A Szent Korona Őfelsége

A Mindenséggel mérd magad!

2020 Alapítványi tájékoztató

 

Kedves Barátaim és Lélektársaim!
 
Már tizenkettedik évét betöltötte az általam alapított – és a magyar szerves műveltségre építkező Gyógyító és Szellemtudományi Műhelyünk. Az egyre nehezedő gazdasági és szellemi körülmények ellenére, valamint támogatási segítségetekkel eddig még sikerült fennmaradnunk.  

 

Célunk töretlen - továbbra is szeretnénk gyógyítást nyújtani a lelki és testi problémákkal küzdő rászorulóknak, egyben továbbra is szeretnénk magas színvonalú, tiszta forrásból táplálkozó előadásokat és tanítást biztosítani az érdeklődők számára. A mindenféle lelki és testi bajokban nyújtott segítségre talán most van leginkább szükség. Közel húsz éves gyógyítási tapasztalataim és tudásom átadása szervezett iskolai keretek között tud hatékonyan működni, s annak is számos technikai költségterhe van.

 

Aki közületek úgy érzi - ismerve a Kárpát-haza teljességére kiható (és már azon is túlmutató) munkásságunkat akár a zarándoklataink és kutatómunkáink vonatkozásában, akár a több mint másfél évtizedes gyógyítási eredményeinket illetően - hogy adója 1 %-val további erőt és szükségszerűen figyelmen kívül nem hagyható anyagi támogatást kívánna nyújtani, nagyon sokat tudna segíteni a magyarság egészét érintő további céljaink eléréséhez, és működési feltételeink megkönnyítéséhez. Gyógyító-, őstörténeti-, szellemtudományi-, és imádságoskönyveink, zenei CD-ink, hangoskönyveink, naptáraink, valamint egyéb színvonalas kiadványaink, egyre nagyobb számban hozzáférhetőek.

 

Működésünkhöz, valamint a közkedvelt „Az EGYség üzenete” c. őstörténeti és szellemtudományi sorozat – már nyomdai előkészítés alatti – további utolsó három kötetének (VI.-VII.-VIII.) megjelenéséhez és rendszeres kiadványaink megjelentetéséhez nagy segítség lenne bármilyen hozzájárulás. Kérem, segítsétek a magyarság szellemi ébredéséhez, és az összefüggések meglátásához elengedhetetlenül szükséges – a történelemkönyvekből szándékosan kihagyott – tudás megjelenését, hogy minél több honfitársunkhoz eljuthasson!

Honlapunkon rendszeresen tájékozódhattok munkánkról: http://www.jooszellem.hu
 
A következő adatokat kell tudni rólunk az SZJA 1 %-áról, vagy egyéb támogatásról történő rendelkezéshez: 
 
Pilisi Szent Margit Alapítvány 

Adószám: 18223622-1-13 

Bankszámlaszám: 10403057-50526583-52771013

Az 1 % vonatkozásában az egyéni vállalkozók legkésőbb február 15.-ig rendelkezhetnek, a magánszemélyek május 20.-ig.  
Minden adományt, támogatást reménykedve várunk és hálásan köszönünk:
 
v Joó Katalin tanító, gyógyító

Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely (2007) alapító, iskolavezető  

Pilisi Szent Margit Alapítvány kuratórium elnök
 

 

 

Tájékoztató 2020

Tájékoztató
 
Földanya Szív-erőterében a Pilisben, már egy Jupiteri ciklust betöltött 12 éve működő felsőfokú és zárt oktatási rendszerű szellemiskolánk.
 
 
2020-tól új névvel kiteljesedve és új helyszínen folytatjuk működésünket.
 
A GNÓZIS Misztériumiskola képzési időszaka 2020. márciusában,
 
Kikelet havában indul az Égi Szellemi Elhívó bejelentkezése és az előzetes érdeklődések szerint.
 
 
 
A csoport elhívója, Égi Névadója és szellemi irányítója: Az újkori történelem legelképesztőbb alakja. Neve, maga a titokzatosság. Valódi személyazonossága máig is megoldatlan rejtély. Élő avatár, azaz megvilágosodott halhatatlan mester. Az ősi bölcsesség tanítója. Látnok és jós. Mágus és alkimista. Birtokában a Bölcsek Köve és a halhatatlanság elixírje. Számos titkos társaság tagja, akit a felsőbbrendű erők Misztikus Iskolája az emberi faj megmentéséért és szellemi Elhívó, az Égi Keresztszülő nem más, mint a spirituális világban is a Magyar Halhatatlan mágusként nevezett és ismert – gróf SAINT-GERMAIN. Saint-Germain a Hetedik Sugár Hercege. A hetedik sugár a színskálán az igen magas rezgésszámú ibolyalila szín. 

 

A tanítás és egyéb rendezvényeink helyszíne: 8286 Gyulakeszi (Veszprém m)
Beavató túra és beiratkozás: a képzés beavató túrával indul, 2020. március 21. szombaton, a tavaszi napéjegyenlőség ünnepén.
A spirituális önfejlesztő, gyógyító- és szellemtudományi képzésről: a kiscsoportban történő személyre szabott önfejlesztő képzés min. 15 fő jelentkezése esetén indul.
Időtartam: havonta egy hétvége.
Részvételi díj: az éves tandíjak befizetését nem kérjük előre. Lehetőség van negyedéves részletekben történő kifizetésre.
A képzési alkalmak egyben beavatások. Számuk az Égi Szellemi Elhívó feladatkijelölésétől és az elhívottak lelki-szellemi befogadó állapotától függ. (Általában: 33 alkalom, de lehet ettől eltérő.)
 
