ébren vagy…! Infantilizmusból, a szenilizmusba – ez nekik a legjobb üzlet, közben ingyen kísérleti alany vagy egész életedben, még fizetni sem kell nekik, mint Brazíliában.  További nemzetrontó divat az „öleb-állapot”. Fiatal fiúk, lányok, - már megszoktuk, hogy randin a saját mobiljukat simogatják, de a mobil után a szépen szoláriumozott, legdrágább szabadidőrucis fiatalok, gyerek helyett az ölebet szorongatják, ami minél kisebb, minél randább, annál menőbb…!  Minden készen áll a szaporodásunk technológia alá rendeléséhez! Csak nehogy mire rajtunk kísérletezve a földönkívüliek helyrerázódnak, addigra mi menjünk a bablevesbe… Ne így legyen!!!
 
Ezért a Vénusz bolygó tanulási és megélési feladataihoz való azonnali és lelkiismeretes hozzálátáshoz segítségül, mondandómat egy valódi jövendöléssel zárom, ami látomásban érkezett Vízkeresztkor.

Jézus mutatkozott, amint Pilátus előtt állt. A lélegzetelállító pillanatok súlyát szinte összerogyásig éreztem, hiszen mindkettőjüknek döntenie kellett…  „…és a megnyílt téridőben láttam az Angyali Ítélőszéket és láttam a sorjázó lelkeket, akik tálentumaikkal a kezükben, sorban álltak…  …és most, NEM a tálentumokat vizsgálták…  …a mindenki előtt lepergő életfilmekből azokat figyelték kiemelten, amelyeken a döntések láttattak meg...  és mindez a kitüntetett figyelem a lelkeknek azokra a földi életidejében hozott döntéseire irányult, ami Megváltónk kereszthalála utáni életeket érintette, - vagyis a Halak világhónap, és azon belül is  Hollós Mátyás halála utáni Halak dekanátusnak az időszakára vonatkozott - vagyis az elmúlt kétezer év alatti visszaszületésünk döntései!!!”

Jézus hozott egy döntést… 

Pilátus is… 

Jézus Megváltó lett…

Pilátus száműzött…

Én pedig a fentebb leírtakban másról sem írok, mást sem kérek, mint súlyos döntések hozatalát.

Talán megértitek az igazi célomat, és segítő tanácsaimat…!!!

 

A Kos csillagkép  - „az állapotövi jegyek hercege”

Amikor elérkezünk egy olyan kozmikus időpillanathoz, amikor az emberiség életét egy „istennő” és egy „herceg” irányítja, talán megnyugodhatnánk és fellélegezhetnénk, - ha hinnénk a csillagoknak és együttműködnénk az égi renddel.

A Kos csillagképet tekintik az Állapotöv első csillagképének. Kétezer-ötszáz éve még ide esett a tavaszpont. A legősibb csillagképek közé tartozik, mert a régi pásztornépek számára idő- és időjárás jelölő volt. A juh volt az egyik legfontosabb állat: húsát ették, tejét itták és sajtot készítettek belőle, gyapjából ruházkodtak. Még az aranyat is a gyapjúval mosták: így vált mondai szereplővé az aranygyapjú. A Kos csillagkép - a keleti zodiákusban Kutya - az élet keletkezése, a kirobbanó életerő, az aktivitás, a sötétség és a halál feletti örök győzelem jelképe. 

A sumer-kaldeus teremtésmítoszban a neve: MUL.LU.HUNGA, a Hun Ember Csillaga. Végre feljött a csillagunk…? Igen!  De vajon hányan néznek fel az égre és vesznek róla tudomást? Ha pedig tudomást vesznek róla, akkor hányan veszik komolyan? Ha komolyan veszik, vajon tudják-e, hogy mi a feladat, mit kellene elvégezni, vagy elengedni, vagy megtanulni, vagy hol, honnan, kitől és mit…? Vagy csak mennek, mennek, konokul, makacsul fejjel a falnak, neki a vakvilágnak, és ráadásul még tudósnak, győztesnek, sikeresnek, és elégedettnek is tartják magukat…

Jellemzői 
 

A tavaszi napéjegyenlőség idején, március 21.-én a fény-árnyék kiegyenlítődik. A Nap ereje növekszik, a napos, fénnyel teli órák száma nő. Ennek következtében a természetben kitörő, kirobbanó életjelenségeket láthatunk, földből, magból, rügyből való kipattanást, a tél szorításából való kiszabadulást. A Kos viselkedése, szarvai formája jelképezik ezt az időszakot. 

 

A keleti zodiákusban a Kutya farkcsóválásának térbeli megidézője a Kos jele, így találjuk meg az egyezést. A nagy erőkifejtést kívánó tettek, hirtelen elhatározások, a megújulás, újat keresés, feltámadás jele.  A lelki kitárulkozás, a szabadba való vágyakozás ideje, a szabadság mámorító érzésének kitörése jellemzi az időszakot. (A húsvéti készület, falu-környezettakarítás, kutak, források tisztítása, mezei zarándoklatok, körmenetek, passiójátékok, életszentelés, locsolkodás.)

A Kos csillagjegy tanulási feladata: energiarobbanás, energiakiáradás!

Építő hatása

A szellemi fejlődés, az Ébredés egyértelmű jelei az egyénekben!

Ha valakinek az anyagi világból, a MATRIX-ból kifelé, felfelé fordul az érdeklődése, mint az életcsíra tavasszal, amely a fény felé törekszik és közvetlen kapcsolatba lép vele, ha váratlanul hinni kezd a Feltámadásban, az újjászületésben, ha ujjongó öröm járja át meglátva a zsendülő vetést, ha úgy érzi, hogy már képes kiszabadulni, megszabadulni, kitörni egy régóta bezárt állapotból – testileg IS, lelkileg IS, szellemileg IS! Ha képes öntudatát és akaratát a Fény-erők, a Szellemiség, az Igazság szolgálatába állítani… Ekkor lesz az egyénből egyéniség!  Aki eddig bármit megtett volna, hogy szeressék őt, ekkor hirtelen minden ok nélkül egyszer csak azt érzi, hogy MINDENT szeretni akar, MINDENT szeretni képes, és ezért boldog. Boldog, mert megértette, hogy az EGY-ÉN-IS-ÉG a MIND-ÉN-SÉG része! Egy vagyok a Mindennel és a Minden Bennem lakozik! Szeretet van bennem! A legfontosabb az életemben, hogy a szellememet (saját lelkiismeretemet) kövessem!

Lebontó hatása 

A szellemi retardáltság, a „RETROgrádság”, az akadémikus és hatalmi elitben! 

A működő vulkánhoz hasonlítható lobbanékony természet, a meggondolatlan vérbő indulatkitörések, a hirtelen felgerjedő harag megjelenítője. A makacs, elvakult érzelmek következménye lehet a szó szerinti - fejjel a falnak… A civakodás, veszekedés, verekedés, zsarnok, zsaroló lelki ostrom, a másik lelkének, szellemének betörése, lerontása. Robbantás, égetés, háború… már zajlik a III. világháború!!! …a lelkekben is!!! … a lelkekért is!!! Zajlik az EU szennyparádéja! Zajlik a lélek teljes megrontása! Zajlik a hergelés, a lepkehálóval való befogás! Vigyázzunk! Ne veszítsd el a fejed, ne veszítsd el a szíved! Ne ugorj az első hírre!!! Ne szörnyülködj!!! Ne véleményezz!!! Nyilas nemzet! Ne ess át a ló túlsó oldalára!!! Ne ejtsenek át a saját lovad túlsó oldalára!!! Ez az egész egy kész átverés show!!!
 
 A bolygó- és csillagjegy hatások nem a meghamisított időszámítás szerint váltják egymást, hanem az Örök Törvény, a Teremtés Törvényében megszabott Idő szerint, tehát mindig a márciusi időszak a stafétaváltó. Éppen ezért fontos tudni, hogy a vége felé a legcudarabb minden, amikor már végérvényesen lejár az Idő… Ez azt jelenti, hogy az utolsó negyedév - ami a naptári év szerint az első negyedév (jan.-febr.-márc.) – a legszorongatóbb és a legnehezebb. Különleges helyzet, hogy ebben az évben a Nagyidőben történő váltásnak, az Új Teremtési Ciklus jelentkezésének, az Idők Végének is még ráadásul rendkívüli módon felerősödik a hatása. A régi lejár, érkezik az új… Természetesen ez már egy hosszú-hosszú ideje zajló folyamat annyi különbséggel, hogy most, már aki nem hiszi is látja, érzi a bőrén… 

Éppen ezért itt hívom fel a figyelmeteket és óva intek mindenkit, hogy NE DŐLJÜNK BE semmilyen naptári időponthoz kötött „világvége jóslatoknak”, vagy meghirdetett „Aranykornyitánynak”! A hiszékenyek és naívak, az elmúlt években már többször „árnyékra vetődtek”, akik pedig ez ügyben felelőtlenül nyilatkozgattak és megvetették velünk a konzervet, cseppnyi szégyenérzet nélkül, újra mikrofon és kamera elé állnak, és a „jólértesült ezocsatornákon” tovább hülyítik a népeket… Ne edd meg az álhíreket, saját szívedre hallgass, ott a legtisztább a vétel!!!

Azt a kozmikus időpillanatot úgyis csak a Mindenható tudja és ismeri, de ez nem zárja ki azt, hogy tisztában legyünk az alapvető energiaváltozásokkal!

 

Az Idők végezetéből az Új Idők kezdetébe, 

az Új Teremtési ciklusba átvezető alapvető energiaváltozások

A világban zajló eseményeknek elsősorban spirituális, és csak másodsorban vannak – ennek következményeként – fizikai okai. Univerzumunkban a sűrűsödési folyamat már elérte a tiszta fénytől való maximális távolságot. Ez a folyamat most megfordul, ami azt jelenti, hogy megkezdődhetett az EGYhez való visszatérés, a Hazatérés. Kísérőjelensége, hogy a Világmindenségben mindenütt megtalálható, és bennünket is körbevevő párhuzamos világok folyamatosan megnyílnak, majd összeolvadnak, gyakorta szédülést, hányingert és látásunk elhomályosulását okozva.  Bolygónk frekvenciája gyorsan emelkedik, veszítve sűrűségéből és anyagából. A Schumann rezonancia nő, a gravitáció csökken (ezért is van csontritkulás), az emberek rezgési frekvenciája is emelkedik, változik a DNS, a genetikai struktúra, ezt pedig követi a test átváltozása. A harmadik dimenzióban megszokott és rossz gondolati mintázatokkal ránk kényszerített lineáris idő fokozatosan feloldódik a végtelen MOST irányába, a lineáris tér pedig a magasabb dimenziókra jellemző, a Mindenség kristályrács-struktúrájának görbületein futó végtelen térré fejlődik.  A szellemvilág szerint a majdan bekövetkező dimenzióváltást minden lény érezni fogja. Nem lesz olyan sokkhatású, mint az eddig ismertek, mert mindent a Szeretet lényegít át. Lágy álomszerű élményhez hasonlító átmenet lesz mindazoknak, akik nem tiltakoznak a bennük zajló - és gyakorta különféle fájdalmakkal és rossz közérzettel járó - a szellemvilág által vezényelt, segítő, átalakuló folyamatokkal szemben.  A próféciákból tudjuk, hogy ebben a korszakban nem fog kiemelkedő szellemlény a Földre inkarnálódni, hogy utat mutasson nekünk. Jézus megváltói művének földi befejezésével, kereszthalálával, mintegy „nagykorúsított” bennünket. A világban zajló mesterségesen meghamisított hatások és szemfényvesztés ellenére, mégis Te döntöd, Te döntheted el egyedül, hogy mit tartasz „igaz-nak” és a „reális-nak”. Egyedül kell megváltani magunkat az Idők végeztével. Akiben Krisztus benne él, nem lesz nehéz. A fény tehát, nem kívül fog megjelenni, hanem BELÜL. 

A Mennyek országát nem tálcán fogja Jézus „akciósan” eléd tenni, hanem magadnak, magadban kell létrehoznod, megteremtened. Minél nagyobb a külső sötétség, annál nagyobb fény gyúlhat benned.  Bolygónk felemelkedésének összideje, az Alfa-Omega tér-idő ciklus felgyorsult, már bőven a 4. dimenzióban, az Idődimenzióban haladunk. Jézus tanítása szerint a „legnehezebb az ötről a hatra jutni”. Igen, - bármilyen furcsa - majd az Idődimenzió védett bölcsőjéből kilépve, fogunk elkerülhetetlenül szembesülni Jézus tanításával, a Fény tanításával, magával a KOZMIKUS SZERETETTEL, Jézus szeretetével.  Erre kell felkészülnünk!!! Ez az esztendő a legnagyobb tanítás lesz mindenkinek. A felemelkedésünket elősegítendő, mindenkinek a saját szelleme, - a felettes, időtlen örökéletű énje - új formákat fog közvetíteni a Tudatba. Engedni kell, hogy a régi formák és modellek, a megrögzött rutinok lassan leváljanak rólunk, hogy az új formák kifejlődhessenek. Az új forma, az új univerzum, az új föld, a (reméljük) megváltozott realitásról alkotott képeid szerint fog alakulni. Tehát, bizony, el kell döntsd, mit is akarsz valójában??? Engedd, hogy szellemed megváltoztassa állapotodat a felemelkedés folyamatában. Engedd, hogy eltöltse lelkedet az átalakulás szépsége. Kövesd egyetlen szerelmes szellemed minden lélegzeteddel, minden lépéseddel.  Óriás, többdimenziós fénylény vagy. Azért jöttél a Földre, hogy segítsd bolygónkat, Földanyát, ezt a tudatos gyönyörű és legcsodálatosabb élőlényt a fénybe emelkedni. A bolygónk sorsa attól függ, hogy mennyire engeded el az ellenség-képeidet.  A világban mesterségesen tartanak fenn a háttérhatalmak „ellenség-képeket”. Tudd, hogy kozmikus értelemben nincs olyan éteri másolat, ami táplálhatná a gyűlölet, vagy egyéb –izmusokat. Ezeket csak az emberek saját realitásképe élteti. Ha saját szellemünket követnénk, mindent meg tudnánk változtatni! 
 
Egyél mindig, ha a tested megköveteli, és azt, amit a tested megkíván. Dobj el minden táplálkozási szakkönyvet. Azért vagy itt, hogy szellemedet kövesd, ne az ilyen-olyan elterelő „spirituálisnak” mondott szabályokat. A táplálkozással kapcsolatban felejts el minden korlátozó szabályt, mert rá fogsz jönni, hogy nagyon furcsa dolgokat kívánsz meg, mert ezek támogatják a változásban a tested átalakulását… Az alvási ritmusod is változékony lesz… Új Alfa-Omega energia-struktúrák (még további 7) nyílnak meg a fizikai tested körül, s ezeken keresztül több energia tud hozzád áramlani. (Ezt elősegítendő célszerű rendszeresen fogyasztani jó minőségű Omega3 halolajat, de NE kapszulát!) Láthatod, csakis Te határozod meg az új testi minőséged, a „fénytested” kialakulásának gyorsaságát.
 
Éld meg a Mennyországot!!! Éld meg a Kegyelem energiáit! Az isteni kegyelem energiája a legnagyobb erő, ami ezen a bolygón létezik! A Kegyelem ez a te legnagyobb erőforrásod, az az isteni erő, ami lehetővé teszi számodra, hogy minden MOST-pillanatban tökéletesen szakíthass a múlttal. Ebben az egyedülálló „ilyen sohanemvolt és sohanemlesz” folyamatban a kinyílás, az ébredés, az emlékezés, és a kifejezés (tiszta beszéd) a legfontosabb! 

Használd a Kegyelmet, használd a Hálát az életed minden területén, mert feloldja a mindenféle fizikai és lelki blokkokat. Gondolj arra, hogy te határozod meg tested átalakulásának gyorsaságát, genetikád, sejtjeid fénnyel töltődését, azaz fénytestté alakulásodat.  Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy engedj el mindent és mindenkit, bocsáss meg mindenkinek, saját magadnak is (!), engedd el a Karma-tudatod, mert minél tisztábbak a gondolataid, annál többször szólíthatod meg és használhatod a Kegyelem energiáját. 
 Minél többször érzel és adsz hálát, minél több általános és egyetemes szeretet van benned, annál tisztábbak a csakráid, annál tisztábbak a genetikád báziskötései, annál több fényinformációt tudsz felvenni, tárolni, tovább adni, vagyis kiárasztani. Mindehhez különösen a szívcsakrád rendezett állapotára kell sok figyelmet fordítanod, mert hiányában a gyökér, a szakrál- és a napfonat fog dominálni, ami megakadályozza a testeden kívüli felső, kozmikus Alfa-Omega csakráid, vagyis a további új energia struktúráid aktiválását.
 

Ariel arkangyal üzenetét tolmácsolom nektek:

„A szellemvilág köszönetet mond neked, hogy ebben az időben ezen a bolygón vagy. A szellemvilág tudja, hogy ide emlékezettörléssel, mintegy „alvó” állapotban érkeztél. 

Mindent meg kellett tagadnod, ami valaha voltál, mindent el kellett felejtened, és teljesen ismeretlenné kellett válj saját magad előtt, és mások számára. Mi halhatatlan Szellemek, sohasem hagyjuk el a Forrást, és ezért sohasem ismerjük meg a Szellemtől való elszakadást. Tisztelünk titeket, azért amit megtettetek, amit vállaltatok, Küldöttként és Önkéntesként, vagy másfajta missziószellemként. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy veletek dolgozhatunk!” 

2018. február 9. - Ma csak csillagtetraéder alakú hópelyhek záporoztak az égből Budán (Csillagtetraéder=szent egyesülés, az isteni szeretet, a teremtés pillanata, a misztikus rejtett szentháromság) Gyönyörű a jel és igazán vénuszi az üzenet! 

Betegség-, avagy betegségszerű tünetek, állapotok prognózisa

Mindezek figyelembe vételével csokorba gyűjtöttem a már lezajlott, illetve még várható jelenségeket, tüneteket, amelyek kikerülhetetlenül végigszáguldanak a hullámterünkben, valódi, vagy vélt betegségeket generálva.  Tehát a Nap és a Kakas/Halak évét váltja a Vénusz és a Kos/Kutya éve. Ennek megfelelően jelennek meg a makrokozmosz hatásai a mikrokozmoszunkban, a testünkben.

A Nap hatásából adódó problémák

Még bőven ráerősít a végére a Nap, a mentális „én” kifejezője. Ennek okán: az agy és szem szervi hibái, szemgyulladás, egyre gyakoribb szürke- és zöldhályog, láz, sztrókok kísérik a napjainkat.  Az agyalapi mirigy, vezérlő rendszeréből fakadó, általános hormonális gondok, valamint riasztóan emelkedő pajzsmirigy-rendellenességek alakulnak ki. Különösen az átmenet utolsó 3-5 hónapjára kiugró lesz a tüdőgyulladások, a légúti, asztmatikus, és bronchitiszes esetek száma. A szervi szívbaj és a gyomor szöveti szerkezetének (polipok, fekélyek) rendellenességei napi szinten jelen vannak még. 
 

A Halak/Kakas hatásából adódó problémák

A Halak hatása sem lustult. Ősztől szinte rendszeres a láb, lábujjak, lábcsontok, lábközépcsontok, lábujj-csontok sérülése, a  synoviális (izületi savós) folyadék problémái, a nyirokrendszer alulműködése, pangása.

A Kos/Kutya hatásából adódó problémák

Lassan készül a Kos csillagkép, és jellegéből adódóan ölre is megy az eddigiekkel, így kettős rizikó-hatás alá kerülünk. A fej, az arc, orr, szem, fül, száj, fogak megbetegedéseire számíthatunk, de az agyi idegközpontok, a koponya, az arccsontok (fogimplantátumok miatt) is sérülhetnek.

A Vénusz hatásából adódó problémák

A legnagyobb hatása azonban a Vénusznak lesz. Ha Vénusz, akkor a vénák, visszerek, főleg láb- és gyomor esetén. Csak találgatás övezi a kiugróan megnövekedett bőrbántalmakat, amelyek a kémiai szépészeti, kozmetikai, valamint intim szerek helytelen alkalmazásának a következménye. De visszavonhatatlanul megjelennek a testidegen ruházkodástól, öltözködéstől, a kicsapongástól, a testékszerektől eredő betegségek, fekélyesedő folyamatok. (pl. tanga, csípőnadrág, a toppok túl mély kivágása, emeletes talpú cipők, büdös láb- és gerincellenes tornacipők, és mindez műanyag - a lábgomba meg feljebb is tud gyalogolni) Meghűlés-szerű tünetek a nem az időjárásnak megfelelő, könnyű, divatos, de helytelen öltözködés következményeként. Rendetlen és helytelen étkezés okozta tünetek, megbetegedések.  Tehát a Vénusz RENDET - RENDSZERT KÖVETEL!!!

A csillagjegy dekanátusai is ékesen beszélnek az előttünk álló feladatokról

Kutya

Fényoldali tanítása: mint hűség, áldozatkészség. Ezek a minták már a Vénusz tanulási feladatainál is megmutatkoztak, tehát vigyázzunk, kétszeresen is figyelemfelhívó, fontos elvégzendő!  A kutya, mint őrző – ez a tulajdonság is szembetűnő dologra hívja fel a figyelmet, mert nemcsak fizikai értelemben vett őrzésre-védésre utalhat, hanem a lelkünkben őrzött értékek, különösen a Fény, a derű, a szeretet megőrzésére is.

Árnyoldali veszélye: vigyázzunk, hogy ne legyünk túlbuzgók, ne egy szelidíthetetlen és fékezhetetlen acsargó erődemonstrációba fulladjon az igyekezetünk. Ne csahosként kövessünk falkavezéreket! Ne az otthonából kivert kutyaként szolgáljunk másokat! Ne legyünk idegenek talpnyalói!

Farkas

Fényoldali tanítása: a szabad élet és a természetes erő megjelenítője. Természetes viselkedés, természetes élet és étel, természetes öltözködés, természetes építkezés, természetes, vagyis IGAZ tudás-oktatás, IGAZgatás, IGAZságügy-EGÉSZségügy, IGAZhit, stb.  Ki a szabadba! Ki a természetbe! (A konditermek helyett, inkább menjünk a természetbe, de NE a legcukibb fényes futónadrágban, NE füldugóval a fülben, NE az aszfalton lihegve, kipufogógázt szipózva, garantáltan összerogyasztva és széttépázva az izületeket…) 

Árnyoldali veszélye: sunyi sompolygás, kerülgetés, kegyetlen zsákmányéhség, bután rafinált gonosz erők. Kiváltképp a politikában, a médiában, a különböző multi-formációkban, a multikulti moslékában… (showműsorok, ilyen-olyan fesztiválok, mert majd ők kialakítják a te ízlésedet és gondoskodnak a szórakoztatásodról, a jóllakatásodról is a különféle „sztárújságok” sztorijai által…) … és legfőképpen, addig sem a család akarata dönt a szabadidő kérdésében, mert a családot betagosítja – most nem a téeszcsébe, - hanem a kerületi futóversenyre…  A veszély egyik fő forrása, a kifejezetten a fiatalság részére létrehozott olyan „farkastanya jellegű” szórakozóhelyek, ahol fiataljainkban zavartalanul kialakulhat a lelki fenevadság. Ez a rafinált módon kiagyalt környezet sajátságosan lebutítólag és elferdítőleg hat (divatos és dekadens szabadkőműves stílusirányzatok által) fiataljaink lelkére, ezáltal énük, jövőképük, gondolkodásuk, ízlésük, stb. egészére.  A Nagy Paradigmaváltás viperafészkei, melegágyai.
 

Griff

Fényoldali tanítása: szellemi ébredés! 

A mesehőst, vagy mítikus hőst, az alvilágból a fölső világba hozó erő jelölője, vagyis a szellemi fejlődést, a szellemi emelkedést segítő tényező. Képjele a fejét jobbra-balra fordító szárnyas lény, ezért egyező a Kos jelével. Fehérlófia balról kenyeret és húst, jobbról vizet ad az őt szállító mítikus lénynek. Amikor pedig még nem érve a célhoz, elfogy a tartalék, a hős saját combhúsából vág (=lovaglóizom, tehát a Nyilas nemzet áldozatvállalása) és táplálja a szárnyas lényt. A csillagjegyre utalóan a napos és a sötét órák kiegyenlítődését, a Nap erejének és az energiáknak a felfelé törekvését mutatja. Hűség, kitartás, lojalitás jellemzi. Életet, értéket megtartó jó szellemi erő képviselője. 

Összegezve

 Fehérlófia népe már éppen megláthatná az alvilágból kiemelkedve a kék eget… de…

 • Vajon lesz-e elég ereje, - miután elfogyott a hús és a víz, de még nem ért célba, - hogy az őt szállító csodagriffnek (vagyis végre saját szellemének és lelkiismeretének engedelmeskedve), önmagát áldozatra adva, saját húsából adjon falatot? 
 • Vajon értjük-e, miért mondjuk ősidők óta, hogy ez „húsba vágó kérdés”? 
 • Vajon lesz-e bennünk elég önfeláldozás, és a változtatáshoz elég áldozatvállalás? 
 • Vajon megértjük-e, hogy az egyéni önfeláldozás, vagyis hibáim önfeladása nélkül nem lehet áldozatot vállalni a haza oltárán? 
 • Vajon képesek vagyunk-e már a jézusi szimbólum pelikánmadarát megérteni, tudunk-e önnön vérünkkel, vagyis hitünkkel, szeretetünkkel táplálni másokat?
 • Birtokában vagyunk-e már, és képesek vagyunk-e már a legnagyobb kincset, - tiszta kezet, tiszta vért és tiszta lelkiismeretet hagyományozni az utódainkra? 
 • Ki tudjuk-e vezetni az alsó világból és meg tudjuk-e mutatni ivadékainknak az „Új Hazát”, mint ahogyan azt Álmos fejedelem tette?  
 • Ismerjük-e, és értjük-e, s nem utolsó sorban gyakoroljuk-e hétköznapjainkban is Fehérlófia nemzetbeavató meséjét és mondanivalóját? Súlyos, de már nem elodázható kérdések!

De megvan a felelet és a tanács is a lehetőség megragadásához. Őseink is így tették, és így hagyták ránk: ​

 • Aki uralni tudja önmagát, kezébe veheti sorsa irányítását.
 • Aki sorsát irányítani tudja, az uralja lelkét, vagyis ura lehet a Mindenség rászabott, ráosztott részének.
 • Aki ura lehet a Mindenség részének, az már az Atyában él, vagyis része a Tökéletességnek.
 • Aki része a Tökéletességnek, az nemzete sorsát is irányítani képes, mert a Magyar Szent Korona szelleme hatja át! Fehérlófia, - tehát beavatott!

Ez az esztendő újbóli nemzetbeavatásunk katartikus időszaka. Nemzetbeavatásunk Nimródtól indult és Emese ágyékán keresztül óvott, avatott bennünket eme Idők végéig. Most belőlük táplálkozva, vagyis hagyományainkra és tiszta vérvonalunkra építkezve, Mária és Jézus kezét fogva tudunk átlépni az Új Időbe...  De az egyén ébredése és egyéni beavatódása, szellemi fényesedése nélkül a nemzet sem tud tovább avatódni, fényesedni!!! Egyértelmű a felelősség!

Ehhez illeszkedik Atila Nagykirályunk egyik gondolata. Ő lélekfényeknek hívta intelmeit. Ezzel zárom a 2018-ra szóló Gyakorlati próféciát:

„A rómaiak azt hiszik, hogy jó keresztények, mert minden héten meghallgatják Jézus Krisztus evangéliumát, azonban az evangéliumot nemcsak meghallgatni kell, hanem az evangélium szerint cselekedni és élni, a szeretet és a jótettek útján vezetni az életet.” 

 

 

 

 

 

 

2018. december 24. - február 9.

Szeretettel: v Joó Katalin 

 

Kincses karácsonyi gondolatok a Pilisből - Szabó Andrea írása

Kincses karácsonyi gondolatok a Pilisből
 
 
„Menj bátran, minél mélyebbre az erdők közé. A fák alatt itt-ott látod még
a harmatot, ahogyan megcsillan a fűszálak hegyén... Csak annyit érzel, hogy
csodálatos. És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik a szíved, és az
angyalok észrevétlenül melléd lépnek, és kincsekkel töltik meg a szívedet.
A legnagyobb kincsekkel, amik csak vannak az emberek számára:
a *Jóság, a Szeretet és a Békesség.”
 
Wass Albert: Mese az erdőről

Adventre - 2014

Advent!
 
A készület misztériuma.
Az elcsendesedés ideje.
A lemondás és felajánlás ideje.
A Belső Út, a Fény Útjának keresése.
Az imádság és fohászkodás ideje.
Az Ego, a Szabad Akarat általi labirintusból való kitalálás és kitörés lehetőségének ideje.
 

A Pilisben működő szellemtudományi és gyógyító műhely ismét felvételt hirdet!

A Pilisben működő felsőfokú Szellemtudományi és Gyógyító Műhely

felvételt hirdet!

Hívunk, várunk, találj közénk!

HÍVÓ SZÓ

„Likasztják már az égben fönt a rostát,

a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok.

És lészen csillagfordulás megint,

és miként hirdeti a Biblia:

megméretik az embernek fia.

S ki miként vetett, azonképpen arat!"

(Wass Albert: Üzenet haza)

Kedves Érdeklődők!