Az első képzési fázis - alapismeretek (ősnyelv, őstörténelem, számmisztika, teremtő és lebontó energiák meg- és felismerése, működtetése, láthatatlan erőrendszerek érzékelése, ok-okozat, vonzás, és karma szellemi törvényeinek ismerete, kozmogónia, kozmológia, teremtéstörténet stb.), jóga.
 
A második képzési fázis – geomantia (a Föld erőrendszerei, geopatogén ingerzónái, növény-, állat-, táj- és területgyógyítás, szakrális földrajz, metafizika, a világmindenség felépítése, kozmikus törvények stb.) valamint a szellemtudományok legátfogóbb témaköreinek megismerése, elsajátítása (kapcsolat a szellemvilággal, közlekedés a dimenziókban, a téridőben, a lélek útja, a halálon túli lét, parapszichológia, telepátia, telekinézis stb.)
 
A harmadik képzési fázis - a szellemvilág irányításával és segítségével működő humán szakrális anatómiai- és gyógyítási ismereteket adja át. A fázisokban párhuzamosan haladunk a mindkét agyfélteke működését fejlesztő analógiás gondolkodás által az asztrológiai, asztrozófiai, asztrálmítoszi, a rovás-, jel-, és ősképelemzés kódfejtő tudományával, valamint a beavató és egyéb meditációkkal (lásd: Képzési és oktatási terv).
A képzéseken résztvevők gyógyulnak is egyben, mert az igazi egészség alapfeltétele a szellemi felemelkedésnek!
 
 
A tanítás különleges beavató-rendszeréből adódóan, nem lehetséges az első képzés utáni későbbi időpontokban becsatlakozni a már beavatódott, égi bekötést nyert lélekközösséghez. Erre a következő induló újabb csoportban nyílik ismét lehetőség. Az oktatási terv szerves részét képezik az egy, - és többnapos helyi és országos szakrális túrák, zarándokutak, valamint évente egy továbbképző gyógyító tábor. Aki kéri, annak a képzés befejeztével a sikeres mérlegelővizsga letétele, diplomás képesítést ad. Szellemi szakmai továbbképzésünk évente 3 alkalommal gondoskodik a kozmikus jelenlét és felkészültség folyamatos IDŐSZERŰségéről.
 
A beiratkozás külön díja tartalmazza az induló alapdokumentáció (könyvek, jegyzetek, segédanyagok) árát, melyeket személyre és csoportra szabottan nyomdailag készíttetünk el. A beiratkozáshoz a „Felvételi kérelem és Adatlapot” kell kitölteni és e-mailben elküldeni: jooszellem@gmail.com levelezési címre. Az oktatás helyszínén az étkezési, tea-kávézási stb., lehetőségek adottak. A beiratkozás és minden további egyéb díjat lehet készpénzben és bankszámlán történő átutalással is rendezni. Számlaigényt kérünk előre jelezni. Az utalásához kérjük a résztvevő NEVÉT feltüntetni: Pilisi Szent Margit Alapítvány 10403057-50526583-52771013
 
Az első képzés: 2020. április 25-26. szombat-vasárnap
Ünnepélyes Tanévnyitó: 2020. április 25. szombat de. 10-13 óra
Tavaszi továbbképzés minden csoportnak: 2020 április 25. szombat du. 14-18
 
Állandó tanító:
• v Joó Katalin tanár - alapító, iskolavezető, az Alapítvány kuratóriumának elnöke
• Chován Gabriella tanár, pszichotronikus – asztrológia, asztrozófia, asztrálmítosz, rovás, őskép elemzés, történelem, irodalom, nyelvészet
 
Az oktatás ideje alatt egyéb időszerű témakörökben Nyílt nap keretében más előadók is részt vesznek vendégtanítóként. A képzést és a műhelymunka elméleti-gyakorlati hátterét speciális, saját kötelező szakirodalom biztosítja.
 
Az érdeklődőknek további részletes információ: v Joó Katalin
tel.: 06/20-221-68-10 e-mail: jooszellem@gmail.com

Hívó szó

 

Szellemtudományi és Gyógyító Műhelyünk

felvételt hirdet!

Hívunk! Várunk! Találj közénk!

 

HÍVÓ SZÓ

„Likasztják már az égben fönt a rostát,

s a csillagok tengelyét olajozzák szorgalmas angyalok.

És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia:

megméretik az embernek fia.

S ki miként vetett, azonképpen arat!”

(Wass Albert: Üzenet haza)

Kedves Érdeklődők!

A Pilisi Szent Margit Alapítvány és a Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely (alapítva: 2007) olyan – egyedi, kevéssé ismert és különleges - képzést nyújt, immáron egy évtizede, amely az emberiség életében az eddig ismert és alkalmazott minden égi és földi tudás gyökeréhez, az eredethez vezet el. (Nem a mostanság elharapózó, mindent elborító, ellenőrizhetetlen, vagy tudatosan irányított „csatornákból” ömlő divatos, ezoterikus és spirituális vonalon működik!) Tehát gyökereinkhez és eredetünkhöz találhatunk vissza!

A Magyar Szakrális Lélek- és Szellemgyógyászat a magyar szerves műveltségre épül. A magyar szakrális hagyományrendszerben rejlő magas szintű, minden testi-lelki bajra ható gyógyítást és a Nimród-i mágikus őstudást, az Őskinyilatkoztatás csillagmítoszi keretrendszerébe illeszkedően tanítja. Az iskola pilisi szellemi indíttatása és pilisi működése okán, archaikus, népi emlékezetünk és szakrális értékeink mentén tanít, gyógyít, és csillagbölcseleti hagyományainkhoz igazodva közvetíti a Szeretet és a Fény szellemi üzeneteit. Feladatunkat, szolgálatunkat, a képzést és a műhelymunka elméleti hátterét speciális szellemtan- és szakkönyvek, valamint karizmatikus vendégtanítók is segítik.