A Pilisi Szent Margit Alapítvány és a Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely (alapítva: 2007) olyan – egyedi, kevéssé ismert és különleges - képzést nyújt, immáron lassan egy évtizede, amely az emberiség életében az eddig ismert és alkalmazott minden égi és földi tudás gyökeréhez, az eredethez vezet el. (Nem a mostanság elharapózó, mindent elborító, ellenőrizhetetlen, vagy tudatosan irányított csatornákból ömlő divatos, ezoterikus és spirituális vonalon működik!)

Tehát gyökereinkhez és eredetünkhöz találhatunk vissza!

A Magyar Szakrális Lélek- és Szellemgyógyászat a magyar szerves műveltségre épül. A magyar szakrális hagyományrendszerben rejlő magas szintű, minden testi-lelki bajra ható gyógyítást és a Nimród-i mágikus őstudást, az Őskinyilatkoztatás csillagmítoszi keretrendszerébe illeszkedően tanítja. Az iskola pilisi szellemi indíttatása és pilisi működése okán, archaikus, népi emlékezetünk és szakrális értékeink mentén tanít, gyógyít, és csillagbölcseleti hagyományainkhoz igazodva közvetíti a Szeretet és a Fény szellemi üzeneteit. Feladatunkat, szolgálatunkat, a képzést és a műhelymunka elméleti hátterét speciális szellemtan- és szakkönyvek, valamint karizmatikus vendégtanítók is segítik.

A szellemi képzés és gyógyítási ismeretek mellett minden évben olyan hon- és múltismereti zarándokutakat is járunk, melyek időtartama a teljes képzési időre kiterjed és a Kárpát-haza egészét, valamint az Őshazák kiemelkedő szakrális zónáit is felöleli. A kisebb itthoni tanulmányutak mellett 2013-ban Törökországban jártuk Nimród ősapánk és az apostolok útját. 2014-ben Jordániában a Szentföldön jártunk Keresztelő Szent János nyomán. 2015-ben a Trianon által 4 országra (Horvátország, Szerbia, Bosznia, Románia) szétszakított Délvidék sokat szenvedett mágikus stratégiai területeit jártuk be a Pilisi Vaskaputól az Al-Dunai Vaskapuig. 2016 nyarán pedig a Felső-Tiszavidék (Szabolcs-Szatmár-Bereg) varázslatos tájain tett tanulmányutunk ideje alatt, tiszteletünket tettük Kárpátalján a 3 könnyező Mária-ikon előtt, mely látogatás után további egyedülállóan csodás és misztikus megtapasztalásaink voltak. A Pilis, Földanyát vezérlő energiarendszerének folyamatos és egyre bővülő ismerete birtokában rendszeresen látogatjuk és kutatjuk Boszniában a Piramisvölgy és környékének írott történelem előtti építményeit is, valamint keressük a rejtőző testvéri bogumil emlékeket. Látogatjuk és támogatjuk Moldvában a csángó magyar iskolákat.

 

A Pilisben tanuló beavatandók tudatosodnak és gyógyulnak. A folyamatos szellemi és gyakorlati beavatásokon keresztül megismerik igazi őstörténelmünket, és elődeink többezeréves tudását – a mágikus őstudást.

Megtapasztalják és kifejlesztik saját teremtő erejüket.

Megértik és működtetik a Fény megteremtésének és az őstudás megőrzésének és továbbadásának misztériumát, az emberélet szentségének ősi titkát.

Elsajátítják, a legmagasabb szintű testi-lelki-szellemi gyógyítást.

A Nimród-i eredet, az őstudás birtoklása, az erények gyakorlása és a szellemi törvények ismerete segítségével végül, a beavatott jártasságot szerezhet a szellemi szférákban, a lélekút ismeretében!!!

 

A magyarság különleges (kozmikus beavatotti) képessége, szellemi ereje és őstudása az, ami sikerrel felveheti a harcot téridőtől függetlenül a minden szférára kiterjedő ártásokkal szemben.  Az általam vezetett iskola olyan tudást nyújt, és olyan képességeket bontakoztat ki, amely  birtokában igen magas szintről kezelhetjük a nehézségeket, ismerhetjük fel és háríthatjuk el a „láthatatlan” ártásokat, maradhatunk egészségesek, illetve óvhatjuk meg értékeinket. A csöndes háború néma fegyvereivel… Talán nem kell jobban körülírnom… Dsida Jenő is már megfogalmazta: „…Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk.”

Az iskola indulása óta eltelt éveiben munkálkodásaink eredménye már folyamatosan bizonyítást nyert és nyer, mert - „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen - úgy érdemes!”

Mindenkinek a maga helyén és a maga idejében van dolga, de nem mindegy, hogy azt a helyet, s azt az időt akkor ismerjük-e fel, amikor leginkább szükséges. Ne panaszkodjunk, ha a „jóra való restség” közönyös és kényelmes unalmába süppedünk. Ezért küldöm a HÍVÓ SZÓ-t, amely nem egyszerű tagtoborzás, hanem a lélekben megszólaló belső hang elhívása. Aki nem egyszerűen csak rendezvényeken és előadásokon igyekszik magyarnak lenni, hanem belső késztetésből fakadóan szeretne TENNI is - ráadásul, ahogyan beavatott eleink tették, a legmagasabb szinten, SZELLEMI SZINTEN, amely egyben a magyarság küldetése is.

 

Várom az új hadtestet! Munkatársakat! Gyógyítókat! Harcosokat! Az új időciklus leendő szakrális szellemi vezetőit, azokat az elhívottakat, akikből igazi beavatott NEMZETIGAZÍTÓK válhatnak!

Az új szellemi közösség 2017 szeptemberében, Földanya havában indul, és egy kétnapos Pilisi Beavató Túrával veszi kezdetét 2017. szeptember 2-3-án, szombat, vasárnap.  Ez alkalommal ismerhetjük meg a csoport Égi Elhívóját, Égi Keresztszülőjét!

 

Áldásos szeretettel: v Joó Katalin

Magyar Szakrális Lélek - és Szellemgyógyító, Tanító

Bővebb tájékoztatás a további részletes technikai feltételekről a képzésben valóban részt venni kívánóknak: telefon: +36/20-221-6810

villámposta: jooszellem@gmail.com

honlap: www.jooszellem.hu

 

 

SZJA - 2017

 

Kedves Barátaim és Lélektársaim!

Az általam alapított, és immáron majd tizedik éve működő a magyar szerves műveltségre építkező Gyógyító és Szellemtudományi Műhelyünk az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére, továbbra is szeretne gyógyítást nyújtani a lelki és testi problémákkal küzdő rászorulóknak. Egyben továbbra is szeretne magas színvonalú, tiszta forrásból táplálkozó előadásokat és tanítást biztosítani az érdeklődök számára

Aki közületek úgy érzi - ismerve a Kárpát-haza teljességére kiható munkásságunkat akár a zarándoklataink és kutatómunkáink vonatkozásában, vagy a több mint egy évtizedes gyógyítási eredményeinket a mindenféle lelki és testi bajokban nyújtott segítségünket. - hogy adója 1%-val további erőt és szükségszerűen figyelmen kívül nem hagyható anyagi támogatást kívánna nyújtani, nagyon sokat tudna segíteni a magyarság egészét érintő további céljaink eléréséhez és működési feltételeink megkönnyítéséhez.

Gyógyító-, őstörténeti-, szellemtudományi-, és imádságoskönyveink, zenei CD-ink, hangos könyveink, naptáraink, valamint egyéb színvonalas kiadványaink, egyre nagyobb számban hozzáférhetőek.

Elkészült „Az EGYség üzenete" őstörténeti és szellemtudományi sorozat V. és VI. kötete. Működésünkhöz és a kiadványok megjelentetéséhez nagy segítség lenne bármilyen hozzájárulás. Kérem, segítsétek a magyarság szellemi ébredéséhez, és az összefüggések meglátásához elengedhetetlenül szükséges — a történelemkönyvekből szándékosan kihagyott - tudás megjelenését, hogy minél több honfitársunkhoz eljuthasson!

Honlapunkon rendszeresen tájékozódhattok munkánkról: http://www.joszellem.hu

A következő adatokat kell tudni rólunk az SZJA 1%-áról. vagy egyéb támogatásról történő rendelkezéshez:

Pilisi Szent Margit Alapítvány

Adószám: 18223622-1-13

Bankszámlaszám: 10403057-50526583-52771013

Az 1% vonatkozásában az egyéni vállalkozók legkésőbb február 15.-ig rendelkezhetnek, a magánszemélyek május 20.-ig.

 

Minden adományt, támogatást reménykedve várunk és hálásan köszönünk.

 

v. Joó Katalin tanító, gyógyító

a Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely (2007) alapítója, iskolavezető a Pilisi Szent Margit Alapítvány elnöke

 

2017. január 22.

v. Joó Sándor m.kir. tüzér főhadnagy a Hadak Útjára lépett

...mert a vér nem válik vízzé,

csak cselekedjél, bízzál, s higgyél,

mert vannak még apák, nagyapák,

kiknek nem roppanthatták derekát,

kik a múltat Őrzik ott legbelül

csak hallgasd őket csendben, emberül,

s mikor a lelked a beszédben elmerül,

s a múlt szava halkan rád terül,

akkor vidd tovább a hírt, a tudást,

s ne csak nézzed, de lásd,

érezd, és tedd, és akard,...

 

...és vigyázz mindig az Ősi szóra,

a mindent óvó tanítóra,

és legyen benned méltóság,

büszkeség, tartás jóság,

mint Őseidben egykoron,

mely átívelt korokon s határokon,

és te is veted majd a magot,

és nézed a messze-szemű csillagot,

az égen ragyogó csodát,

mely millió érzést fon át,

s ha fentről meghallod apád, nagyapád szavát,

te is őrökre érezni fogod földed

illatát, földed szagát.

És EMBER maradsz.

(Szőke István Attila: Földed illata, földed szaga - részlet)

 

24 örök érvényű szerelmi tanács

 

 

24 örök érvényű szerelmi tanács a

régi idők asszonyaitól

 

Így választottak régen férjet a leányok - nagymamáink szerelmi tanácsai

 

 

Gyakran látunk, hallunk, olvasunk olyasmit, ami révén újra és újra meg kell állapítanunk: "nagymamáink bizony tudtak valamit!". Vajon érvényes ez a mondás a szerelemre és a szexre is?
Ha megnézed nagyszüleid, dédszüleid életét és házasságát, a válasz elég egyértelmű - lenne mit tanulnunk tőlük.

Milyen szempontok szerint vizsgálgatták titokban a férfiakat, mielőtt elkötelezték volna magukat? Érdemes elolvasni! :)

Nagymamáink bizony ebben a témában is tudtak valamit.

 

1. Leányzó, ha felcseperedtél és nyiladozik szíved, csinoskodjál, csöngetyűzködjél, szépen nézz a legényre.

 

2. Ha kedvedre való, beszéljen hozzá szemed, szóljon hozzá tested mozdulata. Vezesd beszédre, szólaltasd meg! Szavai elárulják, mennyit ér, milyen. Ha parancsolgatva szól, tágíts mellőle - nem jó hím, hitvány ember.

 

3. Te magad mosakodjál naponta, virágzásodkor, naponta többször is. Mindenekelőtt alfeledet tartsd tisztán. – Ez a férfira is érvényes.

 

4. Várd el a legénytől szép szavakkal udvarlását. Keresse kedvedet. Ha neked, leánynak nem gazsulál szép szavakkal, vagy csak fukarkodva, akkor neked, a feleségnek még annyira sem keresi kedvedet!

5. Ha csak nem málé, nem tud kinyögni semmit. Az ilyen legény meg annak a leánynak való, aki könnyen szikrázik sokfelé. Az ilyen mamlasz férj mellett szikrázhat kedvire.

 

6. Az ékes szó magában nem sokat ér, ezért kísértsd meg a legényt többször is! Mutassa meg, mennyire bátor, mennyire szavahihető, mennyire esendő szívű, könyörületes.

 

7. Ha a legény csak babrál rajtad, orcád ékességére, szemed ragyogására ügyet sem vet, nem kérdi, mint vagy evvel, mint vagy avval, óvakodj tőle, mert nem tégedet akar, csak testet.

 

8. Ne feküdj füttyre! Akkor se, ha már a fene esz érte, mert kevés férfi érti fiatalon, hogy mi szökteti kapubálványra a görgő macskát! Csak akivel értelmesen váltod a szót, annak mondhatod, gyere, mert nem bírom tovább! Az ilyen legény értelmes és érzelmes. Ilyen kevés akad.

 

9. Vigyázz az anyámasszony-katonája legénnyel! Akit az anyja ugráltat, nem sokat ér, az gyáva férfi. Aki az anyja szavára házasodik, az nem feleséget vesz, hanem szolgálót az anyjának! Minden rossz férjért egy anyát kellene eldöngetni! A fiakat anyjaik, öreganyjaik rontják el. Ezek azt hiszik a nőstény őértük teremtetett, hogy szolgálná őket.

 

10. Aki igazán szeret, az körülötted sarkantyúzik éjt nap, az megvall és büszke rád!

 

11. Ne feküdj mosdatlan férfi alá! Ha annyi fáradságot sem vesz, hogy tehozzád tisztán járuljon, méltatlan öled gyönyörére! A piszkos ember nem csak piszkos. Annak lelke is sivár, esze járása pedig egyszerű.

 

 

12. A vihorászó férfi nem áhítattal nyúl hozzád. Az vagy éretlen, vagy romlott, vagy barom. Az ilyen neked esik érzéketlenül, nem tud bánni testeddel, nem érti lelked óhaját. Az efféle, ha a legelső volt, kedvedet szegheti örökre! A jóravaló férfi átgondolja, hogy te más vagy, nőstény, de ember, miképpen ő hím, de ember.

 

13. Templomos meg istenfélő legény nem ugyanaz. A jóravaló férfi benned keresi üdvösségét, általad és veled igyekszik ISTEN-hez!

 

14. Csalafinta TEREMTŐ lépre csalta teremtményeit! Fene eszi őket, így nemeznek. Mert nem a gyerek iránti vágyért áll meg a nőstény hímjének, hanem azért szaporodik, mert megáll!

15. Szüzességed nem vagyontárgy, nem is harmatos lelked bizonysága. A fehércseléd szűzen is lehet kurva. A szív meg lélek tisztaságán múlik, ez-e, az-e.

 

16. Ne csúfold legényedet, ha fölsül lábad közén! Ha igen vágyott rád és végre megkap, torkában verhet szíve - bizony csúfra juthat! Ügyetlenség, türelmetlenség is ebbe sodorhatják. Azt követően, ha nekirugaszkodik, már előző kudarcának félsze is benne rág. Légy ezért hozzá türelmes, nyugtatgasd szép szavakkal.

 

17. Ha hetedik izromban sem jut be, az gondra ad okot. Beteg, hitvány, vagy málé.

 

18. A nagy melák is lehet hitvány, a cingár is fenemód tehetős. Nézd ezért a férfi lábát! Ha izmos lábú, kemény, de nem nagy farú, az jó jel.

 

19. Inkább másod-harmadmagaddal legyél valódi férfi szeretője, felesége, mint egyes egyedül valamiféle hitványé, mert az nélkülözni tud, mint nőstényt, ennek okáért nem tart sokra. Csak dolgos kezed vonzza, mert tudja, az anyja nem él örökké. Ha mégis nemz, hitvány ivadékot.

 

20. A háztűznézőbe járó férfit nem azért etetik, mert fognák! Hanem hogy megtudják, milyen evő. A rossz evő, válogatós, turkálós férfi nehéz ember, rossz hím, nem állja helyét sem az asszony lába között, sem a kasza nyelén.

 

21. Ha csalódtál egy, két, vagy több férfiban, ne rökönyödj meg a férfiállat gyűlöletében!

 

22. Ha elhagytak, gondold meg, mit hibáztál te magad, ha becsaptak, gondold meg, nem méltatlanokhoz ereszkedtél-e.

 

23. Sohase általánosíts! Semmiben! Ha egy jóravaló legénnyel mégsem tudtok összegyalulódni, menjetek széjjel békével.

 

24. Előbb-utóbb minden zsák megtalálja a maga foltját, csak ne kapaszkodj, ne csüngj, mert akkor elfut tőled mindvalahány!

 

 

 

 

És mit tettek olyankor, amikor rajtakapták a férjüket? Idézet egy 1896-os újságból:

 

 

 

 

 

 

A legősibb tojás

 

A legősibb tojás

Szeretettel küldöm Tomory Zsuzsanna – Amerikában élő régészeti- és néprajzkutatónak - a húsvéti tojás Kárpát-medencei eredetével kapcsolatos gondolatait, Kezdeteink című munkájából:

     „A világ legősibb húsvéti tojása is hazánk területén látott napvilágot, noha erről iskoláinkban soha nem esett szó, s én is véletlenül bukkantam hírére Móra Ferenc „Utazás a földalatti Magyarországon” című művében, melynek ide vonatkozó részletét idézem: Ezzel körülbelül számot is adtam mindenről, ami nem kerül a múzeumi termek szekrényeibe, még akkor se, ha majd lesznek szekrényeink, és tudjuk őket hova tenni. Ezek a szokott cifrasági találmányok, amint a ködmönös nemzet mondja, ugyan a ködmöntelen is úgy mondja, ha úrral beszél. Kardok, kengyelek, lószerszámdíszek, férfiöv ércfityegői, asszonyok encsembencsemei. Egészen szokatlan csak egy van köztük: tojáshéj, amit egy szegényesen eleresztett öreg hölgy markában találtunk. A tojás, mint másvilági útravaló, elég gyakori dolog az ún. hun sírokban.

Volt olyan temetőnk, amelyiknek háromszáz sírjában találtam. De ez nem olyan tojás, mint a többi. Barnára festették valamivel, és a barna festéken át szabályosan kanyargó, létrafokozású girlandokat kapartak a fehér mészhéjba. Ezt a díszítést mind a hetvenhárom darabon látni.

Tudnillik a húsvéti tojásnak ez a tiszteletreméltó őse ennyi darabban jött ki a kegyetlen száraz, szikes földből, amelyen néha csak a csákány fogott. Már a másfélezeréves szorongatás is szétnyomta, meg az ásó hegye is nekiszaladt, s így nagyon megszaporítottam a darabszám-statisztikát, mire dobozba került. Hűséges munkatársaim azonban, Sebestyén és Czógler tanár urak erős fogadást tettek, hogy szerves egésszé kögítik a hetvenhárom morzsát. Amilyen elszánt emberek, ki is telik tőlük. (446-447 old.

Hogy valóban össze is rakták a fenti urak e tojást, azt már a Magyarság Néprajza című műből tudtam meg, ami a rajzát is hozza, s az is a mellékletben látható.”

Tomory Zsuzsa nyomán, szeretettel:

Katalin

 

2018-Alapítványi tájékoztató - SZJA és egyéb támogatáshoz

 

Kedves Barátaim és Lélektársaim!
 
Az általam alapított immáron tizedik éve működő, - és ebben az évben jubiláló - a magyar szerves műveltségre építkező Gyógyító és Szellemtudományi Műhelyünk az egyre nehezedő gazdasági körülmények ellenére, továbbra is szeretne gyógyítást nyújtani a lelki és testi problémákkal küzdő rászorulóknak, egyben továbbra is szeretne magas színvonalú, tiszta forrásból táplálkozó előadásokat és tanítást biztosítani az érdeklődők számára. Aki közületek úgy érzi - ismerve a Kárpát-haza teljességére kiható munkásságunkat akár a zarándoklataink és kutatómunkáink vonatkozásában, vagy a több mint másfél évtizedes gyógyítási eredményeinket a mindenféle lelki és testi bajokban nyújtott segítségünket, - hogy adója 1 %-val további erőt és szükségszerűen figyelmen kívül nem hagyható anyagi támogatást kívánna nyújtani, nagyon sokat tudna segíteni a magyarság egészét érintő további céljaink eléréséhez, és működési feltételeink megkönnyítéséhez.  Gyógyító-, őstörténeti-, szellemtudományi-, és imádságoskönyveink, zenei CD-ink, hangoskönyveink, naptáraink, valamint  egyéb színvonalas kiadványaink, egyre nagyobb számban hozzáférhetőek. 
 
Elkészült és már megjelent „Az EGYség üzenete” őstörténeti és szellemtudományi sorozat V. kötete is. Működésünkhöz, a közkedvelt sorozat – már nyomdai előkészítés alatti – további három kötetének megjelenéséhez, valamint további kiadványok megjelentetéséhez nagy segítség lenne bármilyen hozzájárulás. Kérem, segítsétek a magyarság szellemi ébredéséhez, és az összefüggések meglátásához elengedhetetlenül szükséges – a történelemkönyvekből szándékosan kihagyott – tudás megjelenését, hogy minél több honfitársunkhoz eljuthasson! 
 

Honlapunkon rendszeresen tájékozódhattok munkánkról: http://www.jooszellem.hu
 
A következő adatokat kell tudni rólunk az SZJA 1 %-áról, vagy egyéb támogatásról történő rendelkezéshez: 
 
Pilisi Szent Margit Alapítvány 

Adószám: 18223622-1-13 

Bankszámlaszám: 10403057-50526583-52771013
 
Minden adományt, támogatást reménykedve várunk és hálásan köszönünk:
 
v Joó Katalin tanító, gyógyító

Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely (2007) alapító, iskolavezető  

Pilisi Szent Margit Alapítvány kuratórium elnök
 

 
2018.

 

Élő Égi Igazság a Magyar Szent Koronában

A magyar Szent Korona alkalmas arra, hogy megidézze a Teremtőt. Teljes üzenetrendszerét kifejezett céllal, kifejezett feladattal, küldetésként kapta a magyar nemzet. A Szent Korona nem egy ereklye, nem egy koronázási ékszer vagy kellék, nem egy dísztárgy, sőt nem is tárgy. A Szent Korona él! És mint ilyen, a magyar állam legmagasabb rangú alanya Ő.

„Tükröm, tükröm, mondd meg bátran…”

„Tükröm, tükröm, mondd meg bátran…”

 

Soha olyan fontos nem volt még a tükörbe néznünk, mint most.
Soha olyan fontos nem volt még, hogy az emberiség tükörbe nézzen, mint most.
Az önvizsgálat és a lelkiismeret tükrébe, Jézus tükrébe.

 

Az Úr angyala…

Az Úr angyala…
Az Úr angyala köszönté a szép Szűz Máriát,
És a méhibe fogadá az ő áldott, Szent Fiát.
Üdvezlégy Mária, kegyelemvel teljes,
zÚr vagyon teveled.
Áldott vagy te az asszonyok között,
És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,
Imádkojzál értünk bűnösökért,
Most és halálunknak órájánd, ámen.

Tanítás 2014-re

A 2014-es eSZTeNDő=iSTeNiDő gyakorlati próféciája

Visszatekintés az IDŐben

Mottó: „Miként a Nap és a Hold sem tud visszatükröződni a zavaros vízben, azonképpen a Mindenható sem tud visszatükröződni egy olyan szívben, amely az „én” és az „enyém” ideájától zavaros.” (Sri Ramakrishna)

November 11.

Szent Márton (316-397)

Népi időjóslás:

„Márton-napkor ha a lúd jégen áll,
Karácsonykor térdig sárban jár.
Ha Márton napja ködös,
zűrzavaros tél lesz,
Ha pedig hideg, száraz tél.

A Márton-lúd melle csontja
Ha világos, hó lesz,
Ha fekete, eső.”

 

Szakrális út és nagyzarándoklat - Pünkösd Moldvában és Gyimesekben a csángókkal 2013.

Időpont: 
2013. 05. 13. hétfő, 05h00 - 2013. 05. 21. kedd, 22h00
Esemény típus: 

Szent Korona Zarándokút
Erdély (Székelyföld – Csík – Gyimesek) - Moldva

2013 Pünkösd, május 13-21.

MOLDVA – ETELKÖZ

Találkozás az archaikus csángó néphagyomány fenntartóival és művelőivel, valamint moldvai csángó kis települések, földrajzi és néprajzi különlegességek látogatása, ismerkedés az ott élőkkel, a helyi szokásokkal, hagyományokkal, népi gyógymódokkal.

Nagy Törökországi Zarándokút 2013.

Időpont: 
2013. 10. 03. csütörtök, 08h00 - 2013. 10. 17. csütörtök, 22h00
Esemény típus: 

Az ötéves (2011-2016) Szent Korona zarándoklat  3. évének őszi útja:

2013. október 3 - október 17. (repülőjáratokhoz igazítva)

A Nagy Törökországi Zarándokút.

Nimrud ősatyánk és az Apostolok nyomán Anatóliában és a Pártus Birodalomban.

"Csillagösvény Rózsafüzér Társulat" első engesztelő Szentolvasós imarendje

Időpont: 
2013. 05. 12. vasárnap, 16h00
Esemény típus: 
Május 12-én vasárnap délután 16 órakor indul Pilisszántón a Boldogasszony kápolnában a "Csillagösvény Rózsafüzér Társulat" első engesztelő Szentolvasós imarendje.
 
A Társulat létrehívója Szőnyi József és Joó Katalin.
Az első összejövetellel a Szent Szellem közelgő Pünkösdi kiáradására szeretnénk felkészülni és felkészíteni
Minden velünk együtt olvasózót várunk, akik az Örök Értékeket megtisztelni, köszönteni szeretnék és egyben hazánkra, nemzetünkre is kérnék a Szent Szellem szabadító erejét.

Szimbológia és szimbolika. ŐS-KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában

Időpont: 
2013. 05. 29. szerda, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Petőfi Sándor Művelődési Ház
6200. Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 4.
Magyarország
46° 37' 10.812" N, 19° 17' 6.4644" E
HU

A Szent Korona zománcképei ikonokon. Kiállítással egybekötött előadás a Magyar Szent Korona hazatérésének 35. évfordulója tiszteletére.

Szimbológia és szimbolika. ŐS-KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. 2/2.

Időpont: 
2013. 05. 30. csütörtök, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Széchenyi István Ált. Isk.
Budapest, X. Kőbánya, Újhegyi sétány 1-3.
Magyarország
47° 28' 3.4212" N, 19° 9' 32.0616" E
HU

A Szent Korona zománcképei ikonokon. Kiállítással egybekötött előadás a Magyar Szent Korona hazatérésének 35. évfordulója tiszteletére.

Szimbológia és szimbolika. ŐS-KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. 2/2.

Időpont: 
2013. 06. 04. kedd, 17h00
Esemény típus: 

Helyszín

Megyei és Városi Könyvtár, Kiállító terem
7400. Kaposvár, Csokonai út 4.
Magyarország
46° 21' 30.2364" N, 17° 47' 32.9892" E
HU

A Szent Korona zománcképei ikonokon. Kiállítással egybekötött előadás a Magyar Szent Korona hazatérésének 35. évfordulója tiszteletére.

A Szent Korona misztériuma és tana, Kocsis István előadása

Időpont: 
2013. 06. 09. vasárnap, 16h00
Esemény típus: 

Helyszín

Közösségi ház
Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F
Magyarország
47° 41' 35.4948" N, 18° 53' 53.3004" E
HU

Kocsis István író, történész előadása:

A Szent Korona misztériuma és tana

"Csillagösvény Rózsafüzér Társulat" engesztelő Szentolvasós imarendje

Időpont: 
2013. 06. 08. szombat, 17h00
Esemény típus: 

Helyszín

Boldogasszony kápolna, Pilisszántó
Magyarország
47° 40' 41.0772" N, 18° 52' 45.7356" E
HU
Június 8-án szombaton délután 17 órakor folytatódik Pilisszántón a Boldogasszony kápolnában a "Csillagösvény Rózsafüzér Társulat" engesztelő Szentolvasós imarend sorozata.
 
A Társulat létrehívója Szőnyi József és Joó Katalin.

A második összejövetel mottója a trianoni országrablás szomorú évfordulója.

Találkozás 17h-kor lent a kútnál.

A pálosok úttalan útjai - a „Feltámadás” szakrális útja

Időpont: 
2013. 07. 14. vasárnap, 08h30
Esemény típus: 

Mottó: "Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényét!"
(Keresztelő Szent János)

Kedves Lélekigazítók!

A már meghirdetettek alapján, a hét végén folytatódik:
A pálosok úttalan útjai - a „Feltámadás” szakrális útja
tanulmány-, és zarándokutunk a Pilisben, melynek következő szakasza,

IV. Július 14. - A Szent Szellem Teremtő Útja.

A Test és a Holtpont/Halottpont ébresztő útja V.

Időpont: 
2013. 08. 10. szombat, 08h30
Esemény típus: 

Mottó: "Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényét!"
(Keresztelő Szent János)

Kedves Lélekigazítók!
A már meghirdetettek alapján, a hét végén folytatódik:

A pálosok úttalan útjai - a „Feltámadás” szakrális útja
tanulmány-, és zarándokutunk a Pilisben, melynek következő szakasza,

V. Augusztus 10. - A Test és a Holtpont/Halottpont ébresztő Útja.

A Test és a Holtpont/Halottpont ébresztő útja VI.