A szellemi képzés és gyógyítási ismeretek mellett minden évben olyan hon- és múltismereti zarándokutakat is járunk, melyek időtartama a teljes képzési időre kiterjed és a Kárpát-haza egészét, valamint az Őshazák kiemelkedő szakrális zónáit is felöleli.

A kisebb itthoni tanulmányutak mellett 2013-ban Törökországban jártuk Nimród ősapánk és az apostolok útját.

2014-ben Jordániában a Szentföldön jártunk Keresztelő Szent János nyomán.

2015-ben a Trianon által 4 országra (Horvátország, Szerbia, Bosznia, Románia) szétszakított Délvidék sokat szenvedett mágikus stratégiai területeit jártuk be a Pilisi Vaskaputól az Al-Dunai Vaskapuig.

2016 nyarán pedig a Felső-Tiszavidék (Szabolcs-Szatmár-Bereg) varázslatos tájain tett tanulmányutunk ideje alatt, tiszteletünket tettük Kárpátalján a 3 könnyező Mária-ikon előtt, mely látogatás után további egyedülállóan csodás és misztikus megtapasztalásaink voltak.

2017 nyarán, a rendszeresen visszatérő szerelem: Erdély-Moldva és a Szeret folyó.

2018 tavaszán a Kaukázusban jártunk, mert Atila Királyunk örökhagyása okán, a mai Azerbajdzsán, Örményország és Georgia területét érintő őshazáink és a Kárpát-bölcső között építettünk szellemi hidat. Ugyan ezen év nyarán pedig a sokat szenvedett Kárpátalja, a mesés fatemplomok, a Fehér Tisza és Fekete Tisza források, Verecke hívtak bennünket. A Pilis, Földanyát vezérlő energiarendszerének folyamatos és egyre bővülő ismerete birtokában rendszeresen látogatjuk és kutatjuk Boszniában a Piramisvölgy és környékének írott történelem előtti építményeit is, valamint keressük a rejtőző testvéri bogumil emlékeket. Látogatjuk és támogatjuk Moldvában a csángó magyar iskolákat.

2019 nyár elején bővebb programmal megismételtük a kaukázusi expedíciót. A Pilis, Földanyát vezérlő energiarendszerének folyamatos és egyre bővülő ismerete birtokában rendszeresen látogatjuk és kutatjuk Boszniában a Piramisvölgy és környékének írott történelem előtti építményeit is, valamint keressük a rejtőző testvéri bogumil emlékeket. Látogatjuk és támogatjuk Moldvában a csángó magyar iskolákat.
 
2020-ban az őshazák további felderítése történik, a méd mágusbirodalom, Azerbajdzsán és Irán az uticél.

A Pilisben tanuló beavatandók tudatosodnak és gyógyulnak. A folyamatos szellemi és gyakorlati beavatásokon keresztül megismerik igazi őstörténelmünket, és elődeink többezeréves tudását – a mágikus őstudást.

Megtapasztalják és kifejlesztik saját teremtő erejüket.

Megértik és működtetik a Fény megteremtésének, az őstudás megőrzésének és továbbadásának misztériumát, a mágikus alkímiát, és az emberélet szentségének ősi titkát.

Elsajátítják, a legmagasabb szintű testi-lelki-szellemi gyógyítást.

A Nimród-i eredet, az őstudás birtoklása, az erények gyakorlása és a szellemi törvények ismerete segítségével végül, a beavatott egyedi jártasságot szerezhet a szellemi szférákban, a lélekút ismeretében!!!

A magyarság különleges (kozmikus beavatotti) képessége, szellemi ereje és őstudása az, ami sikerrel felveheti a harcot téridőtől függetlenül a minden szférára kiterjedő ártásokkal szemben.  Az általam vezetett iskola olyan tudást nyújt, és olyan képességeket bontakoztat ki, amely  birtokában igen magas szintről kezelhetjük a nehézségeket, ismerhetjük fel és háríthatjuk el a „láthatatlan” ártásokat, maradhatunk egészségesek, illetve óvhatjuk meg értékeinket. A csöndes háború néma fegyvereivel… Talán nem kell jobban körülírnom… Dsida Jenő is már megfogalmazta: „…Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk.”

Az iskola indulása óta eltelt éveiben munkálkodásaink eredménye már folyamatosan bizonyítást nyert és nyer, mert - „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen - úgy érdemes!”

Mindenkinek a maga helyén és a maga idejében van dolga, de nem mindegy, hogy azt a helyet, s azt az időt akkor ismerjük-e fel, amikor leginkább szükséges. Ne panaszkodjunk, ha a „jóra való restség” közönyös és kényelmes unalmába süppedünk. Ezért küldöm a HÍVÓ SZÓ-t, amely nem egyszerű tagtoborzás, hanem a lélekben megszólaló belső hang elhívása. Aki nem egyszerűen csak rendezvényeken és előadásokon igyekszik magyarnak lenni, hanem belső késztetésből fakadóan szeretne TENNI is - ráadásul, ahogyan beavatott eleink tették, a legmagasabb szinten, SZELLEMI SZINTEN, amely egyben a magyarság küldetése is.

Várom az új hadtestet! Munkatársakat! Gyógyítókat! Harcosokat! Az új időciklus leendő szakrális szellemi vezetőit, azokat az elhívottakat, akikből igazi beavatott NEMZETIGAZÍTÓK válhatnak!

Az előzetes tervek szerint az új szellemi közösség 2020 márciusában, Kikelet havában indul.

2019.  Új Kenyér havában…

…mert Új Idők jönnek, Új FELhangok születnek, ehhez pedig fel kell öltözzük az Új Embert, ha az Új Földet birtokolni akarjuk…

 

Áldásos szeretettel: v Joó Katalin

Magyar Szakrális Lélek– és Szellemgyógyító, Tanító

 

 

villámposta: jooszellem@gmail.com

honlap: http://www.jooszellem.hu

 

 

Bővebb tájékoztatás a további részletes technikai feltételekről a képzésben valóban részt venni kívánóknak: telefon: +36/20-221-6810

 

Beavatás

 

Beavatási és gyógyítási ismeretek, gyakorlatok képzési és oktatási terve

az ősi hitvilágunkban rejlő misztériumok alapján - 2020

 

VANNAK DOLGOK MELYEK AZ ÉGIEKRE, VANNAK, MELYEK A FÖLDIEKRE TARTOZNAK,

ÉS VANNAK MELYEK MINDKETTŐRE,

MI AZOKAT TANULJUK, MELYEK E KETTŐT ÖSSZEKÖTVE MINDKETTŐRE TARTOZNAK!

 • ÖNMAGUNK, ÉNSÉGÜNKKEL FEL- ÉS MEGISMERÉSE A SZELLEMI TÖRVÉNYEK SEGÍTSÉGÉVEL
 • TEST-LÉLEK - SZELLEM EGYSÉGÉNEK AZ EGÉSZSÉGNEK HELYREÁLLÍTÁSA ÉS MEGTARTÁSA, A HIT ÉS A SZERETET ÁLTAL A HIT HELYES ÉRTELMEZÉSE
 • A GYÓGYÍTÓ ENERGIÁK FEL- ÉS MEGISMERÉSE - GEOPATIKUS INGERZÓNÁK
 • A FÉNYVEZÉRLÉS SZEREPE A SZÍVTUDAT LÉTREHÍVÁSÁBAN — A SZENT RÍTUSOK MEGISMERÉSE ÉS ALKALMAZÁSA AZ ERŐCSOKROK TISZTÍTÁSÁBAN, A GYÓGYÍTÁSBAN, ÉS AZ EGÉSZSÉG TARTÓS MEGŐRZÉSÉBEN
 • TESTI- ÉS LELKI BETEGSÉGEK GYAKORLATBAN TÖRTÉNŐ GYÓGYÍTÁSA AZ OK-OKOZAT FELTÁRÁSÁVAL - GENERÁCIÓS ÉS GENETIKAI BETEGSÉGEK FELTÁRÁSA, GYÓGYÍTÁSA
 • A GYÓGYÍTÁS MISZTÉRIUMA A SZAKRÁLIS SZELLEM- ÉS LÉLEKGYÓGYÍTÁS, MINT MINDENFAJTA GYÓGYÍTÁS CSÚCSA A LÉLEK ÉS A SZELLEM GYÓGYÍTÁSA SZAKRÁLIS ANATÓMIAI ISMERETEK FELSŐFOKON
 • TÁVOLBA ÉRZÉS, TÁVOLBAHATÁSA SZELLEMVILÁGGAL TÖRTÉNŐ KAPCSOLAT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS - KÖZLEKEDÉS A TÉRIDŐBEN - A LÉLEKÚT ISMERETE - LÉLEKLÁTÁS ÉS LÉLEK ÁTSEGÍTÉS
 • A VILÁGMINDENSÉG ÉS A TEREMTÉS TITKAI
 • A HALHATATLANSÁG ÉS A TUDÁS ŐSI MISZTÉRIUMAI - ŐSHANGOK. ŐSNYELV ÉS A KOZMIKUS ABC
 • A TEREMTÉS SZÁMMISZTIKÁJA ÉS SZIMBÓLUM RENDSZERE - A ROVÁSJELEK, ROVÁSÍRÁS, ÖSSZEROVÁS - ŐSKÉPEK, SZENT JELEK FÖLDÜNKÖN ÉS A VILÁGEGYETEMBEN
 • A VILÁGMINDENSÉG ÉPÍTŐKÖVEI, A SZAKRÁLIS GEOMETRIA RENDSZER- ÉS FORMAVILÁGÁNAK REJTÉLYEI
 • SZELLEMI HARC - SZELLEMI STRATÉGIA ÉS TAKTIKA - SZFÉRÁK - SZABÁLYOK - TÖRVÉNYEK
 • HELYÜNK ÉS SZEREPÜNK A FÖLDÖN ÉS A VILÁGEGYETEMBEN
 • SZAKRÁLIS EREDETÜNK ÉS KÜLDETÉS FELADATUNK CSILLAGBÖLCSELET HAGYOMÁNYAINK
 • A MAGYARSÁG MAGUSPAPI ŐSKULTÚRÁJÁNAK ISMÉRVEI - A SZENT MÁGIA
 • A SZER-ELEMEK ÉS AZOK REND-SZERE - A SZER TARTÁSA
 • MAGYAR SZENTKORONA ÉS ÜZENETE
 • SZENT FÖLDRAJZ - A KÁRPÁT-HAZA, MINT ÉPÍTETT TÁJ - ARCHAIKUS TERMÉSZET - ÉS KULTURÁLIS KINCSEINK, MINT SZAKRÁLIS ÜDVTÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGÜNK
 • A PILIS SZAKRALITÁSA A MAGYARSÁG ASZTRÁL MÍTOSZI KERETRENDSZERÉBEN