Időpont: 
2013. 08. 11. vasárnap, 08h30
Esemény típus: 

Mottó: "Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényét!"
(Keresztelő Szent János)

Kedves Lélekigazítók!
A már meghirdetettek alapján, a hét végén folytatódik:

A pálosok úttalan útjai - a „Feltámadás” szakrális útja
tanulmány-, és zarándokutunk a Pilisben, melynek következő szakasza,

VI. Augusztus 11. - A Test és a Holtpont/Halottpont ébresztő Útja.

Szimbológia és szimbolika. ŐS-KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. 1. rész

Időpont: 
2013. 08. 06. kedd, 19h00
Esemény típus: 

Helyszín

A Szabad Művelődés Háza (Kodolányi János Főiskola mellett.)
Fürdő sor 3. Székesfehérvár
Magyarország
47° 12' 3.4632" N, 18° 24' 16.4592" E
HU

Szimbológia és szimbolika. ŐS-KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. 1. rész

„A Szent Korona zománcképei ikonokon.” Kiállítással egybekötött két részes előadás a Magyar Szent Korona hazatérésének 35. évfordulója tiszteletére

Szimbológia és szimbolika. ŐS-KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. 2. rész

Időpont: 
2013. 08. 27. kedd, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

A Szabad Művelődés Háza (Kodolányi János Főiskola mellett.)
Fürdő sor 3. Székesfehérvár
Magyarország
47° 12' 3.4632" N, 18° 24' 16.4592" E
HU

Szimbológia és szimbolika. ŐS-KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. 2. rész

„A Szent Korona zománcképei ikonokon.” Kiállítással egybekötött két részes előadás a Magyar Szent Korona hazatérésének 35. évfordulója tiszteletére

 

Gondolatébresztő

Ki a Szent Korona?
Miért tartjuk személynek és mit nyújt a magyarságnak és az emberiségnek?
Miért a magyaroké, és miért az egyetlen a világon?
Milyen enigmák, rejtélyek övezik?
Mitől kozmikus, földönkívüli?
Milyen égi jelsorozatokat árulnak el a titokzatos zománcképek?
Milyen ismeretlen erőrendszer működteti?
Mitől beavató, jövőbelátó, gyógyító, védelmező?

Boldogasszony Ünnep Bösztörpusztán

Időpont: 
2013. 08. 15. csütörtök, 09h30
Esemény típus: 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az V. Magyarok Országos Gyűlésen is megrendezzük a Boldogasszony Ünnepet, ahol a néplélekben megőrzött Mária és Boldogasszony tiszteletet helyezzük középpontba. A női minőség kiteljesedését lányok-asszonyok tiszta lelke képviseli, míg a kereteket férfiak biztosítják, amivel jól példázzuk teremtett világunk működési rendjét.

Az eddigi ünnepekről az alábbi helyeken olvashatnak, illetve tallózhatnak a képek között:

Szakrális túrák a Pilisben 2. nap

Időpont: 
2013. 09. 01. vasárnap, 09h00
Esemény típus: 

A Pilis szakrális központja a Holdvilág-árok

 

Túraútvonal: a Pilis Szakrális Központja a Holdvilág-árok, a mindenkori Fejedelmi Necropolis. Beavató barlangok a Pilisben.

Egész napos kb. 5 km-es gyalogos túra, vízhatlan cipő vagy túrabakancs ajánlott.  A túraútvonal egy része köves patakmeder és meredekebb hegyoldalak.  Úti elemózsia és innivaló, lámpa szükséges!

A Rem. Szt. Pál csoport nyílt napján Molnár V József előadása

Időpont: 
2013. 09. 08. vasárnap, 17h00
Esemény típus: 

Helyszín

Közösségi ház
Forrás utca 7/F.
Pilisszentkereszt
Magyarország
47° 41' 35.4948" N, 18° 53' 53.3004" E
HU

v. Molnár V. József

néplélek-kutató

A szűzség és a Boldogasszonyság

Kiállítással egybekötött előadás Székesfehérváron

Időpont: 
2013. 09. 20. péntek, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

A Szabad Művelődés Háza (Kodolányi János Főiskola mellett.)
Fürdő sor 3.
Székesfehérvár
Magyarország
47° 12' 3.4632" N, 18° 24' 16.4592" E
HU

A Szent Korona zománcképei. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. 3. rész

Az előadás előtt megtekinthető „A Szent Korona zománcképei ikonokon” címmel, Varga Valéria ikonfestő kiállítása.

Farsangi jótékonysági táncház

Időpont: 
2014. 02. 08. szombat, 15h00 - 22h00
Esemény típus: 

Helyszín

Közösségi ház
Forrás utca 7/F.
Pilisszentkereszt
Magyarország
47° 41' 35.4948" N, 18° 53' 53.3004" E
HU

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, rokonait, barátait
a Pilisi Szent Margit Alapítvány
hagyományainkat és régi jó farsangi szokásainkat felelevenítő batyus

FARSANGI JÓTÉKONYSÁGI TÁNCHÁZÁBA és MASZKABÁLJÁBA

Bálanya: v. Horthy Éva asszony
Fővédnök: v. Hunyadi László
a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya

Jegyrendelés
Farsangi rendezvényünkre - interneten keresztül is - előre megrendelheti jegyeit, ha kitölti az itt található megrendelő űrlapunkat.
Kérjük itt adja meg azt az e-mail címet, amin Önt legkönnyebben elérhetjük.
2 000 Ft-os támogatói jegyből db-ot kérek.
Kérjük itt adja meg, hogy a belépőként szolgáló normál támogatói jegyből hány db-ot kér.
5 000 Ft-os kiemelt támogatói jegyből db-ot kérek.
Kérjük, hogy amennyiben Ön a rendezvény önköltségén felül is szívesen támogatná alapítványunkat, akkor ezt a jegyet vásárolja.

Sacra Hungaria, - a Magyar Szent Korona élő teste.

Időpont: 
2014. 02. 06. csütörtök, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Széchenyi István Általános Iskola
Újhegyi-sétány 1-3.
Budapest
Magyarország
47° 28' 3.4212" N, 19° 9' 32.0616" E
HU
Sacra Hungaria, - a Magyar Szent Korona élő teste.
„Népek Krisztusa Magyarország!” 
A Don-kanyar, a Kitörés és a német megszállás szakrális és őstörténeti vonatkozásai.

Sacra Hungaria - a Magyar Szent Korona élő teste

Időpont: 
2014. 02. 27. csütörtök, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Márta panzió
Bocskoroskúti út 1.
Esztergom
Magyarország
47° 48' 7.2324" N, 18° 45' 6.1668" E
HU
Sacra Hungaria - a Magyar Szent Korona élő teste
„Népek Krisztusa Magyarország!” 
A Don-kanyar, a Kitörés és a német megszállás szakrális és őstörténeti vonatkozásai

Sacra Hungaria - a Magyar Szent Korona élő teste

Időpont: 
2014. 03. 04. kedd, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Miss Tee Teabolt
Ady Endre u. 32. I.em.
Székesfehérvár
Magyarország
47° 11' 34.2528" N, 18° 24' 14.7168" E
HU
Sacra Hungaria - a Magyar Szent Korona élő teste
„Népek Krisztusa Magyarország!” 
A Don-kanyar, a Kitörés és a német megszállás szakrális és őstörténeti vonatkozásai

Joó Katalin – Bitter Ferenc: IdőSZERű gondolatok - könyvbemutató

Időpont: 
2014. 06. 29. vasárnap, 17h00
Esemény típus: 

Helyszín

Faluház
Kossuth L. u. 88.
Pilisszántó
Magyarország
47° 41' 35.4948" N, 18° 53' 53.3004" E
HU

Tisztelettel MEGHÍVJUK

2014. június 29-én vasárnap, délután 17.00 órai kezdettel

Joó Katalin – Bitter Ferenc: IdőSZERű gondolatok c. könyvének
amely „Az EGYség üzenete – Csak tiszta forrásból” c. sorozat
ünnepélyes könyvbemutatójára
4. köteteként látott napvilágot

Szántai Lajos

Időpont: 
2014. 08. 17. vasárnap, 14h00
Esemény típus: 

Helyszín

Faluház
Kossuth L. u. 88.
Pilisszántó
Magyarország
47° 40' 9.3252" N, 18° 53' 13.794" E
HU

MEGHÍVÓ

2014. augusztus 17. vasárnap 14 óra

Pilisszántó, Faluház   Kossuth L. u. 88.

Szántai Lajos

művelődés-történész előadássorozata

Szent Korona, Szent István,  Nagyboldogasszony

Beavató túra a Pilisben

Időpont: 
2017. 09. 02. szombat, 08h30 - 2017. 09. 03. vasárnap, 18h00
Esemény típus: 

 

 

 

„Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra…”

Szakrális beavató túrák a Pilisben – 2017. szept. 2-3.

1. Szent Pilis - az emberiség eredetfészke

Találkozás, indulás, érkezés: mindkét nap, délelőtt 8.30 órakor Pomázon, a HÉV megálló MOLkút melletti parkolójában találkozunk, és innen indulunk. Várhatóan kora estig tart az út.                  Túravezető: v Joó Katalin az érintett helyszínekről ismertetést és szakrális tanítást ad.

 

Túraútvonal - Szombat:  Pomáz, a Kliszadomb gondolattal épített tájegyüttese – Csobánka, energetikai látkép - Dobogókő, Kilátó és Mária-kegyhely- Pilisszentlélek, Pálos kolostorrom – Pilisszentkereszt, Pálos kolostorrom – Pilisszántó, templom, Kereszteskő - Múzeum – Hármasforrás és Beavató barlang.                                                                                                                                      A Pilis általános megismerése. Egész napos túra saját autóval. Úti elemózsia és innivaló, valamint lámpa szükséges! Az időjárásnak megfelelő réteges, könnyű túraöltözet javasolt, esetleg esőruha.  A Hármasforráshoz vezető útvonalon kb. 500 méter köves emelkedőt, kaptatót kell megmászni.

 

2. A Pilis szakrális központja a Hold(t)világ-árok

Túraútvonal - Vasárnap: Hold(t)világ-árok az ősi megalitikus kultikus szentély és áldozóhely, a Lélekbölcső. A halál és a beavatás által újjászülető Lélek misztikus területe, a Lélek feltámadásának útja. A vélhető Fejedelmi Necropolis. Beavató barlangok, Léleklyukak.           Egész napos kb. 5 km-es gyalogos túra, amihez vízhatlan cipő vagy túrabakancs ajánlott. A túraútvonal egy része vizes, köves patakmeder és meredekebb hegyoldalak. Úti elemózsia és innivaló, valamint lámpa szükséges! Az időjárásnak megfelelő réteges, könnyű túraöltözet javasolt, esetleg esőruha.

 

A túra előtti napokon már csendesíts el lelkedet, elmélkedj, hogy érdemes és méltó légy a feltáruló titkokra. Készülj fel méltóképpen, mert Őseink Szent beavató helyére lépsz be és kérsz bebocsájtást az Ég - Föld Kapujában.  Élő Múltunk és Nyituló Jövőnk SZIVárványhídja vár. 

 

Sík Sándor: Szél a Pilisen                                    

Lombringató erdőszegély,

Lombringató, gondringató

A Pilisen sikong a szél.

Szabad-e ülni csendesen?

Szabadon, széltől mentesen?

Sikong a szél a Pilisen.

Szabad-e élni rendesen,

Mintha nem volna semmi sem,

Se szél, se tél, se könny, se gond?

A Pilisen a szél sikong.

                                    Pilisszántói látkép – Ziribár, Naptámadat a Napvárta helyen

 

  A részvétel technikai költsége: 1000.- forint/fő/nap. Gyermekeknek ingyenes.                           Mindkét túrát rossz idő esetén is megtartjuk! 

 
 

 

2014. Őrségi zarándoklat a mérleg havában

Időpont: 
2014. 09. 26. péntek, 06h00 - 2014. 09. 28. vasárnap, 20h00
Esemény típus: 

Helyszín

Őrség
Magyarország
HU

Mérlegelő zarándokút az őszi napéjegyenlőség idején Mérleg havában

2014. 09. 26-27-28.

Mottó: „Alattam a Föld, felettem az Ég és bennem a Létra…”

Pünkösdi zarándoklat Felvidéken - 2014

Időpont: 
2014. 06. 07. szombat, 06h00 - 2014. 06. 09. hétfő, 21h00
Esemény típus: 

Helyszín

Felvidék
Magyarország
47° 9' 44.9784" N, 19° 30' 11.8944" E
HU

Pünkösd Felvidéken

2014. június 7-8-9.

Nyitra környéke, Mátyusföld, Zoborvidék, Tribecs ősi földjén, ősi szer-helyein

Könyvbemutató Csepelen - Az EGYség üzenete I.II.III.

Időpont: 
2013. 02. 08. péntek, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

STOP Autósiskola
II. Rákóczi Ferenc u. 184.
Csepel
Magyarország
47° 25' 5.0556" N, 19° 3' 47.322" E
HU

Szimbológia és szimbolika. ŐS-KÉPek az Ítélet koronáján. A „végidők” kódolása a Magyar Szent Koronában. 2/2

Előadás a Magyar Szent Korona hazatérésének 35. évfordulója tiszteletére

Remete Szent Pál csoport tanítási hétvégéje - Beiratkozás az induló csoportba

Időpont: 
2014. 09. 06. szombat, 16h00
Esemény típus: 

Helyszín

Faluház
Kossuth Lajos u. 88.
Pilisszántó
Magyarország
47° 40' 8.6628" N, 18° 53' 13.8336" E
HU
Az iskola szellemiségével, a lélekközösség tagjaival történő megismerkedés az induló csoport számára:
2014.09.06. délután 16 óra.
 
 

Molnár V. József és Hintalan László János előadásai

Időpont: 
2014. 10. 11. szombat, 14h00
Esemény típus: 

Helyszín

Pilis
Kossuth Lajos u. 88.
Pilisszántó
Magyarország
47° 40' 9.3252" N, 18° 53' 13.794" E
HU

Teljesség - Kiesés - Hazatalálás
A szerves társadalom felé - III. rész

Hintalan László János
vetítettképes előadása

2014. október 11. szombat
Pilisszántó, Faluház, Kossuth L. u. 88.

Joó Katalin előadása Budán, a Böszörményi úton

Időpont: 
2014. 10. 30. csütörtök, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Erste irodaház B épület
Böszörményi út 24.
Budapest
Magyarország
47° 29' 38.8248" N, 19° 1' 6.78" E
HU

v. Joó Katalin vetítettképes előadása

Hétköznapjainak egyáltalán nem hétköznapi eseményei égen, földön és azon kívül - III. rész

Előkészület a Szentföldi zarándoklatunkra

Időpont: 
2014. 11. 08. szombat, 14h00 - 19h00
Esemény típus: 

Helyszín

Pilis
Kossuth Lajos u. 88.
Pilisszántó
Magyarország
47° 40' 8.6628" N, 18° 53' 13.8336" E
HU

 ELŐADÁSOK  a Szent István csoport nyílt napján

Szántai Lajos, Joó Katalin, Chován Gabriella

IdőSZERű gondolatok önmagunkról és a nagyvilágról.