  A TANITÁS KÜLÖNLEGES BEAVATÓ-RENDSZERÉBÓL ADÓDÓAN NEM LEHETSÉGES A KEZDÉS UTÁNI KESŐBBI IDŐPONTOKBAN BECSATLAKOZNI A MÁR BEAVATÓDOTT LÉLEKKÖZÖSSÉGHEZ. ERRE A KÖVETKEZŐ, EGY ÉV MÚLVA INDULÓ ÚJABB CSOPORTBAN NYÍLIK LEHETŐSÉG. AZ OKTATÁSI TERVBEN HELYET KAPNAK EGY ÉS TÖBBNAPOS SZAKRÁLIS TÚRÁK, ZARÁNDOKUTAK KIHELYEZETT MÉRÉSI GYAKORLATOKKAL, VALAMINT ÉVENTE EGY TOVÁBBKÉPZŐ GYÓGYÍTÓ TÁBOR. A KÉPZÉS BEFEJEZTÉVEL A SIKERES MÉRLEGELŐVIZSGA DIPLOMÁS KÉPESÍTÉST AD. SZELLEMI SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSÜNK ÉVENTE 3 ALKALOMMAL GONDOSKODIK A FELKÉSZÜLTSÉG IDŐSZERŰSÉGÉRŐL.

   

  Megszólíttattál...

  Valaki megszólított fentről, és magad sem tudod mit és miért keresel. Érzed és nap mint nap látod a változást magadban, az emberekben, a döntéseidben. A MIÉRT-ek idejét éljük és szinte semmire sem tudjuk biztosan a választ. Pedig az alapvető kérdéseket szükséges feltenned először, hogy MAGADHOZ TÉRJ:
  Miért születtem a Földre? Mi a célom? Honnan ered az ÉLET, AZ EMBER ÉS A TELJES VILÁGMINDENSÉG? Miért vagyok magyar?

  Ha ezzel tisztában vagy, már jó úton haladsz és a nagytól közeledsz a kicsi felé, míg meg nem érkezel haza, Önmagadhoz. Ha ismered a saját emberi küldetésedet, földi feladatodat, fizikai és szellemi mûködésedet, már csak egy lépés hogy jól érezd magad, gyógyulj, gyógyíts és ezáltal másoknak is adj belőle, amíg egy láncreakcióvá válik az egész és a magyarok betöltik a kozmikus küldetés minden szintjét. Ehhez sok lemondás kell, alázat és türelem. Az ego és a vágy, hogy valaki légy már nem fontos. Amíg önmagad tükörképében tetszelegsz, nem vagy a saját utadon, csupán körbejárod és messziről ízlelgeted. Az igaz magyar nem akar valaki lenni, nem akar másoknak megfelelni, nem akar több lenni, csak őszinte, igazságóhajtó, Istent és embert szerető Magyar Lélek.

  A Pilis mindenre megadja a választ, ha a megfelelő időben vagy a megfelelő helyen. Létezik egy harmadik pont, amely a tér-idő kapcsolódás feltétele: a Lelked rangja.

  Sok lesz a kísértés a letérésre, az elméd küzdelme önmagaddal, a fizikai és lelki fájdalom, az eddigi emberi kapcsolatok átértékelődése, a Hited megmérettetése, a felelősségtudat és a kitartás. A Küzdelem. De ettől leszel egyedi, győztes Lélek.

  A döntés a Te kezedben van, felejts el minden jövőképet, amely hátráltat vagy hamis.

  A nemzetnek szüksége van Rád, a Szent Korona „Felségeinek” erőrendszere alatt. Szellem- és Lélekgyógyító
  Aranyasszony csoport 2009.
  Pilis

   

      „Szép múlt vagyok, hitet adó
       Jelen vagyok, szétáradó
       Jövő vagyok, lélekszőttes
       Magyar vagyok,
       Örök győztes”

             Szőke István Atilla

   

   

   

   

  Ráhangoló Az EGYség üzenete V.

  Ráhangoló

   

  Mottó: „Hazát, hitet nem cserél az ember, amiként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták ránk, s a hűség kötelez.”

   

  Ez a könyv,

  Az  EGYség üzenete sorozat V. köteteként,

  a Pilisi Lélekigazító Szellemi Képző és Gyógyító Műhely fennállásának

  10. évfordulójára megjelentetett jubileumi kiadvány.

  Hunyadi Mátyás születésének 575.

  és királlyá választásának 560.

  évfordulója alkalmából

  a 2018-ra meghirdetett Mátyás király emlékév kapcsán pedig,

  tisztelgés Hollós Hunyadi Mátyás és a Pálosok szelleme előtt.

  Pilisi Szent Margit Alapítvány

   

   

  A Nap évében (2017) napvilágot lát egy Vízöntő könyv, egy beavató könyv.

  Mit jelent ez?  

  Jézust úgy is nevezik, hogy Ő a Sol Iustitii, az Igazság Napja

  Mit jelent az, hogy Vízöntő?

  A Jordánba való lépése és megkeresztelkedése, Vízöntő szimbólum.

  Jelen élethelyzetünk=jelen ÍTélethelyzetünk!

  Mi az oka?

  A Jézussal induló Halak világhónap vége felé járunk, annak is az utolsó szakaszában a Halak dekanátusában, (dekanátus=földi életévben mérve 720 év), ami Hollós Mátyással, az Igazságossal indult, s mindezt még felfokozza a következő, a küszöbön álló Vízöntő világhónapból átömlő Mérleg dekanátus. Ezek az együtt jelentkező kozmikus hatások egyértelműen egy ún. ítélethelyzetet generálnak, tehát folyamatos mérlegelés alatt állunk. Szent Mihály a lélekmérlegelő, nemcsak holtunk után, hanem már életünkben is! Ítélethelyzetben élünk, mint ahogyan Jézus is Pilátus előtt. Nem könnyű…! Ezért mondja Jézus:„Maradjatok meg nemzetségetek erős hajtásának, mert kötelességetek az Igazság tanítása!” …és az IGAZSÁG ellenállhatatlanul és kendőzetlenül NAPVILÁGRA KERÜL, mindenről és mindenkiről lehull a lepel! 2017 a Nap éve.

  A Vízöntő paradoxon okán most, a végső idők kozmikus és földi iszonyatában, amikor apró darabokra vagyunk összehasogatva egzisztenciális szinten, társadalmi szinten, szellemi szinten, értelmi szinten, amikor végveszélybe került az egész nemzet, - már nem kérdéseket kellene feltenni és várni a válaszra, hanem mindnyájunknak magunkban kell(ene) megtalálnunk a választ, hogy mi végből valók vagyunk?! Magyarnak lenni nem származás, hanem vállalás dolga! A magyarság már egyszer elnyerte a kozmikus beavatás titkát, ezért is, mint mitikus küldötteknek már ott kéne tartanunk, hogy szakrális védelmet kellene biztosítanunk önmagunknak, nemzetünknek, a Pilisnek. A jövendő terhe vállainkon fekszik. Erősnek, törhetetlennek kell legyünk, hogy azt diadalmasan elviselhessük. Mi egy szabad hazát örököltünk őseinktől, s ők a túlvilágról is eljönnek számon kérni, hogyan tartottuk fenn a magyarok hazáját.

  Ha hiszünk az Ősök szellemében, akkor miért nem hiszünk a szellemvilágban…? Ez is egy „vízöntőparadoxonos” kérdés. Látszólagos ellentmondás. Igen az, mert sokan vallják magukat jó magyarnak, de mégsem hisznek a szellemvilág létezésében. Sokan járják a Pilist, gondolnak a pálosokra, de nem úgy, hogy megértenék, hogy tényleg velünk vannak, hogy a Pilisnek is van szelleme, a hegynek is, a forrásnak is, az erdőnek is, a házamnak is, sőt, saját magunknak is, ő az őrzőangyalom… A szellemek őrzők is. Sokan szorgalmasan járnak a templomba, de nem tudják összekapcsolni tudatukban, hogy az angyalok=szellemek, s ha azt a szót hallják, hogy szellem, akkor megbotránkoznak. Nem hisznek, vagy tévesen hisznek a szellemvilágban, éppen ezért a szellemvilág alsó régióiban lévőket éltetik rossz gondolataikkal, hibás személyiségükkel. Ezért is oly nehéz most a világ… Az IDŐ kereke és a csillagok tengelye azonban fordul, s elérkezik hamarosan az az idő, amikor a misztikum és a szakralitás ismét az emberi haladást fogja szolgálni a boldogabb jövő érdekében. Ne feledjük! Fénytér váltásban, kozmikus teremtői ciklusváltásban vagyunk! „Ilyen idő nem volt, és nem lesz!”

  A misztikum és a szakralitás párossága öröktől fogva jelen van a magyarság életében, elválaszthatatlan, mint a DNS kettős csavarodású helix-szálai. Az az eredendő ikerség-párosság-pálosság, amit Hunor-Magor, vagy szent királyaink-pálos generálisaink kettőssége képviselt küldetésük által a nemzet megtartása érdekében - most is jelen van. Nem emberi minőségben, mint ahogyan eme kettős csillagküldöttek sem általános emberi minőségükben tették dolgukatEz a szakrális kettősség a Magyar Szent Korona és a Pálos Keresztes Kő! Nem véletlen, hogy amikor a Kárpát-haza keresztre feszítése volt a cél, akkor a kalmárvérű Habsburgok a nemzettestet szimbolizáló Szent Korona megrongálásán keresztül kezdtek hozzá. Sikerrel… Most az emberi Szellem trónfosztása a cél! Így egyáltalán nem véletlen, hogy amikor szellemi ébredésünk, esetleges lelki-szellemi „újraavatódásunk” és teljes emberi-szellemi magunkra találásunk, mintegy „újjászületésünk” kikerülhetetlen ideje köszöntött be, akkor mind eme dolgok letéteményesét, - az avató zárókövet, a Pálos Keresztes Követ vették célba! Teljesen logikus.

  Ráadásul, hűen a kozmológikus forgatókönyvhöz, a Halak-Szűz tengely hatása okán, - nők, háttérirányított, látszathatalomban lévő nők, „sötétmáriák”… (A Pilis több települését női vezetők irányítják.) A női minőség sötét oldala… és hol máshol, mint a női princípiumot hordozó bolygónkon és annak is női minőségű részén – előszőr Európában (irányított migráció, irányított kereszténytelenítés), majd a Pilisben (irányított beruházások, koncepciós támadások). Kísértetiesen felelevenedik ellenségeink mondása: „Aki uralja a Föld szívét, az uralja Európát, aki uralja Európát, az uralja az egész világot!” Akik szellemtudományokkal foglalkoznak azoknak kiáltó az összefüggés… mintha általános offenzíva vette volna kezdetét a női princípium ellen, és ebbe természetes országunk királynője – Szűz Mária - is beletartozik. Gondoljunk csak a nehezen megépülő engesztelő kápolnára, és a könnyező kegyszobrokra Pásztón…