Időpont: 
2015. 01. 29. csütörtök, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Vödör bár
Üllői út 109/C
Budapest
Magyarország
47° 28' 50.484" N, 19° 5' 3.6312" E
HU

 Joó Katalin előadása IdőSZERű gondolatok önmagunkról és a nagyvilágról címmel

az Üllői út 109/C-ben - a Ludovikával szemben a Vödör presszóban.

Hintalan László János előadása - Az őszi napéjegyenlőség - hagyomány és rítus

Időpont: 
2015. 09. 19. szombat, 14h00
Esemény típus: 

Helyszín

Teleki-Wattay Művészeti Iskola
Templom tér 3.
Pomáz
Magyarország
47° 39' 2.286" N, 19° 1' 10.4808" E
HU

Az évkör elkövetkező időszakáról szóló rítusok, hagyományok.

Bővebben: hamarosan.....

Dani Zoltán

Időpont: 
2016. 06. 11. szombat, 15h00
Esemény típus: 

 

Meghívó

TRIANON UTÁN…

Akiket nem feledhetünk –

Korunk hősei

Teleki-Wattay kastély – Zeneiskola

Pomáz, Templom tér 5.

2016. június 11. szombat du. 15 óra

 

A székely, aki lelőtte a „lopakodót”…

DANI ZOLTÁN légvédelmi ütegparancsnok, nyg.ezredes előadása

 

Az elmúlt évben iskolánk, a több országot is érintő „Vaskaputól-Vaskapuig” zarándoklaton nagy utat járt be. Ez alkalommal találkoztunk és ismerhettük meg házigazdáink jóvoltából Dani Zoltánt, akivel nem nehéz szívbéli barátságba keveredni… Ottlétünkkor, éppen egy éve tett meghívásunknak, most tesz eleget…

      

Dani Zoltán székely származású nyugalmazott ezredese a korábbi jugoszláv, ma szerb fegyveres erőknek.

Született: 1956. július 23. Székelykeve, Szerbia.

17 éve már, hogy – 1999-ben – történelmi tettet hajtott végre a székely származású vajdasági magyar ember: Dani Zoltán. A világsajtót bejárta a hír, hogy Dani és katonái lelőttek egy F–117-es lopakodót. Szerbiában nemzeti hősként tisztelik, tettéről filmet készítettek. A hadseregben azonban hamarosan nemkívánatos személy lett. Ma pékséget üzemeltet Belgrádtól nem messze, egy Székelykeve nevű faluban. Dani Zoltán nyugalmazott ezredes 1978-ban kezdte katonai pályafutását. Egészen 2004-ig szolgálta Jugoszláviát, Kis-Jugoszláviát, majd Szerbiát. Megjárta Horvátország és Bosznia-Hercegovina csatatereit, de részt vett a NATO elleni háborúban is.

 

Lebilincselő humorral, nemes egyszerűséggel beszél a történtekről, a RENDKÍVÜLI, AZÓTA IS FELÜLMÚLHATATLAN haditettről, és az utána alakult életéről…

Tisztelegjünk együtt a hazaszeretet és a bátorság előtt!

 

A rendezvényre adott támogatása az előadó utazási- és szállásköltségéhez járul hozzá! Köszönjük!

 

Ünnepélyes diplomaosztó 2016

Időpont: 
2016. 07. 02. szombat, 14h00
Esemény típus: 

 

Szeretettel meghívjuk

2016. Áldás havának – Sarlós Nagyboldogasszony napján

Július 2. szombat du.  14 .00  órától

Teleki-Wattay kastély –

Zeneiskola

Pomáz,

Templom tér 5.

Ünnepélyes diplomaosztóra és előadásra

A végzős Szent István csoport ünnepélyes

diplomaosztója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnepség díszvendége

Kovács Attila

református lelkipásztor, őstörténet kutató

Ünnepi program

14.00 16.00

Diplomák átadása és a Lélekigazító Műhely csoportjainak útravalója és

ünnepi  műsora

16.30-18.00

Kovács Attila

református lelkipásztor vetített képes előadása

Isten a nemzet trónján

Iráni utibeszámoló

Lelkész úr néhány hete érkezett meg Iránból, ahol legutóbb az iráni nagykövetség

meghívott vendégeként járt tanulmányúton

A rendezvény díjtalan! Adományokat iskolánk és alapítványunk fenntartásához,

köszönettel várunk és elfogadunk!

 

Szakrális beavató túrák a Pilisben – 2016. szept. 10-11.

Időpont: 
2016. 09. 10. szombat, 08h30 - 2016. 09. 11. vasárnap, 08h30
Esemény típus: 

Helyszín

Pomáz HÉV megálló MOL-kút melletti parkolójában
Árpád Fejedelem útja
Pomáz
Magyarország
47° 38' 31.092" N, 19° 1' 59.9664" E
HU

Fejléc

 

 

„Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra…”

Szakrális beavató túrák a Pilisben – 2016. szept. 10-11.
1. Szent Pilis - az emberiség eredetfészke

Találkozás, indulás, érkezés: mindkét nap, délelőtt 8.30 órakor Pomázon, a HÉV megálló MOL-kút melletti parkolójában találkozunk, és innen indulunk. Várhatóan kora estig tart az út.

Túravezető: Joó Katalin az érintett helyszínekről ismertetést és szakrális tanítást ad.

 

Túraútvonal - Szombat:

Pomáz, a Kliszadomb épített tájegyüttese – Csobánka, energetikai látkép - Dobogókő, Kilátó és Mária-kegyhely- Pilisszentlélek, Pálos kolostorrom – Pilisszentkereszt, Pálos kolostorrom – Pilisszántó, templom, Kereszteskő - Múzeum – Hármasforrás és Beavató barlang

A Pilis általános megismerése. Egész napos túra saját autóval. Úti elemózsia és innivaló, valamint lámpa szükséges! Az időjárásnak megfelelő réteges, könnyű túraöltözet javasolt, esetleg esőruha.

A Hármasforráshoz vezető útvonalon kb. 500 méter köves emelkedőt, kaptatót kell megmászni.

 

Szeptember 8. Szűz Mária születésnapja és 12. Szűz Mária névnapja.

 Mária Országának a magyar nemzetnek kiemelt ünnepnapjai.  Túráinkat a Világ Győzelmes Királynőjének engesztelésül ajánljuk a magyar nemzet szellemi magára találásáért!

 

2. A Pilis szakrális központja a Hold(t)világ-árok

 

Túraútvonal - Vasárnap:

Hold(t)világ-árok az ősi megalitikus kultikus szentély és áldozóhely, a Lélekbölcső. A halál és a beavatás által újjászülető Lélek misztikus területe, a Lélek feltámadásának útja. A vélhető Fejedelmi Necropolis. Beavató barlangok, Léleklyukak.

Egész napos kb. 5 km-es gyalogos túra, amihez vízhatlan cipő vagy túrabakancs ajánlott.

A túraútvonal egy része vizes, köves patakmeder és meredekebb hegyoldalak.

Úti elemózsia és innivaló, valamint lámpa szükséges! Az időjárásnak megfelelő réteges, könnyű túraöltözet javasolt, esetleg esőruha.

 

A túra előtti napokon már csendesítsd el lelkedet, elmélkedj, hogy érdemes és méltó légy a feltáruló titkokra. Készülj fel méltóképpen, mert Őseink Szent beavató helyére lépsz be és kérsz bebocsájtást az Ég - Föld Kapujában.  Élő Múltunk és Nyituló Jövőnk SZIVárványhídja vár.

Ziribár napkelte

 

Sík Sándor: Szél a Pilisen
Lombringató erdőszegély,
Lombringató, gondringató
A Pilisen sikong a szél.
Szabad-e ülni csendesen?
Szabadon, széltől mentesen?
Sikong a szél a Pilisen.
Szabad-e élni rendesen,
Mintha nem volna semmi sem,
Se szél, se tél, se könny, se gond?
A Pilisen a szél sikong. 
                                     Pilisszántói látkép – Ziribár, Naptámadat a Napvárta helyen

 

 

A részvétel technikai költsége: 1000.- forint/fő/nap. Gyermekeknek ingyenes.

Mindkét túrát rossz idő esetén is megtartjuk!

Lábléc

Diplomaosztó 2017

Időpont: 
2017. 04. 08. szombat, 10h00
Esemény típus: 

 

Szeretettel meghívjuk

2017. Szelek havának Virágszombatján, Április 8. szombat

Teleki-Wattay kastély – Zeneiskola Pomáz, Templom tér 5.

Pilisszántó - Boldogasszony kápolna

a Hollós Mátyás csoport

ünnepélyes diplomaosztójára és eskütételére

 

 

Az ünnepség díszvendégei

 

vitéz Hunyadi László

főkapitány, ötvöstörténész

 

Szőnyi József polgármester

 

Varga Géza írástörténész

 

 

Ünnepi program

Pomáz 10.00 – 12.00 Diplomák átadása és a Lélekigazító Műhely csoportjainak útravalója,

ünnepi műsora

Pilisszántó 13.00-14.00

Ünnepélyes eskütétel és zászlóátadás nemzetünk szent jelképei előtt

Pomáz 16.00 óráig

Szeretetvendégség

A rendezvény díjtalan!

Adományokat iskolánk és alapítványunk fenntartásához köszönettel várunk és elfogadunk!

Zarándokút Szent László évében, Pozsonyi csata 1110. évfordulója alkalmából

Időpont: 
2017. 06. 03. szombat, 06h00 - 2017. 06. 05. hétfő, 22h00
Esemény típus: 

A „Nyugat kapuja”, - ahol a Duna a Kárpát-hazába lép

Zarándokút Szent László évében, Pünkösd havában az Ősök tiszteletére

a Duna felső folyásához, a

Pozsonyi csata 1110. évfordulója alkalmából

2017. 06. 03-04-05.

 

Atila nyomában 2/1

Időpont: 
2017. 12. 03. vasárnap, 10h00
Esemény típus: 

Helyszín

Teleki-Wattay kastély – Zeneiskola
Templom tér 5
Pomáz
Magyarország
47° 39' 1.6452" N, 19° 1' 11.334" E
HU

Meghívó  

Teleki-Wattay kastély – Zeneiskola  

Pomáz, Templom tér 5. 

2017. december 3. vasárnap de.10h

„Minden nép számára a nemzeti lét alapkérdése ugyanaz. Saját maga akar-e maradni és megtartja ősi örökségét, nemzeti azonosságát vagy elfogadja inkább az alávetettséget és feladja önmagát?” (Atila)

 de 10-12 óra

Atila nyomában 2/1

A keleti, vagy Ázsiai hunok 1. rész

Obrusánszky Borbála előadása

 

du 13-16 óra

EGY az ISTEN - Örök időkre szóló figyelmeztetések

Bartók Béla színpadi műveiben és a Cantata profana-ban 

Hintalan László János előadása

 

 

1. Férfi és nő megismerheti-e párját lényük teljes mélységében? Mi ennek egyetlen, áthághatatlan feltétele? Mi a SZERETET és a TUDÁS viszonya egymáshoz?

(Balázs Béla-Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára)
 

 

 

2. Törvényszerű-e, hogy ha az ember az ÉLETTELEN gép, a technika „csodáival” veszi magát körül, akkor az ÉLŐ élet benne és körülötte is egyre gyorsuló tempóban sorvadni kezd? De ebből is van feltámadás!

(Balázs Béla-Bartók Béla: Fából faragott királyfi)

 
 

 

 

3. Egyre gyakrabban tapasztalhatjuk, hogy a PÉNZközpontú életforma zsákutcájából csak ISTEN, várt-váratlan megjelenésével létezik szabadulás.

(Lengyel Menyhért-Bartók Béla: Csodálatos mandarin)
 

4. Mi a Cantata profana mű címének szószerinti jelentése?                       Cantata: vallásos szövegű kórusmű. Profana: világi, nem vallásos mű. Találkozhat e kettő a teremtői EGY-ben? 

 

A rendezvény támogatása előadásonként 1500.- Ft

www.jooszellem.hu, jooszellem@gmail.com, +36-20/221-6810

 

 

OTTHON KAUKÁZUSBAN… III.

Időpont: 
2018. 01. 14. vasárnap, 16h00
Esemény típus: 

Helyszín

Teleki-Wattay kastély – Zeneiskola
Templom tér 5
Pomáz
Magyarország
47° 39' 1.6452" N, 19° 1' 11.334" E
HU

 

 

Meghívó

OTTHON KAUKÁZUSBAN…

 

Teleki-Wattay kastély-Zeneiskola

Pomáz, Templom tér 5.

 2018. január 14. vasárnap du.16 h

 

 

Gondos Béla

Az őshazák és az ősegyház nyomán - Örményország

Felkészítő és ismertető a 2018 tavaszán sorra kerülő szakrális hon- és múltismereti

zarándoklatunkra – 4/3. rész

A rendezvény támogatása 1500.- Ft

 

 

Ősi szimbólumok árulkodnak

a múltunkról:

 

 

 

 

Turul és az Oroszlán az Élet virágával, a magyar rozettával                                                  Az Akhtala monostor            

 

      

Pálos Keresztes Kő hasonmásai     Örmény Stone-henge, csillagóra, naptárkör     A„napkeleti” Jereván és az Ararát

 

 

Kereszteskövek, „khacskarok” a Szeván-tónál

 

 

Atila nyomában 2/2

Időpont: 
2018. 02. 11. vasárnap, 10h00
Esemény típus: 

Helyszín

Teleki-Wattay kastély – Zeneiskola
Templom tér 5
Pomáz
Magyarország
HU

Meghívó

 

Teleki-Wattay Kastély – Zeneiskola

Pomáz, Templom tér 5.

2018. február 11. vasárnap de. 10 h

 

Nem az a nagy nép, amelynek nagyszámú a lakossága, hanem az, amely tűzön-vízen át hű marad ősi örökségéhez és megtartja nemzeti azonosságát.” (Atila)

 

              Az ázsiai hunok birodalma                             

 

    Atila nyomában 2/2

 

 

 

                     Az európai hunok 2. rész

 

                    Obrusánszky Borbála előadása

 

 

Xiongnu övcsat             Csizmacsat a szeged-nagyszéksósi hun kori leletegyüttesből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az európai hunok birodalma                                   

 

 

A rendezvény támogatása 1500.- Ft,

www.jooszellem.hu, jooszellem@gmail.com,

+36-20/221-6810

 

Az ázsiai hunok egykori (fő)városa, Tongwancheng

Szívmelengetők

Gordon Childe és Fritz Schachermeyr szinte egybehangzóan írják műveikben, az Európai népek tanítómesterei a  Kárpát-medencei Szkíták voltak.

ZosimusA Hunok voltak egy úgynevezett Királyi Szkíták…”[„Hunnos, sive adeo Regii Scythae nuncupandi sunt…”]

Evagrius: „A háború idején ugyanúgy, ahogy ünnepeken, Atilla a Király Szkíta regéket adott elő…” [„Temporibus iisdem bellum, quod multorum sermone celebratur, ab Attila Scytharu rege excitatum suit…”]

 

Képes Krónika: „… mihelyt egy szkíta elesett, Atilla nyomban másikat állított helyére.”

Petrus Alcyonius (1487-1527) azt irja a Medices legatus, sive de Exilio Libri II.-ban hogy Atilla az itáliai győzelme után a saját gót [hun] nyelvet terjesztette, és aminek a tanítására a saját tartományából tanítókat hozatott, hogy az itáliaiaknak a Gót [Hun] nyelvet tanítsák.

A Hunok nyelvét beszélték Itáliába még 1820 előtt valamikor; Trento környékén.

 

Marcius Porcius Cato (i.e.234-i.e.149) azt írta, hogy Itáliát a Szkíták népesítették be Janus vezetésével, és olyan igazságos és jó törvényekkel kormányozta az alattvalóit, hogy az Utódai Halhatatlan Istennek nevezték.

Plutarchos: Janus megváltoztatta Itália lakóinak durva viselkedését civilizáltabb irányba.

 

Berossus (i.e. 3-ik század) azt írta, hogy Comerus Gallus Szkítiaból ment Itáliába és ott szkíta szokás szerint tanította építeni a lakosokat és az azt a területet, amit ő népesített be Itáliának neveztek. [ez valamikor 300 évre a vízözön után]. Plinius azt írta, hogy az Umbri nép Itáliába a legrégebbi nép és hogy Szkíta eredetűek.

 

Coccius Sabechius„Senki előtt sem lehet kétséges, hogy a Hunok vagy Magyarok Szkíták voltak.”

 

Antonio Bonfini„… Az összes történetírók megörökítik azt, hogy a Magyarok a Hunoktól eredtek… akik a Szkítáktól származtak.”

 

Cato azt is írta, hogy az emberiség Szkítiában élte túl a vízözönt és a Szkíták a legrégebbi nép.

 

1057-ben a Chronicon Sazaviense-ben Magyarország (a Hunok földje/Terra Hunorum) mint menedékhely ahova a szláv szerzetesek menekülnek.

 

Johannes Cuspinianus (1473-1527) Magyarországot Archiregnumnak azaz Főkirályságnak nevezi.

 

Cosmas magyarul; „Hatalmas nemzet, nagy erejű, gazdag, hadereje hatalmas, es a Föld bármelyik királyságával képes felvenni a harcot.’”

 

Az Utolsó Vacsora terítője Magyarországon volt 1374-ig, amikor Prágába került a Szent Vitus templomba, mint a magyar király ajándéka, más ajándékokkal együtt, mint Szent Katalin ezüst szobra, Szent Zsigmond képe, valamint egy fehér és egy piros köpönyeg a magyar címerekkel és Szűz Mária kelyhe és ‘tabulája’.

 

A magyar régészek 1939-ig nyolcvanöt nagyobb szkíta temetkezési helyet ismertek fel az országban. Hagyatékuk, csak a Kr. e. VI-III. század közötti időszakból [ez a hivatalosan elismert szkíta időszak] vas-zablák sorozata, 25 bronztükör, 67 vasfokos, húsznál több állatalakos tegezdísz, 23 bronzcsörgő, több száz nyílcsúcs, fibulák, vastőrök és kardok.

 

 

 

OTTHON KAUKÁZUSBAN... IV.

Időpont: 
2018. 02. 18. vasárnap, 16h00
Esemény típus: 

Helyszín

Teleki-Wattay kastély – Zeneiskola
Templom tér 5
Pomáz
Magyarország
47° 39' 1.6452" N, 19° 1' 11.334" E
HU

 

 

Azerbajdzsán

 

Meghívó

OTTHON KAUKÁZUSBAN…

Teleki-Wattay kastély-Zeneiskola

Pomáz, Templom tér 5.

 

Gondos Béla

Az őshazák és az ősegyház nyomán

Azerbajdzsán a tűz országa

 

Címer

 

 

 

 

 

Felkészítő és ismertető, a 2018 tavaszán  sorra kerülő Georgiát, Örményországot és Azerbajdzsánt bejáró szakrális hon- és múltismereti zarándoklatunkra – 4/4.

A rendezvény támogatása 1500.- Ft

 

 

Őskeresztény templom a Kaukázusi Albániában, Azerbajdzsánban

Qobusztán időtlen sziklarajzai 

Baku-modern lángnyelv épületei

Kaukázust létrehozó sárvulkánja

A bahcsiszerájihoz  hasonló festett káni palota - Seki

Yanar-dag az égő hegy

 

Urartu őshaza

Időpont: 
2018. 04. 08. vasárnap, 14h00
Esemény típus: 

Helyszín

Teleki-Wattay Kastély - Zeneiskola
Templom tér 5
Pomáz
Magyarország
47° 39' 1.6452" N, 19° 1' 11.334" E
HU

 

Meghívó

Teleki-Wattay Kastély – Zeneiskola 

Pomáz, Templom tér 5.

2018. április 8. vasárnap du. 14 h  

„Az urartui magaskultúra jelentőségének

vizsgálatához szükséges figyelembe venni a

kialakulásához vezető megelőző évszázadokat,

valamint a korban és térben

való későbbi kiterjedésének hatását.” 

(Kádár István)  

Urartui sasfejű istenség

Urartu őshaza 

Az urartui civilizáció, mint a Kaukázus első állama

Kaukázusi utunkra felkészítő - 6. rész

vitéz Hunyadi László aranyműves, ötvöstörténész előadása

 Ere-buni (ma: Jereván) – az urartui királyság erődje Arméniában

Az urartui népcsalád a nagy ókori HURRI nemzet jelentős késői képviselője, és mint ilyen, befogadója lett a szumír, az egyiptomi, a krétai és a hettita civilizáció hatásainak. Ezt a nem szemita, nem indo-európai népcsaládot, a hurri közösséget kimagasló szellemi érettsége, ragozó nyelve és vésett írása különbözteti meg és emeli ki kora, és a középkelet népei közül. (A szkíták, palócok, székelyek ősei…)

A rendezvény támogatása 1500.- Ft

 

 

Jubileumi Honismereti Továbbképző Tábor és zarándoktúra Kárpátalján 2018.

Időpont: 
2018. 07. 29. vasárnap, 05h00 - 2018. 08. 04. szombat, 22h00
Esemény típus: 

Jubileumi Honismereti Továbbképző

Tábor és zarándoktúra Kárpátalján

2018. Áldás hava, Július 29. - augusztus 4.  

 

Meghívók Napúr havára

Időpont: 
2018. 06. 14. csütörtök, 18h00
Esemény típus: 

Kedves Érdeklődők, kedves Barátaim!

 

Értesítelek benneteket, hogy a közeljövőben az alábbi helyszíneken lesz előadásom, melyre a szervezőkkel együtt szeretettel és tisztelettel meghívunk:

 

Témák: 

 

1. "Az EGY-ség üzenete" c. könyvsorozat V. kötetének -

Bepillantás a Pilis misztikus szféráiba - könyvbemutatója

2. Otthon az elfeledett Kaukázusban

Az őshazák és az ősegyház nyomán Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán területein  

 

2018. 06.08. péntek 18 óra - Naszály, Művelődési Ház

2018. 06.14. csütörtök 18  Magyar Világ Est - Budapest,  Fáklya Klub, VI. Csengery u. 68/B.4. em. 411-es  terem

2018. 06.21. csütörtök 17 óra - Baja, Belvárosi Közösségi Ház, Széchenyi I. u. 6.

2018. 06.22. péntek 17.30 óra - Veszprém, SzMT Székház, Budapest út 8., 224-es terem 

 

 

Otthon az elfeledett Kaukázusban

Időpont: 
2018. 07. 06. péntek, 16h00
Esemény típus: 

Helyszín

Nemzeti Hét Balatongyörök
Magyarország
HU

Kedves Érdeklődők, kedves Barátaim!
 

Értesítelek benneteket, hogy a közeljövőben az alábbi helyszínen lesz előadásom, melyre a szervezőkkel együtt szeretettel és tisztelettel meghívunk:
 
2018. 07.06. péntek 16 óra - Balatongyörök, Nemzeti Hét
 
Téma: 
 
1. Otthon az elfeledett Kaukázusban
Az őshazák és az ősegyház nyomán Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán területein  
 
 
Az előadáson  "Az EGY-ség üzenete" c. könyvsorozat I.-II.-III.-IV.-V. kötetei megvásárolhatók, dedikálási lehetőséggel.
 
 

Szakrális beavató túrák a Pilisben – 2018.

Időpont: 
2018. 09. 01. szombat, 08h30
Esemény típus: 

„Száll a madár ágrul ágra, száll az ének szájrul szájra…”

Szakrális beavató túrák a Pilisben – 2018. szept. 1-2.

1. Szent Pilis - az emberiség eredetfészke

 

Találkozás, indulás, érkezés: mindkét nap, délelőtt 8.30 órakor Pomázon, a HÉV megálló MOLkút melletti parkolójában találkozunk, és innen indulunk. Várhatóan kora estig tart az út. Túravezető: v Joó Katalin az érintett helyszínekről ismertetést és szakrális tanítást ad.

Túraútvonal - Szombat: Pomáz, a Kliszadomb gondolattal épített tájegyüttese – Csobánka, Föld legősibb jelző- és őrzőpontjai a Pilisben, energetikai látkép - Dobogókő, Kilátó és Mária-kegyhely- Pilisszentlélek, Pálos kolostorrom – Pilisszentkereszt, Pálos kolostorrom – Pilisszántó, Kereszteskő - Múzeum – Hármasforrás és Beavató barlang.

A Pilis általános megismerése. Egész napos túra saját autóval. Úti elemózsia és innivaló, valamint lámpa szükséges! Az időjárásnak megfelelő réteges, könnyű túraöltözet javasolt, esetleg esőruha.  A Hármasforráshoz vezető útvonalon kb. 500 méter köves emelkedőt, kaptatót kell megmászni.  

2. A Pilis szakrális központja a Hold(t)világ-árok

Túraútvonal - Vasárnap: Hold(t)világ-árok az ősi megalitikus kultikus szentély és áldozóhely, a Lélekbölcső. A halál és a beavatás által újjászülető Lélek misztikus területe, a Lélek feltámadásának útja. A vélhető Fejedelmi Necropolis. Beavató barlangok, Léleklyukak.

Egész napos kb. 5 km-es gyalogos túra, amihez vízhatlan cipő vagy túrabakancs ajánlott. A túraútvonal egy része vizes, köves patakmeder és meredekebb hegyoldalak. Úti elemózsia és innivaló, valamint lámpa szükséges! Az időjárásnak megfelelő réteges, könnyű túraöltözet javasolt, esetleg esőruha.
 
A túra előtti napokon már csendesíts el lelkedet, elmélkedj, hogy érdemes és méltó légy a feltáruló titkokra. Készülj fel méltóképpen, mert Őseink Szent beavató helyére lépsz be és kérsz bebocsájtást az Ég - Föld Kapujában.  Élő Múltunk és Nyituló Jövőnk SZIVárványhídja vár. 

 

Sík Sándor: Szél a Pilisen
 
Lombringató erdőszegély,

Lombringató, gondringató

A Pilisen sikong a szél.

Szabad-e ülni csendesen?

Szabadon, széltől mentesen?

Sikong a szél a Pilisen.

Szabad-e élni rendesen,

Mintha nem volna semmi sem,

Se szél, se tél, se könny, se gond?

A Pilisen a szél sikong.

 

 Pilisszántói látkép – Ziribár, Naptámadat a Napvárta helyen

 

A részvétel technikai költsége: 1500.- forint/fő/nap. Gyermekeknek ingyenes.

Mindkét túrát rossz idő esetén is megtartjuk!  

 

 

Az Őrség arcai

Időpont: 
2018. 09. 08. szombat, 06h00 - 2018. 09. 10. hétfő, 20h00
Esemény típus: 

Helyszín

Mol kút Pomáz
Magyarország
47° 38' 44.304" N, 19° 1' 18.48" E
HU

Az Őrség arcai

Tanulmányút Őrségben - Földanya havában az őszi napéjegyenlőségre készülve

2018. 09. 08-09-10. szombat-vasárnap-HÉTFŐ

„Alattam a Föld, felettem az Ég és bennem a Létra…”

 Föld – Ég – Lélek = Őrség Őrségi életfás sindü  

 

Szeptember 08. szombat – a Felsőőrség és a Várvidék (Au)

Rőtfalva (Rattersdorf) - Árpád-kori templom Sarlós Boldogasszonyra és Kisboldogasszonyra

Csáva (Stoob) - átalakított körtemplom, Keresztelő Szent János tiszteletére

Felsőlövő (Oberschützen) – Szent Bertalan Árpád-kori templom Szent László legendatöredékkel 

Őrisziget (Siget in der Wart) – Szent Lászlóra szentelt ősi motívumokkal díszített templom  

Szállás mindkét este Szalafőn

Szeptember 09. vasárnap – Aquila freskók a Vend és a Mura vidékén (Slo)

Domonkosfa (Domanjsevci) – Árpád-kori templom Szűz Máriára és Szent Mártonra szentelve

Nagytótlak (Selo) - körtemplom, Szent Miklós tiszteletére, Aquila János és iskolája kifestésével

Mártonhely (Martjanci) - Árpád-kori templom, Szent Márton tiszteletére Aquila János freskóval

Velemér - Árpád-kori templom Szentháromság tiszteletére Aquila János freskóival

Velemér Sindümúzeum – látogatás Varga Géza írástörténésznél

Szentgyörgyvölgy – látogatás az őrségi fazekasság egyik népi iparművészénél (vásárlási lehetőség)

   
   Az ősrégi Őrségi gyógyító olaj  

 

Szeptember 10. hétfő – az Őrség szívében

Pityerszer – Skanzen – az Őrség Népi Műemlékegyüttese

Nagyrákos - Árpád-kori templom, Szűz Mária, később Borrómei Szent Károly tiszteletére

Ják - Szent György apátsági templom (XIII. sz) és Szent Jakab kerektemplom

Csempeszkopács – Árpád-kori templom Szent Mihály arkangyalra szentelve

 

Az ősrégi Őrség, az Őrvidék területén fordulunk elő, mára már három területre szakítva - a Belső Haza, Felső Ausztria és Szlovénia tájain. A varázslatos Őrség eme területein található minden kiemelkedő szellemi és tárgyi kincsét megláthatjuk, megtapasztalhatjuk.

 

Indulás: szombat reggel 06.00 órakor Pomáz HÉV-megálló, MOL-kút felőli parkolóból. 

Budapesti megállók: 06.30. - Battyhány tér – budai alsó rakpart, 07.00. - Budaörs – MOL-kútnál lévő Mc Donalds mellett.