  Ez a könyv csokorba gyűjti a Pilisi pálosokról és beavatási regulájukról a megismerhető adatokat és így bepillanthatunk az ősi beavatási misztériumokba is. Továbbá célja, hogy segítséget nyújtson az Ébredéshez, erőt, reményt és főleg megértést adjon ahhoz, hogy magyarnak lenni nem származás, vagy nyelv, hanem magatartás kérdése… Magyarnak lenni, annyi, mint szakrálisnak, vagyis tudatosnak, vagyis avatottnak lenni. Hídverőnek lenni. Eljött az idő! Haladéktalanul hozzá kell látni, hogy hidat építsünk a múlt és a jövendő közé, a földi világ és a szellemvilág közé. Ennek a hídnak a pilléreibe pedig bele kell építsünk mindent, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes! Tudást, hitet, sok imádságot, mint őseink, szeretetet, áldozatvállalást, fegyelmet, tiszta erkölcsöt, egyszóval a beavatott hollós-pálosi értékeket, az Aranykor Örök Értékeit!

  Ezért nemcsak különleges tartalmú tanításokat és egyedi összefüggéseket ismerhetünk meg a Pilisről és a pálosokról, - hanem a támadásokra és a rendkívüli kozmikus időpillanatra való tekintettel – az iskolánkban történő beavatásokra vonatkozó titoktartásunkat feloldva, néhány - a Pálos Keresztes Kő szellemiségében fogant és látomásban érkezett magas szintű révülést is kivételesen közreadunk. Mindezt abban a biztos tudatban, hogy ezeknek a hollós-pálos értékeknek olvasása, átélése, „megutazása”, olyan szellemi kisugárzást és gyógyulást eredményez, ami új özsébi tűz- és fénylátomásokat indít el az egyénekben, a családokban és a közösségekben egyaránt, megfutamodásra késztetve a sötétséget, mert óvni kell az „Életet a Szívben!”

  A kiadás időpontját meghatározta a Pilisben történő kedvezőtlen eseményekre történő reagálás mellett az a szándék, hogy a misztikus születéssel egy időben hasson! Az istenidő csillagmítoszi keretében ez az időpont a téli Napforduló, amikor fordulat áll be a fény útjában. Nem titkolt szándékunk továbbá az sem, hogy a különleges beavató meditációk hatóerejével jelen legyünk a Precessziós Nagy Időben, megkísérelve a „kizökkent idő helyretolását”.

  Vizsgálódjunk még egy kicsit részletesebben a Pilist célba vevő ellenségeink vonatkozásában. Az 1500-as évek elején a 150 éves török uralom nyitányát vezénylő Murad szultán, és nem is olyan régen, az 1980-as évek elején Zbigniew Brzezinski geostratéga, Jimmy Carter amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a kelet-európai „reformtörekvések” elősegítője és főtámogatója, az EU létrejöttét elősegítő hatástanulmány megírója, a következőket mondta: „Aki elfoglalja Magyarországot, az uralja a világot!”

  „Aki uralja a Föld szívét, az uralja Európát, aki uralja Európát, az uralja az egész világot!”

  - Érdekes, hogy mind a két személy által képviselt nagyhatalom birtokolni, uralni akarta a Kárpát-hazát - ami árulás és korrupció miatt be is következett…

  - Érdekes, hogy ebben az évben újra támadnak a régi-új ellenségek, csak most modernizálva, trafóállomásnak álcázva…

  - Érdekes, és talán már nyilvánvaló, hogy mindenfajta „reform-jelzőbe” csomagolt sátáni törekvés az a Bak-típusú fajok álcázott elnyomó szándéka…

  - Érdekes, hogy a Habsburgok általi maroknyi betelepített, szemérmetlenül és nyíltan tör nemzetmegmaradásunk szakrális ereklyéi ellen…

  - Érdekes, hogy a két mondás között, beleértve a mai történéseket is, éppen 500 év, egy Főnix-ciklus telt el…

  A magyarság történelmében meghatározóak a Főnix-ciklusok. 500 évenként egy megújhodási lehetőséget kapunk, hogy szakrális küldetésünk végrehajtását folytatni tudjuk. Most újra itt a lehetőség! A Nap és a Kakas évében kikiálthatjuk az Igazságot és a kakas kukorékolásával elűzhetjük a gonosz szellemeket! Visszavonhatatlanul jelez az IDŐ!

  A megújhodást azonban most nem egy fényküldött naphérosz, a Megváltó, nem egy szakrális király, kormányzó, fejedelem, vagy hadvezér vezeti. A megújhodásnak most nem kiáltványokban, nem lázongó ifjak csoportjaiban, nem a nemzet nyílt színterén kell megvalósulnia, hanem úgy, mint Jézusnál, egyedül, szigorúan egyéni szinten, káprázatoktól és túlzó vágyaktól mentesen!

  A titkot és a titok nyitját mindenkinek magának, magától, és saját magában kell megtalálnia! Ismerd meg előbb önmagad, - hölgyeim pedig - NŐmagad, addig ne a külvilágban keress, kutass… mert addig beavatódni sem tudsz!

  Ha nem találod meg magadban, amit keresel, bizony nem találod meg magadon kívül sem! A harcot most mindenkinek saját magával kell megvívnia, és saját magát kell legyőznie, mint ahogyan Jézus is legyőzte a sátán kísértéseit a pusztában, és meghozta a döntést. Ez a harc a legnehezebb, de ehhez MOST kapjuk a legtöbb kozmikus segítő erőt!

  Meséinkben Fehérlófia beleült a kosárba, a pálosok szintén beleültek a kosárba… mert avatódni csak az alvilágba történő leszállással lehet. „Aki dudás akar lenni, pokolra köll annak mönni!”

  Fehérlófia népe már éppen megláthatná az alvilágból kiemelkedve a kék eget… de…

  Vajon lesz-e elég ereje, - miután elfogyott a hús és a víz, de még nem ért célba, - hogy az őt szállító csodagriffnek (vagyis végre saját szellemének és lelkiismeretének engedelmeskedve), önmagát áldozatra adva, saját húsából adjon falatot?

  Vajon értjük-e, miért mondjuk ősidők óta, hogy ez „húsba vágó kérdés”?

  Vajon lesz-e bennünk elég önfeláldozás, és a változtatáshoz elég áldozatvállalás?

  Vajon megértjük-e, hogy az egyéni önfeláldozás, vagyis hibáim önfeladása nélkül nem lehet áldozatot vállalni a haza oltárán?

  Vajon képesek vagyunk-e már a jézusi szimbólum pelikánmadarát megérteni, tudunk-e önnön vérünkkel, vagyis hitünkkel, szeretetünkkel táplálni másokat?

  Birtokában vagyunk-e már, és képesek vagyunk-e már a legnagyobb kincset, - tiszta kezet, tiszta vért és tiszta lelkiismeretet hagyományozni az utódainkra?

  Ki tudjuk-e vezetni a pokolból és meg tudjuk-e mutatni ivadékainknak az „Új Hazát”, mint ahogyan azt Álmos fejedelem tette? 

  Ismerjük-e, és értjük-e, s nem utolsó sorban gyakoroljuk-e hétköznapjainkban is Fehérlófia nemzetbeavató meséjét és mondanivalóját?

  Súlyos, de már nem elodázható kérdések!

  De megvan a felelet és a tanács is a lehetőség megragadásához. Őseink is így tették, és így hagyták ránk:

  • Aki uralni tudja önmagát, kezébe veheti sorsa irányítását.
  • Aki sorsát irányítani tudja, az uralja lelkét, vagyis ura lehet a Mindenség rászabott, ráosztott részének.
  • Aki ura lehet a Mindenség részének, az már az Atyában él, vagyis része a Tökéletességnek.
  • Aki része a Tökéletességnek, az nemzete sorsát is irányítani képes, mert a Magyar Szent Korona és a Pálos Keresztes Kő szelleme hatja át!
  • Fehérlófia, - tehát beavatott!

  Nemzetbeavatásunk újabb katartikus kozmikus pillanatait éljük. De az egyén ébredése és egyéni beavatódása nélkül a nemzet nem tud avatódni!!! Indulj hát!  Légy te is Fehérlófia!

  2017. Álom havának Szeplőtelen fogantatásának napján, a Fény születésére várva

  A dátum is önmagáért beszél: szeplőtelen fogantatás, vagyis újjászületés! Hatalmas az üzenet!!! (Katalin)

   

  Horthy Miklós hitvallása

  Horthy Miklós hitvallása és Intelme a Magyar Nemzethez

   

  „Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó és akár otthon szenved némán az idegen uralom alatt, akár kiüldözötten keres magának és családjának fedelet, meg falatot széles evilágon: temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél, mindnyájunk közös szent célja: Magyarország felszabadítása. Gondoljunk szüntelenül azokra, akik a legtöbbet, életüket áldozták édes hazánkért és hadifoglyainkra, akik még mindig idegenben szenvednek, - hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló. A magyar népnek, de különösen a magyar parasztságnak emelkedett színvonalú a gondolkodásmódja. Ha a magyar parasztság, a mi fajtánk életforrása századokon át tanúsított nemzeti érzését, Istenbe vetett hitét, tiszta erkölcsét, katonai vitézségét és szorgos munkakedvét a terror és az idegen megszállás megpróbáltatásai közt is megőrzi, ha nem támogatja a hatalomra éhes politikai törtetőket, akik osztálygyűlöletet hirdetnek és a tömegek alacsony ösztöneit ingerlik, akkor majd egy napon ismét valóra válik a magyar szabadság.

  Ennek a szabadságnak védelmére és megőrzésére szenteltem életemet.”

  Horthy Miklós

   

  Hitvallása és intelme a magyar nemzethez ma is időszerű és megszívlelendő!

   

   

   

   

   

   

  Előhang

  Volt egyszer egy ember, aki az ő háza udvarán oszlopot épített az ő Istenének.

  De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette,
  hanem ezer, meg ezer apró csillámló homok-szemcséből,
  és a homok-szemcséket köddel kötötte össze.
  És az emberek, akik arra járva látták, nevettek rajta
  és azt mondták: bolond.
  De az oszlop csak épült, egyre épült,
  mert az ember hittel a szívében építette az ő Istenének.
  És amikor az oszlop készen állott, az emberek még mindig nevettek
  és azt mondták: majd a legelső szél összedönti.

  És jött az első szél: és nem döntötte össze.
  És jött a második szél: és az sem döntötte össze.
  És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze,
  hanem mindegyik szépen kikerülte az oszlopot, amely hittel épült.
  És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgtak
  és azt mondták: varázsló.
  És egy napon berohantak az udvarára és ledöntötték az ő oszlopát.

  És az ember nem szitkozódott és nem sírt, hanem kiment megint
  az ő udvarára és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő Istenének.
  És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből,
  hanem megint sok-sok apró homok-szemcséből,
  és a homok-szemcséket köddel kötötte össze.

                                                  Wass Albert

   


  A HIT aranyfénye
  Fotó: Vódli Zoltán   Remete Szent Pál csoport


  Megvilágosodás
  Fotó: Vódli Zoltán   Remete Szent Pál csoport