Érkezés: HÉTFŐN az esti órákban. Sajátkészítésű uti elemózsiáról AZ ELSŐ napra gondoskodjatok. A többi napra kapunk a vendéglátóinktól. Aki nagyobb étkű, gondoskodjon elegendő hazai pótlásról. Vízvételi lehetőség lesz a buszon. Minden helyszínen szakrális ismertetés és tanítás lesz.

Sajátkészítésű uti elemózsiáról AZ ELSŐ napra gondoskodjatok. A többi napra kapunk a vendéglátóinktól. Aki nagyobb étkű, gondoskodjon elegendő hazai pótlásról. Vízvételi lehetőség lesz a buszon. Minden helyszínen szakrális ismertetés és tanítás lesz.
 

Ajánlott: esernyő vagy esőkabát, esetleg vízálló cipő, réteges öltözködés, mert az Őrségben gyakran esik az eső. Mivel Ausztriában és Szlovéniában Euró a fizetési eszköz, szükséges néhány Euró a külhoni templom belépőkre, illetve a mosdók igénybevételére.  Szállásunk, valamint a reggeli és a meleg vacsora az Őrség ízeivel mindkét este Szalafőn lesz.

Vasárnap este a híres őrségi gerencsér-hagyomány remekeit láthatjuk a Sindümúzeumban.

A veleméri sindüket (vö.: zsindő, zsindely) házilag készítették az agyagművességhez jól értő veleméri paraszt-gerencsérek. A sindük különlegességét az adja, hogy a veleméri gerencsérek tetőcserép-készítés közben az ősvallásból örökölt óvó-védő jelképeket is belerajzolták a cserepekbe. A Sindümúzeumnak mintegy 200 darab rajzos cserepe van, míg a Néprajzi Múzeumnak nincs egy sem. Sokkal fontosabb ennél az a különbség, hogy a veleméri Sindümúzeum az egyetlen hely a világon, ahol ezekről a jelekről meg lehet hallgatni a szakszerű magyarázatot is.

Házigazdánk: Varga Géza írástörténész lesz, akinek több írása köteteinkben, tankönyveinkben olvasható.

Szentgyörgyvölgyön, fazekas-dinasztiák portékáit tekintjük meg és vásárolhatunk belőlük. Aki szeretné, kipróbálhatja az agyagozást, korongozást is.

Hétfőn reggel lehetőség lesz megismerkedni, válogatni és vásárolni a gyógyító őrségi magolajokból és magőrleményekből, melyet a Batha-porta hagyományos eljárással állít elő olajütéssel, hidegen sajtolással.

Tájékozódjatok már előtte:www.orsegimagolaj.hu/

Részvételi díj: 45.000.- Ft

Befizetési határidő személyesen: 2018. szeptember 1-2. a beavató túra alkalmával

Bankszámlán történő utalás határideje: 2018. aug. 27. 

Az átutaláshoz kérjük a résztvevő NEVÉT feltüntetni: Pilisi Szent Margit Alapítvány 10403057-50526583-52771013

A részvételi szándékot kérem aug. 26.-ig  jelezni a jooszellem@gmail.com levelezési címen!

 

Szakrális tanítást ad: v Joó Katalin

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

Hollósok a magyarság üdvtörténetében

Időpont: 
2018. 10. 04. csütörtök, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társaság (TIT)
Várkerület 98. sz., a Lenck-átjáróban
Sopron
Magyarország
HU

A Soproni Magyar Tükör Szellemi Műhely szervezésében

 

2018. október 4-én, csütörtökön 18 órakor

Hollósok a magyarság üdvtörténetében

Bepillantás a Pilis misztikus szféráiba

Találkozás

v. JOÓ KATALIN

magyar szakrális lélek– és szellemgyógyító mester, tanítóval.

 

Az EGYség üzenete – Csak tiszta forrásból c. könyvsorozat

V. legújabb kötetének bemutatója, vetítettképes előadás.

 

Mit jelent az, hogy Vízöntő? Bizonyos kikerülhetetlen és együttesen jelentkező kozmikus hatások révén, folyamatos mérlegelés alatt állunk. Teremtői ciklusváltásban vagyunk! „Ilyen Idők nem voltak és nem lesznek!” Ezt legjobban a „hollósok” tudták! A misztikum és a szakralitás eredendő párossága öröktől fogva jelen van a magyarság életében. Amit Hunor-Magor, vagy szent királyaink-pálos generálisaink kettőssége képviselt - most is jelen van. Ez a szakrális kettősség a Magyar Szent Korona és a Pálos Keresztes Kő! Ez a könyv csokorba gyűjti a Pilisről, a pálosokról és beavatási regulájukról a megismerhető adatokat és így bepillanthatunk az ősi beavatási misztériumokba is.

Reményeink szerint ezeknek a hollós-pálos értékeknek olvasása, átélése, „megutazása”, olyan szellemi kisugárzást eredményez, ami új özsébi tűz- és fénylátomásokat indít el az egyénekben, a családokban és a közösségekben.

E könyv a Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely fennállásának 10. évfordulójára megjelentetett jubileumi kiadvány. Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a 2018-ra meghirdetett Mátyás király emlékév kapcsán pedig, tisztelgés Hollós Hunyadi Mátyás és a pálosok szelleme előtt. /v Joó Katalin/

 

Helyszín: Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társaság (TIT)

Sopron, Várkerület 98. sz., a Lenck-átjáróban.

Belépődíj: 2000.-Ft

 

Hollósok a magyarság üdvtörténetében. Pápa

Időpont: 
2018. 10. 25. csütörtök, 17h00
Esemény típus: 

Helyszín

Edvy Malom Fogadó Pápa
Magyarország
HU

Az Edvy Malom Fogadó, PÁPA szervezésében

 

2018. október 25-én, csütörtökön 17 órakor

Hollósok a magyarság üdvtörténetében

Bepillantás a Pilis misztikus szféráiba

Találkozás

v. JOÓ KATALIN

magyar szakrális lélek– és szellemgyógyító mester, tanítóval.

 

Az EGYség üzenete – Csak tiszta forrásból c. könyvsorozat

V. legújabb kötetének bemutatója, vetítettképes előadás.

 

Mit jelent az, hogy Vízöntő? Bizonyos kikerülhetetlen és együttesen jelentkező kozmikus hatások révén, folyamatos mérlegelés alatt állunk. Teremtői ciklusváltásban vagyunk! „Ilyen Idők nem voltak és nem lesznek!” Ezt legjobban a „hollósok” tudták! A misztikum és a szakralitás eredendő párossága öröktől fogva jelen van a magyarság életében. Amit Hunor-Magor, vagy szent királyaink-pálos generálisaink kettőssége képviselt - most is jelen van. Ez a szakrális kettősség a Magyar Szent Korona és a Pálos Keresztes Kő! Ez a könyv csokorba gyűjti a Pilisről, a pálosokról és beavatási regulájukról a megismerhető adatokat és így bepillanthatunk az ősi beavatási misztériumokba is.

Reményeink szerint ezeknek a hollós-pálos értékeknek olvasása, átélése, „megutazása”, olyan szellemi kisugárzást eredményez, ami új özsébi tűz- és fénylátomásokat indít el az egyénekben, a családokban és a közösségekben.

E könyv a Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely fennállásának 10. évfordulójára megjelentetett jubileumi kiadvány. Hunyadi Mátyás születésének 575. és királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a 2018-ra meghirdetett Mátyás király emlékév kapcsán pedig, tisztelgés Hollós Hunyadi Mátyás és a pálosok szelleme előtt. /v Joó Katalin/

 

Helyszín: Pápa, Edvy Malom Fogadó

 

Sok a "sárkány" és kevés a lovag!

Időpont: 
2018. 11. 10. szombat, 09h00 - 2018. 11. 11. vasárnap, 18h00
Esemény típus: 

Helyszín

Teleki-Wattay Kastély - Zeneiskola
Templom tér 5
Pomáz
Magyarország
HU

 Kedves Érdeklődők!

A szokásos információt küldöm, mely szerint az új csoport (Sárkányölő Szent György) szakrális, égi indulása a november 10-11.-i hétvégén lesz, de. 9 órától. Ennek fényében a gyógyító-fényfelszabadító nagy-meditáció 1. része a szombati rákészülés után, másnap, 11.-én lesz. A részletes vázlatot és az azt megelőző újabb levelemet néhány nap múlva kapják meg azok, akik most szeretnének csatlakozni és ezt jelzik írásban: jooszellem@gmail.com villámpostán. A továbbképzésen elhangzottak alapján, ahogyan a Nagyszentmiklósi aranykincsek is jelzik, rendkívüli "Égi Vadászatra" számíthattok...

Az ismeretségi körötökben előforduló esetleges érdeklődő személyek is még most csatlakozhatnak a Szent György szellemiségét képviselő csoporthoz, utána már nem, zárjuk a létszámot és zártkörű lesz a képzés.

Akik végig szeretnék járni az Égi Országutat, a Szellem útját, a Lélek újjászületését, mint a Sárkányölők első beavatását, várjuk szeretettel!

 

 

Jelek, jelek, jelek...
...no és ez sem elhanyagolható senkinek, semmiképpen...

 

http://m.origo.hu/tudomany/20181024-kulonleges-18-szazadi-leletegyuttest-fedeztek-fel-a-duna-medreben-erdnel.html

 

https://femina.hu/terasz/dunai-leletek/amp

 

https://m.hvg.hu/elet/20181024_Video_Bemutatjak_a_Dunabol_elobukkant_aranykincset

 

Előhang

Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének.

De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette,
hanem ezer, meg ezer apró csillámló homok-szemcséből,
és a homok-szemcséket köddel kötötte össze.
És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta
és azt mondták: bolond.
De az oszlop csak épült, egyre épült,
mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének.
És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek
és azt mondták: majd a legelső szél összedönti.

És jött az első szél: és nem döntötte össze.
És jött a második szél: és az sem döntötte össze.
És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze,
hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült.
És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak
és azt mondták: varázsló.
És egy napon berohantak az udvarára és ledöntötték az ő oszlopát.

És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint
az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének.
És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből,
hanem megint sok-sok apró homok-szemcséből,
és a homok-szemcséket köddel kötötte össze.

                                                Wass Albert

 


A HIT aranyfénye
Fotó: Vódli Zoltán   Remete Szent Pál csoport


Megvilágosodás
Fotó: Vódli Zoltán   Remete Szent Pál csoport

 

Megszólíttattál...

Valaki megszólított fentről, és magad sem tudod mit és miért keresel. Érzed és nap mint nap látod a változást magadban, az emberekben, a döntéseidben. A MIÉRT-ek idejét éljük és szinte semmire sem tudjuk biztosan a választ. Pedig az alapvető kérdéseket szükséges feltenned először, hogy MAGADHOZ TÉRJ:
Miért születtem a Földre? Mi a célom? Honnan ered az ÉLET, AZ EMBER ÉS A TELJES VILÁGMINDENSÉG? Miért vagyok magyar?

Ha ezzel tisztában vagy, már jó úton haladsz és a nagytól közeledsz a kicsi felé, míg meg nem érkezel haza, Önmagadhoz. Ha ismered a saját emberi küldetésedet, földi feladatodat, fizikai és szellemi mûködésedet, már csak egy lépés hogy jól érezd magad, gyógyulj, gyógyíts és ezáltal másoknak is adj belőle, amíg egy láncreakcióvá válik az egész és a magyarok betöltik a kozmikus küldetés minden szintjét. Ehhez sok lemondás kell, alázat és türelem. Az ego és a vágy, hogy valaki légy már nem fontos. Amíg önmagad tükörképében tetszelegsz, nem vagy a saját utadon, csupán körbejárod és messziről ízlelgeted. Az igaz magyar nem akar valaki lenni, nem akar másoknak megfelelni, nem akar több lenni, csak őszinte, igazságóhajtó, Istent és embert szerető Magyar Lélek.

A Pilis mindenre megadja a választ, ha a megfelelő időben vagy a megfelelő helyen. Létezik egy harmadik pont, amely a tér-idő kapcsolódás feltétele: a Lelked rangja.

Sok lesz a kísértés a letérésre, az elméd küzdelme önmagaddal, a fizikai és lelki fájdalom, az eddigi emberi kapcsolatok átértékelődése, a Hited megmérettetése, a felelősségtudat és a kitartás. A Küzdelem. De ettől leszel egyedi, győztes Lélek.

A döntés a Te kezedben van, felejts el minden jövőképet, amely hátráltat vagy hamis.

A nemzetnek szüksége van Rád, a Szent Korona „Felségeinek” erőrendszere alatt. Szellem- és Lélekgyógyító
Aranyasszony csoport 2009.
Pilis

 

    „Szép múlt vagyok, hitet adó
     Jelen vagyok, szétáradó
     Jövő vagyok, lélekszőttes
     Magyar vagyok,
     Örök győztes”

           Szőke István Atilla

 

 

 

 

vitéz Joó Sándor könyvei

A megrendelő adatai
A könyvek megrendeléséhez ki kell tölteni az alábbi adatokat. Minden mező kitöltése kötelező. A könyveket erre a címre fogjuk szállítani postai utánvétellel.
Az a telefonszám, amin Ön a legkönnyebben elérhető
Kérem adja meg itt egy sorban a teljes lakcímét irányítószámmal, várossal, utcával, házszámmal együtt.
Kérem itt adjon meg egy érvényes e-mail címet, amin el tudjuk Önt érni.
Számlázási adatok
Kérjük, hogy számlázási adatait itt adja meg, ha az eltér a szállítási címtől.
Itt adja meg vállalkozásának cégnevét.
Kérjük, hogy itt adja meg cége hivatalosan bejegyzett címét egy sorban irányítószám, város, közterületnév, házszám formában.
Kérjük, hogy itt adja meg cége adószámát.
6 000 Ft/4 kötet áron megrendelek X4 db. kötetet
Kérjük, hogy itt adja meg hány példányban kéri a 4 kötetes kiadványt.

A Világ Győzelmes Királynője - Új kiadásban!

 

A Világ Győzelmes Királynője

Hangos könyv

A megrendelő adatai:
A kiadvány megrendeléséhez ki kell tölteni az alábbi adatokat. Minden mező kitöltése kötelező. A küldeményt az itt megadott címre fogjuk szállítani postai utánvétellel.
Az a telefonszám, amin Ön legkönnyebben elérhető.
Kérjük adja meg itt egy sorban a teljes lakcímét irányítószámmal, várossal, utcával, házszámmal együtt.
Kérjük itt adjon meg egy érvényes e-mail címet, amin el tudjuk Önt érni.
Számlázási adatok:
Kérjük, hogy számlázási adatait itt adja meg, ha az eltér a szállítási címtől.
Itt adja meg vállalkozásának cégnevét.
Kérjük, hogy itt adja meg cége hivatalosan bejegyzett címét egy sorban irányítószám, város, közterületnév, házszám formában.
Kérjük, hogy itt adja meg cége adószámát.
példányban.
Kérjük adja meg hány példányban kéri a kiadványt.